Tweetweekoverzicht week 29 2016: Google, Yahoo, auteursrecht op slogans, Twitter verificatie, Melania Trump, torrents, teletekst en Pokémon Go

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht heeft Google meer dan een half miljard links verwijderd in 2016, is Yahoo te koop, wint Your Hosting alsnog de rechtszaak tegen Bavaria over het gebruik van een slogan, kan iedereen nu een blauw vinkje aanvragen bij Twitter (maar krijg je die niet zo snel). En nog meer nieuws van de afgelopen week!

Google verwijderde 500 miljoen links uit de zoekmachine in 2016

Vanaf het begin worden de records nonstop gebroken als het gaat om het aantal links dat door rechthebbenden doorgegeven wordt aan Google om te verwijderen. De teller kwam de eerste zes maanden van 2016 al uit op ruim 500 miljoen verwijderverzoeken en dat betekent dat er dit jaar meer dan een miljard van dit soort verzoeken afgehandeld wordt door Google. Ruim 2x zo veel als vorig jaar.

Google publiceerde een rapport ‘How Google Fights Piracy‘ over alles wat ze doen om inbreuken te voorkomen en te bestrijden maar (vanzelfsprekend) vinden rechthebbenden dat nog steeds niet voldoende. Vermoedelijk zijn die pas tevreden als de stekker uit het internet gaat 😉

Te koop: Yahoo

Heel erg goed gaat het niet met Yahoo. Sterker nog, het gaat helemaal niet goed met het bedrijf dat ooit marktleider was. De recente kwartaalcijfers hebben er zelfs tot geleid dat het bedrijf in de verkoop gaat met alle kernactiviteiten zoals de zoekmachine, de maildienst en webdiensten als Tumblr en Flickr. Emerce meldde begin van vorige week dat het mogelijk die dag nog verkocht zou worden maar inmiddels is duidelijk dat het allemaal iets langer gaat duren. Er zijn gesprekken gaande met Verizon – het mediabedrijf dat ook al eigenaar is van AOL, een andere oudgediende op het web – om de Yahoo diensten voor 5 miljard dollar te integreren in hun dienstverlening.

Iets dat er hopelijk voor zal zorgen dat Flickr gewoon door blijft gaan want dat is de enige Yahoo dienst waar ik zelf geen afscheid van genomen heb (en ook niet van wil nemen).

Zo. Nu eerst een hoger beroep winnen tegen Bavaria

In maart van dit jaar verloor hostingbedrijf Yourhosting een rechtszaak die door bierbrouwer Bavaria was aangespannen over het gebruik van een tekst die overduidelijk geïnspireerd was door de slogan van de bierbrouwer. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde dat zelfs een slogan van slechts vijf woorden (Zo. Nu eerst een Bavaria) al voldoende was om auteursrecht op te kunnen claimen en dat het hostingbedrijf daar dus inbreuk op maakte met hun slogan ‘Zo. Nu eerst naar de cloud’.

In hoger beroep oordeelde het gerechtshof dat de slogan noch oorspronkelijk was noch het persoonlijk stempel van de maker draagt en dat het daarmee *niet* auteursrechtelijk beschermd is.

Iedereen kan een vinkje aanvragen voor hun Twitterprofiel (maar je krijgt het niet zo maar)

Er was veel te doen de afgelopen week over hoe Twitter omgaat met discriminatie, stalking en ander onwenselijk gedrag op het socialmedianetwerk. Eén van de onderdelen hiervan is dat Twitter de profielen van bekende personen ‘influencers’ verifieert en voorziet van een vinkje zodat duidelijk is dat het om een ‘echt’ account gaat.

Dat was altijd iets dat Twitter uit zichzelf deed voor populaire (en nieuwe) accounts maar afgelopen week besloot Twitter ook een aanvraagformulier beschikbaar te maken zodat iedereen een verzoek kan indienen om geverfieerd te worden. Er moet aan flink wat voorwaarden voldaan worden – zo moet je al een geverifieerd telefoonnummer en mailadres hebben – en mag je ook beargumenteren waarom je geverifieerd wil worden. Schrikt dat je niet af, dan kun je het formulier invullen en hopen dat Twitter je als een influencer ziet die ze ook nog eens representatief genoeg vinden voor hun dienst.

Natuurlijk heb ik het zelf ook gedaan. Mijn profielfoto en -beschrijving aangepast, telefoonnummer en mailadres laten verifiëren, met linkjes aangetoond dat ik geen volledige nobody ben en een vlammend betoog in 500 tekens gehouden over waarom ik een vinkje nodig vond.

Om vevolgens drie dagen later afgewezen te worden door Twitter. Ik ben geen influencer, ik ben niet bekend (genoeg) en er is een rode streep door mijn aanvraag gezet. Mijn ego is gekneusd, dat snap je.

twitter_verify tweetweekoverzicht

Kort nieuws van de afgelopen week

Melania Trump hield een speech tijdens het congres van de Republikeinen maar die leek wel heel veel op een speech die Michelle Obama in 2008 hield tijdens het congres van de Democraten. Maar dat is toeval volgens Melania Trump die claimde het zelf geschreven te hebben.

Wat het een perfecte casus maakt voor de anti-plagiaat voorlichting op mijn hogeschool want dat is exact wat de meeste studenten zeggen als ze op plagiaat betrapt worden.

Je kon er op wachten dat rechthebbenden het gingen proberen: een rechtszaak aanspannen tegen zoekmachines Google en Bing om alle zoekacties te filteren waar het woord ‘torrent’ in voorkomt “omdat dat altijd gebruikt wordt om een illegale download te zoeken”. Daar trapte de Franse rechter echter niet in en die oordeelde dat het niet wenselijk zou zijn om een neutrale techniek op dergelijke wijze te filteren, al was het maar omdat dan ook alle legale content geblokkeerd zou worden.

Google Maps maar dan met de locaties van alle Pokemon in jouw omgeving. De techniek staat werkelijk voor niets.

Vroeger keek ik altijd op teletekst pagina 751 voordat ik richting het station fietste. De laatste jaren gaat dat natuurlijk veel handiger via de verschillende treinapps, waaronder die van de NS zelf, en kan ik me niet herinneren wanneer ik voor het laatst op tt 751 keek. Dat geldt kennelijk voor bijna iedereen want vanaf 1 augustus a.s. komt er dan ook een eind aan deze dienst via Teletekst.

Update: op tt751.nl leeft de pagina gewoon door!

Kickass Torrents was de afgelopen jaren ‘die andere’ grote torrentsite maar afgelopen week wist de Amerikaanse overheid een einde te maken aan deze site door – met een fraai staaltje inbreuk op privacy – de eigenaar op te sporen aan de hand van het gebruik van zijn Apple ID. Het domein werd in beslag genomen en de eigenaar aangeklaagd. Of dat ook definitief het einde is van Kickass Torrents valt nog te bezien maar er zullen ongetwijfeld weer nieuwe alternatieven opduiken.

#

Collectie en uitleen van papieren boeken en ebooks door openbare bibliotheken in 2015

Het CBS maakt gisteren de statistische gegevens bekend die verzameld zijn over de openbare bibliotheken in 2015. De gegevens over collectie, uitleningen, ingeschreven gebruikers, contributietarieven, personeel en exploitatie zijn nu opgenomen in Statline (Openbare bibliotheken). Dankzij de Koninklijke Bibliotheek zijn tegelijkertijd ook de officiële gegevens over de collectie en uitleen van ebooks bekend gemaakt.

Papieren boeken

uitleenstatistieken
In totaal werden er in 2015 78,844 miljoen uitleningen geregistreerd, waarvan 73,415 miljoen uitleningen van papieren boeken waren. In 2014 werden er 72,382 miljoen boeken uitgeleend (78,433 miljoen totaal) en dus is met deze stijging van 1% de daling, die sinds 2006 al gaande was, eindelijk een halt toegeroepen.

Die stijging is te verklaren door het toegenomen aantal uitleningen van jeugdboeken. Dit groeide in 2015 met 6 procent naar 37,665 miljoen (51%) terwijl het aantal uitleningen voor volwassenen ook in 2015 juist weer afnam (met 3 procent tot 35,75 miljoen). Het zijn dus vooral de jeugdleners die verantwoordelijk zijn voor de stijging in de uitleenstatistieken.

Dat is ook te zien bij de ingeschreven gebruikers: het aantal jeugdleden tot 18 jaar groeide in 2015 met 2 procent naar 2,306 miljoen terwijl het aantal volwassen leden afnam met 3 procent naar 1,478 miljoen. Interessant is dat in 2005 de jeugdleden 49% uitmaakten van het totale ledenbestand terwijl dit gestaag door is gegroeid naar 61% in 2015. De jeugd lijkt ook voor de bibliotheken de toekomst te zijn.

In Statline vind je een overzicht van zowel de collectie, uitleningen als de ingeschreven gebruikers in de periode 2005-2015.

Over personeel en exploitatie – die je ook in het bovengenoemde overzicht vindt – heb ik weinig te zeggen behalve dat ik me kan voorstellen dat met de groeiende groep jeugdleden (die gratis lid zijn) ook de druk op de inkomsten van de openbare bibliotheken toeneemt. Sinds 2009 is het verschil tussen de baten en de lasten niet zo klein geweest.

Ebooks

uitleenstatistieken ebooks
Helaas zijn de gegevens over de collectie en uitleningen van ebooks niet opgenomen in Statline. De Koninklijke Bibliotheek heeft echter wel de (gecorrigeerde) gegevens beschikbaar gesteld (Excelbestand) aangezien deze sinds januari 2014 verantwoordelijk is voor het ebookplatform.

Het zijn gecorrigeerde cijfers want de KB publiceert perodiek een infographic met gegevens over omvang en gebruik van de ebooks. Ik heb de uitleenstatistieken van 2015 al in januari samengevat en deze wijken licht af van wat er nu gepubliceerd is.

In plaats van 12.282 titels (11.562 Nederlandse plus 720 anderstalige titels) die in de infographic voor 2015 stonden gaat de KB nu uit van 11.684 digitaal beschikbare titels. Dat is in bovenstaande tabel inclusief de 1037 titels die in de VakantieBieb app beschikbaar zouden zijn. Ik kan dat niet helemaal plaatsen want de VakantieBieb had zeker geen 1037 titels in 2015 beschikbaar (en als je 9718 volwassen titels bij de 893 titels voor de jeugd en de 1037 titels van de Vakantiebieb optelt kom je op 11.648 titels uit ipv 11.684. Klein foutje?) maar ik ga er vanuit dat dit nu de officieel vastgestelde cijfers zijn.

Dat geldt ook voor de uitleningen die voor zowel het ebookplatform als de VakantieBieb iets afwijken van de eerdere cijfers. De KB gaat nu uit van 3,912 miljoen uitleningen waarvan de meerderheid downloads zijn uit de VakantieBieb app (2,304 miljoen) en er 1,464 miljoen en 144 duizend uitleningen overblijven voor respectievelijk titels voor volwassenen en jeugdtitels.

Die cijfers zijn niet te vergelijken met 2014 door het grote – en niet representatieve – aandeel van de downloads in de VakantieBieb app. Kijk je echter alleen naar het aantal “echte” uitleningen op het ebookplatform dan waren er daar in 2014 814.072 van (volgens de infographics van de KB). Met de 1.608.815 uitleningen in 2015 gaat het bij ebooks dus om een stijging van 97,6%.

Papieren boeken vs ebooks?

Het CBS vergelijkt de uitleencijfers van papieren boeken en ebooks in 1 grafiek (en de media neemt dit grotendeels klakkeloos over) maar dit is natuurlijk appelen met peren vergelijken. Niet alleen is het uitlenen van ebooks een zeer recente ontwikkeling – sinds januari 2014 – maar het aanbod van titels is geenszins te vergelijken.

Openbare bibliotheken hebben in beginsel *alle* titels die de laatste tien jaren op papier uitgekomen zijn in hun collecties staan, waaronder alle bestsellers en populaire titels waar veel vraag naar is. Ze beschikken echter maar over een kwart van alle digitaal beschikbare titels en daar zitten – op enkele (tijdelijke) uitzonderingen na – nauwelijks bestsellers tussen. Daarnaast is het verschil in aanbod en gebruik zeer goed te zien bij de jeugdtitels. Bij papieren boeken vormen jeugdtitels iets minder dan de helft van het aanbod terwijl ze zelfs iets meer dan de helft aan uitleningen opleveren. Kijk je naar de ebooks dan blijkt slechts 7,6% van alle titels een jeugdtitel te zijn die een schamel aandeel van 4% oplevert aan uitleningen.

Ik blijf dan ook bij mijn eigen mening dat je zowel aanbod als gebruik van papieren boeken en dat van ebooks niet met elkaar moet vergelijken alsof het één ten koste gaat van het andere. Het zijn losse ontwikkelingen die natuurlijk wel bepaalde raakvlakken met elkaar hebben maar waarvan je echt niet kunt stellen dat ebooks minder succesvol zijn dan papieren boeken bijvoorbeeld. Zoals blijkt uit de toename van uitleningen van papieren boeken met 1% tegenover een toename van uitleningen van ebooks met maar liefst 97,6% ten opzichte van 2014.

Hoe je er echter ook tegenaan kijkt, het gaat goed met de uitleningen van de openbare bibliotheken!

Meer lezen? Aantal bibliotheekleden en uitleningen stabiliseert (door CBS) // Aantal leden bibliotheken daalt voor het eerst sinds jaren niet meer (via NU.nl) // Statline statistieken voor de openbare bibliotheken 2005-2015 (via Statline) // Aantal leden openbare bibliotheken stabiel (via KB.nl)

#

woordafbreking header

Woordafbreking (in ebooks) uitzetten op Kobo en Tolino ereaders

Enkele maanden geleden beschreef ik hoe je, door een ebookbestand te bewerken en een stukje CSS code toe te voegen, kon voorkomen dat een Kobo ereader woorden afbreekt aan het einde van regels. Dit vereist dus dat je *elke* EPUB aanpast en dat is wel erg bewerkelijk. En dus ging ik op zoek naar een oplossing waarbij woordafbreking in ebooks (min of meer) automatisch wordt uitgezet op Kobo ereaders maar ook op de Tolino (Vision 3 HD) ereader waar het me nog veel meer stoort.

Woordafbreking uitzetten op Kobo ereaders

Helaas kun je in de Kobo software niet simpelweg woordafbreking aan of uitzetten (voeg dat toe, Kobo!) en wordt er een – per taal verschillend – woordenboek gebruikt waarin aangegeven wordt hoe en of woorden afgebroken kunnen worden. Dat woordenboek kun je (ook helaas) niet rechtstreeks aanpassen of verwijderen want het maakt onderdeel uit van de Kobo software zelf. Gelukkig leest het wel netjes de CSS code van ebooks uit zodat het aanpassen van de EPUB wel werkt.

Dit kun je dus inderdaad per ebook handmatig doen maar met behulp van Calibre en de KoboTouchExtended plugin kun je alle ebooks automatisch laten voorzien van deze CSS code. Door één simpel vinkje te zetten bij de plugin-instellingen!

Over de KoboTouchExtended plugin heb ik al eerder geschreven. Je kunt met deze plugin alle ebooks als ‘Kobo ebooks’ oftewel KEPUBS op een Kobo ereader zetten waarmee je aanvullende functionaliteiten krijgt voor deze boeken zoals leesstatistieken. Ook worden automatisch alle ingesloten lettertypes verwijderd uit de ebooks zodat je gegarandeerd van lettertype kunt wisselen op je ereader. Als je een Kobo ereader hebt dan is de KoboTouchExtended plugin eigenlijk een must have.

Hoe installeer je de KoboTouchExtended plugin?

calibre kobo ebooks
De plugins vind je door naar Voorkeuren (Preferences) te gaan en links onderaan op Plug-ins te klikken.

calibre kobo ebooks
Bij Apparaat verbindingsplugins (Device Interface plugins) kun je het lijstje openklappen en zie je alle plugins staan voor de apparaten. De standaard Kobo(Touch) plugin zorgt ervoor dat je Kobo ereader herkend wordt maar we gaan een nieuwe plugin installeren en dus kun je linksonderaan op Nieuwe plug-ins verkrijgen (Get new plugins) klikken.

calibre kobo ebooks
Je krijgt vervolgens een lange lijst te zien van beschikbare plugins die je het handigste rechtsbovenaan kunt filteren op naam om de Kobo plugins te vinden. Na filteren houd je er een aantal over en eentje daarvan is de KoboTouchExtended plugin. Klik op Installeren om deze toe te voegen aan je lijst met apparaat verbindingsplugins.

calibre kobo ebooks
De maker van de KoboTouchExtended plugin raadt aan om beide plugins niet tegelijkertijd te gebruiken en dus dien je de bestaande KoboTouch plugin te deactiveren. Dat is een kwestie van selecteren van de plugin en dan op Activeer/Deactiveer plug-in (Enable/Disable plugin) te klikken.

exclamation uitroeptekenWe zijn er nu bijna. Selecteer de KoboTouchExtended plugin en klik op Plug-in aanpassen (Customize plugin) om de instellingen voor de plugin aan te passen. Op het vierde tabblad (Extended) staat rechtsonderaan de optie Disable hyphenation om woordafbreking uit te zetten voor alle ebooks die je verstuurt naar je Kobo ereader!

woordafbreking no hyphenation
Bij de conversie naar het KEPUB formaat wordt automatisch CSS code toegevoegd die voorkomt dat woorden afgebroken worden. Let op dat je al aanwezige titels op je ereader eerst moet verwijderen en opnieuw moet toevoegen om woordafbreking uit te zetten in die ebooks.

Woordafbreking uitzetten op Tolino ereaders (getest met Tolino Vision 3 HD)

Ook de software voor Tolino ereaders bevat geen optie om op ereaderniveau woordafbreking uit te zetten. In tegenstelling tot de Kobo ereaders zijn de woordenboeken – die voor het afbreken van woorden gebruikt worden – echter wel te bewerken op het apparaat zelf. Kennelijk onderkennen de Duitsers dat niet iedereen zit te wachten op Silbentrennung.

Mijn eerste idee was om deze woordenboeken te verwijderen. Zonder woordenboek kan er niet afbroken worden, nietwaar? Helaas worden de woordenboeken automatisch teruggezet na de eerstvolgende herstart dus dat bleek geen optie te zijn.

De ‘afbreekwoordenboeken’ staan in een verborgen map genaamd .tolino als je de ereader aansluit op je computer. Die map kun je zichtbaar maken in de Verkenner (als je Windows gebruikt) door in de opties te zoeken naar het zichtbaar maken van verborgen items. Dit zit op verschillende plekken afhankelijk van de versie van Windows die je gebruikt.

In de .tolino map staan een aantal andere mappen. De woordenboeken zitten in de hyphenDicts submap en heten hyph_de.dichyph_en.dichyph_nl.dic en nog een aantal andere met verschillende landcodes. In een (goed opgemaakte) EPUB wordt een taalcode opgenomen waardoor de ereader weet welk afbreekwoordenboek gebruikt moet worden.

Als je het afbreekwoordenboek voor de taal die jij gebruikt opent in een teksteditor (neem geen Notepad maar WordPad of anders het gratis Notepad++) dan zie je op de eerste regels LEFTHYPHENMIN en RIGHTHYPHENMIN staan, gevolgd door een getal. Dit geeft aan hoeveel tekens er minimaal links en minimaal rechts van het scheidingsteken moeten staan. Hoe kleiner die waarde, hoe sneller er afgebroken wordt. Voor het Nederlands (hyph_nl.dic) staan die beide op 2 waardoor au-tomatisch bijvoorbeeld toegestaan is.

Als je beide waarden verhoogt dan zal er minder snel (of niet) afgebroken worden. Ik heb zowel het woordenboek voor Engels als Nederlands op LEFTHYPHENMIN 8 en RIGHTHYPHENMIN 8 gezet. Vergeet niet om het bestand – of bestanden – op te slaan om de wijzigingen te bewaren.

De afbreekwoordenboeken maken echter ook deel uit van de Tolino software en na herstarten zal de ereader de oorspronkelijke waarden terugzetten. Om dat te voorkomen moet je de aangepaste woordenboeken op alleen lezen zetten. In Windows doe je dat door te rechtsklikken op het bestand, te kiezen voor Eigenschappen (Properties) en dan op het eerste tabblad onderaan bij de attributen Alleen lezen (Read-only) aan te vinken.

Heb je dit allemaal gedaan? Koppel dan je Tolino ereader af, zet hem uit en dan weer aan om de nieuwe woordenboeken te laden. Als je een boek opent zul je zien dat alleen heel erg lange woorden nog afgebroken worden. Een hele verbetering als je het mij vraagt!

#

downloaden van youtube

Over downloaden van YouTube video’s (met Creative Commons licentie)

Als een video voorzien is van een Creative Commons licentie dan mag je deze downloaden, verder verspreiden en – afhankelijk van de specifieke licentie – bewerken naar eigen inzicht. Maar die mogelijkheid om video’s te downloaden wordt niet geboden door videosites als Vimeo of YouTube. Met youtube-dl kun je video’s downloaden van YouTube en vele andere sites zodat je ze alsnog kunt gebruiken binnen de voorwaarden van een Creative Commons licentie.

Waarom zou je video’s willen downloaden?

Het gebruik van video’s in het onderwijs is flink toegenomen en dat betekent dat docenten ook te maken krijgen met de auteursrechten op (andermans) video’s die ze bijvoorbeeld willen uploaden naar het eigen videoportaal. Tijdens workshops leg ik uit dat ze altijd expliciete toestemming nodig hebben om video’s die door anderen gemaakt zijn te kunnen uploaden en gebruiken. Tenzij de video een Creative Commons licentie heeft meegekregen want die geeft vooraf al toestemming om een video te kunnen downloaden en opnieuw te uploaden ten behoeve van onderwijs.

Maar ook al *mag* je de video’s downloaden als er een Creative Commons licentie aan meegegeven is, het wil niet zeggen dat videosites dat ook allemaal faciliteren. Sites zoals TED.com – waar alle video’s een Creative Commons licentie hebben – doen dat wel heel mooi voor alle TED Talks (zoals deze over copyright bij YouTube) maar YouTube zelf dus niet.

Video’s met CC licentie op YouTube

En dat is wel raar eigenlijk. Sinds 2011 wordt het gebruik van CC licenties bij zelfgemaakte video’s gepromoot en inmiddels zijn er miljoenen video’s op YouTube te vinden die een Creative Commons licentie hebben. Dat zijn er zelfs zoveel dat de Creative Commons organisatie er actief naar verwijst als je naar werken zoekt met een CC licentie op CC Search:

CC search downloaden van youtube
In YouTube zelf kun je gezochte video’s filteren op de aanwezigheid van een Creative Commons licentie:

youtube_filters
Of rechtstreeks zoeken door ,creativecommons meteen achter je zoekterm(en) te zetten. Zonder spatie dus:

youtube_ccsearch
Je zult zien dat er ontzettend veel video’s te vinden zijn op YouTube met een Creative Commons licentie. Maar geen van alle hebben ze een downloadknop waarmee je die video’s ook daadwerkelijk kunt downloaden.

“WontFix” zegt Google

Al in augustus 2012 werd dit probleem aangekaart bij Google in de hoop dat zo’n downloadoptie er zou komen.

The Creative Commons license allows everyone to reuse the content in a legal manner on other places and for different purposes, the specific CC-license also allows commercial re-use. In order to facilitate this reuse, a convenient way should exist to download the actual video file, at least for videos that were released under cc-by by the rights holders.

Een antwoord bleef bijna vier jaar uit tot enkele dagen geleden, op 15 juli, de status van dit verzoek werd gewijzigd naar “WontFix” door Google. Op zich een duidelijk antwoord natuurlijk maar niet eentje waar je veel aan hebt voor die miljoenen video’s met CC licentie.

Downloaden van YouTube video’s (of van andere sites) die een CC licentie hebben

Als het niet makkelijk kan dan moet het maar moeilijk. Er zijn vele websites en browserplugins om video’s van YouTube te downloaden maar die zijn lang niet allemaal even nuttig (en betrouwbaar). Bij de meeste krijg je advertenties te zien, bij sommige moet je betalen en andere installeren troep op je computer waar je niet vrolijk van wordt.

Mijn favoriete tool echter is youtube-dl. Dat is gemaakt door een programmeur die eenvoudig video’s wilde kunnen downloaden van YouTube en een groot aantal andere videosites. Het is beschikbaar voor Unix, MacOS en Windows maar vereist wel dat je overweg kunt met de command prompt (opdrachtprompt). Dat maakt het niet heel erg gebruiksvriendelijk als je hoopte met een paar klikken klaar te zijn maar het werkt wel een stuk betrouwbaarder mijns inziens.

Lastig is het niet echt gelukkig. Download het exe-bestand (als je Windows gebruikt), zet het in een mapje op je computer en open een command prompt door naar Start->Programma’s->Accessoires->Command prompt te gaan. Of naar Start->Uitvoeren->cmd en dan enter te doen. Navigeer dan naar het mapje waar je youtube-dl.exe hebt neergezet.

Hoewel youtube-dl heel veel opties heeft is de basis simpel: vul de URL van de video – of de pagina waar de video staat – in achter de naam van het programma: youtube-dl.exe https://www.youtube.com/enzovoorts

Zoals bijvoorbeeld dit filmpje met een uitleg over auteursrecht dat voorzien is van een Creative Commons licentie https://www.youtube.com/watch?v=CqkonSY__ic

youtube-dl
Youtube-dl doorzoekt de URL op het voorkomen van een video en downloadt deze als een .mp4 bestand zodra deze aangetroffen wordt. Het videobestand komt in hetzelfde mapje terecht als waar je youtube-dl.exe in hebt gezet. En klaar is Kees.

Vanzelfsprekend kun je ook alle video’s downloaden die *niet* zijn voorzien van een Creative Commons licentie. Dit is nog steeds legaal zolang je dat alleen maar voor eigen gebruik doet. Upload je deze echter weer op een andere plek, dan is dat een inbreuk op het auteursrecht. Ben je zo dom onverstandig om een bij YouTube gedownloade video ook weer te uploaden bij YouTube dan zal het auteursrechtensysteem (ContentID) ingrijpen en je account hoogstwaarschijnlijk een waarschuwing geven. Bij drie of meer waarschuwingen kan je account en/of kanaal geblokkeerd worden. Het is maar even dat je het weet.

@afbeelding in de header via Pixabay met CC0 verklaring

#

Tweetweekoverzicht week 28 2016: Survivor vs Huckabee, OA Taylor & Francis, SocArXiv en het verschil tussen vrij toegankelijk, open access en rechtenvrij

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht overleeft Survivor wederom een politiek getinte inbreuk op hun auteursrecht, is de VSNU ook akkoord met Taylor & Francis voor open access, kun je nu (groen) open access publiceren in SocArXiv en betekent vrij toegankelijk niet dat iets open access is net zo min als dat een werk met CC-licentie niet rechtenvrij is. Plus de restjes van week 28!

Survivor vs Mike Huckabee

Eye of the Tiger blijft een populair nummer om te gebruiken bij politieke campagnes. Dat vond ook Mike Huckabee toen hij vorig jaar nog één van de kandidaten was het presidentschap van de Verenigde Staten. Hij gebruikte het nummer tijdens een bijeenkomst voor iemand anders maar dat was echter geen onderdeel van de licentie die zijn eigen campagne had afgesloten. De songwriter van het nummer klaagde hem pardoes aan voor inbreuk en toen werd het eventjes belachelijk.

Huckabee voerde namelijk aan dat de bijeenkomst een religieuze bijeenkomst was en dat het gebruik van het nummer daarom fair use was. Geen discussie mogelijk met God natuurlijk.

Of misschien toch wel want Huckabee wilde het niet op een rechtszaak laten aankomen en kwam tot een schikking van 25.000 dollar met het bedrijf van de songwriter, Frank Sullivan. Waarschijnlijk herinnerde Huckabee zich hoe het met Newt Gingrich afliep die in 2012 ook aan de schandpaal genageld werd voor auteursrechteninbreuk op exact hetzelfde nummer 😉

Open access overeenkomst met Taylor and Francis

De VSNU heeft wederom (na o.a. Elsevier, Wiley en Springer) een akkoord gesloten met een grote wetenschappelijke uitgever voor het open access – kunnen – publiceren van artikelen. In dit geval dus de tijdschriften van Taylor & Francis en Routledge.

Net als de deals met de overige uitgevers (zoals bijv. met Wiley) loont het echter om op de details van de regeling te letten. Het geldt namelijk – wederom – alleen voor een selectie van tijdschriften die in het Open Select programma zitten. Waarmee de regeling dus feitelijk ook hier weer alleen hybride open access stimuleert.

En als verzuurde slagroom op de taart is ook bij deze overeenkomst de toegang tot het (hybride) open access publiceren beperkt tot auteurs van universiteiten en UMC’s. Dat er ook hogescholen zijn die een licentie op Taylor & Francis (en auteurs van wetenschappelijke artikelen) hebben is kennelijk nog steeds geen aandachtspunt.

Dat is het wel tijdens het seminar Open Access in het hbo van 27 september waar ik, sowieso, aan de Vereniging Hogescholen zal vragen waarom hierin niet wordt opgetrokken met de VSNU.

SocArXiv, een open archief voor de sociale wetenschappen

Met de overname van SSRN door Elsevier ontstond er een vacuum voor een nieuwe, niet-commerciële, plek waar wetenschappers hun preprints kunnen uploaden zonder zich zorgen hoeven te maken over wat Elsevier er mee wil doen. En die plek is er nu in de vorm van SocArXiv. Een initiatief dat hopelijk een nieuwe impuls geeft aan het (groen) open access publiceren in de sociale wetenschappen.

Vrij toegankelijk is geen open access, CC-licentie betekent geen rechtenvrij

Tijdens een seminar over open access en auteursrecht twee weken geleden (voor het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten van het hbo) gebruikte ik voor een casus één van de meestvoorkomende misverstanden over open access, namelijk dat vrij toegankelijk op het internet hetzelfde is als open access. Het was een herhaling van een betoog dat ik al voor het gebruikersoverleg van de HBO-Kennisbank had gehouden aangezien daar meer dan 80% van de publicaties een Open access label heeft terwijl maar slechts een (zeer) klein een gebruiksrecht heeft om er ook iets mee te mogen doen. Open access is meer dan alleen vrij toegankelijk, het moet ook mogelijk zijn om dat werk, die publicatie, te mogen hergebruiken.

Dat had ik ook in mijn achterhoofd toen ik het artikel bekeek dat Barack Obama – je kent hem wel – schreef over de United States Health Care Reform in de Journal of the American Medical Association (JAMA). Hoewel het een betaald tijdschrift is, is dit artikel echter vrij toegankelijk – terecht want onder de Amerikaanse auteurswet wordt een publicatie van de overheid niet beschermd door auteursrecht – maar is het de vraag of je het daarmee ook als open access kunt beschouwen. Ja zou ik zeggen want als het niet beschermd wordt door het auteursrecht mag je het dus gewoon hergebruiken maar als het tussen de betaalde artikelen staat waarvan het auteursrecht allemaal geclaimd wordt door de American Medical Association dan moet je auteursrechtelijk wel erg sterk in je schoenen staan.

Een gebruiksrecht wordt niet apart vermeld bij het artikel (de copyrightmelding lijkt echter inmiddels ook weggehaald te zijn)

Maar ook als er wel een gebruiksrecht, in de vorm van bijv. een Creative Commons licentie, is afgegeven wil het nog niet zeggen dat je er alles mee mag. Dat is nog zo’n auteursrechtenmisverstand: een CC-licentie is niet hetzelfde als rechtenvrij.

Zoals in het voorbeeld van een festival dat een foto gebruikte op hun poster onder een CC-licentie maar naliet om daar de naamsvermelding bij te zetten die volgens de licentie vereist is. Ook daar kwam bijna een rechtszaak aan te pas voordat de organisatoren schikten met de rechthebbende.

De restjes van de week

In Amerika is het delen van wachtwoorden officieel verboden maar Netflix vindt het prima als je het toch doet.

Pokemon Go is zo’n groot wereldwijd succes dat er in Amerika meer regelgeving wordt opgesteld om overlast van Pokemontrainers te voorkomen dan om misbruik van wapens te voorkomen.

Nog drie weekjes en dan is het weer zo ver!

Microsoft kondigde het al bijna een jaar geleden aan, bood vervolgens de mogelijkheid voor alle bestaande gebruikers om hun gratis gigabytes te behouden maar begint nu dan toch echt met het terugbrengen van de gratis opslagruimte voor iedereen die geen actie ondernomen heeft. Ondanks dit vervelende gedoe blijft OneDrive mijn favoriete plek voor opslag van documenten, foto’s en OneNote notebooks.

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest in Europa (en wereldwijd) over de hoge btw op ebooks. België pakt stevig door en verlaagt zonder gedoe en discussie de btw op ebooks naar het lage tarief van 6 procent. Waarin een kleiner dan Nederland-land groter kan zijn dan hun noorderburen…..

Pokémon en bibliotheken. Wat een mooie combinatie.

Het verdrag van Marrakesh kwam met zeer veel moeite tot stand om de toegang tot beschermde werken te regelen voor blinden en slechtzienden en moet een nieuwe uitzondering in de auteurswetgeving (wereldwijd) opleveren. Maar ja, dat betekent wel dat rechthebbenden zo’n nieuwe uitzondering moeten ‘tolereren’ en in Europa liggen al enkele landen dwars als het gaat om het implementeren ervan. Maar ook in Amerika liggen de uitgevers dwars en hebben ze geen zin om blinden en slechtzienden te faciliteren. En dat is nou net de reden waarom auteursrecht zo’n slecht imago heeft …

Bibliotheken en het uitlenen van ebooks. Overal in de wereld een fijne combinatie 🙂

#

Pagina 1 of 352123...153045...Laatste »
  • © 2006- 2016 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top