Ebooks in Nederland: de nieuwe cijfers (Q3 2016)

Er is veel geschreven over trends, beschikbaarheid, prijsbeleid, verkoopaantallen en (het uitblijven van) succes van ebooks in Nederland de laatste jaren maar in bijna alle gevallen gebeurde dat zonder duidelijke cijfers en feiten die als onderbouwing zouden moeten fungeren. Het CB verzorgt de distributie van bijna alle ebooks in Nederland en produceert sinds 2014 elk kwartaal een infographic met cijfers over de actuele stand van zaken van ebooks in Nederland.

Afgelopen woensdag presenteerde het CB tijdens de Frankfurter Buchmesse de nieuwe E-book Barometer over het derde kwartaal van 2016. In aanvulling op wat er in deze infographic vermeld wordt probeer ik ook zelf de trends en ontwikkelingen te duiden, vooral door deze te vergelijken met zowel de eerste twee kwartalen van 2016 en hetzelfde kwartaal van vorig jaar (Q3 2015).

Vooraf:

 • De E-book Barometer heeft een stevige make-over gekregen qua layout en vormgeving en lijkt nauwelijks op de voorgaande edities.;
 • De grafiek van de consumentenadviesprijs toont nu alleen nog maar het jaar 2010 en het huidige prijspeil. Aandeel ebooks in de verkoop van literaire fictie (die vorige keer nieuw was) is in zijn geheel verdwenen;
 • De grafieken Lifecycle van een bestseller en Verhouding verhuur/verkoop keren terug maar waren nieuw in Q1 2016. Deze kunnen dus niet vergeleken worden met Q3 2015;
 • In de grafiek van bestandsformaten wordt nu onderscheid gemaakt tussen afzet en aanbod;
 • De gegevens van het Gfk onderzoek over de devices zijn, net als de vorige drie keren, gebaseerd op de cijfers van december 2015. Hier valt dus verder niets zinnigs over te zeggen.

Ebooks in Nederland Q3 2016

E-book-barometer-NL-Q3-2016

Wat valt me op?

De nieuwe E-book Barometer toont nu eerst de meest essentiële getallen (zoals het een barometer betaamt :P). Het aandeel digitale afzet versus fysieke afzet (was voorheen aandeel e-books in de totale verkoop) is het afgelopen gestegen van 6,1% (in Q2 2016) naar 6,4% nu. In Q3 2015 lag dat percentage op 5,8% en hoewel dat op de totale afzet slechts een bescheiden stijging betekent, is het aandeel van ebooks dus wel met ruim 10% gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

Kijk je naar het aandeel e-commerce op totale digitale afzet (voorheen aandeel e-books in de online verkoop) dan blijft dit ook gestaag stijgen. Was het vorig kwartaal nog 28%, dit kwartaal komt daar een half procentje bij en maakt ebooks 28,5% uit van alle online verkochte titels (zowel digitaal als fysiek dus). Daarmee is het bijna weer terug op het niveau van het recordkwartaal Q3 2015 (28,7%), precies een jaar geleden. Dit percentage wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door de verkoop van bestsellende titels en dat is de reden dat het CB ook kijkt naar het aandeel e-books in de bestseller60 (voorheen Ebook versus papier). Dat ligt dit kwartaal op 83,3% en dat is een kleine afname ten opzichte van Q2 2016 toen dat nog 87% was. In absolute aantallen valt dat natuurlijk mee want het gaat om een verschil van 2 titels (52 van de 60 in Q2 en 50 van de 60 nu). Vorig jaar lag het met 88,3% iets hoger (53 van de 60 titels). CB zelf verklaart de huidige daling overigens door het ontbreken van ebookversies van in het Nederlands vertaalde titels.

De Barometer laat zien dat de groei er qua ontwikkeling van ebooks in het Nederlands taalgebied er nog steeds goed in zit: een groei van 32% ten opzichte van Q3 2015 en 30% als je naar de afgelopen 12 maanden in zijn geheel kijkt. Het is niet duidelijk welke indicatoren CB precies gebruikt voor deze percentages maar het is aannemelijk dat het om de totale afzet gaat van ebooks (zowel verkoop als uitleningen).

En nu we het daar toch over hebben: de grafiek van de afzet is nu geen staafdiagram meer maar een (vloeiende) lijndiagram waar de punten per kwartaal niet zichtbaar meer in zijn. Alsof het al niet lastig genoeg was om precieze aantallen te achterhalen …De trends zijn in elk geval wel duidelijk. Tot op heden was Q3 2015 het meest succesvolle kwartaal ooit qua verkopen (ca. 750.000) maar de stijgende lijn die na de grote dip in Q4 2015 ingezet is dit jaar zet door en overtreft dit kwartaal zelfs het oude record (met ca. 825.000?). Het gaat dus goed met de verkoop van ebooks.

Met de uitleningen gaat het zelfs nog beter. Ook deze maakt een sterke groei door en houdt meer dan gelijke tred met de stijgende verkoop. In Q1 2016 werden er voor het eerst meer ebooks uitgeleend dan verkocht en hoewel de uitleningen maar een klein beetje ‘uitlopen’ op de verkoopcijfers blijft het aantal uitleningen hoger liggen: van 699.340 uitleningen in Q2 (dank aan de KB) naar ruim 850.000 dit kwartaal. Ten opzichte van Q3 2015 (523.699 uitleningen) betekent dit, volgens de toelichting van CB zelf, een stijging van 63%.

exclamation uitroeptekenOndanks de stevige groei in verkopen van ebooks zijn er ook in het derde kwartaal van dit jaar meer ebooks uitgeleend dan verkocht.

In de grafiek van lifecycle van een bestseller laat CB zien hoe de gemiddelde trend is van ebookverkopen van de top 25 titels na verschijning. Ten opzichte van Q1 en Q2 2016 is daar geen grote verschuiving in te zien: de verkoop van een bestsellende titel piekt al na 1 maand en daalt gestaag naar bijna nul op 18 maanden. Dit kwartaal is er een kleine opleving te zien als een titel 12 maanden oud is en dat is er eentje die ik niet kan verklaren gezien het ontbreken van die opleving in de grafiek van vorig kwartaal (er moeten dan 1 of enkele specifieke titels tussen zitten deze keer die verantwoordelijk zijn voor deze opleving?). Gemiddeld genomen blijft mijn conclusie van de vorige keer onveranderd: na ca. 4 tot 6 maanden moet de titel zichzelf al terugverdiend hebben en is het financiële risico minimaal voor een uitgever om te besluiten de titel (ook) via de bibliotheek te laten uitlenen.

De grafiek verhouding verhuur/verkoop bevestigt dit. In deze grafiek is een analyse gemaakt van de top 25 titels (zowel verkopen als uitleningen) die niet ouder waren dan de 18 maanden uit de grafiek van de bestseller-lifecycle. Nou levert dit natuurlijk een vertekend beeld op omdat bibliotheken nauwelijks of niet recente titels (mogen) uitlenen van de uitgevers. Het wordt echter wel duidelijk dat, zodra bibliotheken ze wel mogen uitlenen, de ‘recentere’ titels tussen de 5 en 8 maanden extreem veel uitleningen genereren en op die wijze inkomsten voor uitgevers opleveren naast de licht doorstijgende verkopen in diezelfde periode. Is een top 25 titel ouder dan 12 maanden? Dan neemt de populariteit qua uitleningen ook dramatisch af.

exclamation uitroeptekenKijk je dus naar de lifecycle van top 25 titels dan lijkt de conclusie te zijn dat de verkoop niet aantoonbaar beïnvloed wordt door het feit dat de titel ook geleend kan worden. Een periode van 3 of 4 maanden als exclusieve verkoop lijkt voldoende waarborg te zijn terwijl uitgevers juist extra inkomsten genereren door daarna die titels ook te laten uitlenen. Maar dit dient wel te gebeuren voordat de titels ‘te oud’ worden.

Bij de Gemiddelde CAP (consumentenadvies prijs) worden de prijzen van ebooks vergeleken met die van hun papieren tegenhanger. In deze vernieuwde grafiek wordt de CAP van 2016 vergeleken met alleen 2010, toen het prijspeil van ebooks nog op 83,7% lag van dat van papieren boeken. Mijns inziens is het Interessanter om dit te (blijven) vergelijken met 2015 toen dat prijspeil op 57% lag. In Q1 van 2016 lag dat percentage op 54,6% en – cumulatief met Q2 2016 erbij – daalde dat heel licht naar 54,5% vorig jaar. Nu in Q3 2016 daalt het wederom met (slechts) 0,1% naar 54,4%. Het lijkt een veilige aanname dat de gemiddelde consumentenadviesprijs van ebooks niet heel veel verder zal dalen de komende jaren.

Bij de bestandsformaten wordt deze keer – heel handig! – onderscheid gemaakt in de percentages van de afzet en het aanbod. In de vorige barometers werd alleen naar het aanbod gekeken. Bij dat aanbod blijft het ePub2 onverminderd populair met 89,2% marktaandeel, stijgt het aanbod van ePub3 titels met 0,1% naar 2,8% en gaat dat wederom ten koste van ebooks in PDF formaat. Dat percentage daalt van 8,1% naar 8%. Kijk je nu echter naar welke bestandsformaten daadwerkelijk gekocht worden, dan is te zien dat het bijna exclusief om ePub2 boeken gaat (98,3%). Slechts 1,3% van de verkochte ebooks zijn in het ePub3 formaat – daar valt ook qua voorlichting nog een wereld te winnen denk ik aangezien je die niet op een ereader kunt lezen – en een schamele 0,4% wordt als PDF verkocht.

Kijk je naar de genreverdeling in de afzet dan valt 82% van de verkochte ebooks binnen het genre van de literaire fictie terwijl dat voor fysieke boeken een stuk minder is (38%). Die verhoudingen liggen omgekeerd bij de nonfictie (5% ebooks vs. 19% fysiek) en kinderboeken (5% ebooks vs 23% fysiek). De verschillen ten opzichte van het vorige kwartaal zijn erg klein maar dat komt omdat voor deze grafiek telkens gekeken wordt naar het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden.

Aan de content kant stijgt het het aanbod van ebooktitels gestaag door. In Q3 2015 waren er 41.559 titels digitaal leverbaar terwijl dit er vorig kwartaal 43.684 waren. Nu in Q3 2016 zijn er 45.146 titels als ebook beschikbaar en dat is een stijging van 8,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die titels worden door minder uitgevers op de markt gebracht: dit lag het eerste half jaar stabiel op 335 maar is nu afgenomen tot 325 uitgevers. Ook het aantal retailers daalde (verder) naar 179 (dat was 183 in Q2 2016 en nog 196 in Q3 2015)

Gfk voerde hun onderzoek naar de aantallen devices altijd twee keer per jaar uit maar de gegevens in de E-book Barometer zijn dit hele jaar al nog steeds gebaseerd op het onderzoek uit december 2015. Het aantal ereaders blijft daarom onveranderd op 1,6 miljoen staan terwijl de 8,6 miljoen tabletbezitters en 10,6 miljoen smartphonebezitters natuurlijk ook ongewijzigd blijven.

Samengevat

Het gaat goed met de verkoop van boeken in het algemeen. De verkoop van fysieke boeken is opgekrabbeld na een flinke dip (Boekenbarometer Q3, PDF) en zowel de verkoop als uitleningen van ebooks blijven onverminderd doorstijgen. Ebooks zijn gegroeid met 32% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Hierbij worden ze zelfs nog meer uitgeleend dan verkocht, ondanks dat slechts een kwart van de beschikbare ebooks door de bibliotheken uitgeleend kan worden.

De E-book Barometer geeft echter ook aan dat niet alles rozengeur en maneschijn is. De afzet blijft ongetwijfeld de komende tijd nog wel doorstijgen maar het aandeel van ebooks in de totale verkoop van boeken zal zich ongetwijfeld gaan stabiliseren, net zoals je ook ziet gebeuren bij de consumentenadviesprijs van ebooks. CB kijkt daarom terecht naar de levenscyclus van populaire titels en de relatie tussen de verkoop en het uitlenen van deze titels. Als uitgevers en bibliotheken beter zouden kijken hoe ze die levenscyclus van (alle) beschikbare ebooks zouden kunnen versterken, dan zouden beide partijen – en de ebookmarkt zelf – er beter van kunnen worden. Bijvoorbeeld door alle oudere titels nu beschikbaar te maken voor uitleen en voor nieuwe titels een exclusiviteitsperiode af te spreken waarin ze alleen verkocht mogen worden. Na een paar maanden (en voordat ze 12 maanden oud zijn) zouden die titels dan ook alsnog uitgeleend kunnen worden.

Op 10 november zal het Europese Hof van Justitie uitspraak doen over de vraag of ebooks onder het leenrecht vallen maar het zou nog beter zijn als bibliotheken en uitgevers zelf onderling afspraken hierover zouden maken. Wellicht dat een positieve uitspraak beide partijen een duwtje in de rug kan geven?

#

Boekenplog: Antiquariaat Papyrus Oude Liefdes

Deventer is een echte boekenstad vol met boekenplekken die het bezoeken meer dan waard zijn. Dat zijn er zelfs zo veel dat de VVV Deventer een speciale Boekenroute Deventer heeft uitgestippeld voor boekenliefhebbers en dat er een aparte Stichting Deventer Antiquariaten is met een stadswandeling die je langs alle deelnemers leidt. Genoeg om flink wat uurtjes in het oude centrum van Deventer rond te dwalen.

Op de eerste herfstige dag in de herfstvakantie had ik geen zin in dwalen maar wel om een antiquariaat te bezoeken waar ik (ruim) twintig jaar geleden bijna elke week kwam om tweedehands SF & fantasy boeken te kopen. Antiquariaat Papyrus zat al sinds begin jaren 80 in de Nieuwstraat in Deventer en hoewel ik wist dat de winkel er nog steeds zat, wist ik ook dat Papyrus (in 2012) was overgenomen door twee nieuwe eigenaren die het nu combineren met de webwinkel Oude Liefdes.

Aangezien ik er al vele jaren niet meer geweest ben leek het me leuk om mijn geheugen op te frissen en te kijken of, en zo ja wat, er veranderd is.

Papyrus Oude Liefdes

Het bord aan de gevel van de Nieuwstraat 29 is in elk geval niet veranderd. Het is – geruststellend – nog steeds hetzelfde bord dat er altijd al hing.

Papyrus Oude Liefdes

Ook de bakken met boeken buiten en (volgens mij) de opdruk op de ramen is zoals ik het me herinner.

Papyrus Oude Liefdes

“Antiquariaat Papyrus : boeken en curiosa !” staat er op een oud schoolbordje voor de ingang. Natuurlijk moet je dan wel even binnen gaan kijken, toch?

Papyrus Oude Liefdes

Langs de rekken met brief- en postkaarten kijk je meteen op de deur van de Nieuwstraat 31. Ik probeer nog even te bedenken hoe de panden dan moeten liggen ten opzichte van elkaar (genesteld?)  maar ik loop snel achter een jonge boekenliefhebber aan de winkel in.

Papyrus Oude Liefdes

Op een klein deel met de balie/kassa na, dat links buiten de foto valt, kijk ik meteen uit op de volledige ruimte van Papyrus. Het voelt alsof de tijd die twintig jaar stil gestaan heeft want op het eerste oog is er helemaal niets veranderd! En voor een antiquariaat vind ik dat een positief iets :)

Papyrus Oude Liefdes

De bakken met LP’s zijn “nieuw” – eigenlijk niet want het past geweldig goed in een antiquariaat – maar de leestafel staat nog steeds waar die altijd stond, vooraan in de winkel.

Papyrus Oude Liefdes

Kasten vol met boeken,dicht op elkaar. Heerlijk!

Papyrus Oude Liefdes

De hele winkel bestaat feitelijk uit een langwerpige ruimte die verdeeld is in twee gangen. Het achterste deel ligt een klein beetje lager waardoor je een extra knusse opstelling krijgt. Een prachtige en grote prent van het Middeleeuwse Deventer hangt boven die twee achterste gangen.

Papyrus Oude Liefdes

Als ik me een gang vol met boeken in een antiquariaat zou moeten voorstellen dan zou het er waarschijnlijk zo uitzien! Elke paar planken steekt er een kaartje uit de kasten die vertelt welke rubriek je daar kunt vinden.

Papyrus Oude Liefdes

Een stoel en een krukje mag natuurlijk niet ontbreken om even rustig je potentiële nieuwe aankoop te bekijken. Er is zelfs een houtkachel voor de koude wintermaanden die nog gaan komen (?).

Papyrus Oude Liefdes

Dan het bochtje om – waar nog een stoel staat – zodat je in de andere gang komt.

Papyrus Oude Liefdes

En dan kijk je ook alweer de hele winkel door, nu aan de andere kant. Ah en daar is de mand met brandhout zodat de kachel niet gevoed hoeft te worden met onverkochte boeken :)

Papyrus Oude Liefdes

Het zegt het eigenlijk allemaal zelf wel, nietwaar? Eén van de redenen waarom ik zo graag in Deventer woon!

Papyrus Oude Liefdes

Ik kan me de piano niet herinneren van al die jaren geleden maar muziek terwijl ik langs boekenkasten snuffel kan ik zeker waarderen.

Papyrus Oude Liefdes

En dan sta ik alweer bij de in- en uitgang. In een tijd waar winkels links en rechts verdwijnen en ook boekhandels het niet altijd gemakkelijk hebben, is het een fijne gedachte dat een antiquariaat als Papyrus nog steeds kan bestaan en dat je er tot de dag van vandaag naar binnen kunt lopen.

Papyrus Oude Liefdes

Ik zal in elk geval niet nog eens twintig jaar wachten voordat ik terugkom. En er zijn nog meer antiquariaten om te bezoeken in Deventer natuurlijk maar die bewaar ik voor een andere keer.

#

onedrive

OneDrive gebruiken om documenten, foto’s en (OneNote) aantekeningen te doorzoeken

Wat heb je er aan als je alleen maar documenten en foto’s kunt opslaan en ze niet gemakkelijk terug kunt vinden? Dat moet de achterliggende gedachte zijn geweest bij het ontwikkelen van de zoekfunctie van Microsoft’s OneDrive opslagdienst. Hierbij worden de meeste soorten documenten full-text geïndexeerd op de inhoud en worden foto’s automatisch voorzien van tags en andere metadata zodat je ze eenvoudig kunt terugvinden.

Zoeken in OneDrive

onedrive

Waarschijnlijk stop je – net als ik – je bestanden vooral in veel mapjes en heb je nooit gekeken naar die zoekbalk die helemaal linksbovenaan in OneDrive te vinden is. Toch is die zoekfunctie heel handig omdat je er niet alleen mee op de namen van bestanden kan zoeken maar ook op de inhoud van die bestanden.

Microsoft indexeert namelijk zowel de inhoud van alle bestanden die je opslaat als alle metadata van diezelfde bestanden. Ze kunnen (vanzelfsprekend) overweg met alle Office documenten – Word, Excel, Powerpoint, Access maar ook de OneNote notitieboeken die sowieso opgeslagen worden in je OneDrive – maar ook tekstbestanden, PDF’s en zelfs foto’s. Bij foto’s worden er automatisch tags toegekend afhankelijk van wat er op staat (op basaal niveau zoals #portrait, #mountain, #water, #outdoor enzovoorts) maar wordt ook alle teksten automatisch herkend en geïndexeerd die op foto’s te zien zijn! En natuurlijk wordt er gekeken naar de bestandsnamen en beschrijvingen die je eventueel zelf meegegeven hebt.

De zoekfunctie is in beginsel heel eenvoudig: typ simpelweg je zoekterm in en je krijgt meteen onder de zoekbalk de meest relevante zoekresultaten te zien. Dat zijn altijd de bestanden die de zoekterm al in de bestandsnaam hebben zitten.

Wil je echter alle zoekresultaten zien – inclusief degene waar de zoekterm in het document voorkomt – dan kun je op Enter drukken om het scherm met de zoekresultaten te krijgen.

onedrive
Bij een ‘volledige’ zoekactie zie je bij de zoekresultaten nog steeds de mappen en bestanden waar de zoekterm zelf in voorkomt als eerste in de lijst staan. In mijn geval een mapje met foto’s van een boekenplog [1] en een tekstbestandje met de custom Creative Commons tekst waar ‘windesheim’ zowel in de bestandsnaam als in het bestandje zelf voorkomt [2].

Ook in mijn OneNote notitieboeken komt de zoekterm regelmatig voor in zowel losse notities als in paginanamen [3] en kan ik meteen doorklikken naar de goede pagina. In Office documenten komt ‘windesheim’ ook terug in een Word document met mailhandtekeningen [4] en een exportbestand in Excel van al mijn LinkedIn connecties [6]. Mijn werkbestanden staan in de zakelijke OneDrive for Business want anders had ik ongetwijfeld honderden zoekresultaten gehad hier.

Ik maak gebruik van de Office Lens app op mijn telefoon en tablet om papieren documenten (en volgeschreven flip-overs/whiteboards) in te scannen en die staan bij mij vervolgens ook kant en klaar doorzoekbaar in OneDrive. In dit geval een ingescand formulier (PDF [5]) maar het werkt ook perfect om na afloop van een workshop alle gemaakte aantekeningen op een whiteboard te fotograferen en later terug te kunnen vinden.

De OCR werkt ook prima met scans naar JPG en foto’s. Een foto die ik maakte van een artikel in de hogeschoolkrant [8] is volledig terug te vinden op de tekst die in het artikel staat. Een andere foto die ik op werk maakte wordt ook teruggevonden [7] maar deze keer aan de hand van een beschrijving die ik zelf had meegegeven aangezien het woordje ‘windesheim’ niet op de foto zelf voorkomt.

Bij het zoeken kun je (helaas) geen geavanceerde zoekopties gebruiken om bijvoorbeeld alleen in bepaalde mappen te zoeken of alleen in bepaalde bestandstypen. Wie weet komt dat ooit nog in de toekomst maar voor nu kun je de zoekresultaten dus alleen beïnvloeden door zelf op de metadata te letten. Gebruik dus, waar mogelijk, slimme bestandsnamen die beschrijven wat er in het document staat en maak bijvoorbeeld gebruik van de mogelijkheid om een beschrijving (description) te maken van een bestand als je weet dat je het document later terug wilt kunnen vinden. Alles wat je in die beschrijving zet kan snel teruggevonden worden door de zoekfunctie van OneDrive.

onedrive

Als je zoekterm uit meerdere woorden bestaat dan plaatst OneDrive die zoektermen zelf tussen aanhalingstekens zodat er gezocht wordt op het voorkomen van die termen in precies die volgorde. Ik ben zo gewend dat ik dat soort zoekacties zelf tussen haakjes plaats dat je bij mij dus twee setjes aanhalingstekens ziet. Het maakt voor de zoekresultaten overigens niet uit.

Zoeken naar foto’s en afbeeldingen

onedrive

Hoewel er geen geavanceerde zoekopties zijn in OneDrive is het wel mogelijk om apart te zoeken in/naar de foto’s en andere afbeeldingen in je account. Als je in het (linker)menu namelijk op Photos klikt kom je in het afgescheiden deel van OneDrive terecht waar je foto’s, albums, tags en plaatsen gefilterd en getoond worden. Deze heeft ook een “eigen” zoekfunctie waarbij je alleen maar de foto’s en afbeeldingen doorzoekt op:

 • de bestandsnamen;
 • de namen van albums, zowel de automatisch gegeneerde als zelfgemaakte;
 • de zelf meegegeven beschrijving/caption (mits aanwezig);
 • de automatisch toegekende tags en de tags die je zelf hebt toegekend aan foto’s;
 • plaatsnamen die uit de metadata van foto’s zijn gehaald (mits aanwezig);
 • geëxtraheerde tekst die herkend is op foto’s en afbeeldingen (mits aanwezig).

Door zelf consequent captions en tags toe te voegen aan foto’s kun je er natuurlijk voor zorgen dat je foto’s nog gemakkelijker kunt terugvinden maar de automatische metadatafuncties zorgen meestal ook al voor een heel aardig resultaat. Vooral het feit dat alle tekst op een foto of afbeelding wordt herkend, zorgt er voor dat je vaak veel meer terugvindt dan je dacht. Datzelfde geldt ook voor het zoeken op plaatsnamen als je foto’s met je smartphone gemaakt hebt want dan wordt deze automatisch toegevoegd aan je foto’s.

Het is uiteindelijk (nog) geen vervanging voor het zelf maken van een goede indeling van je foto’s (inclusief tags, captions en goede bestandsnamen) maar als je geen zin hebt om honderden of duizenden foto’s zelf te voorzien van metadata, dan heb je in OneDrive tenminste nog een redelijke kans om ze alsnog terug te vinden.

#

Tweetweekoverzicht week 41 2016: Aldi ebooks, netneutraliteit, Bliyoo community, update voor Kobo Aura ONE en Elly’s Choice wordt Book Choice

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Aldi ebooks in Duitsland

Aldi Life is het digitale platform van de bekende supermarktketen in Duitsland. Een jaar geleden startte Aldi hiermee om een eigen muziekdienst (gebaseerd op Napster) aan te kunnen bieden en komende week komt daar een nieuwe dienst bij: ebooks. Vanaf 20 oktober zijn er rond de miljoen titels te koop. Of die alleen in de Aldi app te lezen zijn of ook gedownload (met DRM?) kunnen worden is nog niet duidelijk maar het is wel veelzeggend dat Aldi bereid is om op het gebied van ebooks de strijd aan te gaan met grote concurrenten als Amazon.de en het Tolino platform van de Duitse boekhandels (die respectievelijk 4,5 miljoen en 2 miljoen titels in het assortiment hebben).

Strengere netneutraliteit

Afgelopen dinsdag stemde de Eerste kamer in met de strengere variant van netneutraliteit in Nederland. In mei 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord maar kwam er een ‘kink in de telecomkabel’ omdat de Europese regelgeving eind april was ingegaan en afweek op enkele punten. Het wetsvoorstel werd echter aangepast en strenger gemaakt dan de Europese versie omdat bijvoorbeeld ook positieve prijsdiscriminatie niet meer toegestaan wordt in Nederland.

En laat nou net op dezelfde dag dat de Eerste Kamer instemde met deze strengere variant, T-Mobile komen met een voorbeeld van zo’n positieve prijsdiscriminatie. Klanten – met een databundel van 6GB of hoger – wordt geen data meer gerekend voor het gebruik van bepaalde muziekstreamingdiensten. Volgens de Europese wetgeving is zero rating, het niet in rekening brengen van data van bepaalde diensten, toegestaan maar nu dus niet meer in Nederland. T-Mobile zal naar de rechter moeten om dit verschil in interpretatie van de Europese wetgeving uit te laten zoeken en heeft al aangekondigd dit te zullen doen.

Lees ook wat er op Solv.nl en bij Tweakers werd gezegd.

Bliyoo begint met eigen community

Goodreads, Hebban en sinds vorige week ook Gelezen Online zijn communities waar het over boeken (lezen) gaat. Deze recentste toevoeging aan de boekencommunities is een initiatief van Bruna/Bliyoo en deze wil met boekentips en recensies (van zowel redactie als lezers) ongetwijfeld de lezers betrekken in het groeiende aanbod van titels in Bliyoo.

Nieuwe 4.1.7729 firmware voor de Kobo Aura ONE

De nieuwe Aura ONE ereader levert ook voor Kobo zelf nog wat hoofdbrekens op kennelijk. Er zijn enkele functionaliteiten verdwenen en toegevoegd aan de standaard Kobo software toen de Aura ONE op de markt verscheen. Helaas kwamen daar ook een paar zeer irritante problemen bij om de hoek kijken want het bleek onmogelijk te zijn om het automatisch synchroniseren uit te zetten waardoor bij veel bezitters in enkele uren de accu leegliep. Daarnaast werkten de leesstatistieken niet meer en werd niet bijgehouden hoeveel je gelezen had.

Vorige week kwam Kobo eindelijk met een update die de meeste problemen moet verhelpen. De leesstatistieken doen het in elk geval weer en de ereader onthoudt nu wel dat je het automatisch synchroniseren uit hebt staan. Na de update liep mijn ereader ineens leeg na een nachtje maar na opnieuw opladen lijkt het nu toch goed te gaan. Nog even aanzien dus of het probleem ook echt verholpen is.

* Sync issues causing high battery drainage seem to be fixed.
* OverDrive changes. (werkt sowieso niet in Nederland)
* Turning off the auto-sync now works.
* Automatic sync won’t happen if you are using the device at the time it should be triggered.
* Finished books are recorded.
* Cleanup of some menus where options didn’t work (e.g. Remove annotations option when book type didn’t support annotations).
* Added “View details” to in-book menu.
* New book filter “Downloaded”. Selecting this shows all books that are on the device whether they were purchased, from OverDrive or sideloaded.

Ik heb de update gedownload en de ereader handmatig bijgewerkt maar de nieuwe versie zou deze of komende week ook automatisch via wifi binnen moeten komen.

Elly’s Choice wordt Book Choice

Het was al duidelijk dat Elly’s Choice verder kijkt dan alleen de Nederlandse klanten. Nathan Hull, voorheen van Penguin Random House en Mofibo, licht volgende week tijdens de Frankfurter Buchmesse de internationale plannen toe van Elly’s Choice. In een interview met Publishing Perspectives wordt in elk geval al duidelijk dat het platform een naamsverandering krijgt naar Book Choice in de eerste maanden van 2017 en dat het aanbod uitgebreid wordt naar meerdere landen in meerdere talen.

Iets waar ik zelf heel benieuwd naar ben want ik ben er zelf van overtuigd dat een ebookdienst het moet hebben van goede curatie en niet van een (onrealistisch en onmogelijk) streven om alles aan te bieden – sturen op een goede selectie die past bij de doelgroep is waar bibliotheken zich al eeuwen lang mee bezig houden – en lees ook tot mijn vreugde dat Hull hierin de mogelijkheid ziet om ook backlist titels van uitgevers digitaal aan te bieden. Iets waarvan ik hoopte dat bibliotheken het zouden oppakken met uitgevers in hun ebookplatform maar wat nooit van de grond is gekomen.

Nu maar hopen dat met Book Choice het mogelijk wordt dat Nederlandse lezers ook Engelstalige (SF) titels kunnen kopen want in dat geval hebben ze er alvast 1 abonnee bij.

En verder nog ….

#

Waar koop je de top 10 bestseller ebooks het goedkoopst in oktober 2016 (plus de actuele ebookacties)

bestseller ebooks ebookactiesIn tegenstelling tot fysieke boeken vallen ebooks niet onder de Wet op de vaste boekenprijs. Dat betekent niet dat er veel met prijzen gestunt wordt maar toch kun je regelmatig Nederlandse ebooks voor (zeer) uiteenlopende prijzen aantreffen bij de ebookwinkels.

Elke maand kijk ik daarom naar de top 10 bestsellers uit de Bestseller 60, controleer of die ook als ebook te verkrijgen zijn en vergelijk de prijzen bij de verschillende ebookwinkels. Waar koop je de bestseller ebooks voor de laagste prijs?

Daarnaast zijn er altijd wel ebookacties gaande waarbij je (ook niet-bestseller ebooks) tijdelijk met flinke korting kunt kopen. Een overzicht van deze ebookacties vind je ook terug in dit artikel.

De huidige top 10 bestseller ebooks

De Bestseller 60 lijst, die opgesteld wordt door het CPNB op basis van verkoopgegevens van ruim 900 boekwinkels, gaat uit van de verkochte gedrukte boeken. Het levert natuurlijk wel een beeld op van wat (waarschijnlijk) de bestverkopende titels zijn, ongeacht of het papieren boeken of ebooks zijn.

Van 5 tot en met 16 oktober is het Kinderboekenweek – ik weet dat het meer dan een week is en nee, ik weet ook niet waarom ze het nog steeds een Kinderboekenweek noemen – en het is dan ook niet verrassend dat er meerdere kinder- en jeugdboeken in de top 10 staan. Het lastige met deze titels is dat de beschikbaarheid van een ebookversie vaak ‘een probleem is’. Soms zijn ze niet digitaal beschikbaar, soms wel maar dan niet bij alle ebookwinkels en daar waar ze wel beschikbaar zijn moet je goed letten want je kunt ze niet op een ereader lezen. Hoe dan ook: deze week (week 41 2016) zijn dat de volgende tien titels:

 1. Johan Cruijff. Mijn verhaal (hardbackversie) door Johan Cruijff
 2. Waar is Ludwig? door Floor Rieder (geen ebookversie)
 3. Opa en oma Oelewapper en het raadsel van de verdwenen onderbroeken door Marianne Busser & Ron Schröder
 4. Naar opa en oma Pannenkoek door Vivian den Hollander en Dagmar Stam (geen ebookversie)
 5. De wereld volgens Gijp door Michel van Egmond
 6. Johan Cruijff. Mijn verhaal (paperbackversie) door Johan Cruijff (ebookversie is gelijk aan nr. 1)
 7. Dagboek van een muts 10. Puppy love door Rachel Renée Russel
 8. De keutelkampioen door Marianne Busser & Ron Schröder
 9. Hindergroen door Martine Bijl
 10. Toen het donker werd door Simone van der Vlugt

De ebookwinkels

Ook nu weer kijk ik naar de prijzen van bestseller ebooks bij Bol/Kobo (zelfde Nederlandstalige aanbod en prijzen), Bruna, Ebook.nl, Libris.nl, Amazon.nl en Google Play Books. De iBookstore van Apple laat ik buiten beschouwing aangezien ik principieel tegen de door hen gebruikte (en onverwijderbare) DRM ben. De iBookstore is, net als o.a. de sites van AKO en ECI, wel onderdeel van de ebookprijsvergelijker Boogsy.

In het onderstaande overzicht neem ik ook de goedkoopste prijs op per titel zoals ze bij Boogsy vermeld worden en vermeld ik als dat een ebookwinkel is die niet in het bovengenoemde rijtje voorkomt.

Let op dat de prijzen sterk kunnen variëren en dat de in deze blogpost vermelde prijzen gelden op het moment van publiceren (13 oktober 2016). Wil je op een later moment ebooks kopen voor de prijzen zoals ze hier vermeld worden? Dan kan het lonen om alsnog even te kijken bij Boogsy waar dat ebook het goedkoopst te krijgen is.

In tabelvorm

[De groen gemarkeerde prijzen zijn de goedkoopste keuzes voor de ebooktitels in kwestie. De geel gemarkeerde prijzen geven de ebookwinkels aan die ebookversies van de jeugd- en kinderboeken in het assortiment hebben]

[De groen gemarkeerde prijzen zijn de goedkoopste keuzes voor de ebooktitels in kwestie. De geel gemarkeerde prijzen geven de ebookwinkels aan die ebookversies van de jeugd- en kinderboeken in het assortiment hebben]

Het is een hele saaie en slechte week als het om koopjes bij de bestsellers gaat. Het boek van Johan Cruijff staat maar liefst twee keer in de top 10 in zowel de hardcover- als paperbackeditie maar er is natuurlijk maar één ebookeditie van beschikbaar. Die is in de meeste winkels voor 11,99 te koop maar het enige echte voordeeltje deze maand valt dus te behalen als je dit ebook bij Google Play Books koopt. Daar kost die slechts 8,15 euro en dat is toch een hele leuke besparing.

Je zou zeggen dat de autobiografie van Cruijff ook bij Amazon verkrijgbaar zou zijn en dat is op zich ook wel zo. Er is een Duitse, Spaanse, Italiaanse en Engelstalige digitale versie van beschikbaar bij Amazon maar een Nederlandstalige editie is er niet te vinden. Voor 10,49 kun je in het Engels lezen en anderhalve euro besparen?

Niet geheel verrassend staan er deze week maar liefst vier prentenboeken in de top 10, net als een jeugdboek (het tiende deel van Dagboek van een muts, Puppy Love). Twee prentenboeken hebben geen ebookversie maar de twee die het wel hebben, net als Puppy Love, zijn maar in een drietal ebookwinkels beschikbaar. Het zijn ook nog eens ebooks die niet op een ereader te lezen zijn maar mocht je ze toch digitaal willen lezen, dan raad ik je aan ze bij Amazon te kopen. Daar zijn ze alle drie beschikbaar en ze zijn zonder gedoe/problemen in de Kindle app op een tablet te lezen.

De wereld volgens Gijp maakt onderdeel uit van een ebookactie waarbij je (bij alle ebookwinkels) recente (bestseller) ebooks voor 4,99 kunt kopen. Hindergroen en de nieuwste titel van Simone van der Vlugt vallen daar niet onder en die vind je daarom overal voor de reguliere prijs terug. Overigens zijn de oudere titels van Simone van der Vlugt wel in de aanbieding in digitale vorm.

Conclusies?

Het enige echte koopje deze maand is de autobiografie van Johan Cruijff bij Google Play Books. Die is daar met bijna 4 euro extra korting verkrijgbaar. Verder zijn de verschillen alleen aanwezig qua beschikbaarheid van ebookversies van een aantal prenten- en kinderboeken. Hou er vooral rekening mee dat je deze niet op een ereader kunt lezen!

Kijk je naar de laagste prijzen van de titels bij alle ebookwinkels, dan betaal je €51,09 voor de zeven beschikbare ebooks in plaats van €106,43 voor de zeven papieren edities. Daarmee betaal je dus 48% van de prijs van de papieren versie (dat was 51,9% vorige maand).

Ebookacties

Uitgevers zijn voorzichtig met de prijzen van (bestseller) ebooks maar dat wil niet zeggen dat er niet regelmatig acties zijn waarbij ebooks wel degelijk voor (zeer) aantrekkelijke prijzen tijdelijk te koop zijn. Ook deze probeer ik elke maand in kaart te brengen. Je vindt ze hieronder terug met een beschrijving en de datum tot wanneer de actie loopt:

#

Pagina 1 of 362123...153045...Laatste »
 • © 2006- 2016 Vakblog – werken met informatie
  Aangedreven door WordPress en liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top