Ebooks in Nederland: de (echte) cijfers

Er is veel geschreven over trends, beschikbaarheid, prijsbeleid, verkoopaantallen en (het uitblijven van) succes van ebooks in Nederland de laatste jaren maar in bijna alle gevallen gebeurde dat zonder duidelijke cijfers en feiten die als onderbouwing zouden moeten fungeren. Via Boekblad kwamen vorig jaar interessante gegevens boven tafel over de boekenmarkt, ebooks en ereaders die door onderzoeksbureau Gfk verzameld waren maar voor de rest lijken actuele gegevens toch te ontbreken (of worden niet naar buiten gebracht). Ik moest voor een artikel laatst uitwijken naar de statistieken die door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) worden gepubliceerd maar goed, ook deze zijn alweer ruim een jaar oud.

Het CB verzorgt de distributie van bijna alle ebooks in Nederland en kondigde vandaag aan elk kwartaal met cijfers te komen over de actuele stand van zaken als het gaat om ebooks in Nederland. In een infographic worden het aantal leverbare titels, het aantal uitgeverijen, het percentage titels dat als ebook beschikbaar is plus de onderverdeling in genres, formaten en bestandsbeveiliging (DRM) weergegeven. Daarnaast zijn er gegevens beschikbaar over verkoopkanalen en de afzet van ebooks.

Hoewel de gegevens op zichzelf al interessant zijn (37% van de titels is als ebook beschikbaar en ik wist niet dat er maar liefst 212 uitgeverijen en 137 webwinkels in Nederland zijn!) zijn ze vooral nuttig als een betrouwbare nulmeting. Als in juni de nieuwe cijfers gepresenteerd worden kun je ook daadwerkelijk trends en ontwikkelingen gaan zien aan de hand van concrete cijfers. En dat is toch wel wat anders dan eerst ontwikkelingen beschrijven en vervolgens pogen cijfers te vinden die het met je eens zijn. Een mooi initiatief van CB wat mij betreft.

ebooks in nederland maart 2014
#

Waarom je een backup moet maken van je gekochte ebooks

gekochte ebooks
Toen ik laatst een rondje maakte langs Nederlandse ebookwinkels leek het me ook een aardig idee om eens te kijken wat er gebeurd was met de (paar) ebooks die ik jaren geleden gekocht had. Toen was het allemaal nog lastiger om een ebook op je ereader te krijgen en was het nog flink pionieren voor zowel de kopers van ebooks als de verkopers ervan. Zo kocht ik mijn eerste ebooks nog in het inmiddels niet meer gangbare Mobipocketformaat (met DRM) en schakelde ik in 2009 – verplicht- over naar het ePub formaat met Adobe DRM beveiliging. Zouden mijn gekochte ebooks daar nu nog steeds te downloaden zijn? En bestaan al die ebookwinkels nog wel?

Het grootste probleem als je ebooks koopt – en ja, dat zijn er echt meerdere – is dat je ze eigenlijk niet allemaal op één plek wilt kopen. Natuurlijk is Amazon in Amerika de ongekroonde koning maar ook daar heb je meerdere aanbieders waar je net zo goed koopjes en aanbiedingen hebt. In Europa en ook Nederland is dat al net zo versplinterd en als ik kijk naar de ebookwinkels waar ik ooit ebooks gekocht heb dan zijn dat er inmiddels meer dan 15. Van o.a. Amazon, Bol, Ebook.nl, Kobo, Apple en Google tot de Humble Bundle website en webshops van individuele auteurs en uitgevers.

Dat was voor mij reden om er zelf voor te zorgen dat ik al mijn gekochte ebooks bij elkaar hield. Door een backup te maken en die ebooks netjes in een mappenstructuur op naam van de auteur te ordenen. Dat vereiste wel dat ik de DRM er af moest zien te krijgen en dat was ook niet altijd zo eenvoudig als dat het tegenwoordig is. Ik hanteer dan ook tot de dag van vandaag de regel dat als ik geen (DRM-vrije) backup kan maken van ebooks, ik ze dan ook niet koop. Wat er voor zorgt dat ik nog steeds niet afhankelijk ben van de oorspronkelijke ebookwinkel waar ik ze ooit gekocht heb …. en ik vooral ook niet hoef te onthouden waar ik welk ebook gekocht heb.

En dat blijkt achteraf best slim te zijn geweest

Ik heb slechts enkele ebooks gekocht in Nederlandse ebookwinkels omdat ik bijna alleen Engelstalige ebooks koop en lees. Ebook.nl was de eerste ebookwinkel in Nederland volgens mij en ik heb zelfs nog in een blogpost mijn eerste aankoop van een boek van Stephen King beschreven. Daar is mijn intense afkeer van DRM ook meteen ontstaan. Later kocht ik daar ook nog vijf Nederlandstalige ebooks om op de iLiad aan anderen te demonstreren dat ebooks toch echt wel de toekomst hadden.

Met het fenomeen ebooks en ereaders is het goed gekomen maar dat geldt niet voor de bij ebook.nl gekochte ebooks. Mijn boekenplankje bevat weliswaar twee titels die ik de afgelopen 12 maanden gekocht heb maar de ebooks uit 2008 en 2009 zijn spoorloos. Met het Mobipocketformaat zijn ook ebooks in dat formaat verdwenen.

Het blijft echter niet beperkt tot ebooks in dat formaat. Bij Bol kocht ik in augustus 2009 Angels & Demons van Dan Brown in epub formaat. Als ik het me goed herinner was het één van de eerste bestsellers die je bij Bol in dat formaat kon krijgen en ruim 4 jaar later staat deze titel nog steeds eenzaam op mijn boekenplankje bij Bol.

gekochte ebooks
Downloaden blijkt echter niet meer mogelijk te zijn. Het is een met Adobe DRM beveiligde titel en de server bij Adobe weigert te werken met mijn versie van Adobe Digital Editions als ik de foutmelding mag geloven. Adobe biedt een lang stappenplan aan op hun site waarin je o.a. in je Windows register moet gaan sleutelen om het alsnog werkend te gaan krijgen. Een goed voorbeeld van hoe je met deze vorm van DRM zowel als koper als verkoper volledig overgeleverd bent aan de leverancier van de DRM. Ik ben blij dat ik de DRM al in 2009 verwijderd heb.

En bij buitenlandse ebookwinkels?

In Nederland worden de meeste ebooks tegenwoordig niet meer met Adobe DRM verkocht maar met sociale DRM, waarbij er een code in het ebook verwerkt is. Dat is ook niet ideaal maar heeft wel het voordeel dat je tenminste makkelijk gedownloade ebooks kunt bewaren. Adobe DRM wordt echter nog steeds gebruikt bij o.a. Google Play Books en Kobo en ook de ebooks van Apple en Amazon kun je niet zo maar backuppen.

Het goede nieuws is dat daar wel alle door mij gekochte ebooks nog steeds (opnieuw) te downloaden zijn. Niet altijd even gemakkelijk omdat ik een keer van Apple ID ben veranderd en de oudere ebooks dus aan mijn oudere ID gekoppeld zijn maar als je je accountgegevens nog hebt zou het geen probleem moeten zijn. Dat laatste is echter niet altijd even vanzelfsprekend want het kostte nog wel wat moeite om de inloggegevens van een paar sites terug te vinden die ik al tijden niet meer bezocht had. Gelukkig kon ik onder meer dankzij mijn blog nog herinneren dat ik een account *had* bij Baen met gekochte ebooks. Waar bloggen allemaal niet goed voor is.

Backup, backup, backup

Nu zullen er niet veel mensen zijn die op zo veel plekken ebooks kopen (als ik) en lijkt het misschien te veel moeite om een eigen exemplaar te bewaren van gekochte ebooks. Toch ben je mijns inziens pas daadwerkelijk eigenaar van je gekochte ebooks als je een exemplaar in je eigen digitale boekenkast hebt staan en niet alleen aangewezen bent op de boekenplankjes bij de verkopers zelf. Amazon is meerdere keren in het nieuws geweest omdat ze titels uit de accounts van kopers verwijderd hebben en het is dan bijvoorbeeld maar de vraag wat er met je ebooks gebeurt als een ebookwinkel verdwijnt of er mee stopt. Vijf jaar geleden had ook niemand in Amerika gedacht dat in 2014 de Sony ebookwinkel er mee zou stoppen. En ook al hevelen ze de accounts over naar de Kobo ebookwinkel, deze heeft niet 100% van de titels die Sony verkocht dus er zijn vele gebruikers die nu minder titels op hun boekenplankjes hebben staan. Maar wie kan met zekerheid zeggen dat Kobo over 5 jaar nog bestaat? Of dat Google dan nog steeds ebooks verkoopt?

Doe jezelf dus een plezier en maak een backup. Niet alleen leuk om vervolgens daar je eigen -wel legale- usbstick mee samen te stellen maar ook nog eens handig om niet te hoeven onthouden bij welke ebookwinkel je nou ook alweer welke ebooks gekocht had. Maar misschien heb je een beter geheugen dan ik?

#

Aanbod en uitlenen van ebooks door bibliotheken: over Auteurswet, Bibliotheekwet en campagnes

uitlenen van ebooks right to e-readToen ik vorige maand door de hoofdredacteur van de META (het vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie) gevraagd werd een bijdrage te leveren over de ontwikkelingen rondom uitlenen van ebooks in Nederlands, was dat meteen een mooie gelegenheid om ook voor mezelf het een en ander op een rijtje te zetten. Voor dat artikel heb ik me beperkt tot de verschillende ebookdiensten die de bibliotheken de afgelopen jaren uitgeprobeerd hebben – en de huidige ebookdienst – maar is het volgens mij minstens zo interessant om er vanuit het perspectief van wetgeving naar te kijken.

De aanleiding bij onze zuiderburen om uitgebreid bij dit onderwerp stil te staan bleek namelijk de ‘The right to e-read‘ campagne te zijn die EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, een Europese overkoepelende organisatie voor bibliotheek, archief en documentatie-organisaties) de komende maand in geheel Europa voert om aandacht te vragen voor de problemen die bibliotheken hebben om met een goede ebookdienstverlening te komen. In hun statement gaat het vooral om het benadrukken dat auteursrechtwetgeving gewijzigd zou moeten worden om bibliotheken een sterkere positie te geven ten opzichte van uitgevers teneinde ook met een volwaardig aanbod te kunnen komen voor hun gebruikers. EBLIDA concludeert (terecht mijns inziens) dat met de huidige wetgeving en werkwijzen het primair uitgevers zijn die bepalen wat bibliotheken in hun digitale collecties kunnen opnemen.

Therefore EBLIDA hereby calls on the EU Commission for a clear copyright framework that allows libraries to acquire and lend e-books with an adequate remuneration to authors and other rights holders. Just as with printed books, an updated copyright framework should allow libraries to continue to provide their services for the benefit of all European citizens.

Recht op ebooks?

Op 26 februari 2013 is in Nederland het rapport “Online uitlenen van e-books door bibliotheken” aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin staan de bevindingen van een onderzoek naar de mogelijkheden van een wettelijke uitzondering op het auteursrecht voor het uitlenen van ebooks door openbare bibliotheken – al dan niet gepaard met een vergoeding aan rechthebbenden, vergelijkbaar met hoe dat in de leenrechtexceptie al jaren geregeld is voor papieren boeken. De conclusie was echter niet wat de bibliotheken gehoopt hadden.

Het bestaande Nederlandse auteursrechtkader lijkt geen wettelijke grondslag te bieden waaronder het uitlenen van ebooks door bibliotheken mogelijk is. Uit het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat uitlening in Nederland zich van oudsher voornamelijk richt op fysieke exemplaren. Van de eerste leenvergoedingsregeling tot de huidige auteursrechtelijke regeling is het object van het leenrecht steeds toegespitst op ‘exemplaren’ van werken. Voor de huidige regeling in de Auteurswet wordt aangenomen dat het om stoffelijke exemplaren gaat.

In de begeleidende brief bij het rapport stelde minister Bussemaker dat:

Dit betekent dat het uitlenen van e-content door openbare bibliotheken zal moeten plaatsvinden op basis van contractuele afspraken tussen betrokken partijen zoals auteurs, uitgevers, rechtenorganisaties, distributeurs en bibliotheken. Met deze bevindingen en conclusies houd ik rekening bij de aangekondigde bibliotheekwetgeving, die u na de zomer krijgt toegezonden.

En dat is precies wat de bibliotheken ook deden om tot het aanbod van hun huidige ebookdienst te komen. Afspraken maken met rechthebbenden voor gebruik van beschermde werken is zoals het auteursrecht behoort te werken en de Inkoopcommissie heeft diverse overeenkomsten gesloten met een groot aantal uitgevers om ebooks ook daadwerkelijk beschikbaar te maken voor uitlenen.

Maar de minister liet wel een deurtje open staan in dat rapport voor het geval de bibliotheken niet in staat zouden zijn om met uitgevers goede afspraken te maken om eLending goed van de grond te krijgen. In het rapport van OCW werd de mogelijkheid verkend van extended collective licensing: een stelsel van licenties die bibliotheken het recht zou geven om alle ebooks in een bepaalde categorie onder bepaalde voorwaarden te mogen uitlenen. Die licenties zouden door een collectieve beheersorganisatie verstrekt kunnen worden, om te voorkomen dat bibliotheken met alle betrokken partijen individueel afspraken moeten maken. Alle uitgevers zouden dan (verplicht) vertegenwoordigd zijn in de collectieve beheersorganisatie en daar zouden de bibliotheken dan afspraken mee moeten maken. Dat idee sloot ook nauw aan bij het eerste uitgangspunt van de Principles for Library eLending die de IFLA vorig jaar publiceerde voor bibliotheken en wetgevers.

Bibliotheekwet

In de nieuwe bibliotheekwetgeving zou er eventueel verder gekeken worden naar een dergelijke constructie maar in de huidige versie van de Bibliotheekwet (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) is er geen sprake van een andere aanpak om tot eLending te komen. Het uitgangspunt blijft dat bibliotheken en rechthebbenden samen tot afspraken moeten komen om een volwaardige ebookdienstverlening te creëren.

De consequenties van het gegeven dat er licenties afgesloten moeten worden door de bibliotheken voor digitale content tekenen zich ook af in het wetsvoorstel. Niet alleen krijgt de Koninklijke Bibliotheek de rol toegewezen om een landelijke digitale bibliotheek in te richten (en wordt dat dus niet meer lokaal gedaan) maar ook zal het lidmaatschap van de digitale en fysieke bibliotheek losgekoppeld kunnen worden. Plus dat de wettelijke contributievrijstelling voor de jeugd niet gehandhaafd wordt als het om het digitale aanbod gaat. Het ligt immers niet voor de hand dat uitgevers en rechthebbenden afspraken zullen maken voor het beschikbaar maken van jeugd-ebooks als daar geen inkomsten tegenover kunnen staan, terwijl het wel hun eigen verkoopmarkt aantast.

Over dat wetsvoorstel zijn de afgelopen maanden veel vragen gesteld door de kamerpartijen en die zijn inmiddels allemaal door de minister beantwoordt (PDF) in de aanloop naar het definitief vaststellen en invoeren van de Bibliotheekwet. En juist bij de beantwoording van een vraag door de PvdA-fractie over het mogelijk moeten maken van gratis lenen van ebooks door de jeugd komt toch de stok achter de deur weer tevoorschijn.

Zonder overeenkomsten met uitgevers en auteurs kunnen bibliotheken geen e-books aanbieden. Om deze redenen kent het wetsvoorstel geen contributievrijstelling voor de jeugd in het digitale domein. Wel is het mogelijk – bijvoorbeeld om het lezen te stimuleren – bepaalde pakketten voor de jeugd onder gunstige voorwaarden aan te bieden.
Indien blijkt dat de bibliotheken en rechthebbenden niet in staat zijn tegen de achtergrond van het geldende juridisch kader samen adequate afspraken te maken over e-lending door bibliotheken, moet worden bezien op welke andere wijzen de ontwikkeling van e-lending door bibliotheken kan worden ondersteund. De regering wil hierbij de belangen van alle betrokkenen in acht nemen, waaronder rechthebbenden, bibliotheken en het bredere publiek. Dit voornemen heeft de regering ook meegedeeld in de kabinetsreactie op de consultatie over modernisering van het auteursrecht, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de uitleenexceptie in relatie tot gedigitaliseerde werken.

Waar heeft de Europese bibliotheekgebruiker recht op?

Wat zijn adequate afspraken? Hoe moet het aanbod van de openbare bibliotheken (in Europa) er uitzien voordat je kunt spreken van een volwaardige ebookdienst? In Nederland zijn we redelijk ver nu met de dienstverlening als je het vergelijkt met de overige landen in Europa maar 5000 ebooktitels is niet veel als je kijkt naar het totale aanbod van ebooks in Nederland, laat staan als je kijkt naar het aantal titels dat in papieren vorm leverbaar is en al onderdeel uitmaakt van bibliotheekcollecties.

En dan is het ook wel duidelijk dat de meerderheid van de 5000 titels in de digitale bibliotheekcollectie bestaat uit ebooks die al enkele jaren oud zijn en sowieso nauwelijks of niet de verkoopmarkt van uitgevers bedreigen. De populaire titels en bestsellers zijn, afhankelijk van je definitie van populaire titels, slechts in geringe mate vertegenwoordigd. Zelfs dit huidige aanbod willen de bibliotheken eigenlijk gaan splitsen in een gratis basispakket met titels ouder dan 3 jaar en een pluspakket van recentere titels waarvoor extra betaald moet gaan worden door de bibliotheekleden. Maar die splitsing is tot nader bericht uitgesteld meldde de Stichting BNL onlangs nog, wat suggereert dat de bibliotheken zelf op dit moment ook niet overtuigd zijn van de aantrekkingskracht van dat pluspakket. Als je leden vraagt om extra te betalen voor recentere titels dan zullen ze de digitale titels uit de top 60 van best verkopende boeken in het pluspakket verwachten en tja, die zitten er geen van alle in.

Misschien dat op 23 april, wanneer de EBLIDA tijdens de World Book and Copyright Day een persconferentie geeft over het recht op digitaal lezen in Brussel, toch het startschot eindelijk gaat klinken om in Europees verband wat te gaan doen aan de beschikbaarheid van (alle) ebooks in Europese bibliotheken. Zodat het uitlenen van ebooks toch nog de gewoonste zaak van de wereld kan worden voor bibliotheken. En gebruikers.

Zo’n ‘Right to e-read‘ campagne is volgens mij nog wel hard nodig.

#

Reizen langs ebookwinkels tijdens de Boekenweek 2014

boekenweek 2014
We zitten (bijna) midden in de Boekenweek en dat betekent dat ik me – inmiddels traditiegetrouw – weer eens stort op het fenomeen ‘ebooks tijdens de nationale boeken/leescampagnes’. Of het nou de Boekenweek, Kinderboekenweek of Nederland Leest campagnes zijn, de afgelopen jaren hebben de ebookversies van de gratis boeken, die centraal staan tijdens deze campagnes, een behoorlijk ondergeschikte rol gespeeld. En dan druk ik me nog heel voorzichtig uit. Vouchers, DRM, downloadcodes maar vooral vragende blikken van bibliotheek- en boekwinkelmedewerkers als je vraagt om de ebookversies. Dit jaar besloot ik het eens over een andere boeg te gooien en de lokale boekhandel niet meer lastig te vallen met mijn vragen. Met het reisthema van de Boekenweek 2014 leek het me een goed idee om zelf ook eens op reis te gaan. Online op reis langs ebookwinkels met als beoogde eindbestemming de ebookversie.

De eerste stop is vanzelfsprekend de site van de Boekenweek 2014. Je zou immers mogen verwachten dat de site als een soort reisbureau je op weg kan helpen en je informatie geeft over hoe je aan een digitaal exemplaar van het boekenweekgeschenk kunt komen. De verwachtingen zijn gezien mijn eerdere ervaringen niet hooggespannen maar je weet maar nooit natuurlijk.

De Boekenweek is vooral een feestje van en voor de boekhandels. Op de site vind je dan ook vanzelfsprekend zonder enige moeite terug dat het boekenweekgeschenk dit jaar door Tommy Wieringa is geschreven, dat je het in de boekhandel gratis krijgt bij aankoop van €12,50 aan boeken en dat je ook dit jaar weer een zondag (16 maart) gratis kunt reizen met de NS op vertoon van dat boekenweekgeschenk. Het al net zo traditionele stilzwijgen van het bestaan van ebooks wordt gelukkig doorbroken doordat er op de pagina van het boekenweekgeschenk op zijn minst nog gewag wordt gemaakt dat er een ebook *en* luisterboekversie beschikbaar is. En dat je ook op vertoon van de ebookversie de trein in kunt op 16 maart. Verdere informatie over hoe je aan die ebookversie kunt komen ontbreekt. Ik doe zelf de aanname dat het vergelijkbaar is met voorgaande campagnes en dat je bij de boekhandel specifiek kunt (moet!) vragen om een voucher met een downloadcode erop. Maar goed, het ging me om de online ebookwinkels maar daar wordt verder niet naar verwezen. Het is aan de reiziger zelf om te ontdekken hoe zijn of haar ereader gevuld kan worden met een digitaal exemplaar van ‘Een mooie jonge vrouw’.

Er zijn veel ebookwinkels waar je Nederlands(talig)e boeken en ebooks kunt kopen en die meedoen aan de Boekenweekactie. Genoeg om een lange reis in te plannen die je langs hele verschillende plaatsen leidt. En waar het nog lang niet altijd meevalt om er achter te komen hoe je bij de eindbestemming van dat ebook terecht komt.

Kobo
Ik begin bij de twee ebookwinkels waar ik ook veel Engelstalige ebooks koop. Google Play Books heeft ook Nederlandse ebooks maar die valt al meteen af aangezien er nergens op de site melding wordt gedaan over de Boekenweek. Ook het boekenweekgeschenk zelf is nergens te vinden en dus blijf ik daar alleen maar voor een korte overstap en reis ik meteen door naar Kobobooks.

Ook bij Kobo lijkt er niks te vinden te zijn over de Boekenweek maar halverwege de voorpagina valt er een rubriek te bespeuren die “Bestel voor € 12,50 en ontvang het Boekenweekgeschenk” heet. Helaas is er op die pagina zelf geen verdere informatie te vinden hoe dat dan in zijn werk gaat. Ook als ik een ebook van 20 euro in het winkelmandje doe krijg ik niks te zien. Hier zou je er van uit mogen gaan dat de ebookversie van het boekenweekgeschenk na het definitief plaatsen van de bestelling toegevoegd wordt aan je bibliotheek maar dat blijft puur speculeren. Ik hou echter niet van dat soort onzekerheden en ga kort daarna verder naar een volgende ebookwinkel.

Bruna
Ik heb een zwak voor de lokale Bruna. Je wordt er altijd geweldig geholpen en ze geven mijn kinderen het terechte idee dat (kinder)boeken magisch zijn. Ik heb daarom ook een overnachting geboekt op de Bruna site om te kijken of ik daar eenvoudig aan een ebookversie kan komen. Aan de promotie ligt het niet want met zowel een banner als een speciale actiepagina besteedt Bruna aandacht aan de Boekenweek.

boekenweek bruna
Die actiepagina geeft eindelijk wat meer informatie en maakt duidelijk dat je een papieren boekenweekgeschenk krijgt als je €12,50 aan papieren boeken koopt en pas het digitale geschenk als je voor datzelfde bedrag aan ebooks koopt. Bij besteding van 12,50 aan eBooks ontvang je het speciale digitale Boekenweekgeschenk.

Dit keer gaat een ebook van Haruki Murakami het winkelmandje in maar ook bij Bruna blijft het vervolgens onduidelijk hoe de ebookversie dan beschikbaar gemaakt wordt. Misschien met een downloadlink nadat je besteld en afgerekend hebt maar misschien ook niet. Sorry, Bruna maar ik wil het 100% zeker weten voordat ik iets bestel.

Ebook.nl
Eén van de oudste ebookwinkels van Nederland is ebook.nl. Ik heb er al ruim 6 jaar een account en als trouwe gast heb ik goede hoop dat het hier wel beter geregeld is. Ook bij ebook.nl staat er een banner op de voorpagina over de boekenweek hoewel er niet op door te klikken valt om een heldere uitleg te krijgen hoe je nou precies aan het boekenweekgeschenk komt.

boekenweek ebook.nl

En inderdaad. Wederom gaat het recentste ebook van Haruki Murakami het winkelmandje in voor 15 euro. Maar er komt niet automagisch een ebookboekenweekgeschenk bij in het winkelmandje. En tja, als ik bij Kobo en Bruna al niet ga gokken dat het wel goedkomt, dan dus ook niet voor ebook.nl. Wederom sorry.

Bol.com
Bij elke reis heb je wel die voordehand liggende bezienswaardigheid. Het is die plek die iedereen dan bezoekt, propvol met aanbod, commercie en mensen. Bol.com is dat tijdens de reis langs de ebookwinkels natuurlijk. Je komt er voor de ebooks maar ze verkopen er nog veel meer. Enfin, vanzelfsprekend doet Bol ook mee met de Boekenweek.

boekenweek bol
Op=op zal hopelijk niet voor de ebooks gelden denk ik als ik de banner zie staan. Dat boekenweekgeschenk krijg je bij besteding van 12,50 euro aan zowel boeken als ebooks en in tegenstelling tot de voorgaande winkels zegt Bol toe het geschenk automatisch bij je bestelling bij te sluiten. Maar geldt dat ook voor de ebookversie?

Nee dus. Ik plaats een papieren boek van 25 euro in het winkelmandje en ook bij Bol is er geen enkele indicatie zichtbaar dat je na bestellen over het boekenweekgeschenk gaat beschikken. Ook als ik voor de derde keer het ebook van Murakami in het winkelmandje stop valt er niks te zien. Als ik ga zoeken in het bestand van Bol dan vind ik echter wel het digitale boekenweekgeschenk dat je dus zelf moet toevoegen aan je winkelmandje.

Maar hierbij is het wel extra opletten geblazen. Het digitale exemplaar ‘kost’ 12,50 euro bij Bol. Heb je daar minstens voor 12,50 euro aan ebooks bij in het winkelmandje zitten dan wordt er een korting van 12,50 euro doorgevoerd en ben je na afrekenen twee ebooks rijker. Missie geslaagd, eindbestemming bereikt zou je zeggen. Maar er zit nog een addertje onder het gras als je de ebookversie van het boekenweekgeschenk combineert met een papieren boek van minimaal 20 euro. Twintig euro is het bedrag dat Bol als ondergrens hanteert waarbij er dan geen verzendkosten van €1,99 in rekening wordt gebracht. Combineer een papieren boek van 25 euro met het ebookboekenweekgeschenk en Bol zal je alsnog €1,99 in rekening brengen. Kennelijk wordt die 12,50 euro ook van het bedrag afgehaald van het papieren boek en duikt het daarmee onder de ondergrens van 20 euro. Volgt u het nog?

Managementboek
Terwijl ik probeer te snappen wat er aan de hand was bij Bol komt er een reisbrochure binnen van Managementboek. Deze blijkt het assortiment van informatieve boeken na een verbouwinkje uitgebreid te hebben met romans om zo een nog populairdere bestemming te worden voor boekenminnend Nederland.

boekenweek managementboekDe banner van het boekenweekgeschenk ontbreekt niet maar helaas valt ook bij managementboek.nl niet te achterhalen welke stappen er doorlopen moeten worden om ofwel het papieren danwel het digitale geschenk te bemachtigen.

Maar dat blijkt voor het eerst tijdens deze reis wel automatisch te kunnen gaan. Bestel voor minstens 12,50 euro aan papieren boeken en in het winkelmandje duikt spontaan het hardcover exemplaar van het boek van Wieringa op. Plaats een bestelling voor minstens 12,50 euro aan ebooks en helemaal vanzelf komt de ebookversie erbij. Helaas blijkt dus ook bij managementboek.nl het niet mogelijk te zijn om te kiezen voor een ebookversie bij je bestelling van papieren boeken en vice versa maar het is tenminste nu geen kwestie van maar hopen dat je ook daadwerkelijk een boekenweekgeschenk ontvangt. Het zit netjes bij je bestelling voordat je gaat afrekenen.

Gelukkig hebben we de foto’s nog
En daarmee komt ook deze reis tot een einde. Hoewel het nu makkelijker is geworden ten opzichte van voorgaande jaren om online aan een ebookversie van het boekenweekgeschenk te komen, is het ook duidelijk dat er nog heel wat verbeterd kan worden bij de ebookwinkels. In een lokale boekhandel kun je eenvoudig vragen hoe het zit met dat geschenk voordat je afrekent. Met online winkels moeten dat soort zaken mijns inziens vooraf beter uitgelegd worden zodat je als klant precies weet waar je aan toe bent. Het feit dat in de meeste ebookwinkels het allemaal net iets anders werkt zal zeker niet helpen in de beleving van klanten om snel en gemakkelijk aan een ebookversie van het boekenweekgeschenk te komen.

Zelf denk ik dat ik maar de suggestie van de Boekenweek 2014 opvolg en ondertussen ergens anders ga zoeken. Binnen enkele minuten is het digitale boekenweekgeschenk namelijk uit illegale bron te downloaden. Het bespaart me tenminste de 1,99 euro verzendkosten die Bol in rekening zou brengen bij de bestelling van 25 euro aan papieren boeken die ik vanavond wel gedaan heb.

#

App bespreking: Kobo app voor Windows 8/RT

Toen ik vorig jaar Windows 8 op mijn laptop installeerde vond ik de apps op het startscherm maar erg weinig toevoegen. Zonder een aanraakscherm werkt dat minder prettig en op een laptop was ik sowieso niet van plan om mobiele apps te gaan gebruiken; dat vond en vind ik meer voor tablets bedoeld. Ik heb alleen een paar video-apps geïnstalleerd maar start tot de dag van vandaag rechtstreeks naar het bureaublad op de laptop. Eind vorig jaar kreeg ik echter de beschikking over een Surface Pro tablet en hoewel dat feitelijk ook een kleine laptop is zag ik daar wel voordelen om Windows 8/RT apps te gebruiken. Ook al kun je op een Surface Pro tablet reguliere software installeren, in de praktijk is het daar juist het bureaublad wat met een aanraakscherm nauwelijks bruikbaar is. En dus keek ik veel kritischer naar het aanbod van voor mij interessante Windows 8 apps.

Eentje die in dat lijstje ontbrak was de Kobo app voor Windows 8. Dat was vreemd want ik had deze wel in mijn overzicht van gekochte apps staan in de Windows Store en ik wist zeker dat ik hem op die laptop uitgeprobeerd had. Maar ik kon het niet terugvinden in de Windows Store om opnieuw te installeren en dat kwam omdat Kobo in november 2013 de app uit de Windows Store bleek te hebben gehaald. Vorige week meldde Kobo echter dat er een Kobo app voor Windows 8 beschikbaar was gemaakt, zonder overigens te refereren aan de versie die ze eerder uit de Windows Store verwijderd hadden. En dus was ik benieuwd naar deze nieuwe oude Kobo app.

Het blijft Kobo natuurlijk

Als je de Kobo app voor Windows 8/RT vergelijkt met de desktopapp of de mobiele apps voor iOS en Android dan zijn er vanzelfsprekend overeenkomsten. Kobo heeft, net als Apple en Amazon, een gesloten ecosysteem wat betekent dat je geacht wordt bij Kobo(books) gekochte ebooks te lezen op Kobo ereaders en/of Kobo apps. Gekochte ebooks zijn gekoppeld aan je Kobo account en worden gesynchroniseerd middels je account naar de Kobo apps of Kobo ereaders waarover je beschikt. Ook bij de Windows 8 Kobo app begin je dus met het inloggen met je Kobo account (of het aanmaken ervan als je er nog niet over beschikt).

Heb je ebooks in je account staan, dan begint de app met het synchroniseren en haalt alle titels met omslagen binnen zonder daadwerkelijk de ebooks zelf al te downloaden. Dit gebeurt ook – irritant genoeg – met alle boeken waar je een preview (voorproefje) van bewaard hebt maar hier blijkt de Windows 8 app toch een stuk flexibeler te zijn dan de overige mobiele Kobo apps.

kobo app windows 8

Rubriceren en (beperkt) beheren

De Kobo app voor Windows 8/RT geeft namelijk eindelijk een paar beperkte beheeropties. In het startscherm van de app vind je een menu – dat als een leeslint op je bibliotheek ligt – waarin Home, Library en Store te vinden zijn. De Store brengt je, voorspelbaar, naar de Kobobooks site die nu volledig geïntegreerd is in de app. Onder Home krijg je de gedownloade (en geopende) ebooks te zien terwijl onder Library een viertal rubrieken zijn weergegeven die de ebooks filteren in je account. All Titles toont alle ebooks en previews zonder enig filter. I’m reading doet hetzelfde als op de website en laat je alleen de recent aangeschafte en geopende titels zien. Want to read is echter een nieuwe mogelijkheid in een Kobo bibliotheek en filtert op de titels die je als preview bewaard hebt. Met eindelijk de optie om ze ook te verwijderen uit je bibliotheek. Ook Already read is een nieuw filter dat je in staat stelt om alle gelezen ebooks hieronder te plaatsen. Dat wordt niet op titelniveau bijgehouden in je account en je zult het de app opnieuw moeten vertellen door naar de laatste pagina te gaan van een al gelezen ebook en daar de titel te sluiten. Maar het feit dat je nu uberhaupt beperkte beheeropties hebt om ebooks in rubrieken te plaatsen en uit je bibliotheek te verwijderen is definitief een stap in de goede richting. Eentje die navolging verdient in de andere mobiele apps wat mij betreft. Nu nog de mogelijkheid om zelf collecties aan te maken in je account, Kobo!

Lezen op Windows 8

Zoals je mag verwachten beschikt de app over de look and feel van Windows 8. De contextgevoelige menu opties krijg je door van beneden naar boven te swipen.

kobo app windows 8
Hierbij kun je rechtsbovenaan naar de inhoudsopgave gaan van het boek dat je leest of naar de beschrijving van het boek zoals die in de Kobo store staat. Rechtsonderin vind je de knoppen om bookmarks te plaatsen (die ook met de titel meegesynchroniseerd worden naar andere Kobo apps), de Pin to Start knop waarmee je het boek als tegel op het startscherm van Windows 8/RT kunt plaatsen en de knop om het boek als gesloten te markeren (waarmee het boek uit de I’m reading rubriek verdwijnt).

Bij de Advanced Settings kun je nog enkele andere instellingen wijzigen maar het is ook de plek waar je de instellingen voor het lettertype en de lettergrootte vindt.

kobo app advanced settings
Dat is niet erg logisch want afhankelijk van je eigen voorkeuren, maar ook de afwijkende opmaak per ebook en natuurlijk het apparaat waar je het op leest, zul je voor elk boek waarschijnlijk de lettergrootte willen aanpassen. En die instellingen zijn nu onnodig verstopt.

Conclusie

De Windows 8 Kobo app is zonder twijfel de beste van de mobiele Kobo apps. Je hebt er echter alleen maar iets aan als je ook je ebooks bij Kobo koopt aangezien het niet mogelijk is je elders gekochte ebooks te uploaden en zo op die manier te lezen in de app. Daarnaast is Windows 8 ook geen groot platform om ebooks op te gaan lezen. De meeste mensen zullen de Kobo app niet op hun Windows 8 desktops en laptops installeren omdat ze geen ebooks van een laptopscherm of monitor willen lezen. Hoeveel Surface tablets er in omloop zijn weet ik niet maar de eigenaren hiervan lijken de enige en beste doelgroep te zijn voor de app. Kobo kondigde echter tegelijkertijd een Windows Phone versie aan die binnenkort moet gaan verschijnen en ik hoop dat ze ook hun Android app de nieuwe functionaliteiten gaan geven. Als je bedenkt dat ze zelf ook Android tablets als ereading apparaten maken dan is het eigenlijk zelfs vreemd dat de Windows 8 app zo veel beter is dan hun Android app.

#

Over dure ebooks en hoe het echt goedkoper moet (zonder zielig te doen)

ebooks legaal betaal
Alweer over ebooks? Ja. Sorry. Naar aanleiding van mijn vorige blogpost over ebooks eerder deze maand kreeg ik een vraag van een studente journalistiek bij de RUG of ik iets kon bijdragen over de prijs en beschikbaarheid van ebooks t.b.v. een artikel dat ze aan het schrijven was. Dat leverde een telefoongesprek van een uur op waarbij een groot aantal factoren aan bod kwamen. Te veel om op te noemen maar de discussie over hoe realistisch de verhoudingsgewijs hoge prijs in Nederland voor ebooks is, was natuurlijk onvermijdbaar. En dus spraken we over de kleinere markt voor Nederlandstalige ebooks, het argument van uitgevers dat ebooks een groot deel van dezelfde kosten hebben als voor papieren boeken en natuurlijk het hogere BTW-tarief in Nederland voor ebooks.

Ik ben geen uitgever en kan niet met zekerheid en kennis van zaken zeggen wat zinnige en onzinnige argumenten zijn. Maar ik durf te stellen dat als uitgevers zich echt zouden richten op het vervaardigen en verkopen van ebooks en daarnaast papieren boeken zouden uitgeven, in plaats van andersom, de processen er bij een uitgever heel anders uit zouden zien. Inclusief de bijbehorende kosten en verdienmodellen. Ik geloof uitgevers onmiddellijk dat het nu – zoals alles nu werkt – bijna onmogelijk is om ebooks voor veel lagere prijzen te verkopen. Maar ik geloof ook dat uitgevers zich allemaal vastklampen aan de bestaande modellen van papieren boeken verkopen en dat papieren boeken dus leidend zijn in alle verdienmodelen. Vandaar dat ebooks altijd een prijs hebben van zo’n 70-80% van de prijs van het papieren exemplaar.

Het kan niet goedkoper

NRC Handelsblad bleek een goede timing te hebben en publiceerde de dag erna een artikel (volledig artikel achter betaalmuur) dat duidelijk moest maken hoe de opbouw van de prijs voor een ebook en een papieren boek er uit ziet. Met als ‘conclusie’ dat vooral het BTW-tarief de boosdoener was en dat ebooks echt niet goedkoper verkocht kunnen worden. En dat Engelstalige ebooks goedkoper kunnen zijn omdat de afzetmarkt groter is. Tja.

Met de – toegegeven mooie – infographic uit dat artikel lijkt de conclusie onbetwistbaar dat het publiek al blij mag zijn dat de uitgever genoegen neemt met minder opbrengsten voor een ebook dan voor een papieren boek. Maar de echte discussie wordt er door vermeden. Want het gaat niet over hoe de prijs van een ebook opgebouwd is en hoe die zich verhoudt tot die van een papieren boek.

Het gaat mijns inziens om de ontstane werkelijkheid dat mensen ebooks niet als een digitaal alternatief zien voor een papieren boek. En dus ook niet dezelfde waarde er aan hechten. Het lijkt op wat er 15 jaar geleden met muziek gebeurde toen losse mp3′s via Napster en andere P2P netwerken laagdrempelig beschikbaar kwamen. Digitale verspreiding leverde natuurlijk veel illegaal gekopieerde muziek op maar er ontstond ook een compleet nieuw aanbod van gratis en goedkope muziek van artiesten die nooit een cd zouden (kunnen) uitbrengen. Het (legale en illegale) aanbod werd zo groot dat de ervaren waarde van muziek bij het publiek simpelweg kleiner werd. Waarom 10 tot 20 euro betalen voor een cd als je ook goedkoop of gratis muziek kunt vinden? Nog even los van de nieuwe verdienmodellen die uiteindelijk ontstonden door losse mp3′s eerst te gaan verkopen en later te gaan streamen in online muziekdiensten.

Hetzelfde is gebeurd met ebooks. Illegaal verspreide ebooks die gemakkelijk te vinden zijn maar ook een groeiend aanbod van (legale) gratis ebooks en een compleet nieuwe markt van schrijvers die buiten de traditionele uitgevers om zelf hun ebooks verkopen. Al dan niet via Amazon of Bol.com. Dat zijn dan niet de al bekende schrijvers die met lede ogen aanzien hoe hun ebooks worden gedownload via The Pirate Bay maar onbekende auteurs die met goedkope ebooks concurreren met de prijzige ebooks van de bestaande uitgevers.

Dat zie je in Amerika – waar het met die grote afzetmarkt alleen maar nog meer dringen is – en dat zie je ook in Nederland ontstaan. Zelf kocht ik afgelopen week drie SF titels van een zelf publicerende auteur en een ebook via Amazon van een auteur wiens verhalen – 120 jaar geleden verschenen – nu gebruikt zijn in de verhaallijn van de tv serie True Detective. Alle titels voor zo’n 2 euro per stuk. En dat terwijl die laatste titel ook gewoon gratis te downloaden is want daar zat al lang geen auteursrecht meer op. Prima ebooks voor een prijs waarbij je niet eens nadenkt over wel of niet gaan downloaden uit illegale bron. Impulsaankopen eigenlijk.

Daarom moet het goedkoper

Je kunt als uitgever blijven beargumenteren waarom ebooks die hoge prijs moeten hebben en waarom het niet goedkoper kan. Maar het moet gewoon goedkoper. Want er is zo veel meer keuze gekomen in het aanbod van ebooks. Genoeg gratis boeken om jaren te lezen, steeds meer goedkope ebooks waar minder in geïnvesteerd is als in de infographic van NRC vermeld staat en natuurlijk het downloaden uit illegale bron dat onverminderd door zal gaan mede doordat de prijzen juist zo hoog zijn. Wat ga je kopen, wat ga je lezen uit dat aanbod van tienduizenden/honderdduizenden titels?

De echte vraag rondom ebooks is hoe mensen nieuwe titels gaan vinden. Hoe je mensen kunt overhalen om jouw auteurs, jouw ebooks te kopen en op hun ereader te zetten. Discoverability. Hoe onderscheiden en presenteren ebooks zich van elkaar zodat ze gevonden worden in het absurd grote aanbod?

Dan is het interessante aan de onderzoeksgegevens van Gfk niet dat er slechts voor 1 van de 10 ebooks op een ereader betaald is. Zelfs niet dat drie van de tien gelezen ebooks op een ereader uit illegale bron is verkregen. Ik zou willen weten welke tien titels daadwerkelijk gelezen zijn, wat de reden is waarom die titels interessanter waren dan die duizenden anderen en welke overwegingen hierbij een rol hebben gespeeld. En ik weiger te geloven dat de prijs daar geen invloed op heeft gehad. Sterker nog, de prijs – en daarmee dus de beschikbaarheid – zal de belangrijkste factor geweest zijn.

Geen wijzende vingertjes maar een aantrekkelijk aanbod

Dan kun je elke (Kinder)Boekenweek – vanaf 8 maart is het weer zo ver – aangrijpen om het papieren boek weer te verheerlijken. Of wederom de publiciteit zoeken over hoe gedownloade ebooks leiden tot gederfde inkomsten en dat auteurs in leven gehouden moeten worden. En dus blijven hameren uitleggen waarom de prijzen van ebooks niet lager zijn. Maar dat is de realiteit ontkennen van een snel krimpende groep mensen die bereid is die prijzen te betalen. Voor bestsellers kun je dat nog steeds vragen maar die zijn niet zo eenvoudig meer vooraf te voorspellen.

Begin eens met het promoten van de ebooks van de nog-niet-zo-bekende auteurs zou ik zeggen. Dezelfde titel, dezelfde auteur maar dan voor een lage prijs te krijgen. Experimenteer eens met andere modellen en met de prijs. Waarom zie ik nooit eens een gratis ebook met alleen het eerste hoofdstuk erin van een interessante nieuwe titel die me kan overtuigen het volledige boek te kopen? Waarom niet een eerste deel van een trilogie voor een paar euro als ebook verkopen met de niet onrealistische verwachting dat mensen de resterende delen ook gaan aanschaffen? Het zijn geen nieuwe ideeën maar ik zie ze nog niet in Nederland toegepast worden.

Verhoog die discoverability en breng die titels onder de aandacht als alternatief voor die bestsellers. En maak ze op meerdere manieren beschikbaar door ze te verkopen, verhuren (via de bibliotheek) en onder te brengen in die aangekondigde Spotify voor ebooks. Ga eens echt aan internetmarketing doen, zoek uit wat mensen willen lezen en geef ze dat dan vervolgens. Voor een prijs die ze er voor over hebben, niet de prijs die volgens uitgevers betaald moet worden.

En dat heeft niet eens met ebooks te maken, dat zou voor papieren boeken lang geleden ook al plaats hebben moeten vinden ware het niet dat de marktwerking deels buiten de deur is gehouden door de Wet op de vaste boekenprijs. Maar die markt klopt nu erg luidruchtig alsnog aan. Wachtende op uitgevers die de deur opendoen.

#

Sites met gratis ebooks voor op je ereader (nee, niet illegaal)

gratis ebooksLegaal lezen betekent helemaal niet dat je altijd je bankpas of creditcard hoeft te trekken als je je ereader wilt vullen met titels. Er zijn veel sites waar je zowel Nederlandstalige als Engelstalige ebooks kunt downloaden in diverse formaten. Dit kunnen gratis ebooks zijn omdat er geen auteursrecht meer op dat werk aanwezig is maar ook omdat auteurs ze gratis ter beschikking gesteld hebben in de hoop dat je (later) wel betaalt voor hun andere titels. Hoe dan ook, hieronder heb ik een – niet uitputtende! – lijst van sites verzameld waar je gratis ebooks kunt downloaden. Helemaal legaal.

1. Project Gutenberg
Op de site van Project Gutenberg staan ruim 44.000 ebooks waarvan – in Amerika – het auteursrecht verlopen is. Ze focussen zich op kwalitatief goede uitgaven en daar vind je dus ook bijzonder veel Engelstalige klassiekers terug. De site oogt wel verouderd en je kunt het beste bladeren door de vooraf gedefinieerde boekenplanken. Heb je een titel gevonden die je wilt downloaden, dan kun je uit diverse formaten kiezen waaronder (natuurlijk) ePub.

2. Manybooks
Veel van de Gutenberg boeken vind je ook terug bij Manybooks. Manybooks ziet er wat frisser uit en beschikt over *nog* meer downloadformaten voor de ebooks. Er is een handige lijst met populaire ebooks maar natuurlijk kun je ook hier bladeren door de verschillende genres. Een aanrader als je graag Engelstalige ebooks leest.

3. The Internet Archive
The Internet Archive is een nonprofit Amerikaanse digitale bibliotheek en een bibliotheek kan niet zonder ebooks natuurlijk. Behalve – vanzelfsprekend – de Gutenberg ebooks heeft The Internet Archive ook een grote collectie met door het publiek geuploade werken en een aanzienlijke collectie van rechtenvrije/gedoneerde ebooks uit andere Amerikaanse bibliotheken. Boeken kun je o.a. in Kindle en ePub formaat downloaden maar in de meeste gevallen ook meteen in de browser lezen.

The Internet Archive is ook de initiatiefnemer van Open Library waar je ca. 1 miljoen ebooks kunt terugvinden. Ik heb hem niet apart opgenomen aangezien de kwaliteit van de downloadbare ebooks zeer wisselend is en zich wat dat betreft te weinig onderscheidt van de collectie van The Internet Archive zelf. Veel ebooks zijn door Google gescande werken en hoewel dat een groot goed is voor onderzoeksdoeleinden moet je ze mijns inziens niet op een ereader willen lezen aangezien ze daar niet voor geoptimaliseerd zijn.

4. Books Should Be Free
Eén van mijn favoriete sites voor Engelstalige ebooks is Books Should Be Free. Ze gaan er niet voor de grote getallen maar focussen zich op een selectie van rechtenvrije ebooks en audioboeken. Je treft er vooral de bekende en klassieke werken aan en laten we eerlijk zijn, dat is precies wat de meeste mensen zoeken als ze rechtenvrije ebooks willen lezen. Het bijzondere is dat je de ebooks niet alleen kunt downloaden in Kindle, PDF of ePub formaat maar ze ook als (mp3) audioboek kunt beluisteren of zelfs als podcast via een RSS feed.

5. Smashwords
Klassiekers en bekende werken zul je niet snel aantreffen op Smashwords aangezien het een site is waar onafhankelijke kleinere uitgevers en individuele auteurs zelf hun ebooks kunnen publiceren. Via Smashwords worden de ebooks ook gedistribueerd naar o.a. Kobo maar auteurs stellen er ook tienduizenden gratis ebooks beschikbaar. Leuk om eens wat nieuws en anders te proberen.

6. Gratis Amazon Kindle ebooks
Ook bij Amazon heeft niet alles een prijskaartje. Op elk gegeven moment zijn er tienduizenden titels (tijdelijk) gratis beschikbaar en er zijn meerdere sites die pogen een zo compleet mogelijk overzicht van die gratis titels te geven, zoals FreeReadFeed en FreeBook Sifter. Let wel op want niet alleen moet je – natuurlijk – een Amazon account hebben voor de Kindle ebooks, dankzij het prijsbeleid van de Amerikaanse uitgevers en Amazon zijn gratis boeken vaak niet gratis in Nederland. Misschien dat dit nog verbetert als Amazon ook in Nederland lanceert.

7. Gratis Kobo ebooks
Ook Kobo heeft een groot aantal gratis ebooks in de Kobobooks webwinkel staan. Ze staan allemaal netjes bij elkaar op een speciale site maar ook hiervoor geldt dat dankzij het prijsbeleid van de uitgevers in Nederland de ebooks vaak niet gratis zijn. Een beetje teleurstellend aangezien op de oude versie van de site je netjes kon filteren op de ebooks die ook echt gratis waren. Een optie die in de vernieuwde interface niet meer terug te vinden is.

8. Gratis ebooks via Bol.com
Je moet er even goed naar zoeken maar ook bij Bol.com zijn er gratis ebooks te vinden en ze hebben zelfs een aparte pagina waar je zowel Nederlandstalige als Engelstalige ebooks kunt vinden om meteen te downloaden. Vanzelfsprekend alleen in ePub formaat.

9. Nederlandstalige ebooks via de Bibliotheek
Ook op Nederlandstalige (vertaalde) werken verloopt het auteursrecht uiteindelijk en de Bibliotheek heeft ze netjes bij elkaar staan op de Selectie ebooks pagina waar je honderden ebooks rechtstreeks kunt downloaden voor op je ereader.

10. Ebooks Eregalerij via de Bibliotheek
De eBooks eregalerij bevat een selectie van meesterwerken van schrijvers uit Het Pantheon, de permanente tentoonstelling in het Letterkundig Museum met hoogtepunten uit 1.000 jaar Nederlandstalige literatuur. Ik moet toegeven er nog nooit een ebook gedownload te hebben maar als je je wilt verdiepen in de Nederlandse schrijvers van weleer, dan is dit de plek om dat te doen.

Mis ik nog een goede site met gratis ebooks? Laat het me weten in de comments!

Update 10-02-2014: Ik wilde de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren toevoegen maar zag in de titellijst zeer veel titels terugkomen die echter voor het overgrote deel blijken te bestaan uit scans (PDF bestanden). Het doel van de bovenstaande lijst is dat het ebooks (romans) moeten zijn die je op de ereader kunt zetten en met PDF bestanden moet je dat eigenlijk niet willen. Vind ik.

 

@foto via FreeDigitalPhotos.net

#

Pagina 1 of 27123...15...Laatste »
  • © 2006- 2014 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top