Auteursrechten en video: waar moet je op letten bij het videoportaal van je eigen instelling?

Er valt veel te zeggen over de auteursrechtelijke aspecten van het gebruik van video in het onderwijs. Maar dat wordt veel concreter als docenten zelf de mogelijkheid krijgen om video’s – ten behoeve van het onderwijs – te kunnen plaatsen op een videoportaal van de eigen onderwijsinstelling. Ineens maken ze zelf videowerken openbaar en dat is toch heel wat anders dan andermans video’s in de lessen gebruiken. Naar aanleiding van de introductie van een videoportaal voor de docenten van Windesheim, hield ik een korte presentatie over wat dit nou precies inhoudt qua auteursrecht voor docenten die hiermee aan de slag willen gaan. De inhoud ervan heb ik hieronder uitgewerkt omdat een Powerpoint-presentatie nou eenmaal geen recht doet aan het verhaal zelf.

Wat is auteursrecht (en waarom is dat relevant voor het onderwijs)?

Artikel 1 van de Auteurswet stelt dat auteursrecht het uitsluitend recht is van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Iets eenvoudiger gezegd betekent het dat als je een werk maakt – en een video is een werk – alleen jij het recht hebt om dat openbaar te maken en te kopiëren. Ben jij niet de rechthebbende? Dan heb je toestemming van die persoon nodig om andermans werken te mogen gebruiken.

Voor het onderwijs betekent het dat je voor bijna al het onderwijsmateriaal dat je ontwikkelt of gebruikt, te maken hebt met auteursrecht. Tenzij je iets volledig zelf schrijft of opneemt, maak je veelal gebruik van delen van andermans werken en moet daar in beginsel toestemming voor zijn om dat te mogen gebruiken.

Van wie is de video en aan wie moet je die toestemming vragen dan?

De Auteurswet wijst degene die de intellectuele of creatieve prestatie levert aan als maker (en daarmee de rechthebbende) van een werk. Bij artikelen of boeken zijn dat natuurlijk de auteurs hoewel die hun rechten ook (deels) overgedragen kunnen hebben aan een uitgever. Bij video en film is dat vaak iets complexer omdat dit een samenspel is van rechten van tekstschrijvers, producenten, regisseurs en acteurs. Het is dan niet altijd duidelijk bij wie je moet zijn om toestemming te vragen. Daarbij heb je vaak ook nog te maken met muziekrechten en, in het geval van zelf gemaakte onderwijsvideo’s, privacy-aspecten van de personen die in beeld komen.

Hoezo openbaar maken? Ik zet alleen maar een video op het videoportaal!

Openbaar maken is het verspreiden, delen, uploaden, vertonen, voordragen, verhuren, uitlenen of uitzenden van een werk. Dat moet wel naar een breed publiek toe – je kunt niet iets openbaar maken in je huiskamer of leslokaal – maar een video uploaden naar een videoserver valt absoluut binnen de definitie van een openbaarmaking. Ook als die video alleen binnen de instelling te bekijken is want je hebt het dan nog steeds over (tien)duizenden studenten die deze video’s kunnen bekijken. Overigens is zelfs het uploaden van een video in de digitale leeromgeving al een openbaarmaking dus dat ‘brede publiek’ hoeft helemaal niet zo groot te zijn.

Openbaar maken doe je ook (nog steeds) als je een video downloadt – en weer uploadt – die je elders op internet gevonden hebt, zoals op YouTube, Vimeo, Uitzending Gemist of welk platform dan ook. Het feit dat ze vrij toegankelijk op internet staan betekent niet dat ze vrij te gebruiken zijn. Het blijven auteursrechtelijk beschermde werken waarvoor je nog steeds toestemming nodig hebt als je ze voor eigen doeleinden wilt gebruiken.

Al die platformen bieden wel de mogelijkheid om te kunnen linken naar een video die daar staat. Dat kan vaak ook als embedded link waardoor de video wordt getoond op de plek waar jij de link hebt staan (zoals de Powerpoint-presentatie bovenaan die bij Slideshare geupload is). Linken is geen openbaarmaking en mag dus zonder toestemming gedaan worden.

Waar moet je nou op letten?

Je kunt met veel unieke auteursrechtelijke situaties te maken krijgen. Zo kunnen auteursrechten een rol spelen in de vorm van het portretrecht van personen die op de video te zien zijn, bij het gebruik van beelden of video die je zelf elders vandaan hebt gehaald maar ook bij de achtergrondmuziek die je eventueel gebruikt.

Bij YouTube wordt hier geautomatiseerd op gecontroleerd met hun Content ID systeem en bij Vimeo via hun Copyright Match systeem maar dat is bij eigen videoportalen allemaal niet aan de orde. Dat betekent dat je nog meer dan bij YouTube en Vimeo een eigen verantwoordelijkheid hebt als het gaat om de rechten van anderen.

Dat lijkt echter gecompliceerder dan het feitelijk is want uiteindelijk heb je maar twee scenario’s:

1. Je hebt zelf de video (laten) maken en jij bent de rechthebbende.

Dat geeft jou dus het recht om de video te uploaden en beschikbaar te maken aan anderen. Hierbij moet je wel opletten dat je ook echt de rechthebbende bent van alles wat er in die video voorkomt. Gebruik je foto’s, muziek of fragmenten uit andere video’s in je eigen videoproductie? Dan moet je daar dus toestemming voor hebben om het zelf te gebruiken in jouw video. Die toestemming moet ook nog eens ruim genoeg zijn dat je de gemaakte video openbaar maakt.

 • Zijn er studenten of andere mensen in beeld die bezwaren zouden kunnen hebben als de video door iedereen binnen of buiten de onderwijsinstelling te zien zou zijn? Informeer mensen die je opneemt van te voren zodat niemand onaangenaam verrast wordt en zich eventueel beroept op hun portretrecht om publicatie van de video te voorkomen;
 • Heb je gebruik gemaakt van fragmenten uit andere video’s? Dan kan dat dus waarschijnlijk onder het citaatrecht (een beeldcitaat) mits je je wel aan de voorwaarden van een citaat voldoet. Zo moet het citaat ter ondersteuning zijn van de inhoud, moet de omvang van het citaat in verhouding staan tot het doel (bij video mag je slechts korte fragmenten gebruiken) en moet er, bijv. in de aftiteling, te zien zijn wat de gebruikte bron was. Het is wel verstandig om voorzichtig te zijn met wat je precies citeert. Vooral als er commerciële belangen spelen (je gebruikt fragmenten of foto’s die ook door een filmmaatschappij of fotograaf verkocht worden), kan het al snel een vervelende discussie opleveren omdat de rechthebbende per se niet wil dat je er gebruik van maakt. Aangezien de criteria van een citaat generiek omschreven zijn in de wet kan zo’n discussie alleen maar door een rechter beëindigd worden die een oordeel velt over die specifieke casus;
 • Maak je gebruik van foto’s en afbeeldingen in je video? Denk dan aan het grote aanbod van foto’s met een Creative Commons licentie, waarbij alle voorkomende CC-licenties toestemming geven voor hergebruik in het onderwijs. Daarnaast zijn er beeldbanken zoals ImageQuest die door een instelling beschikbaar gesteld worden aan docenten en studenten met miljoenen foto’s die voor educatieve doeleinden hergebruikt mogen worden in videoproducties.
 • Staat er muziek onder gemonteerd of is er muziek te horen in de video? Zorg er dan voor dat dit muziek is die je ook mag gebruiken en gebruik geen commerciële top 40 muziek. Er zijn vele sites te vinden waar je vrij te gebruiken muziek kunt vinden of muziek die je onder een Creative Commons licentie kunt gebruiken. Een paar nuttige sites zijn:

2. Je gebruikt een video die door een ander is geproduceerd.

 • Als je een video hebt geript van een dvd, Uitzending Gemist of YouTube om die vervolgens zelf weer te uploaden naar het eigen videoportaal (of YouTube), dan maak je simpelweg inbreuk op het auteursrecht. Doe dit dus niet;
 • Wil je toch andermans video’s uploaden? Zorg dan dat je (schriftelijk) toestemming hebt van de oorspronkelijke maker van die video om dat te doen. Hierbij moet duidelijk omschreven zijn voor welk doel die toestemming geldt;
 • Geen toestemming? Kijk dan of je vanuit een presentatie of in de digitale leeromgeving kunt linken naar de video. In het geval van tv-uitzendingen van de publieke omroepen kun je, behalve naar Uitzending Gemist, ook linken naar de afleveringen in Academia. Dit is een (betaalde) databank met gedigitaliseerde uitzendingen van de publieke omroepen die permanent beschikbaar zijn daar. Veel onderwijsinstellingen hebben een licentie op deze databank.

#

Blurred Lines vs. Got to Give It Up: een 7 miljoen kostende inbreuk op het muziekauteursrecht?

Een jury oordeelde dat Blurred Lines (uit 2013) inbreuk maakt op het muziekauteursrecht van (de erfgenamen van) Marvin Gaye met zijn nummer Got to Give It Up uit 1977. Ook al vond de jury dat die inbreuk niet opzettelijk had plaatsgevonden, de uitvoerenden van Blurred Lines moeten bijna 7,4 miljoen dollar betalen. En dat is opvallend aangezien er slechts oppervlakkige overeenkomsten zijn tussen beide nummers qua melodie.

Good artists copy, great artists steal, liet Picasso en later Steve Jobs optekenen ter illustratie van het feit dat innovatie, inspiratie en vernieuwing nou eenmaal voortbouwen op werken van anderen. Die creatieve en kunstzinnige insteek kan echter haaks komen te staan op de belangen van degenen waarvan gekopieerd of gestolen wordt. En (helaas) wordt het auteursrecht steeds vaker gebruikt om alle vormen van imitaties, eerbetonen of zelfs maar gelijkenissen in de kiem te smoren.

Hoewel auteursrechtkwesties in Amerika over muzieknummers redelijk veel voorkomen, is het uitzonderlijk dat het tot een rechtszaak komt. Juist omdat de scheidslijn tussen geïnspireerd raken en een mogelijke inbreuk zo lastig is, worden de meeste zaken geschikt voordat het ooit voor een rechter komt. De afgelopen week speelde er echter een rechtszaak die door de kinderen van Marvin Gaye was aangespannen tegen Robin Thicke en Pharrell Williams. Hierin werd betoogd dat het succesvolle nummer Blurred Lines inbreuk maakt op het auteursrecht van Marvin Gaye omdat het nummer gebaseerd zou zijn op Got to Give You Up uit 1977.

Hierboven worden beide nummers met elkaar vergeleken maar is het – vooraf – al duidelijk dat er geen inbreuk gemaakt is op de teksten uit het nummer van Gaye. Dat maakte ook geen onderdeel van de claim uit want de rechten van (de erfgenamen van) Marvin Gaye gingen niet verder dan de recht op de compositie en de bladmuziek. Ondanks de argumenten van de verdediging over dat een genre en muzieksoort niet auteursrechtelijk beschermd kan zijn, besloot een jury na acht dagen van getuigenverklaringen dat Blurred Lines wel degelijk inbreuk maakt op het nummer van Marvin Gaye. En kende een fenomenaal hoge vergoeding toe aan de erfgenamen, ook al erkende de jury dat die inbreuk niet opzettelijk was geweest.

Ultimately, a jury comprised of five women and three men heard dueling opinions regarding “Blurred Lines” and decided to order Thicke and Williams to pay $4 million in copyright damages plus profits attributable to infringement, which for Thicke was determined to be $1.8 million and for Williams was determined to be $1.6 million.

Er lijkt maar nauwelijks door de jury gekeken te zijn naar criteria die, onder het Amerikaans auteursrecht, moeten bepalen of er daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op het auteursrecht. De jury en rechter geeft met dit vonnis aan dat als je geïnspireerd wordt door een bepaalde muzieksoort en iets maakt dat hetzelfde gevoel meegeeft, dat ook als een inbreuk beschouwd kan worden. En dat mag je rustig als een verschrikkelijk slecht voorbeeld beschouwen van hoe het muziekauteursrecht zou moeten werken, zeker door er ook nog een historisch hoge vergoeding aan te koppelen waardoor iedere succesvolle artiest in de toekomst rechtszaken kan verwachten omdat het ergens lijkt op een al bestaand nummer.

Het is nog niet duidelijk of Thicke en Williams in hoger beroep gaan maar het is zeker te hopen dat deze zaak in een hoger gerechtshof op de juridische aspecten door een rechter wordt getoetst in plaats van een jury die ogenschijnlijk meer uit hun gevoel heeft gesproken. Ondertussen hebben de erven van Marvin Gaye een verzoek ingediend om de verkoop van Blurred Lines te verbieden …..

Zouden ze trouwens de (excellente) spoof van Weird Al Yankovic ‘Word Crimes’ al gezien hebben?

Lees ook het uitgebreide artikel op Hollywood Reporter

#

Tweetweekoverzicht: Verdwenen Kobo ereaders en boekwinkels, geblokkeerde blogcontent en Pirate Bay, Mofibo en e-textbooks

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht gaat het over erotische content bij Blogger, beperkt Kobo de hoeveelheid modellen ereaders, wordt The Pirate Bay nu ook in Portugal geblokkeerd, komen er meer en meer abonnementsdiensten voor ebooks, probeert Google geloofwaardigheid te belonen, zijn e-textbooks weer eens onderzocht, heeft Amerika netneutraliteit en verdwijnen er steeds meer boekwinkels, afhankelijk van wie je het vraagt.

Google verbiedt content voor volwassenen. En dan weer niet

Het was wel een beetje raar natuurlijk. Google die ineens met een bericht komt dat alle vormen van naaktfoto’s en -video’s niet meer welkom zijn op hun blogplatform Blogger en zelfs met terugwerkende kracht alle blogs op privé wilde gaan zetten (onbereikbaar maken dus) waar dit op voorkomt.

De definitie van wat in deze categorie valt – buiten het deel waar we allemaal wel een beeld bij hebben – blijft natuurlijk altijd open voor interpretatie en dan is het vreemd dat je bloggers, je eigen gebruikers die al 10 jaar Blogger gebruiken, tegen je in het harnas jaagt. Helemaal omdat Google notabene al vele jaren hier specifiek beleid voor heeft dat stelt dat je een waarschuwingspagina moet tonen als je blog content voor volwassenen bevat.

Kennelijk kwamen ze daar zelf ook te laat achter (of hadden ze de reacties van boze bloggers niet verwacht?) want Google draait dat aangekondigde beleid nu weer terug.

Kobo Glo en de Kobo Aura HD worden niet meer gemaakt

Op de (Amerikaanse/Canadese) site van Kobo.com is het inmiddels niet meer mogelijk om de Kobo Glo en de Aura HD online te bestellen en daarmee lijkt het er op dat Kobo hun productlijn van ereaders een beetje aan het uitdunnen is. Hoewel op de Nederlandse site nog steeds vijf modellen genoemd worden (ook daar is de 5″ Kobo Mini wel verwijderd enige tijd geleden), kon je in Nederland sowieso nooit de ereaders online bestellen. De Kobo pagina bij Bol – die officiële wederverkoper is van de Kobo ereaders – bevestigt echter ook dat op dit moment alleen de (oudere) Kobo Touch en de recentere Kobo Aura en Aura H2O nog te koop zijn. De Touch fungeert al lange tijd als budgetmodel (het is de enige zonder schermverlichting) en het prijsverschil tussen de Glo en de Aura was altijd al gering.

Hoewel ik niet uitsluit dat Kobo dit jaar met 1 of 2 nieuwe modellen komt gok ik dat het dan om een nieuw budgetmodel zal gaan die de Touch zal moeten gaan vervangen. Ik denk dat Kobo hun productlijn vanaf nu beperkt zal houden tot een 6″ instapmodel, een 6″ ‘luxe’ model en hun 6,8″ paradepaardje.

The Pirate Bay nu ook geblokkeerd in Frankrijk en Portugal

Vorige maand moesten de Franse providers beginnen met het blokkeren van The Pirate Bay en deze week heeft het gerechtshof in Portugal ook de Portugese providers opdracht gegeven om de piratensite ontoegankelijk te maken voor al hun gebruikers. TorrentFreak meldt dat dit de eerste keer is dat er in Portugal een site geblokkeerd wordt wegens auteursrechten. Zoals ook in Nederland indertijd zullen er ongetwijfeld honderden proxies op gaan duiken die het misschien net iets lastiger zullen maken voor de incidentele gebruiker maar zal een blokkade niet echt heel effectief blijken te zijn. Ook al blijft BREIN van mening dat blokkeren de oplossing is (om aan hun achterban te laten zien dat ze effectief zijn?).

Ook het Deense Mofibo wil een abonnementsdienst voor ebooks beginnen in Nederland

Ik snap niet waar bedrijven het gat in de markt zien zitten als het gaat om ‘onbeperkt ebooks lezen op tablet, telefoon of pc’ als ik eerlijk ben. Ik lees ook wel eens een verhalenbundel op mijn telefoon als ik mijn ereader even niet binnen bereik heb liggen maar om daar 10 euro per maand voor te gaan betalen? Zitten daar echt honderdduizenden Nederlanders op te wachten?

Je zou het wel zeggen want nadat Tom Kabinet aankondigde het roer om te gooien en binnenkort met een ‘all you can read’ abonnementsdienst te gaan komen, we al meer dan een jaar wachten op de aangekondigde dienst van WPG Uitgevers en natuurlijk Bruna met de aankondiging over Bliyoo kwam, is ook het Deense Mofibo bezig met het benaderen van Nederlandse uitgevers om hun online platform en leesdienst naar de Nederlandse lezers te brengen.

In tegenstelling tot alle andere initiatieven beschikt Mofibo echter al over een werkend platform en een concrete abonnementsdienst want in Denemarken bieden ze dit al aan. Interessant is dat alle Deense uitgevers meedoen en dat kan zeker ook voor Nederlandse uitgevers interessant zijn want de voor- en nadelen zijn daar natuurlijk al lang en breed duidelijk. Iets wat door Mofibo ook benadrukt wordt, inclusief dat het inmiddels winstgevend is en dat er per gelezen boek direct wordt uitbetaald aan deelnemende uitgevers. Mofibo noemt als voordeel ook het verstrekken van gegevens over lezers en leesgedrag aan de uitgevers maar het doorspitten van de privacyvoorwaarden bewaar ik voor het moment dat/als Mofibo in Nederland de deuren opent ;)

Hoe geloofwaardiger, hoe beter in de Google zoekresultaten

Hoe bepaal je de volgorde van de zoekresultaten als iemand zoekt naar iets op internet? Dat begon ooit met een simpel principe waarbij het (aantal keren) voorkomen van de zoekwoorden een belangrijke rol speelde. Dat werd al bijzonder snel misbruikt door gebruikers die alle populaire zoektermen op hun sites probeerden te zetten. Google introduceerde een ander uitgangspunt door de relevantie te bepalen door het aantal keren dat er door andere sites naar toegelinkt wordt. Inmiddels spelen daar ongetwijfeld nog tientallen factoren een rol en periodiek wijzigt Google dan ook de gecompliceerde (en geheime!) werkwijze die ze nu gebruiken om die volgorde te bepalen. Zodat alle bedachte SEO-technieken om je website zo hoog mogelijk te laten scoren weer min of meer verouderd raken.

De ‘geloofwaardigheid’ en autoriteit van een site was altijd al een criterium. Als er vanaf de site van een onderzoeksinstelling, de overheid of een (wetenschappelijke) uitgever wordt gelinkt naar een site, dan telt dat zwaarder mee in het oordeel van Google dan als een blogger dat zou doen. Maar dat keek alleen maar naar het feit *dat* het van een bepaalde site afkomstig was, niet naar de geloofwaardigheid en autoriteit van de inhoud zelf.

Dat is waar Google nu mee aan de slag is gegaan. Met Knowledge Graph, dat ook gebaseerd is op de enorm grote databank met feiten die Google verzameld heeft, proberen ze al feitelijke informatie toe te voegen aan andere diensten maar het idee is om dat ook te gaan gebruiken om inhoudelijk een oordeel te gaan geven of de in een tekst genoemde feiten ook kloppen. Oftewel, dat de geloofwaardigheid van de inhoud van een site ook een rol speelt in de terugvindbaarheid ervan in Google. Een interessant idee met mogelijk vergaande gevolgen als je het mij vraagt.

Amerikaanse studenten willen nog steeds geen e-textbooks

Elk jaar komen er tegenwoordig meerdere van dit soort onderzoeken voorbij – jammer genoeg geen enkele die de Nederlandse markt onderzoekt – met eigenlijk telkens dezelfde conclusie: studenten maken en willen geen gebruik maken van digitale studieboeken. Een onderzoeksrapport van de universiteit van Washington toonde aan dat studenten de voorkeur gaven aan het kopen van (tweedehands) fysieke exemplaren, zelfs als de digitale versies gratis beschikbaar werden gesteld.

Wat ik zelf mis bij al dit soort onderzoeken – en vooral de conclusies die mensen er uit halen – is hoe het onderwijs om gaat met het gebruiken en voorschrijven van e-textbooks. Ik geloof best dat studenten liever van papier lezen want dat doe ik met studieboeken ook maar het is niet de relevante vraag mijns inziens. De keuze om e-textbooks in te zetten (net als waarom je uberhaupt studieboeken nodig hebt voor een vak) is van het onderwijs. Niet van de studenten. Docenten die de vorm en de voordelen van e-textbooks verwerken in hoe ze hun lessen geven zijn daar in leidend en niet de bereidwilligheid van studenten om e-textbooks te gaan lezen terwijl hun docenten zelf nog een papieren exemplaar gebruiken in hun onderwijs.

En vervolgens zit ik zelf met educatieve uitgevers om tafel die de resultaten van dit soort onderzoeken gebruiken als onderbouwing van hun beleid waarom een digitale versie van een studieboek niet via de bibliotheek breed beschikbaar kan worden gesteld omdat het de verkoop van het papieren exemplaar zou remmen. Ook al blijft het altijd erg stil op de wedervraag ‘HOE DAN als studenten e-textbooks aantoonbaar niet als alternatief zien van een papieren versie?’.

Amerika heeft netneutraliteit

Goed, het is in Amerika en in Nederland hebben we al netneutraliteit maar afgelopen week stemde de FCC (die als onafhankelijk overheidsorgaan verantwoordelijk is voor alle regelgeving met betrekking tot telecommunicatie, waaronder internet en radio-, televisie-, kabel- en satellietcommunicatie) in met een voorstel om netneutraliteit in te gaan voeren. Netneutraliteit komt er op neer dat internetaanbieders geen onderscheid mogen maken in het leveren van diensten die veel of weinig data/internetverkeer vereisen. Mobiele providers mogen bijvoorbeeld geen Netflix of YouTube blokkeren of extra kosten (door)rekenen om juist wel goed toegang te leveren tot dat soort diensten.

Hoewel we in Nederland een paar kleine voorbeelden hiervan hadden, vallen die compleet in het niets vergeleken met wat zich in Amerika afspeelt bij de breedbandproviders waar nog steeds met datalimieten gewerkt wordt en waar je dus langzamer internet krijgt als je eenmaal die limieten bereikt hebt (doordat je veel Netflix of andere streaming diensten gebruikt). Dit zal ongetwijfeld nog wel wat rechtszaken gaan opleveren tegen de FCC. Only in America, nietwaar?

Er verdwijnen statistisch gezien steeds meer boekwinkels. Of toch niet?

Inct meldt dat er steeds meer boekwinkels verdwijnen op basis van cijfers van het CBS. In 2007 waren er nog 945 boekwinkels terwijl dat er afgelopen jaar nog 765 waren. De omzet daalde ook nog eens want nadat in 2012 nog voor een half miljard euro over de toonbank ging, was dat afgelopen jaar ongeveer 400 miljoen.

Dat lijkt mij niet bijzonder vreemd want ik neem aan dat het online kopen van boeken (en ebooks) toch wel enige impact heeft gehad maar de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) protesteerde desondanks met een persbericht tegen de cijfers van het CBS. KBb-directeur Michael van Everdingen laat Boekblad weten dat er juist meer verkooppunten zijn gekomen (1471 in 2014) en dat het CBS “kennelijk een andere definitie hanteert” die van Everdingen niet representatief vindt voor de ontwikkelingen in de boekensector.

Tja, dat het CBS niet kijkt naar online boekwinkels en de lokale Bruna, AKO en V&D vestigingen niet als boekwinkel ziet dat kan ik nog wel snappen. Net als dat het CBS geen zin heeft om die definities aan te passen en daarmee de vergelijking met voorgaande jaren onmogelijk maakt overigens. Of het glas met boekwinkels half vol of half leeg is, is geen vraag waar het CBS antwoord op hoeft te geven.

#

Van Europa mogen ebooks (echt) niet onder het lage btw-tarief vallen

ebooks niet onder laag btw-tariefHet Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Europese lidstaten geen lager btw-tarief mogen rekenen voor ebooks en dat Frankrijk en Luxemburg hun verplichtingen niet nakomen zoals die in de Europese richtlijn 2006/112/EG zijn afgesproken. Het lijkt daarmee het einde te zijn van een langdurige discussie.

In Nederland verschilt het een beetje per uitgever (en vaak per titel) maar gemiddeld betaal je nog steeds tussen de 60% en 75% van de papieren prijs voor een ebook. Bij het vaststellen van die prijs spelen diverse zaken een rol maar een belangrijke factor is het hoge btw-tarief voor ebooks. Ebooks worden gezien als een digitale dienst en hiervoor wordt in Nederland niet het lage btw-tarief van 6% gerekend maar het reguliere tarief van 21%. Je betaalt dus vanuit de basis al meer voor een ebook dan voor een papieren boek.

Wie heeft dat hoge btw-tarief voor ebooks bedacht?

Nu heeft Nederland dat niet zelf bedacht om ebooks in het hogere btw-tarief te plaatsen. Het is een Europese richtlijn (2006/112/EG) die stelt dat in de lidstaten digitaal geleverde goederen/diensten niet uitgezonderd zijn van dat hoge tarief. En aangezien in de richtlijn is opgenomen dat standaard het reguliere (hoge) btw-tarief geldt tenzij iets daar als uitzondering op benoemd is, vallen de niet als uitzondering genoemde ebooks onder dat hogere btw-tarief.

Nou levert dat in de praktijk de vreemde situatie op dat verschillende vormen van eenzelfde werk (een boek) dus verschillend belast worden. Vreemd omdat het dus voor de zowel de btw als prijsstelling verschil uitmaakt of je een boek koopt in fysieke vorm of dat je die koopt als ebook. Dat verschil leidt ook tot (oneerlijke) concurrentie omdat in de Europese lidstaten uiteenlopende btw-tarieven gelden. Er gaan dan ook al lange tijd geluiden op – ook binnen de EU – om de btw-tarieven gelijk te trekken tussen papieren en digitale media.

Maar zover is het nog (lang) niet

Nederland volgt braaf de Europese afspraken en heft het reguliere btw-tarief dat hier 21% is. Maar in Europa zijn enkele minder brave landen te vinden op dit punt. Frankrijk en Luxemburg hebben er voor gekozen om juist hun lage btw-tarief te rekenen voor ebooks. In Frankrijk is dat 5,5% en in Luxemburg slechts 3%, wat de reden is dat Apple, Barnes and Noble, Amazon en Kobo hun respectievelijke Europese hoofdkwartieren in het groothertogdom gevestigd hebben. Het stelt deze partijen in staat slechts 3% btw in rekening te brengen bij de aankoop van ebooks.

Als je een Nederlands ebook koopt bij Bol.com betaal je 21% btw terwijl je dus 3% betaalt als je een Engelstalig ebook bij Apple, Amazon of Kobo koopt. Dat betekent overigens echt niet dat je altijd goedkoper uit bent bij die laatsten – je ziet zelfs onderling flinke verschillen – maar 18% maakt wel een flink verschil.

Nieuwe btw-wetgeving … maar niet voor ebooks

Om een einde aan die oneerlijke concurrentie te maken heeft de EU vanaf 1 januari 2015 nieuwe btw wetgeving ingevoerd die door alle lidstaten overgenomen moet worden. Die nieuwe regels stellen dat bij de aankoop van digitale goederen (waaronder ebooks) dan het btw-tarief geldt van het land waarin de koper zich bevindt en niet meer het land waar de verkoper (juridisch) in gevestigd is. Dan heeft het dus weinig zin voor bedrijven om zich in Luxemburg te gaan vestigen. Hoewel deze nieuwe wetgeving inmiddels al 2 maanden van kracht is lijkt het nog niet heel veel impact te hebben op de prijzen van ebooks overigens.

Ondertussen kondigde de Europese Commissie al in 2012 aan een rechtszaak bij het Europese Hof van Justitie aan te spannen tegen Frankrijk en Luxemburg voor het heffen van het lage btw-tarief voor ebooks, nadat beide landen weigerden zich alsnog te conformeren aan de mening van de Commissie dat het hogere tarief van toepassing is.

En het Europese Hof van Justitie beslist

Het heeft dus even geduurd maar gisteren sprak het Europese Hof van Justitie zich uit in twee (gelijksoortige) vonnisen [Frankrijk en Luxemburg] over deze kwestie. Het HofvJEU schaart zich achter de interpretatie van de Europese Commissie dat beide landen in strijd handelen met de btw-richtlijn (persbericht PDF).

In de btw-richtlijn is in artikel 98 sprake van de mogelijkheid om – naast het normale (hoge) btw-tarief – ook een verlaagd tarief toe te passen. In lid 2 van dat artikel wordt aangegeven dat het uitsluitend om een beperkt aantal categorieën goederenleveringen en diensten gaat en wordt verwezen naar een bijlage (III) waar ze uitputtend in opgenoemd worden:

levering van boeken, op alle fysieke dragers, ook bij uitlening door bibliotheken (met inbegrip van brochures, folders en soortgelijk drukwerk, albums, platen-, teken- en kleurboeken voor kinderen, gedrukte of geschreven muziekpartituren, landkaarten en hydrografische en soortgelijke kaarten), kranten en tijdschriften, voor zover niet uitsluitend of hoofdzakelijk reclamemateriaal.

Datzelfde artikel 98 lid 2 eindigt echter met nog een voorbehoud: De verlaagde tarieven zijn niet van toepassing op langs elektronische weg verrichte diensten. En tja, in bijlage II staat daar ook een definitie van: de levering van beelden, geschreven stukken en informatie en de terbeschikkingstelling van databanken.

Frankrijk en Luxemburg beargumenteren beide dat ebooks onder de term ‘boeken’ vallen zoals in bijlage III genoemd worden maar het Europese Hof gaat daar niet in mee omdat de toevoeging ‘op alle fysieke dragers’ de ebooks uitsluiten. Het Hof vindt ook het argument dat voor het lezen van ebooks toch echt een fysieke drager nodig is (computer, tablet of ereader) niet valide omdat deze drager niet meegeleverd wordt met het ebook en stelt vast dat de levering van ebooks valt onder het voorbehoud van artikel 98 lid 2 van een ‘op langs elektronische weg verrichte dienst’ waar het kunnen heffen van een verlaagd btw-tarief niet op van toepassing is.

Luxemburg gooit nog wel enkele extra juridische argumenten in de strijd maar krijgt hier ook nul op rekest. Omdat artikel 99 van de btw-richtlijn ook nog stelt dat een verlaagd btw-tarief niet onder de 5% mag liggen krijgt Luxemburg ook nog een extra ‘standje’ voor het tarief van 3% dat geheven wordt.

Wat betekent dit nu?

Het Europese Hof van Justitie spreekt zich nu dus expliciet uit dat het leveren van ebooks geen goederenlevering is maar een elektronische dienst waarvoor niet een verlaagd btw-tarief gehanteerd mag worden door de Europese lidstaten. Hoewel het Hof alleen maar uitspraak doet over de intepretatie van de huidige Europese btw-richtlijn – en geen straffen op kan leggen aan beide landen – ligt het voor de hand dat Luxemburg het btw-tarief op ebooks zal moeten verhogen naar 17% terwijl Frankrijk dit zal moeten verhogen naar 20%. De verlaagde tarieven blijven wel gelden voor papieren boeken dus in die twee landen ontstaat hetzelfde ‘probleem’ als in Nederland met een kloof van (ruim) 14% tussen boeken in fysieke vorm en boeken in digitale vorm.

Over boeken in fysieke vorm gesproken, daar merkt het persbericht over op dat de uitspraak ruimte laat voor de mogelijkheid om een verlaagd btw-tarief te introduceren voor boeken op een fysieke drager, zoals papieren boeken. Dat strekt zich echter ook uit tot ebooks die via een fysieke drager geleverd worden, iets waar we in Nederland ervaring mee hebben zoals (o.a.) de Ebookstick waarbij meerdere ebooks op een usb-stick te koop worden aangeboden. Heel praktisch is dat natuurlijk niet aangezien verzend- en productiekosten het btw-voordeel grotendeels of volledig teniet zullen doen maar wetgeving kijkt nou eenmaal niet naar hoe praktisch en uitvoerbaar iets is.

De discussie of ebooks wel of niet onder een verlaagd btw-tarief kunnen vallen lijkt hiermee voorlopig beëindigd te zijn. De enige manier om deze discussie opnieuw te gaan voeren is middels een aanpassing van de Europese btw-richtlijn zodat ebooks wel expliciet benoemd worden als een categorie waarvoor een verlaagd btw-tarief kan gelden. Hoewel ik denk dat dit zo snel mogelijk gedaan zou moeten worden vrees ik dat het nog wel eens vele jaren kan gaan duren voordat het zo ver is.

*Als* het ooit zover komt natuurlijk.

#

Waar koop je de top vijf bestseller ebooks voor de laagste prijs? : de maart 2015 editie

bestseller ebooks prijsvergelijkIn tegenstelling tot fysieke boeken vallen ebooks niet onder de Wet op de vaste boekenprijs. Desondanks wordt het instrument prijs maar nauwelijks ingezet in de strijd om de goede verkoopcijfers. Toch kun je wel degelijk Nederlandse ebooks voor (zeer) uiteenlopende prijzen aantreffen bij de ebookwinkels maar bestaat er (nog) geen prijsvergelijker voor ebooks waar je gemakkelijk kunt kijken bij welke ebookwinkel je voor de laagste prijs terecht kunt.

Elke maand kijk ik daarom naar de top 5 bestsellers uit de Bestseller 60, controleer of die ook als ebook te verkrijgen zijn en vergelijk de prijzen bij de verschillende ebookwinkels. Waar koop je de bestseller ebooks voor de laagste prijs?

De huidige top 5

De Bestseller 60 lijst, die opgesteld wordt door het CPNB op basis van verkoopgegevens van ruim 900 boekwinkels, bevat per definitie geen ebooks omdat die nou eenmaal niet door boekwinkels verkocht worden maar levert wel een betrouwbaar beeld van wat de bestverkopende papieren boeken zijn.

 1. Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk;
 2. Magdalena van Maarten ‘t Hart;
 3. Hoe word je 100? van William Cortvriendt;
 4. Gouden jaren van Annegreet van Bergen;
 5. De mooie voedselmachine van Giuilia Enders.

De best verkopende top 5 boeken wordt echter een top 4 van bestseller ebooks want Hoe word je 100? is niet te koop als ebook.

De ebookwinkels

De vorige keer heb ik me beperkt tot Bol, Bruna, Ebook.nl, Libris.nl, Amazon.nl en Tom Kabinet. Daar komen vanaf nu Google Play Books en Kobobooks.nl bij.

In tabelvorm

Dit kan niet waar zijn Magdalena Hoe word je 100? Gouden jaren De mooie voedselmachine
Amazon 14,99* 10,19** nvt 14,99 8,99***
Bol 14,99 14,99 nvt 7,99**** 8,99
Bruna 14,99 14,99 nvt 14,99 12,99
Ebook.nl 14,99 14,99 nvt 14,99 12,99
Google Play 14,99 10,19 nvt 14,99 12,99
Kobobooks 14,99 10,19 nvt 14,99 8,99
Libris/Blz 14,99 14,99 nvt 14,99 12,99
Tom Kabinet nvt 10,55***** nvt nvt nvt

* Dit kan niet waar zijn is een fonkelnieuwe titel die natuurlijk ook veel media-aandacht heeft gekregen. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen in de prijsstelling want het is de enige titel die werkelijk overal voor precies dezelfde prijs verkocht wordt. Overigens kost het papieren exemplaar €19,99 en ben je dus (tijdelijk?) maar nauwelijks goedkoper uit met de ebookversie;

** Magdalena is de nieuwe titel van Maarten ‘t Hart maar dat betekent niet dat de prijs van het ebook, net als de titel van Joris Luyendijk, overal hetzelfde is. Zowel bij Amazon, Google Play, Kobobooks en Tom Kabinet bespaar je ruim 4 euro wat met een prijs voor het papieren exemplaar van €19,99 toch een leuk voordeeltje oplevert voor de kopers van het digitale exemplaar;

*** Bij de De mooie voedselmachine zie je behoorlijk grote onderlinge verschillen qua prijs maar kun je de prijzen ook vergelijken met die van anderhalve week geleden toen ik de eerste prijsvergelijking maakte. Toen kostte het ebook eveneens €12,99 bij de meeste ebookwinkels maar kon je de titel bij Amazon.nl en Bol voor €7,99 vinden. Daar is deze week dus een euro bovenop gekomen en €8,99 is dezelfde prijs die Kobobooks hanteert;

**** Met Gouden Jaren ontstaat hetzelfde interessante beeld. Bij Bol kun je deze ebooktitel voor €7,99 aanschaffen terwijl je er elders €14,99 voor moet neertellen. Anderhalve week geleden was dezelfde titel echter bij Bol ook €14,99 terwijl het toen Amazon.nl was waar je Gouden Jaren voor €7,99 kon vinden. Oftewel, bij Amazon is de titel 7 euro duurder geworden terwijl die bij Bol nu 7 euro goedkoper is. Het lijkt er op dat uitgever Atlas Contact aan het experimenteren is met prijsbeleid bij de verschillende ebookwinkels. Schrale troost overigens als je dat ebook vorige week bij Bol of deze week bij Amazon.nl gekocht hebt ;)

***** Bij Tom Kabinet gaat het om een nieuw exemplaar van Magdalena en is er (nog) geen tweedehands exemplaar beschikbaar. De prijs ligt waarschijnlijk iets hoger dan bij Amazon, Google Play Books en Kobobooks omdat zij een klein bedrag doorgeven aan de auteur. Het is overigens de enige titel van de vier bestseller ebooks die bij Tom Kabinet te vinden is.

Conclusies?

De vorige keer bleken Bol en Amazon.nl – op 1 titel na – exact dezelfde prijzen te hanteren voor de bestseller ebooks. Dat is deze keer niet het geval want Magdalena is ruim 30% goedkoper bij Amazon. Heel bijzonder is dat de beide ebookwinkels stuivertje gewisseld hebben met de prijs voor Gouden Jaren. Was die eerst (ook) fors goedkoper bij Amazon.nl, nu is het Bol waar je met een flink voordeel je slag kunt slaan.

Dat er geen enkel verschil is in de prijzen van ebooks tussen Bruna, Ebook.nl, Libris/Blz wordt ook nu weer bevestigd. Ze hanteren de ‘standaardprijs’ en daarmee valt er bij deze ebookwinkels geen echt voordeel te behalen.

Kobobooks heeft wel precies dezelfde prijzen als Amazon.nl waaruit je zou kunnen concluderen dat de Nederlandse uitgevers dezelfde prijzen doorgeven aan de buitenlandse ebookwinkels. Dat klopt echter niet helemaal want voor De Mooie Voedselmachine betaal je bij Google Play Books toch echt dezelfde hogere prijs als bij Bruna, Ebook.nl en Libris/Blz. Geen idee of dat aan Google Play Books of aan uitgever Luitingh-Sijthoff ligt.

Wil je alle bestsellers aanschaffen? Dan kosten de vier titels – die ook als ebook verkrijgbaar zijn – €77,92 in de boekwinkel. Voor de vier ebooks betaal je met €46,96 het minste bij Bol en het meeste (€57,96) bij Bruna, Ebook.nl en Libris/Blz. En dat scheelt toch weer 11 euro.

#

Pagina 68 of 362« Eerste...153045...676869...7590105...Laatste »
 • © 2006- 2016 Vakblog – werken met informatie
  Aangedreven door WordPress en liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top