Unsplash: vrij te gebruiken foto’s met een CC0 verklaring

unsplash

Het valt nog niet mee om geschikte afbeeldingen of foto’s te vinden op internet voor je blog, website of presentatie. Er is veel te doen over auteursrechten op foto’s en je kunt problemen krijgen als je niet goed oplet en de verkeerde foto op je site gebruikt. Toch zijn er veel fotosites waar je goede foto’s kunt vinden die je ook daadwerkelijk mag gebruiken omdat rechthebbenden vooraf toestemming gegeven hebben. Dat kunnen betaalde stockfotosites zijn die je een gebruiksrecht voor een foto verkopen maar ook gratis fotosites die je middels een licentie toestemming geven voor (commercieel) hergebruik van foto’s. De sites die ik interessant vind zullen op dit blog besproken worden.

Unsplash

Als je bovenaan een site Free (do whatever you want) hi-resolution photos ziet staan dan ga je bijna denken dat er iets niet klopt. Het zijn namelijk prachtige foto’s die in grote resolutie te downloaden zijn. Unsplash is om meerdere redenen een bijzondere fotosite. De site is gemaakt door een webdesigner die graag goede foto’s deelt met anderen – en daar ook andere makers voor uitnodigt – zonder daarvoor iets terug te willen. Voor alle foto’s op de site geldt dat de maker afstand gedaan heeft van zijn of haar auteursrechten middels de Creative Commons 0 tool. Het is dan ook geen (Creative Commons) licentie maar een CC0 verklaring die meegegeven wordt waarmee de foto’s effectief door de rechthebbenden in het publiek domein worden geplaatst. No rights reserved in plaats van all rights reserved. En niet te verwarren met afbeeldingen in het publiek domein waar de beschermingstermijn van het auteursrecht op verlopen is.

unsplash _528c8f581f45e_1
De foto’s op Unsplash kun je dus gratis gebruiken, voor alle mogelijke doeleinden (commercieel en niet-commercieel) zonder dat je zelfs aan naamsvermelding hoeft te doen. Bij alle foto’s staat wel de naam van de maker met vaak een link erbij omdat deze hoopt dat je wellicht ook geïnteresseerd bent in andere foto’s van hem of haar, maar deze hoef je dus niet op te nemen als je een foto van Unsplash gebruikt.

Elke tien dagen komen er tien nieuwe foto’s bij (het zijn wel eens meer dan tien dagen overigens) en het is volledig willekeurig welke dat zullen zijn. Er wordt geen metadata meegegeven en de site beschikt dan ook niet over enige zoekfunctionaliteiten. Je kunt bladeren door het aanbod, elke tien dagen krijg je er weer tien nieuwe bij en je kunt de foto’s vrij gebruiken maar daar houdt het dan ook mee op. Als je een foto zoekt waar een specifiek iets op staat dan ben je bij Unsplash niet aan het goede adres maar het is zeer geschikt om bijvoorbeeld je eigen beelddatabank op te bouwen.

Je kunt jezelf op een mailinglijst laten zetten waardoor je een mailtje krijgt als er nieuwe foto’s zijn of de RSS feed toevoegen aan je feedreader. Zie je een interessante foto dan kun je die downloaden en bewaren voor later gebruik. Overigens is het verstandig om zelf wel te weten waar een foto vandaan komt als je die wilt gebruiken aangezien het lastig kan zijn om – jaren later – aan te tonen dat je een foto correct gebruikt hebt. Ook al hoeft het niet van de fotograaf, een bron- en naamsvermelding kan nog steeds handig zijn voor zowel je lezers als jezelf.

@foto door Galymzhan Abdugalimov via Unsplash CC0 (getipt via Inktspatten)

#

Creative Commons 4.0: een nieuwe generatie opencontentlicenties

creative commons 4.0“Die Powerpointpresentatie is voorzien van een Creative Commons licentie”, fluisterde een collega tegen me toen we twee weken geleden tijdens het KNVI congres naar een verhaal over zoekmachines luisterden. Dat klopte en gelukkig kom je dat ook steeds vaker tegen zowel bij online als offline content. Websites, foto’s, rapporten, presentaties, artikelen en natuurlijk blogs die een Creative Commons licentie gebruiken om vooraf meteen duidelijk te maken hoe jij als lezer en gebruiker die content mag hergebruiken.

Niet alle rechten voorbehouden, niet wachten tot je als maker een mailtje krijgt met een vraag of iemand (alsjeblieft) jouw werken mag gebruiken voor zijn of haar doeleinden maar duidelijk zichtbaar maken wat je er wel en dus ook wat je er niet mee mag. Het betekent dat je ook anderen kunt aanspreken als ze zich niet aan die afspraken houden. Als ze het gewoon jatten bijvoorbeeld. Natuurlijk is het niet verplicht om alles maar te delen wat je maakt maar het is goed om er even over na te denken of je een opencontentlicentie wilt meegeven met je content. Mijn blogteksten zijn bijvoorbeeld ook voorzien van een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (dat zie je op mijn blog onderin de rechterkolom staan) en daarmee heb je vooraf al toestemming om mijn blogteksten opnieuw te gebruiken mits je mijn naam erbij vermeld en je jouw werk ook weer deelt met anderen.

Van CC3 naar CC4
De zes verschillende Creative Commons licenties zijn tot stand gekomen met veel input, en na veel feedback, vanuit de gebruikers zelf. In december 2011 startte de eerste discussie – via een mailinglijst – over hoe de nieuwe vierde versie van de licenties eruit moesten gaan zien. Daarna volgden er diverse conceptversies waar op gereageerd kon worden maar eergisteren lanceerde Creative Commons de definitieve vierde versie van de verschillende licenties.

Welke licenties?
De essentie van alle Creative Commons licenties blijft ongewijzigd. Er blijven vier bouwblokken die onderdeel van de licentievoorwaarden kunnen zijn:

 • Naamsvermelding (BY: Attribution by)by
  Je staat anderen toe om het werk waar jij auteursrecht op hebt te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is – maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker. Deze voorwaarde zit in alle licenties;
 • Niet-commercieel (NC: Non-Commercial)nc-eu
  Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, alsmede materiaal wat op jouw werk gebaseerd is, mits niet voor commerciële doeleinden;
 • GeenAfgeleideWerken (ND: No Derivatives)nd
  Anderen mogen je werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan dat anderen jouw werk gebruiken als basis voor nieuw materiaal;
 • GelijkDelen (SA: Share Alike)sa-1
  Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk. Deze voorwaarde komt uiteraard nooit samen voor met ‘GeenAfgeleideWerken’.

Op volgorde van meest ruime tot meest beperkende, zijn er dan nog steeds de volgende 6 licenties te onderscheiden. Ze hoeven niet getekend te worden door de maker of een gebruiker maar zijn toe te kennen (en te herkennen) via een logo met symbolen die de bouwblokken van de licentie aangeven.

Wat is er nieuw of anders?
Eén van de belangrijkste verschillen met de versie 3 licenties is dat de CC4 licenties nu universeel zijn. Tot nu toe werden de CC-licenties altijd aangepast aan de nationale wetgevingen. Dit ‘porteren’ gebeurde voor tientallen landen in het juridische taalgebruik voor die specifieke wetgevingen. Met de introductie van de 4.0-licenties zijn er geen ‘lokale’ versies van de licenties meer: er is nu per licentie slechts één, universele versie die begrippen en definities bevat die aansluiten bij de terminologie van de internationale auteursrechtenovereenkomsten. Wel worden de licentieteksten zelf nog vertaald in een groot aantal talen om ze beter leesbaar te maken maar inhoudelijk wordt de terminologie niet gewijzigd.

Daarnaast

 • worden databankrechten onder dezelfde voorwaarden in licentie gegeven als de auteursrechten. In versie 3 deed je als licentiegever afstand van je databankrechten maar in de 4.0-licenties breng je ze ook onder in de licentie;
 • wordt er nu duidelijker geformuleerd dat je als licentiegever afstand doet van je morele rechten, voor zover dat mogelijk is. Sommige persoonlijkheidsrechten behoud je altijd als rechthebbende en daarvan kun je geen afstand doen;
 • wordt een bestaande praktijk van naamsvermelding nu expliciet geaccepteerd in de licentie om te verwijzen naar een aparte pagina (of slide in een Powerpoint) waar de naamsvermelding(en) opgenomen is (zijn) voor de hergebruikte werken;
 • voorzien de 4.0-licenties nu specifiek in de mogelijkheid voor licentiegevers zich te distantiëren van nieuwe werken waar hun content in gebruikt is. In versie 3 kon een licentiegever al aangeven dat zijn of haar naam weggehaald moest worden bij een naamsvermelding bij een bewerking maar in versie 4 is dat uitgebreid. Een licentiegever kan zich nu distantiëren van alle werken waar zijn of haar naam bij vermeld wordt, ongeacht of het oorspronkelijke werk wel of niet bewerkt is;
 • zit er nu een hersteltermijn in de licentie ingebakken bij de ontbindende voorwaarden. In versie 3 werd de licentie permanent ontbonden als er door de licentienemer niet aan de voorwaarden werd voldaan maar in versie 4 is er een termijn van 30 dagen opgenomen waarin de licentienemer alsnog aan de voorwaarden kan voldoen. De licentie wordt dan weer van kracht mits er binnen die termijn van 30 dagen reparaties zijn gedaan;
 • is er sowieso flink aan de leesbaarheid en duidelijkheid gesleuteld van de licentieteksten.

Duizelt het je nu een beetje en heb je geen zin om al die beschrijvingen en licentieteksten te lezen? Dat is niet nodig want ook de ‘licentiekiezer‘ is bijgewerkt en verwijst inmiddels – netjes in het Nederlands – naar de Creative Commons licentie die het beste past bij hoe jij je content wil delen. Je hoeft alleen maar te kiezen of je afgeleide werken van jouw werk wel of niet wilt delen, of je daar nog een voorwaarde van gelijk delen aan wilt verbinden en of anderen jouw werk ook voor commerciële doeleinden mogen gebruiken. De wizard toont je vervolgens meteen de licentie die erbij hoort en geeft je ook de HTML code om de licentie bijvoorbeeld op je eigen website toe te voegen.

creative commons licentie kiezen

En dat ga ik nu ook maar gelijk doen om mijn versie 3 licentie op mijn blog te vervangen door een nieuwe Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal licentie. Deel jij ook jouw content met anderen?

#

Hergebruik 125.000 werken van het Rijksmuseum met Rijksstudio

rijksstudio
Ik heb het vorig jaar gemist toen het Rijksmuseum met een eigen initiatief kwam om de collectie te delen en dichter bij het publiek te brengen. Ze lanceerden eind oktober 2012 Rijksstudio, een nieuw onderdeel van de site van het Rijksmuseum waarin ruim 125.000 werken uit de collectie online beschikbaar gemaakt zijn voor het publiek.

En ik heb echt wel iets gemist merk ik want de site is een juweeltje. Niet alleen is het fraai vormgegeven maar met Rijksstudio worden er ook handige functionaliteiten toegevoegd aan het prachtige aanbod van tienduizenden hoge resolutie foto’s. Je kunt eigen verzamelingen aanleggen – vergelijkbaar met prikborden van Pinterest – en gevonden foto’s binnen die verzamelingen (of individueel) bewerken, delen (via mail of sociale media) en hergebruiken voor eigen doeleinden.

Enkele maanden geleden was ik al enthousiast over de stap die het Getty Museum gezet had om duizenden werken online beschikbaar te maken. Maar met Rijksstudio toont het Rijksmuseum in eigen land aan hoe de toekomst van musea er uit kan zien. Door het publiek te laten snuffelen door de werken, hun eigen verzamelingen samen te laten stellen aan de hand van eigen interesses en vooral door ze de mogelijkheid te geven zelf iets te kunnen doen met die werken. Het zou een lichtend voorbeeld moeten zijn voor musea die nog steeds lastig doen over door bezoekers gemaakte foto’s bijvoorbeeld. Waarom zou je zelf foto’s maken als het museum dat al veel mooier heeft gedaan dan dat jij dat zou kunnen?

Qua auteursrechten is er ook goed over nagedacht door het Rijksmuseum. De via Rijksstudio aangeboden collectie bestaat grotendeels uit werken in het publiek domein. Dat betekent dat de maker van het werk al meer dan 70 jaar overleden is en het auteursrecht op het werk verlopen is. En werken in het publiek domein mogen vrij gebruikt worden, ongeacht voor welk doel, zonder dat er toestemming nodig is. Alle werken in het publiek domein zijn heel netjes voorzien van de Creative Commons Publieke Domein Dedicatie zodat de status meteen duidelijk is.

Voorheen stelde het Rijksmuseum nog als voorwaarde dat je de werken niet voor commerciële doeleinden kon gebruiken. Dat konden ze doen als gebruiksvoorwaarde voor Rijksstudio – ook al gaat het om werken in het publieke domein – want het aanmaken van een account blijft nodig voordat je de werken kunt downloaden. Echter hebben ze die beperking op het commerciële hergebruik nu verwijderd in het kader van het éénjarige (succesvolle) jubileum van Rijksstudio. Dat betekent dat je, mits je een account hebt aangemaakt, nu letterlijk vrijelijk gebruik kunt maken van Rijksstudio en alle 125.000 werken.

uil met brilHoewel zelfs een naamsvermelding niet nodig is met werken in het publiek domein, is het wel zo netjes om die erbij te vermelden als je foto’s bijvoorbeeld op je blog gaat gebruiken. Bij de objectgegevens van elke foto vind je ook het duurzame webadres waarmee je altijd correct kunt linken naar de foto en vanzelfsprekend staan zowel de titel als de naam van de maker er ook bij.

Ik denk dat je de komende tijd met enige regelmaat foto’s uit Rijksstudio voorbij ziet komen hier want behalve dat het meesterwerken zijn, lenen ze zich ook prima ter illustratie van blogposts ;)

@foto: Uil met bril en boeken, Cornelis Bloemaert (II), ca. 1625 CC0

#

 

Filter op afbeeldingen met een Creative Commons licentie bij Bing image search

bing image search
Goed, bij Google Images kon je al geruime tijd zoeken op foto’s met een (Creative Commons) gebruikslicentie – ook al doet Google zijn best om de geavanceerde zoeken pagina te verstoppen – maar afgelopen maandag heeft ook Bing (de zoekmachine van Microsoft) een soortgelijke optie toegevoegd aan de Bing image search.

In tegenstelling tot Google Images is bij Bing deze mogelijkheid niet verstopt opgenomen in een geavanceerd zoekscherm maar maakt het onderdeel uit van het menu met filters dat je ziet bij je zoekresultaten met afbeeldingen. Microsoft heeft deze functionaliteit zo te zien (voorlopig?) alleen toegevoegd aan de Amerikaanse versie van Bing dus als je hem wilt uitproberen moet je bij je instellingen – het tandwieltje rechtsbovenaan – bij Wereldwijd je landinstelling veranderen naar Verenigde Staten – Engels.

Als je Bing Images nog niet eerder bekeken hebt dan is dit sowieso een goed moment. De gevonden foto’s worden ongeveer hetzelfde gepresenteerd als bij Google Images maar de zijbalk met gerelateerde zoekacties voor afbeeldingen en de grote balk bovenaan waarin aanverwante zoekacties met (gegarandeerde) zoekresultaten getoond worden vind ik zelf prettiger werken.

Hoewel je ook met een extra klik de zoekresultaten in Google Images kunt filteren zijn de filteropties bij Bing Images altijd in beeld. In de Amerikaanse versie komt daar nu dus de menu-optie License bij en kun je je zoekresultaten gaan filteren op een aantal gebruikslicenties. Dit filter en licenties zijn gebaseerd op Creative Commons licenties hoewel het iets vereenvoudigd is door het weglaten/samenvoegen van twee CC-licenties.

 • Public domain: De maker van een afbeelding heeft afstand gedaan van alle rechten. Dit is daardoor niet echt een Creative Commons licentie maar komt overeen met de CC0 verklaring dat een werk in het publieke domein mag vallen.
 • Free to share and use: Met deze gebruikslicentie mag je de afbeeldingen zowel gebruiken als verder verspreiden. Bewerken of commercieel gebruiken is bij deze licentie niet toegestaan. Dit komt overeen met de meest strikte Creative Commons licentie, BY-NC-ND
 • Free to share and use commercially: Minder strikt is deze licentie waarbij je afbeeldingen kunt delen en zowel voor commercieel als niet-commerciële doelen mag gebruiken hoewel bewerken nog steeds niet is toegestaan. Dit is effectief de CC BY-ND licentie.
 • Free to modify, share, and use: Wil je de afbeeldingen kunnen delen, gebruiken én bewerken voor eigen gebruik, dan kun je deze licentie kiezen. Commercieel gebruik is echter niet toegestaan. Het is gelijk aan de CC BY-NC-SA licentie
 • Free to modify, share, and use commercially: Je kunt afbeeldingen bewerken, delen en gebruiken voor zowel persoonlijke als commerciële doeleinden. De CC-BY licentie is de meest ruime Creative Commons licentie die daardoor (helaas) ook het minste resultaat oplevert.

Niet klakkeloos gevonden afbeeldingen gebruiken!
Het is wel belangrijk om te onthouden dat een zoekmachine – en dat geldt dus voor zowel Google Images als Bing Images – websites indexeert en vaststelt of er een Creative Commons licentie voor die site of pagina van toepassing is. En dus niet voor individuele afbeeldingen die op een pagina staan want daar kan een zoekmachine geen CC-licentie aan zien hangen. De zoekmachines doen dus de aanname dat als voor een pagina een CC-licentie geldt, dit waarschijnlijk ook voor de afbeeldingen op die pagina zo is. Bij gevonden foto’s op Flickr zal dit wel kloppen maar in de overgrote meerderheid van de zoekresultaten kan/zal dat niet zo zijn. Neem bijvoorbeeld dit blog waarvoor ik een CC-BY licentie hanteer maar die niet van toepassing is op de door mij gebruikte foto’s van anderen.

Bing waarschuwt hier expliciet voor: Bing doesn’t verify or represent that a specific license is associated with an image or that you can use the image under that license. Op diezelfde pagina is ook het uitstekende advies te vinden om bij een gevonden afbeelding naar de website te gaan waar die afbeelding vandaan komt. Stel daar vast of je die afbeelding ook echt mag gebruiken of dat je toch toestemming moet vragen (in geval van twijfel). Mag je de afbeelding wel gebruiken onder een Creative Commons licentie, lees dan ook even de samenvatting van die licentie op de CC licentiespagina en zorg dat je snapt welke voorwaarden (zoals naamsvermelding!) van toepassing zijn.

#

Over Creative Commons en het belang van (correct) delen

1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven
van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan
wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en
materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig
of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
Artikel 27 van de Universele verklaring van de rechten van de mens (pdf)

–//–

Mooier dan wat in artikel 27 van de universele verklaring van de rechten van de mens staat kun je eigenlijk de filosofie achter Creative Commons niet uitleggen. Iedereen heeft recht op de werken die uit kunst, cultuur en wetenschap voortkomen. En iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar intellectuele eigendom, zijnde die werken die gecreëeerd worden.

Die beide rechten staan niet alleen in de theorie maar ook in de praktijk best wel op gespannen voet met elkaar. Want als elke maker van een werk zijn of haar rechten gebruikt om barrières op te werpen voor anderen om daar vrijelijk gebruik van te maken dan komt er maar weinig terecht van dit artikel. En aangezien de universele verklaring van de rechten van de mens geen feitelijke wet is – en het intellectuele eigendomsrecht wel – kun je daar alles van vinden maar kan dat hergebruik van andermans werken niet verplicht of afgedwongen worden.

Creative Commons beoogt dan ook niet dat er wat moet veranderen aan het auteursrecht maar dat de makers van werken flexibel omgaan met die rechten die ze hebben. In plaats van alle rechten voorbehouden – ook al doet de rechthebbende er verder zelf ook niets mee – naar een stelsel van toestemming geven voor specifiek hergebruik en daarmee delen met anderen. Waarbij ze wel hun rechten behouden en altijd een naamsvermelding plaatsvindt als hun materialen hergebruikt worden.

En het gaat goed met Creative Commons. De zes licenties die het mogelijk maken dat rechthebbenden vooraf toestemming geven voor bepaalde vormen van hergebruik worden op veel websites en contentplatformen (zoals Flickr, Wikipedia en YouTube) gebruikt. Er is 500TB aan Flickr foto’s te vinden met een Creative Commons licentie eraan en je zou 40 jaar nodig hebben om alle 4 miljoen YouTube filmpjes met CC licentie te kijken. En hoe lang zou het je kosten om de 715 Engelstalige Wikipedia artikelen te lezen die dagelijks worden toegevoegd onder een CC-BY-SA licentie? Minder lang vermoed ik dan om de 59.000 wetenschappelijke artikelen met CC-licentie te lezen die in de Public Library of Science staan.

Ook al is er enorm veel materiaal te vinden dat je middels een Creative Commons licentie mag gebruiken, toch moet er nog veel gebeuren. Dat vindt Creative Commons zelf ook en dat is de reden dat ze vooruitblikken naar de toekomst van Creative Commons. In het rapport The Future of Creative Commons (pdf) staan ze stil bij de gebieden waar al fraaie resultaten behaald zijn maar ligt de focus op vijf strategische prioriteiten. Alle vijf hebben ze te maken met meer bewustwording, beter inzichtelijk maken wat de voordelen zijn, toekomstbestendig maken van Creative Commons en het meetbaar & beter zichtbaar maken van daadwerkelijk hergebruik. Niets stimuleert het vrijgeven en delen van je werken beter dan het echte resultaat ervan inzichtelijk te krijgen natuurlijk.

Dat zijn interessante plannen en ik ben benieuwd hoe die een invulling gaan krijgen. Maar hoe hard Creative Commons zijn best ook doet om rechthebbenden te stimuleren hun werken te delen met anderen, er is ook nog veel missiewerk te verrichten bij de mensen die daadwerkelijk gebruik maken van werken met een Creative Commons licentie. Als die al weten wat ze met een werk met een CC-licentie kunnen doen betekent het niet dat ze het correct gebruiken. Te vaak wordt een werk met CC-licentie beschouwd als ‘je mag het zonder gezeur over auteursrechten jatten en gebruiken zoals je wilt’ terwijl er aan alle CC-licenties nog steeds voorwaarden verbonden zijn.

Het meest voorkomende probleem daarbij is dat er geen naamsvermelding bij overgenomen werken wordt gezet. Terwijl dit dus de eerste vereiste is van alle CC-licenties. Gelukkig circuleert er een handige infographic die je langs de stappen leidt om 1 van de zes CC-licenties te kiezen en daarbij uitlegt hoe je aan een goede naamsvermelding kunt doen. En zelf ook verspreid mag worden dankzij de CC-BY-SA licentie die eraan hangt.

infographic attribution creative commons

@ infographic How To Attribute Creative Commons Photos by Foter CC-BY-SA (getipt via Rafelranden)

#

kluun

Help, ik heb mijn website offline gehaald: Kluun en het auteursrecht op afbeeldingen

Ineens gaat het vandaag in het nieuws weer over auteursrecht en de angst van bloggers en website-eigenaren om blafbrieven en rekeningen te krijgen als ze beschermde afbeeldingen en foto’s gebruikt hebben. Niet omdat er eindelijk een goede discussie door overheid, rechthebbenden of gebruikers gestart is echter. Nee, Kluun heeft zijn site op zwart gezet.

“Beste lezer, ” begint de nog wel te lezen verklaring op zijn site met de reden waarom tien jaar aan content, zijn columns, ineens van het web verdwenen is. Kluun gebruikte namelijk foto’s bij zijn teksten ter illustratie van het onderwerp waar hij over schreef. Gewoon via Google Images, net als de rest van de planeet.

Zoals alle bloggers zette ik daar in de beginjaren van deze site meestal een plaatje bij dat ik, zoals alle bloggers, van Google Images plukte. Bij een stukje over Sinterklaas zocht ik een foto van Sinterklaas, bij een stuk over Anouk een foto van Anouk, bij een verhaaltje over wintersport, een foto van een skipiste.

Van Kluun mag je, mits met naamsvermelding en mits je het niet commercieel gebruikt, namelijk zijn stukjes zonder probleem hergebruiken. Dat is alleen maar mooi natuurlijk – hoewel dit gegeven nergens op zijn site te vinden was overigens – maar ja, het betekent niet dat hij zelf zo maar die foto’s bij elkaar mag googelen. Kluun stelt in die verklaring pas sinds enkele jaren te weten dat je dat niet zo maar mag doen en dat hij nu last heeft van advocaten die dikke rekeningen sturen voor de verkeerd gebruikte foto’s bij zijn oude columns. Met terugwerkende kracht alle afbeeldingen verwijderen uit zijn teksten acht hij een onmogelijke oplossing en tja, dan rest alleen nog maar een radicale stap en dat is de site op zwart zetten. Met de toezegging dat er (ooit) een nieuwe site komt met nieuwe columns. Zonder foto’s.

Symbolisch?
Kluun gebruikt WordPress en als je alle afbeeldingen wilt verwijderen is het 1 druk op de delete knop om je media map op te schonen met alle afbeeldingen erin. Wel al je columns nog beschikbaar maar je probleem met de foto’s opgelost. Zeker als je alleen maar de foto’s voor de leukigheid erbij had staan. Kluun meldt dat de columns wellicht nog via Google terug te vinden zijn maar dat hij daar weinig aan kan doen. Nou ja, behalve dat hij minimaal zijn WordPress site echt had kunnen verwijderen in plaats van alleen de voorpagina te verwijderen.

Want zijn columns staan er nog steeds. Met archief en werkende links naar al zijn stukjes. Zonder afbeeldingen want die map met afbeeldingen lijkt inderdaad leeggemaakt te zijn.

Dus waar hebben we het nou precies over? Niet over het auteursrecht of portretrecht van de afbeeldingen die Kluun in het verleden gebruikte bij zijn stukjes vermoed ik.

Geschikte foto’s
Problemen met foto’s had hij op vele manier kunnen vermijden namelijk. Door zelf foto’s te maken bijvoorbeeld en die te gebruiken. Of bij Flickr te zoeken naar foto’s met een Creative Commons licentie (en zonder een Getty icoontje). Of een stockfotosite te gebruiken waar je voor een klein bedrag mooie foto’s kunt kopen en gebruiken. Of gewoon bij een foto toestemming te vragen of hij die op zijn site bij een stukje mag gebruiken. Doe eens gek en denk even na over auteursrecht. Een onderwerp waar je als auteur zelf toch wel eens mee te maken moet hebben gehad. Wijs me eens een uitgever aan die daar nooit over zou beginnen.

Maar wat dan wel?
Is het een reactie op een recente blafbrief en rekening misschien? Zou kunnen maar dan haal je toch niet 10 jaar van je content – waarvan je zelf stelt dat je die graag deelt met anderen – op zo’n belabberde manier offline? Onnodig feitelijk.

Ik denk – ik gok eigenlijk – dat de timing wel goed uit kwam. Een aankondiging van een nieuwe site met nieuwe columns. Een aankondiging van een nieuw boek volgend boek ter afsluiting van die verklaring. Een nieuwe fase voor Kluun. Streep onder het verleden. En dus wellicht een streep onder de content uit het verleden?

Is het slecht nagedacht over auteursrechten? Of juist goed nagedacht over de marketing van zijn nieuwe stukjes?

#

 

Gebruik Flickr foto’s gemakkelijk met de goede naamsvermelding via ImageCodr

Bad Credit No Credit OK! by EJP Photo, on Flickr

 

Mooi natuurlijk dat er inmiddels honderden miljoenen foto’s bij Flickr te vinden zijn met een Creative Commons licentie. Dat maakt het erg handig om een foto te zoeken bij een blogpost bijvoorbeeld maar met alleen het plaatsen van de foto ben je er nog niet. Hoewel er meerdere CC licenties zijn hebben ze één ding sowieso met elkaar gemeen en dat is de eis voor een naamsvermelding. Heb je een geschikte foto gevonden met CC licentie, dan moet je ook bij de foto of ergens bij de tekst duidelijk vermelden waar de foto vandaan komt en/of wie de maker van de foto is. Attributie heet dat. Daarbij is het ook wenselijk dat je erbij vermeldt onder welke Creative Commons licentie je de foto gebruikt zodat er geen misverstand over kan bestaan dat je toestemming hebt om de foto te gebruiken.

Als je een site als Photopin gebruikt dan zoek je automatisch naar Flickr foto’s die een Creative Commons licentie hebben. Je kunt foto’s dan downloaden en Photopin geeft je een stukje HTML code erbij die je voor de correcte naamsvermelding kunt gebruiken. Je ziet die meestal onder mijn blogposts staan aangezien dat makkelijk en snel werkt om de attributie te regelen.

Gebruik je de zoekfunctie van Flickr zelf om foto’s te vinden met een Creative Commons licentie -en dat doe ik steeds vaker zodat ik de foto’s er handmatig uit kan filteren die een Getty Images linkje erbij hebben staan- dan heb je niet zo veel aan Photopin en dus krijg je er ook geen handig stukje HTML code bij. Je moet dan handmatig de gegevens toevoegen voor een correcte attributie.

ImageCodr biedt hiervoor een hele mooie oplossing. Als je op Flickr een geschikte foto gevonden hebt, dan kopieer je de URL van de fotopagina en plak je die in ImageCodr in het tabblad Get code! Je krijgt dan te zien welke Creative Commons licentie van toepassing is op die foto met uitleg erbij wat je wel en niet er mee mag doen. Ook genereert ImageCodr dan HTML code waarmee de foto embed wordt met de goede attributie eronder. De code zorgt er ook voor dat zoekmachines de foto’s kunnen indexeren volgens de gebruikte CC licentie zodat Google Images bijvoorbeeld ook weet dat de gebruikte foto met een CC licentie komt.

imagecodr

Via het tabblad Search kun je zoekacties doen in Flickr hoewel je hierbij meteen doorgestuurd wordt naar de zoekfunctie van Flickr zelf. Dat mag allemaal de pret niet drukken want met behulp van ImageCodr kun je uiteindelijk heel snel en gemakkelijk foto’s op een goede manier opnemen op je site of in een blogpost.

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  @ foto by  EJP Photo 
#
Pagina 1 of 6123...Laatste »
 • © 2006- 2014 Vakblog – werken met informatie
  Aangedreven door WordPress en liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top