Tweetweekoverzicht week 3 2016: Corrigeren van foute ebooks door Amazon en Bol, text and data mining en het gaat goed met de (digitale) Nederlandse muziekmarkt

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht gaat het over een (Engelstalige) samenvatting van het auteursrecht op het dagboek van Anne Frank, foute ebooks in het algemeen, foute ebooks met lettertypeproblemen in het bijzonder en gaat het goed met de muziekmarkt in Nederland.

Auteursrecht op het dagboek van Anne Frank en wat TDM er mee te maken heeft

Ik had zelf ook al geschreven over (de problemen rondom) het auteursrecht op het dagboek van Anne Frank maar op het Kluwer Copyright Blog staat een heldere analyse die zich focust op het belang van het werk voor wetenschappelijk onderzoek en TDM. TDM – Text and datamining – is het gericht zoeken naar statistische verbanden in gegevensverzamelingen (databanken) ten behoeve van wetenschappelijk, journalistiek of commercieel gebruik. Eigenlijk is het meer een beschouwing op de auteursrechtelijke status van TDM met het dagboek van Anne Frank als kapstok.

Iets dat vooral interessant is doordat de Europese Commissie binnenkort met een voorstel gaat komen over een nieuwe auteursrechtelijke uitzondering voor TDM. Aangezien ik helemaal niet overtuigd ben dat dit ook meer mogelijkheden voor onderzoekers gaat opleveren die TDM gebruiken, ga ik dit op de voet volgen.

Pas op: foute Kindle ebooks!

Ik kom het met enige regelmaat tegen: oudere (Engelstalige) titels die als Kindle ebook verkocht worden en die fouten bevatten. Spelfouten en – heel soms – fouten in de opmaak. Fouten die overduidelijk zijn ontstaan omdat het ebook gemaakt is aan de hand van een ingescand papieren origineel en er te weinig (of zelfs geen) kwaliteitscontrole heeft plaatsgevonden. Ook bij recentere selfpublished titels waar dus geen uitgever aan te pas komt, hoef je niet raar op te kijken van spelfouten en andere grammaticale gruwelijkheden.

Een goede uitgever of auteur wil dat voorkomen natuurlijk maar op zijn minst ook corrigeren als er fouten door de controles glippen. Vaak wordt een titel verbeterd en neemt de uitgever of auteur de reacties van kopers/lezers ter harte maar dat gebeurt niet altijd.

Amazon verwijderde altijd al de extreem slechte edities zelf maar gaat nu de potentiële koper voorlichten over geverifieerde problemen met een Kindle ebooks terwijl ze tegelijkertijd de uitgever of auteur stimuleren de fouten uit hun ebooks te halen.

Starting February 3, 2016 we will begin showing customers a warning message on the Amazon.com Kindle store detail pages of books that contain several validated quality issues. We will remove this message for a book as soon as we receive the fixed file from you and verify the corrections — typically within 2 business days.

En dat noem ik goed nieuws!

Bol wil geen ebooks met ingesloten lettertypes meer verkopen

In augustus van vorig jaar schreef ik over een ander soort foute ebooks: ebooks met ingesloten lettertypes die daardoor een belangrijke functionaliteit verloren op ereaders. Het is dan in zeer veel gevallen niet meer mogelijk om het lettertype aan te passen aan je eigen wensen en soms zelfs niet eens de lettergrootte. Dat doet een uitgever om een boek bijvoorbeeld zo dicht mogelijk bij de papieren editie te houden qua opmaakt maar dat levert vaak een slechter leesbaar ebook op zonder mogelijkheid voor de lezer dit te corrigeren.

Ik beschreef hoe je de ingesloten lettertypes weer kon verwijderen uit een ePub bestand maar riep ook op vooral de ebookwinkel en uitgever te laten weten dat je dit niet wenselijk vindt. Dat is precies wat een lezer van dat artikel ook deed en hij kreeg als reactie terug dat Bol uitgevers wil gaan verplichten om in het vervolg ebooks aan te leveren zonder dergelijke ingesloten lettertypes.

Dat is geweldig nieuws voor iedereen die ebooks op een ereader leest lijkt me en nu maar hopen dat uitgevers dankzij Bol ook stoppen met dergelijke foute ebooks te leveren aan de andere ebookwinkels. De bestanden die aan Elly’s Choice worden geleverd bijvoorbeeld want dat was de aanleiding nou net voor mijn artikel.

De muziekmarkt in Nederland groeit doorrrrr

De omzet in 2015 van de Nederlandse muziekindustrie is gestegen en hoewel die het niet moet hebben van de downloads, compenseren de gestegen inkomsten uit de streamingdiensten dat ruimschoots. Behalve een stevige stijging van de muziekmarkt betekent de groei van het aandeel van de streamingdiensten ook dat voor het eerst de verkoop van digitale muziek net iets groter is dan die van de fysieke markt.

Tweetweekoverzicht week 50 2015: Tweedehands ebooks, kamerbrief Bibliotheekwet, ebookcampagne van de bibliotheek, 1 miljard CC werken, OneDrive, VSNU en Elsevier sluiten een big deal

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht dreigen uitgevers de verkopers van tweedehands ebooks op Marktplaats (of toch niet), gaat de UvA 100.000 boeken toevoegen aan Delpher en Google Books, stuurt minister Bussemaker de stand van zaken rondom de bibliotheekwet naar de Eerste en Tweede Kamer, wordt alvast de landelijke ebookcampagne voor de bibliotheken aangekondigd, zijn er nu meer dan een miljard werken te vinden met een Creative Commons licentie, komt de Europese Commissie met hun voorstellen over Netflix en auteursrecht en bereiken de Nederlandse universiteiten, mag je je OneDrive gratis giegs toch nog houden en Elsevier een principeakkoord over open access en abonnementen.

Uitgevers willen (echt) niet dat je je ebooks verkoopt

OK, de rechter besloot weliswaar dat legaal aangeschafte ebooks doorverkocht mogen worden maar dat wil niet zeggen dat de uitgevers het erbij laten zitten. De NOS meldde afgelopen week dat verkopers op Marktplaats een dreigmail van Stichting BREIN ontvangen zodra ze een advertentie met te verkopen ebooks plaatsen. Dat nieuws schoot BREIN in het verkeerde keelgat want zij claimden van niets te weten.

Dat BREIN verwacht dat journalisten (en het publiek) onderscheid ziet tussen de dreigbrieven die ze wel en de identiek geformuleerde dreigbrieven die ze niet sturen, is wel weer humor natuurlijk. Net als de opmerkingen van Martijn David van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) over de angst van uitgevers dat er minder boeken verkocht gaan worden als de handel in tweedehands ebooks op gang komt en er geen twijfel over laat bestaan dat uitgevers er alles aan doen om de handel in tweedehands ebooks tegen te gaan. Inclusief het inschakelen van BREIN.

Later die dag werd het iets genuanceerd door te benadrukken dat het dreigen alleen ging om verkopers van illegale ebooks op Marktplaats maar dat noch de uitgevers noch BREIN dat onderscheid in de praktijk maken lijkt me evident. Die houden echt geen rekening met degenen die hun legale ebooks legaal willen doorverkopen want dat is ze net zo zeer een doorn in het oog.

Het lijkt vooral het openingssalvo te zijn tbv de inmiddels al 1,5 jaar durende rechtszaak tegen Tom Kabinet die aankomende week alweer een nieuw hoofdstuk gaat krijgen.

UvA voegt 100.000 boeken toe aan Delpher en Google Books

Goed nieuws vanuit de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam die meldt dat ze ruim 100.000 boeken aanleveren voor het Google Books Library Project. Nu het digitaliseringsproject van Google in Amerika ook in hoger beroep als fair use is bestempeld lijkt het in wat kalmer vaarwater gekomen te zijn en het is goed om te weten dat ook in Nederland flink wordt bijgedragen aan deze unieke bron. De gedigitaliseerde titels zullen ook in Delpher terecht komen overigens.

Kamerbrief stand van zaken moties en toezeggingen Bibliotheekwet

Minister Bussemaker verstuurde 3 december een brief naar de Kamer(s) met een stand van zaken naar aanleiding van de diverse moties en toezeggingen die tijdens de parlementaire behandeling van de Bibliotheekwet aan bod zijn gekomen. Het is een korte brief maar eentje die wel een mooie en interessante samenvatting geeft over o.a. gastlenen, digitale bibliotheektarieven enz.

  • Invoering van de eerste fase van de landelijke bibliotheekpas. Die bestaat uit de mogelijkheid van ‘gastlenen’. Bibliotheekleden kunnen ook bij andere bibliotheekorganisaties dan de eigen bibliotheek materialen lenen;
  • Voor de korte termijn is daar een extra pas voor nodig. Op de langere termijn kunnen alle diensten via één pas worden aangeboden;
  • Leden van de fysieke bibliotheek kunnen zonder meerkosten gebruikmaken van het digitale aanbod. Dat omvat op dit moment o.a. 11.000 e-booktitels. Zij hebben dan een gecombineerd fysiek/digitaal lidmaatschap. Circa 230.000 bibliotheekleden maken daar inmiddels gebruik van;
  • Wie alleen van het digitale aanbod gebruik wil maken, kan vanaf 1 januari een zgn. digital only abonnement afsluiten. De prijs daarvan bedraagt € 42,- per jaar. De KB heeft deze prijs vastgesteld na overleg met de openbare bibliotheken en na een toets bij de uitgevers;
  • Dit bedrag is het starttarief. Mogelijk is er in een later stadium aanleiding voor product- en prijsdifferentiatie;

De KB maakte tijdens het Bibliotheekcongres ook bekend dat bibliotheken zelf een lokaal digitaal abonnement kunnen aanbieden en dat dit dus niet per se via de KB hoeft te verlopen.

Terug naar de brief waarin de minister de cijfers van het CBS samenvat over de openbare bibliotheken in 2014. Handig :)

tweetweekoverzicht openbare bibliotheken in 2014
Donderdag 17 december staat de brief op de agenda van de Tweede Kamer.

Leen je ebooks bij de bibliotheek : de campagne

Veel bibliotheekleden weten nog niet weten dat ze met hun bibliotheekabonnement toegang hebben tot duizenden legale e-books of welke mooie e-books er eigenlijk beschikbaar zijn (actuele titels, nieuwe titels, klassiekers). Daarom gaan we in januari campagne voeren met de heldere boodschap: e-books, leen ze bij de Bibliotheek!

Bibliotheekmedewerkers en (zorgvuldig geselecteerde?) leden van de bibliotheek laten vanaf 18 januari vier weken lang zien wat hun favoriete ebook is zodat iedereen weet dat je ook echt ebooks kunt lenen bij de bibliotheek. Inmiddels is het aanbod toegenomen tot ca. 11.000 titels en daar moet toch wel een boek tussen zitten wat jij wil lezen, nietwaar? Een prima initiatief dat, hoop ik, ook de uitgevers wat bewuster zal maken van alle titels die ze *niet* via de bibliotheek aanbieden en die nu dus ook niet voor het voetlicht worden gebracht.

Ik ben natuurlijk ook erg benieuwd hoe (en of) dit in januari en februari zichtbaar wordt in de uitleencijfers.

Meer dan een miljard werken online met een Creative Commons-licentie

Creative Commons publiceerde afgelopen week hun State of the Commons waarin ze bijhouden hoe het met het gebruik van Creative Commons licenties gesteld is. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe waardevol deze licenties zijn voor een internet waar je gewoon onder minimale voorwaarden gebruik kunt maken van elkaars kennis en de werken die gemaakt worden. En dus verwijs ik nog even naar de blogpost over de editie van 2014.

Het aantal werken dat voorzien is van een Creative Commons liegt er ook niet om: o.a. 391 miljoen afbeeldingen, 76.000 open leermiddelen, 1,4 miljoen (Open Access) wetenschappelijke artikelen, 18,4 miljoen video’s en bijna 47 miljoen tekstdocumenten zijn er inmiddels op het internet te vinden. Het totale aantal werken is de afgelopen jaren ook enorm gestegen: van 140 miljoen in 2006, tot 400 miljoen in 2014 en 882 miljoen afgelopen jaar. In 2015 werd echter de grens van 1 miljard werken overschreden en inmiddels staat de teller op 1,1 miljard.

En dat betekent dat er heeeeel veel makers zijn die gelukkig snappen dat je je auteursrecht ook kunt gebruiken voor andere doelen dan commerciële exploitatie (en angstig zijn dat anderen met je teksten aan de haal gaan, beste bloggers die nog steeds geen CC-licentie op hun blog hebben :P)

Europese Commissie komt met hun voorstellen over toegang tot online content en modernisering van het auteursrecht

Niet iedereen gaat wat merken van de voorstellen die de Europese Commissie afgelopen woensdag presenteerde over beoogde aanpassingen van uitzonderingen in de auteursrechtwetgeving. Behalve alle abonnees van (met name) videodiensten als Netflix en Videoland want de Europese Commissie wil een einde maken aan de zogenaamde geoblocks waarbij videocontent in andere lidstaten van Europa niet meer toegankelijk is als een abonnee de grens overgaat. Ja, Europa wil dat jij de Nederlandse speelfilms gewoon via Netflix kunt blijven kijken als je op vakantie gaat naar Frankrijk.

Ik heb er gisteren al een lang stuk over geschreven als je meer wilt lezen over wat de Europese Commissie volgend jaar gedaan wil krijgen.

Microsoft laat je OneDrive giegs houden als je dit actief aangeeft

Dat was schrikken enkele weken geleden toen Microsoft aankondigde zowel de gratis opslagruimte te gaan reduceren per januari 2016 en ook een einde te maken aan de onbeperkte opslagruimte voor betalende Office 365 gebruikers. Maar dan vooral voor Microsoft want ruim 72.000 boze OneDrive gebruikers klommen in de digitale pen op Microsoft’s forum UserVoice om de softwaregigant te laten weten wat ze van dat soort praktijken vonden.

Microsoft kiest nu eieren voor haar geld en komt terug op die eerdere aankondiging. Zowel de 15GB gratis opslag als de 15GB camerabonus (als je die had) kun je behouden als de wijzigingen doorgevoerd worden over ruim 2 weken. De onbeperkte opslag gaat nog steeds wel terug naar 1TB voor betalende gebruikers overigens.

Er zit nog wel een addertje onder het gras want je moet expliciet zelf aangeven dat je de gratis opslagruimte wilt behouden. Dat kun je HIER doen. Later deze maand volgt er nog een artikel over waarom OneDrive best een fijne plek voor het opslaan en terugvinden(!) van je foto’s en documenten is. Mocht je dat ook vinden, dan heb je nog tot 31 december de tijd om een abonnement bij OneDrive af te sluiten voor 100GB of 200GB want ook die komen per 1-1-2016 te vervallen.

Nederlandse universiteiten en Elsevier bereiken principeakkoord over open access en abonnementen

Op de valreep – per 1 januari zou er wellicht geen toegang meer zijn tot Elsevier artikelen – toch nog goed nieuws over de Big Deal onderhandelingen die gaande waren tussen de Nederlandse universiteiten en Elsevier. De VSNU meldt dat er een principe akkoord bereikt is waarin niet alleen de wetenschappers toegang houden tot de artikelen van Elsevier maar waarin ook afspraken zijn gemaakt over open access. Het is een driejarige overeenkomst waarbij er in 2018, het derde jaar, 30% van de Elsevierartikelen van Nederlandse auteurs open access beschikbaar is.

Dat klinkt goed natuurlijk maar veel details worden er niet gegeven. Zo blijkt uit de FAQ (pdf) dat de universiteiten niet gaan vertellen wat de deal ze gekost heeft omdat het “concurrentiegevoelige informatie” zou zijn. Nu concurreren de Nederlandse universiteiten echt niet met anderen dus riekt dit nogal naar een getekende NDA waardoor universiteiten elders in de wereld niet kunnen/mogen profiteren van de onderhandelingsresultaten van de Nederlandse universiteiten.

Hoewel je het met een uitgever als Elsevier natuurlijk over (Gold) Open Access moet hebben blijf ik het vreemd vinden dat de Nederlandse universiteiten zichzelf zo blind blijven staren op de Gouden variant die met aanzienlijk meer randvoorwaarden en problematiek komt dan de Groene versie waarbij auteurs hun eigen definitieve auteursversie zelf (kosteloos) kunnen archiveren in de repositories van hun instellingen. Helemaal aangezien de Auteurswet nu dus voorziet in een wettelijk recht om dat te kunnen doen zonder toestemming van de uitgever(!). En het ook niet uitmaakt in welk tijdschrift het artikel gepubliceerd is.

Maar goed, er is nu afgesproken dat er een selectie van Elsevier tijdschriften wordt aangewezen (tot 30% dus) waarin Nederlandse onderzoekers hun artikelen open access kunnen publiceren. De APC’s (de article processing charges die normaliter door auteurs betaald moeten worden om OA te publiceren) zijn afgekocht in deze overeenkomst. En ongetwijfeld de reden waarom de precieze bedragen geheim gehouden moeten worden want dat zal Elsevier echt niet als voorbeeld terug willen krijgen in alle andere landen waar over de Big Deal onderhandeld wordt.

Het blijft een stevige en mooie stap in de goede richting maar het feit dat er over de precieze (financiële) afspraken niet (open access) gesproken mag worden maakt het mijns inziens toch iets minder een open access succesverhaal. Het zou ook fraai – en wenselijk vind ik – geweest zijn als de universiteiten met Elsevier afgesproken hadden dat elke Nederlandse wetenschapper zijn artikel in *alle* Elsevier tijdschriften na enkele maanden in de repositories van de universiteiten had mogen deponeren. Conform de open access bepaling in de Auteurswet.

Dan was de droom van 100% open access beschikbaarheid van Nederlandse publicaties toch een stuk sneller dichterbij gekomen. Nu mag de onderzoeker die in een Elsevier tijdschrift wil publiceren dat buiten de selectie valt, zelf gaan uitzoeken of en hoe die zijn publicatie open access beschikbaar kan maken.

#

Tweetweekoverzicht week 44 2015: Ebooks bij de bibliotheek, verdienen aan uitleningen, Europese netneutraliteit en fair use voor videogames

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit korte tweetweekoverzicht zijn ebooks niet meer weg te denken uit de Amerikaanse bibliotheken, geeft een schrijver inzicht in wat je verdient als je boeken worden geleend bij de bibliotheek, stemt het Europees parlement voor netneutraliteit maar schiet Nederland daar niets mee op en is fair use voor videogames uitgebreid in Amerika.

Ebooks zijn niet meer weg te denken uit de bibliotheek

De hype rondom ebooks is grotendeels verdwenen, en daarmee ook een stukje van de populariteit, maar het zesde jaarlijkse onderzoek van ebooks bij Amerikaanse openbare bibliotheken (PDF) toont aan dat 94% van de bibliotheken ebooks uitleent aan hun leden. En dat het aantal uitleningen gestaag blijft groeien op de diverse ebookplatforms ondanks de lastige licentiemodellen, stijgende kosten en morrende uitgevers die tegenwoordig liever de nadruk leggen op de verkoop van papieren boeken.

Ook in Nederland is het uitlenen van ebooks inmiddels dermate succesvol dat er meer ebooks geleend worden via de bibliotheken (als je de VakantieBieb meetelt) dan dat er verkocht worden. Er zijn allerlei kanttekeningen te plaatsen over het aanbod, het gebruiksgemak en met welk abonnement ze aangeboden worden maar ebooks zijn (eindelijk) niet meer weg te denken uit de bibliotheken.

Wat verdien je als je boeken worden geleend bij de bibliotheek?

Als ik het me goed herinner – ik kan even de bron niet terugvinden – dan int Stichting Leenrecht voor elke uitlening in de bibliotheek een bedrag van 13,16 cent als billijke vergoeding. Die vergoedingen worden, afhankelijk van het soort geleende werken, doorgesluisd naar de verdeelorganisaties en één keer per jaar volgens een bepaalde formule uitgekeerd aan de rechthebbenden.

Afgelopen week kwamen diverse tweets voorbij waaruit af te leiden was dat de Lira de leenrechtvergoedingen aan hun aangesloten schrijvers en vertalers had uitgekeerd. Peter Zantingh, schrijver en journalist, maakte inzichtelijk op zijn blog hoe dat in de praktijk voor hem werkt en rekent voor wat hij overhoudt aan de uitleningen van zijn twee romans in de periode 1 juli 2014 – 30 juni 2015. Bruto 12,50 cent en 11 cent netto per uitlening.

Europa stemt voor zwakke vorm van netneutraliteit

Afgelopen week stemde het Europees parlement over nieuwe regels voor netneutraliteit. Sinds een paar jaar is in Nederland netneutraliteit bij wet geregeld en kunnen aanbieders van (mobiel) internet dus geen onderscheid meer maken in de wijze waarop verschillende diensten aangeboden worden. Het betekende het einde van het afknijpen van bandbreedte voor videodiensten bijvoorbeeld maar ook dat KPN geen extra datalimiet aan klanten mag geven omdat ze Spotify erbij aanbieden.

Europa ging echter akkoord met een voorstel dat meerdere voorbehouden heeft en dat uiteindelijk een (veel) zwakkere vorm van netneutraliteit oplevert dan we in Nederland gewend zijn. Tot grote teleurstelling van europarlementariër Julia Reda bijvoorbeeld. De nieuwe regelgeving laat ruimte aan aanbieders om af te wijken als het om ‘gespecialiseerde diensten’ gaat of als er potentiële kans op overbelasting van het netwerk ontstaat. Dat providers werkelijk alle diensten, waar ze andere kosten of inperking van bandbreedte voor willen hanteren, hieronder kunnen scharen lijkt een onvermijdelijke terugkeer in te houden naar de situatie zoals die voor de invoering van netneutraliteit in Nederland was. De Europese regelgeving is namelijk leidend en dat betekent effectief het einde van de strengere Nederlandse netneutraliteit.

Fair use uitgebreid voor video games

In Nederland heb je er weinig aan maar in Amerika heeft de Library of Congres – tijdens de periodieke evaluatie en aanpassing van de regels rondom de Digital Millennium Copyright Act – afgelopen week besloten dat bepaalde handelingen geen inbreuk (meer) opleveren als het gaat om toegang krijgen en houden tot de producten waar je voor betaald hebt. Behalve dat het unlocken van je mobiele telefoon nu wettelijk toegestaan is, is er ook t.a.v. videogames een passage toegevoegd.

Zo beschouwt de Copyright Office van de Library het als fair use om een game technisch aan te passen zodat het blijft werken als de oorspronkelijke (activerings)servers niet meer onderhouden worden door de uitgevers. En is het musea, archieven en bibliotheken toegestaan om gameconsoles te ‘jailbreaken‘ om de spellen werkend te houden.

Het zijn geen schokkende vernieuwingen maar het betekent wel dat deze vormen van DRM iets minder problemen met zich mee hoeven te brengen als na verloop van tijd die DRM het gebruik van games onmogelijk maakt.

#

Tweetweekoverzicht week 41 2015: Google moet persoonsgegevens afstaan, EU-Hof verklaart Safe Harbor ongeldig, Myjour mag niet linken naar foto’s, Kinderboekenweek 2015 en nieuwe Harry Potter iBooks

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht moet Google de persoonsgegevens van een verkoper van illegale ebooks overdragen aan BREIN, vindt het EU Hof dat Amerika niet goed omgaat met Europese data en maakt het een einde aan de Safe Harbor beschikking, verliest Myjour een rechtszaak over linken naar foto’s op social media, is de bijna twee weken durende Kinderboekenweek begonnen en zijn er speciale edities van de Harry Potter boeken te vinden in iBooks.

Google moet persoonsgegevens afstaan aan BREIN

Enkele weken geleden kondigde BREIN al aan een kort geding tegen Google te beginnen om de persoonsgegevens te achterhalen van het account Fl?manca Hollanda. Dit account verkocht eerder dit jaar via het partnerprogramma van Google Play Books illegale Nederlandse ebooks voor zeer lage prijzen. Na een melding door BREIN aan Google verwijderde Google weliswaar het account (en sloot prompt hun partnerprogramma voor nieuwe aanmeldingen) maar weigerde Google om de persoonsgegevens af te staan aan BREIN onder het mom van ‘Dat doen we alleen op bevel van de rechter’.

Dat is precies wat BREIN nu gedaan heeft en de rechter oordeelde dat Google inderdaad binnen 3 weken de gegevens moet overdragen tenzij de persoon in kwestie binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar aantekent bij Google tegen het verstrekken van zijn gegevens. Privacywetgeving werkt kennelijk ook uitstekend voor evidente ebookpiraten.

EU-Hof blokkeert doorgifte persoonsgegevens naar VS via de Safe Harbor regeling

Volgens de EU-privacy regels is doorgifte van persoonsgegevens van EU burgers naar landen buiten de EU niet toegestaan, tenzij in dat land voldoende gewaarborgd is dat een passend beschermingsniveau voor die persoonsgegevens wordt geboden. Daar heeft de EU Commissie in 2000 een zogenaamde Safe Harbor beschikking over goedgekeurd waarin dat passend beschermingsniveau wordt beschreven en dat door – met name Amerikaanse –  bedrijven wordt gehanteerd om ook hun diensten in Europese landen te kunnen aanbieden. En de data over Europese burgers te kunnen opslaan op Amerikaanse burgers.

Via Maximillian Schrems uit Oostenrijk werd een zaak aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van Justitie over de in ogen van de Oostenrijker privacyschendingen van Europese burgers door Facebook in het licht van de onthullingen van o.a. Edward Snowden. Snowden toonde aan dat de Amerikaanse overheid op grote schaal toegang heeft tot alle gegevens die bij Facebook, Apple, Microsoft en Google op de servers staan. Inclusief de gegevens van Europese burgers.

Het EU Hof verklaarde afgelopen week de Safe Harbor beschikking ongeldig en dat betekent dat bedrijven buiten de EU niet meer op basis van die Safe Harbor principes de persoonsgegevens van Europese burgers op servers mogen zetten die buiten de EU staan. Doorgifte van die gegevens aan die bedrijven is daarmee evenmin toegestaan tenzij op een andere manier de privacy gewaarborgd wordt door die bedrijven. Dat kan en moet dus onder de verantwoordelijkheid van de nationale privacy toezichthouders bepaald worden. Voor Nederland betekent dat het College Bescherming Persoonsgegevens een grotere rol zal (moeten) gaan spelen als het gaat om hoe buitenlandse bedrijven omgaan met de persoonsgegevens van Nederlanders.

Myjour mag niet linken naar foto’s in artikelen via social media

Fotograaf Ferry Kok – die van de foto van Volkert van der Graaf – houdt de (juridische) gemoederen wel bezig. Vorig jaar verscheen een foto van Willem Holleeder die door Kok was gemaakt in een artikel in de Panorama. Dit artikel is ook verkrijgbaar via de digitale nieuwskiosk Myjour en Myjour promootte het artikel (achter de betaalmuur) door er naar te linken op Twitter en Facebook.

Bij die links op Twitter en Facebook wordt ook (een deel van) de foto van Kok getoond en dat vond de fotograaf een inbreuk op zijn auteursrecht. Myjour mocht eind augustus 2015 voor de rechter verschijnen en afgelopen week sprak de rechter het vonnis (PDF) uit. In dit vonnis wordt er niet zo zeer gekeken naar hoe de foto op social media beland is – Twitter en Facebook doen dat inderdaad automatisch via Twitter Cards en Open Graph metadata respectievelijk – maar of er inderdaad sprake is van een inbreuk. Aangezien de foto via de berichtgeving van Myjour gecommuniceerd is en het verwijst naar een artikel *achter een betaalmuur* betekent het een nieuwe openbaarmaking voor een nieuw publiek. En dat is nou net de uitzondering op de regel dat je vrijelijk mag linken naar werken op het internet.

Myjour claimt (terecht) dat Twitter en Facebook automatisch foto’s selecteren bij het plaatsen van een link maar erkent ook dat die functie uit te zetten is. De openbaarmaking kan daarom ook aan Myjour toegerekend worden en levert daarom inderdaad een inbreuk op. De rechter kent een vergoeding toe aan Kok die echter een paar tientjes lager ligt dan wat Myjour al eerder als schikking betaald heeft.

Deze zaak is vooral interessant om nogmaals aan te tonen hoe belabberd het auteursrecht toegepast wordt in dit soort zaken. Er worden dagelijks letterlijk miljoenen links getwitterd en op Facebook geplaatst en de sociale netwerken proberen daar constant meer mee te doen. Zo ook met het automatisch tonen van de eerste regels van een artikel of blogpost bij een link en het overnemen van een willekeurige foto als die in dat artikel voorkomt (zoals je bij alle tweets in dit tweetoverzicht ziet). Als je er strikt auteursrechtelijk naar kijkt levert de bovenstaande casus inderdaad een inbreuk op – en dus kon de rechtbank niet anders oordelen – maar Kok had hier pragmatischer kunnen handelen.

Na het melden bij Myjour van het onbedoeld plaatsen van de foto ontving hij al een vergoeding en dat was een les geweest voor Myjour om er voor te zorgen dat dit niet nog eens zou gebeuren. In plaats daarvan laat Kok het alsnog voorkomen, ontvangt een *lagere* vergoeding dan al ontvangen maar krijgt Myjour wel de proceskosten aan zijn broek. Dat er ook nog stil wordt gestaan bij het ontbreken van een naamsvermelding bij die foto in de social media (het verhoogt de schadevergoeding) terwijl dat niet eens door Myjour te beïnvloeden is geeft ook alleen maar aan dat noch de eiser noch de rechtbank erg thuis is in hoe social media werkt.

De Kinderboekenweek 2015 is begonnen

Zeven oktober is de Kinderboekenweek weer begonnen. Een week die zo propvol zit met Griffels, activiteiten en natuurlijk kinderboeken dat die maar liefst tot 18 oktober duurt. Met een Kinderboekenweekgeschenk dat je bij aankoop van minstens 10 euro aan kinderboeken krijgt (zelfs als ebook, ja ja) en een Kinderen voor Kinderen liedje over het thema van dit jaar: Raar maar waar dat je bijna niet uit je hoofd krijgt.

Ook de bibliotheken doen natuurlijk mee en behalve dat deze lokaal veel activiteiten organiseren zijn er ook kinderboekenweek ebooks te vinden in het Ebookportaal voor die ouders en kinderen die liever (voor)lezen via een iPad :)

Nieuwe edities van de Harry Potter ebooks in iBooks

Mocht je na al die jaren nog steeds niet de ebooks van Harry Potter in je bezit hebben die via Pottermore te koop zijn dan heb je nu de gelegenheid om speciale ‘enhanced’ (Engelstalige) versies te kopen die door Apple in samenwerking met Rowling gemaakt zijn voor iBooks. Die zijn voorzien van (enkele animaties) en een paar honderd illustraties tussen de tekst van de zeven boeken door.

Voor zover ik het kan zien wordt er maar nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het ePub3 formaat (waarmee ook video en interactieve elementen kunnen worden toegevoegd aan een ebook) en moet de speciale editie het voornamelijk hebben van de illustraties maar goed, voor een roman of kinderboek moet je ook niet overdrijven met de interactieve elementen natuurlijk.

Het zou een goede reden kunnen zijn om eindelijk eens de serie uit te lezen (ik ben na deel 4 gestopt) ware het niet dat ik €9,99 per deel aan de prijzige kant vind en ik principieel weiger om ebooks bij iBooks/Apple te kopen omdat deze niet te backuppen zijn. Iets dat wel netjes geregeld is als je ze bij Pottermore koopt.

Mijn ‘niet kopen als ik de gekochte ebooks niet kan downloaden’  principe staat wel onder druk trouwens als het fenomeen “verrijkte ebooks”  echt van de grond gaat komen. Ebooks met animaties en filmpjes zijn sowieso lastig te backuppen. Zo ging ik vorige maand ook al voor de bijl met de Kindle versie van Fortunately, the Milk van Neil Gaiman waar een aantal video’s in zitten.

#

Tweetweekoverzicht week 39 2015: Lezen van ebooks, Oyster, Office 2016, Happy Birthday, de Batmobile, betalen voor YouTube en bloggen op Facebook

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht is het de vraag of je alles leest wat je koopt, gaat Oyster de deuren sluiten, is Microsoft Office 2016 nu beschikbaar, staat het auteursrecht op het liedje ‘Happy Birthday’ ter discussie, is de auto van Batman een auteursrechtelijk beschermd personage, komt YouTube eind volgende maand dan toch met hun betaalde dienst(en) en kun je (straks) bloggen bij Facebook.

Lees jij alle ebooks die je koopt?

Good Ereader verbaast zich over de uitkomsten van een onderzoek door Kobo waaruit de ebookwinkel concludeert dat 60% van alle ebooks die bij hen gekocht worden, nooit geopend worden. Waarom iemand dat verbazingwekkend vindt ontgaat mij dan weer want in mijn beleving werkt dat nou eenmaal zo met impulsaankopen. Als je een ebook in de aanbieding koopt voor een paar euro dan doe je dat in alle waarschijnlijkheid omdat de prijs zo laag is, niet omdat het die fantastische titel is waar je nu meteen je tijd in gaat investeren.

En in tegenstelling tot papieren boeken hoef je je ook niet geremd te voelen om tientallen ebooks aan te schaffen *omdat ze goedkoop* zijn want ze nemen geen kostbare kastruimte in. Ik weet daar alles van want ik leef mijn hele leven lang al tussen de overvolle boekenkasten maar durf je niet eens te vertellen hoeveel ongelezen gekochte ebooks ik in mijn digitale boekenkasten heb staan 😉

Overigens is dit verschijnsel ook helemaal niet beperkt tot ebooks want het is bij het lenen van boeken in de bibliotheek ook een bekend iets. Als je 10 tot 15 materialen tegelijkertijd mag lenen, denk je echt dat die allemaal binnen 3 a 4 weken gelezen worden? Of doe jij dat wel?

Ebookabonnementdienst Oyster stopt er mee

Twee jaar geleden begon Oyster als een abonnementdienst voor ebooks op je mobiel. Ca 1 miljoen titels voor $9,95 per maand die in eerste instantie alleen te lezen waren op iPhone en iPad en waar later ook Android en de Kindle Fire tablets van Amazon bijkwamen. Afgelopen week kondigde Oyster aan dat de dienst gedurende de komende maanden afgebouwd wordt en zal gaan stoppen begin 2016.

Diverse nieuwssites zagen in dit nieuws de bevestiging dat ebookabonnementdiensten simpelweg niet levensvatbaar zijn maar dat is wel wat kort door de bocht. Het businessmodel van Oyster wijkt namelijk behoorlijk af van andere ebookabonnementdiensten. Oyster was er vroeg bij maar heeft nogal kostbare overeenkomsten afgesloten met de uitgevers om te komen tot hun aanbod van titels.

Oyster betaalt een afgesproken prijs per titel (die dicht bij de retailprijs ligt) aan de uitgever zodra een abonnee enkele pagina’s van het boek doorgebladerd heeft. Hoewel dat zeer gunstig voor de uitgever en auteur is natuurlijk, levert het een businessmodel op waarbij elke Oyster abonnee meer geld kost dan dat die oplevert. Met enkele miljoeneninvesteringen heeft Oyster het hoofd boven water kunnen houden gedurende de twee jaar maar nu lijkt het einde van de financiële reserves in zicht te komen.

Overigens heeft Scribd een vergelijkbaar businessmodel maar heeft deze er voor gekozen om populaire (en dus voor Scribd dure) genres uit te dunnen in het aanbod en daarnaast stevige restricties op te leggen op het gebruik van de eveneens populaire audioboeken. Kindle Unlimited (de dienst van Amazon) heeft gekozen voor een ander model waarbij er een klein bedrag per gelezen pagina wordt betaald aan rechthebbenden en dat klinkt mij als een beter plan in de oren.

En daar is Microsoft Office 2016

Ooit was het redelijk groot nieuws als er een nieuwe versie van Microsoft Office uitkwam. Dat gebeurt zo eens in de drie jaar en hoewel je nooit gejuich of applaus hoorde over de nieuwe mogelijkheden in Word, Excel of Powerpoint, werd er door de media wel altijd veel aandacht aan besteed.

Misschien dat het komt omdat de nieuwe Office als automatische update binnen het cloudabonnement Office 365 verspreid wordt maar afgelopen week vond ik het wat stilletjes rondom de introductie van Office 2016. Maar goed, als jij wel vol ongeduld zat te wachten om realtime gelijktijdig samen te werken in Word dan kun je nu dus aan de slag. Mits je een Office 365 abonnement hebt natuurlijk.

Wie heeft het auteursrecht op het liedje ‘Happy Birthday’?

De rechter deed, na een rechtzaak die twee jaar heeft geduurd, vorige week uitspraak over de vraag of (mediabedrijf) Warner inderdaad over het auteursrecht beschikt op het liedje Happy Birthday. Iets dat het bedrijf jaarlijks 2 miljoen aan inkomsten oplevert omdat niets zo feestelijk is als de jarige toezingen in een restaurant en dan vervolgens geld verdienen *omdat* de jarige toegezongen wordt in een restaurant.

Het artikel van Ars Technica vat de rechtszaak mooi samen inclusief de conclusie van de rechter dat Warner hoogstens beschikt over de muziekrechten van de melodie maar dat het nergens duidelijk is dat de rechthebbenden van het oorspronkelijke liedje (dat een andere tekst heeft en Good Morning heette) uberhaupt verantwoordelijk waren voor de tekst waar het liedje zijn bekendheid mee kreeg.

En ook al vind je elders de conclusie dat Happy Birthday met deze uitspraak in het publiek domein valt, de correcte gevolgtrekking is dat het liedje nu bestempeld moet worden als een verweesd werk aangezien de rechthebbende dus niet bekend is. Dat gezegd hebbende dateert de eerste vermelding van Happy Birthday uit het begin van de 20ste eeuw en is het bijna gegarandeerd dat het nu in het publiek domein ligt. Hoe dan ook, overal kan weer vrolijk Happy Birthday gezongen worden zonder dat een factuur betaald hoeft te worden aan een Amerikaans mediabedrijf.

Batman’s auto is een beschermd personage

Geen gebrek aan vreemde auteursrechtzaken afgelopen week want zodra er iemand geld gaat verdienen met iets waar je een rechtszaak over kunt voeren dan sta je al snel bij de rechter. Zo ook Mark Towle die met zijn bedrijf Gotham Garage op bestelling Batmobiles maakt voor (rijke) klanten. De Batmobile is de auto van Batman die voorzien is van allerlei snufjes en die in de loop van de afgelopen 50 jaar nogal wat verschillende versies gekend heeft hoewel de focus ligt op de Batmobile die in de jaren 60 tv serie verscheen en die in de eerste Batman films te zien was eind jaren 80.

DC Comics – die de rechten heeft op alles wat Batman is – begon een rechtszaak die recentelijk dus tot een uitspraak kwam. Ironischerwijs kon het voertuig niet als zodanig bestempeld worden als een auteursrechtelijk beschermd werk maar de rechter kwam tot de – verrassende – constatering dat Batman’s auto als een personage gezien kon worden in de verhalen (en tv serie en films). En dat dit personage onder het auteursrecht valt dat DC Comics heeft op alle Batman personages.

Techdirt deelt mijn verbazing over hoe op deze manier een belangrijk beginsel van het auteursrecht volledig omzeild lijkt te worden: het beginsel dat alleen een werk, een uitwerking van een idee/concept, beschermd kan worden door het auteursrecht. Nu lijkt de rechter ervoor gekozen te hebben dat een nogal generiek concept van een ‘auto met technische snufjes en wapens waar Batman soms in rondrijdt’ beschermd wordt terwijl de uitwerkingen van dit concept in de tv serie, de films maar ook in de comics onderling enorm uiteenlopen.

YouTube komt eind oktober met de betaalde versie

Het was al (veel) eerder aangekondigd, het zou er deze zomer al moeten zijn maar het lijkt er op dat eind oktober Google dan toch gaat komen met hun gecombineerde betaaldienst. Voor tien dollar per maand een advertentievrije versie van YouTube, gecombineerd met een vernieuwde versie van YouTube Music Key dat eind vorig jaar gelanceerd werd in Amerika. YouTube zet stevig in op de nieuwe betaalde versie en aangezien dat in eerste instantie niet om het geld lijkt te gaan – alleen al het regelen van de muziekrechten moet meer kosten dan wat het ze oplevert bij de abonnees – heeft YouTube bijna zeker een lange termijn planning waarbij uiteindelijk de gratis versie naar de achtergrond zal verdwijnen en er meer betaalde content op de nieuwe versie van YouTube zal komen.

Wat dit betekent voor Nederland (Music Key is hier niet beschikbaar terwijl Google Play Music All Access nauwelijks bekend is in Nederland) zullen we dan eind oktober wel vernemen lijkt me.

Bloggen op Facebook?

Heb jij ook wat met Notes gedaan? Ik niet. Ik moest zelf even opzoeken wat het precies was en kwam er toen pas achter dat het een simpele teksteditor was waarmee je apart berichten kunt maken voor in je tijdlijn. Je weet wel, dat wat iedereen doet met dat tekstvak dat boven in je tijdlijn staat.

Het moet ook Facebook opgevallen zijn dat er geen enkele reden te bedenken was om Notes te gebruiken en dat is de reden dat ze het vernieuwd hebben. Het ziet er nu toegegeven een stuk beter uit waarbij het saaie tekstvak en de buttons vervangen zijn door een strakke interface die aansluit op wat je ook bij (bijv.) Medium te zien krijgt.

facebook bloggen
Met plek voor een (grote) foto als header boven je bericht en een zwevend menu waar de opmaakknoppen in opgenomen zijn voelt het ook echt aan alsof je aan het schrijven/bloggen bent in plaats van “slechts” een Facebookupdate te geven. Dat soort berichten werden altijd al apart weergegeven maar nu lijkt Facebook het bloggen-via-Facebook een extra duwtje in de rug te willen geven.

De nieuwe Notes omgeving wordt geleidelijk uitgerold voor zowel Pages als persoonlijke accounts. En nu maar wachten op alle blogs natuurlijk 😉

Pagina 1 of 27123...15...Laatste »
  • © 2006- 2016 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top