Tweetweekoverzicht week 44 2015: Ebooks bij de bibliotheek, verdienen aan uitleningen, Europese netneutraliteit en fair use voor videogames

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit korte tweetweekoverzicht zijn ebooks niet meer weg te denken uit de Amerikaanse bibliotheken, geeft een schrijver inzicht in wat je verdient als je boeken worden geleend bij de bibliotheek, stemt het Europees parlement voor netneutraliteit maar schiet Nederland daar niets mee op en is fair use voor videogames uitgebreid in Amerika.

Ebooks zijn niet meer weg te denken uit de bibliotheek

De hype rondom ebooks is grotendeels verdwenen, en daarmee ook een stukje van de populariteit, maar het zesde jaarlijkse onderzoek van ebooks bij Amerikaanse openbare bibliotheken (PDF) toont aan dat 94% van de bibliotheken ebooks uitleent aan hun leden. En dat het aantal uitleningen gestaag blijft groeien op de diverse ebookplatforms ondanks de lastige licentiemodellen, stijgende kosten en morrende uitgevers die tegenwoordig liever de nadruk leggen op de verkoop van papieren boeken.

Ook in Nederland is het uitlenen van ebooks inmiddels dermate succesvol dat er meer ebooks geleend worden via de bibliotheken (als je de VakantieBieb meetelt) dan dat er verkocht worden. Er zijn allerlei kanttekeningen te plaatsen over het aanbod, het gebruiksgemak en met welk abonnement ze aangeboden worden maar ebooks zijn (eindelijk) niet meer weg te denken uit de bibliotheken.

Wat verdien je als je boeken worden geleend bij de bibliotheek?

Als ik het me goed herinner – ik kan even de bron niet terugvinden – dan int Stichting Leenrecht voor elke uitlening in de bibliotheek een bedrag van 13,16 cent als billijke vergoeding. Die vergoedingen worden, afhankelijk van het soort geleende werken, doorgesluisd naar de verdeelorganisaties en één keer per jaar volgens een bepaalde formule uitgekeerd aan de rechthebbenden.

Afgelopen week kwamen diverse tweets voorbij waaruit af te leiden was dat de Lira de leenrechtvergoedingen aan hun aangesloten schrijvers en vertalers had uitgekeerd. Peter Zantingh, schrijver en journalist, maakte inzichtelijk op zijn blog hoe dat in de praktijk voor hem werkt en rekent voor wat hij overhoudt aan de uitleningen van zijn twee romans in de periode 1 juli 2014 – 30 juni 2015. Bruto 12,50 cent en 11 cent netto per uitlening.

Europa stemt voor zwakke vorm van netneutraliteit

Afgelopen week stemde het Europees parlement over nieuwe regels voor netneutraliteit. Sinds een paar jaar is in Nederland netneutraliteit bij wet geregeld en kunnen aanbieders van (mobiel) internet dus geen onderscheid meer maken in de wijze waarop verschillende diensten aangeboden worden. Het betekende het einde van het afknijpen van bandbreedte voor videodiensten bijvoorbeeld maar ook dat KPN geen extra datalimiet aan klanten mag geven omdat ze Spotify erbij aanbieden.

Europa ging echter akkoord met een voorstel dat meerdere voorbehouden heeft en dat uiteindelijk een (veel) zwakkere vorm van netneutraliteit oplevert dan we in Nederland gewend zijn. Tot grote teleurstelling van europarlementariër Julia Reda bijvoorbeeld. De nieuwe regelgeving laat ruimte aan aanbieders om af te wijken als het om ‘gespecialiseerde diensten’ gaat of als er potentiële kans op overbelasting van het netwerk ontstaat. Dat providers werkelijk alle diensten, waar ze andere kosten of inperking van bandbreedte voor willen hanteren, hieronder kunnen scharen lijkt een onvermijdelijke terugkeer in te houden naar de situatie zoals die voor de invoering van netneutraliteit in Nederland was. De Europese regelgeving is namelijk leidend en dat betekent effectief het einde van de strengere Nederlandse netneutraliteit.

Fair use uitgebreid voor video games

In Nederland heb je er weinig aan maar in Amerika heeft de Library of Congres – tijdens de periodieke evaluatie en aanpassing van de regels rondom de Digital Millennium Copyright Act – afgelopen week besloten dat bepaalde handelingen geen inbreuk (meer) opleveren als het gaat om toegang krijgen en houden tot de producten waar je voor betaald hebt. Behalve dat het unlocken van je mobiele telefoon nu wettelijk toegestaan is, is er ook t.a.v. videogames een passage toegevoegd.

Zo beschouwt de Copyright Office van de Library het als fair use om een game technisch aan te passen zodat het blijft werken als de oorspronkelijke (activerings)servers niet meer onderhouden worden door de uitgevers. En is het musea, archieven en bibliotheken toegestaan om gameconsoles te ‘jailbreaken‘ om de spellen werkend te houden.

Het zijn geen schokkende vernieuwingen maar het betekent wel dat deze vormen van DRM iets minder problemen met zich mee hoeven te brengen als na verloop van tijd die DRM het gebruik van games onmogelijk maakt.

#

Tweetweekoverzicht week 41 2015: Google moet persoonsgegevens afstaan, EU-Hof verklaart Safe Harbor ongeldig, Myjour mag niet linken naar foto’s, Kinderboekenweek 2015 en nieuwe Harry Potter iBooks

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht moet Google de persoonsgegevens van een verkoper van illegale ebooks overdragen aan BREIN, vindt het EU Hof dat Amerika niet goed omgaat met Europese data en maakt het een einde aan de Safe Harbor beschikking, verliest Myjour een rechtszaak over linken naar foto’s op social media, is de bijna twee weken durende Kinderboekenweek begonnen en zijn er speciale edities van de Harry Potter boeken te vinden in iBooks.

Google moet persoonsgegevens afstaan aan BREIN

Enkele weken geleden kondigde BREIN al aan een kort geding tegen Google te beginnen om de persoonsgegevens te achterhalen van het account Fl?manca Hollanda. Dit account verkocht eerder dit jaar via het partnerprogramma van Google Play Books illegale Nederlandse ebooks voor zeer lage prijzen. Na een melding door BREIN aan Google verwijderde Google weliswaar het account (en sloot prompt hun partnerprogramma voor nieuwe aanmeldingen) maar weigerde Google om de persoonsgegevens af te staan aan BREIN onder het mom van ‘Dat doen we alleen op bevel van de rechter’.

Dat is precies wat BREIN nu gedaan heeft en de rechter oordeelde dat Google inderdaad binnen 3 weken de gegevens moet overdragen tenzij de persoon in kwestie binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar aantekent bij Google tegen het verstrekken van zijn gegevens. Privacywetgeving werkt kennelijk ook uitstekend voor evidente ebookpiraten.

EU-Hof blokkeert doorgifte persoonsgegevens naar VS via de Safe Harbor regeling

Volgens de EU-privacy regels is doorgifte van persoonsgegevens van EU burgers naar landen buiten de EU niet toegestaan, tenzij in dat land voldoende gewaarborgd is dat een passend beschermingsniveau voor die persoonsgegevens wordt geboden. Daar heeft de EU Commissie in 2000 een zogenaamde Safe Harbor beschikking over goedgekeurd waarin dat passend beschermingsniveau wordt beschreven en dat door – met name Amerikaanse –  bedrijven wordt gehanteerd om ook hun diensten in Europese landen te kunnen aanbieden. En de data over Europese burgers te kunnen opslaan op Amerikaanse burgers.

Via Maximillian Schrems uit Oostenrijk werd een zaak aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van Justitie over de in ogen van de Oostenrijker privacyschendingen van Europese burgers door Facebook in het licht van de onthullingen van o.a. Edward Snowden. Snowden toonde aan dat de Amerikaanse overheid op grote schaal toegang heeft tot alle gegevens die bij Facebook, Apple, Microsoft en Google op de servers staan. Inclusief de gegevens van Europese burgers.

Het EU Hof verklaarde afgelopen week de Safe Harbor beschikking ongeldig en dat betekent dat bedrijven buiten de EU niet meer op basis van die Safe Harbor principes de persoonsgegevens van Europese burgers op servers mogen zetten die buiten de EU staan. Doorgifte van die gegevens aan die bedrijven is daarmee evenmin toegestaan tenzij op een andere manier de privacy gewaarborgd wordt door die bedrijven. Dat kan en moet dus onder de verantwoordelijkheid van de nationale privacy toezichthouders bepaald worden. Voor Nederland betekent dat het College Bescherming Persoonsgegevens een grotere rol zal (moeten) gaan spelen als het gaat om hoe buitenlandse bedrijven omgaan met de persoonsgegevens van Nederlanders.

Myjour mag niet linken naar foto’s in artikelen via social media

Fotograaf Ferry Kok – die van de foto van Volkert van der Graaf – houdt de (juridische) gemoederen wel bezig. Vorig jaar verscheen een foto van Willem Holleeder die door Kok was gemaakt in een artikel in de Panorama. Dit artikel is ook verkrijgbaar via de digitale nieuwskiosk Myjour en Myjour promootte het artikel (achter de betaalmuur) door er naar te linken op Twitter en Facebook.

Bij die links op Twitter en Facebook wordt ook (een deel van) de foto van Kok getoond en dat vond de fotograaf een inbreuk op zijn auteursrecht. Myjour mocht eind augustus 2015 voor de rechter verschijnen en afgelopen week sprak de rechter het vonnis (PDF) uit. In dit vonnis wordt er niet zo zeer gekeken naar hoe de foto op social media beland is – Twitter en Facebook doen dat inderdaad automatisch via Twitter Cards en Open Graph metadata respectievelijk – maar of er inderdaad sprake is van een inbreuk. Aangezien de foto via de berichtgeving van Myjour gecommuniceerd is en het verwijst naar een artikel *achter een betaalmuur* betekent het een nieuwe openbaarmaking voor een nieuw publiek. En dat is nou net de uitzondering op de regel dat je vrijelijk mag linken naar werken op het internet.

Myjour claimt (terecht) dat Twitter en Facebook automatisch foto’s selecteren bij het plaatsen van een link maar erkent ook dat die functie uit te zetten is. De openbaarmaking kan daarom ook aan Myjour toegerekend worden en levert daarom inderdaad een inbreuk op. De rechter kent een vergoeding toe aan Kok die echter een paar tientjes lager ligt dan wat Myjour al eerder als schikking betaald heeft.

Deze zaak is vooral interessant om nogmaals aan te tonen hoe belabberd het auteursrecht toegepast wordt in dit soort zaken. Er worden dagelijks letterlijk miljoenen links getwitterd en op Facebook geplaatst en de sociale netwerken proberen daar constant meer mee te doen. Zo ook met het automatisch tonen van de eerste regels van een artikel of blogpost bij een link en het overnemen van een willekeurige foto als die in dat artikel voorkomt (zoals je bij alle tweets in dit tweetoverzicht ziet). Als je er strikt auteursrechtelijk naar kijkt levert de bovenstaande casus inderdaad een inbreuk op – en dus kon de rechtbank niet anders oordelen – maar Kok had hier pragmatischer kunnen handelen.

Na het melden bij Myjour van het onbedoeld plaatsen van de foto ontving hij al een vergoeding en dat was een les geweest voor Myjour om er voor te zorgen dat dit niet nog eens zou gebeuren. In plaats daarvan laat Kok het alsnog voorkomen, ontvangt een *lagere* vergoeding dan al ontvangen maar krijgt Myjour wel de proceskosten aan zijn broek. Dat er ook nog stil wordt gestaan bij het ontbreken van een naamsvermelding bij die foto in de social media (het verhoogt de schadevergoeding) terwijl dat niet eens door Myjour te beïnvloeden is geeft ook alleen maar aan dat noch de eiser noch de rechtbank erg thuis is in hoe social media werkt.

De Kinderboekenweek 2015 is begonnen

Zeven oktober is de Kinderboekenweek weer begonnen. Een week die zo propvol zit met Griffels, activiteiten en natuurlijk kinderboeken dat die maar liefst tot 18 oktober duurt. Met een Kinderboekenweekgeschenk dat je bij aankoop van minstens 10 euro aan kinderboeken krijgt (zelfs als ebook, ja ja) en een Kinderen voor Kinderen liedje over het thema van dit jaar: Raar maar waar dat je bijna niet uit je hoofd krijgt.

Ook de bibliotheken doen natuurlijk mee en behalve dat deze lokaal veel activiteiten organiseren zijn er ook kinderboekenweek ebooks te vinden in het Ebookportaal voor die ouders en kinderen die liever (voor)lezen via een iPad :)

Nieuwe edities van de Harry Potter ebooks in iBooks

Mocht je na al die jaren nog steeds niet de ebooks van Harry Potter in je bezit hebben die via Pottermore te koop zijn dan heb je nu de gelegenheid om speciale ‘enhanced’ (Engelstalige) versies te kopen die door Apple in samenwerking met Rowling gemaakt zijn voor iBooks. Die zijn voorzien van (enkele animaties) en een paar honderd illustraties tussen de tekst van de zeven boeken door.

Voor zover ik het kan zien wordt er maar nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het ePub3 formaat (waarmee ook video en interactieve elementen kunnen worden toegevoegd aan een ebook) en moet de speciale editie het voornamelijk hebben van de illustraties maar goed, voor een roman of kinderboek moet je ook niet overdrijven met de interactieve elementen natuurlijk.

Het zou een goede reden kunnen zijn om eindelijk eens de serie uit te lezen (ik ben na deel 4 gestopt) ware het niet dat ik €9,99 per deel aan de prijzige kant vind en ik principieel weiger om ebooks bij iBooks/Apple te kopen omdat deze niet te backuppen zijn. Iets dat wel netjes geregeld is als je ze bij Pottermore koopt.

Mijn ‘niet kopen als ik de gekochte ebooks niet kan downloaden’  principe staat wel onder druk trouwens als het fenomeen “verrijkte ebooks”  echt van de grond gaat komen. Ebooks met animaties en filmpjes zijn sowieso lastig te backuppen. Zo ging ik vorige maand ook al voor de bijl met de Kindle versie van Fortunately, the Milk van Neil Gaiman waar een aantal video’s in zitten.

#

Tweetweekoverzicht week 39 2015: Lezen van ebooks, Oyster, Office 2016, Happy Birthday, de Batmobile, betalen voor YouTube en bloggen op Facebook

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht is het de vraag of je alles leest wat je koopt, gaat Oyster de deuren sluiten, is Microsoft Office 2016 nu beschikbaar, staat het auteursrecht op het liedje ‘Happy Birthday’ ter discussie, is de auto van Batman een auteursrechtelijk beschermd personage, komt YouTube eind volgende maand dan toch met hun betaalde dienst(en) en kun je (straks) bloggen bij Facebook.

Lees jij alle ebooks die je koopt?

Good Ereader verbaast zich over de uitkomsten van een onderzoek door Kobo waaruit de ebookwinkel concludeert dat 60% van alle ebooks die bij hen gekocht worden, nooit geopend worden. Waarom iemand dat verbazingwekkend vindt ontgaat mij dan weer want in mijn beleving werkt dat nou eenmaal zo met impulsaankopen. Als je een ebook in de aanbieding koopt voor een paar euro dan doe je dat in alle waarschijnlijkheid omdat de prijs zo laag is, niet omdat het die fantastische titel is waar je nu meteen je tijd in gaat investeren.

En in tegenstelling tot papieren boeken hoef je je ook niet geremd te voelen om tientallen ebooks aan te schaffen *omdat ze goedkoop* zijn want ze nemen geen kostbare kastruimte in. Ik weet daar alles van want ik leef mijn hele leven lang al tussen de overvolle boekenkasten maar durf je niet eens te vertellen hoeveel ongelezen gekochte ebooks ik in mijn digitale boekenkasten heb staan 😉

Overigens is dit verschijnsel ook helemaal niet beperkt tot ebooks want het is bij het lenen van boeken in de bibliotheek ook een bekend iets. Als je 10 tot 15 materialen tegelijkertijd mag lenen, denk je echt dat die allemaal binnen 3 a 4 weken gelezen worden? Of doe jij dat wel?

Ebookabonnementdienst Oyster stopt er mee

Twee jaar geleden begon Oyster als een abonnementdienst voor ebooks op je mobiel. Ca 1 miljoen titels voor $9,95 per maand die in eerste instantie alleen te lezen waren op iPhone en iPad en waar later ook Android en de Kindle Fire tablets van Amazon bijkwamen. Afgelopen week kondigde Oyster aan dat de dienst gedurende de komende maanden afgebouwd wordt en zal gaan stoppen begin 2016.

Diverse nieuwssites zagen in dit nieuws de bevestiging dat ebookabonnementdiensten simpelweg niet levensvatbaar zijn maar dat is wel wat kort door de bocht. Het businessmodel van Oyster wijkt namelijk behoorlijk af van andere ebookabonnementdiensten. Oyster was er vroeg bij maar heeft nogal kostbare overeenkomsten afgesloten met de uitgevers om te komen tot hun aanbod van titels.

Oyster betaalt een afgesproken prijs per titel (die dicht bij de retailprijs ligt) aan de uitgever zodra een abonnee enkele pagina’s van het boek doorgebladerd heeft. Hoewel dat zeer gunstig voor de uitgever en auteur is natuurlijk, levert het een businessmodel op waarbij elke Oyster abonnee meer geld kost dan dat die oplevert. Met enkele miljoeneninvesteringen heeft Oyster het hoofd boven water kunnen houden gedurende de twee jaar maar nu lijkt het einde van de financiële reserves in zicht te komen.

Overigens heeft Scribd een vergelijkbaar businessmodel maar heeft deze er voor gekozen om populaire (en dus voor Scribd dure) genres uit te dunnen in het aanbod en daarnaast stevige restricties op te leggen op het gebruik van de eveneens populaire audioboeken. Kindle Unlimited (de dienst van Amazon) heeft gekozen voor een ander model waarbij er een klein bedrag per gelezen pagina wordt betaald aan rechthebbenden en dat klinkt mij als een beter plan in de oren.

En daar is Microsoft Office 2016

Ooit was het redelijk groot nieuws als er een nieuwe versie van Microsoft Office uitkwam. Dat gebeurt zo eens in de drie jaar en hoewel je nooit gejuich of applaus hoorde over de nieuwe mogelijkheden in Word, Excel of Powerpoint, werd er door de media wel altijd veel aandacht aan besteed.

Misschien dat het komt omdat de nieuwe Office als automatische update binnen het cloudabonnement Office 365 verspreid wordt maar afgelopen week vond ik het wat stilletjes rondom de introductie van Office 2016. Maar goed, als jij wel vol ongeduld zat te wachten om realtime gelijktijdig samen te werken in Word dan kun je nu dus aan de slag. Mits je een Office 365 abonnement hebt natuurlijk.

Wie heeft het auteursrecht op het liedje ‘Happy Birthday’?

De rechter deed, na een rechtzaak die twee jaar heeft geduurd, vorige week uitspraak over de vraag of (mediabedrijf) Warner inderdaad over het auteursrecht beschikt op het liedje Happy Birthday. Iets dat het bedrijf jaarlijks 2 miljoen aan inkomsten oplevert omdat niets zo feestelijk is als de jarige toezingen in een restaurant en dan vervolgens geld verdienen *omdat* de jarige toegezongen wordt in een restaurant.

Het artikel van Ars Technica vat de rechtszaak mooi samen inclusief de conclusie van de rechter dat Warner hoogstens beschikt over de muziekrechten van de melodie maar dat het nergens duidelijk is dat de rechthebbenden van het oorspronkelijke liedje (dat een andere tekst heeft en Good Morning heette) uberhaupt verantwoordelijk waren voor de tekst waar het liedje zijn bekendheid mee kreeg.

En ook al vind je elders de conclusie dat Happy Birthday met deze uitspraak in het publiek domein valt, de correcte gevolgtrekking is dat het liedje nu bestempeld moet worden als een verweesd werk aangezien de rechthebbende dus niet bekend is. Dat gezegd hebbende dateert de eerste vermelding van Happy Birthday uit het begin van de 20ste eeuw en is het bijna gegarandeerd dat het nu in het publiek domein ligt. Hoe dan ook, overal kan weer vrolijk Happy Birthday gezongen worden zonder dat een factuur betaald hoeft te worden aan een Amerikaans mediabedrijf.

Batman’s auto is een beschermd personage

Geen gebrek aan vreemde auteursrechtzaken afgelopen week want zodra er iemand geld gaat verdienen met iets waar je een rechtszaak over kunt voeren dan sta je al snel bij de rechter. Zo ook Mark Towle die met zijn bedrijf Gotham Garage op bestelling Batmobiles maakt voor (rijke) klanten. De Batmobile is de auto van Batman die voorzien is van allerlei snufjes en die in de loop van de afgelopen 50 jaar nogal wat verschillende versies gekend heeft hoewel de focus ligt op de Batmobile die in de jaren 60 tv serie verscheen en die in de eerste Batman films te zien was eind jaren 80.

DC Comics – die de rechten heeft op alles wat Batman is – begon een rechtszaak die recentelijk dus tot een uitspraak kwam. Ironischerwijs kon het voertuig niet als zodanig bestempeld worden als een auteursrechtelijk beschermd werk maar de rechter kwam tot de – verrassende – constatering dat Batman’s auto als een personage gezien kon worden in de verhalen (en tv serie en films). En dat dit personage onder het auteursrecht valt dat DC Comics heeft op alle Batman personages.

Techdirt deelt mijn verbazing over hoe op deze manier een belangrijk beginsel van het auteursrecht volledig omzeild lijkt te worden: het beginsel dat alleen een werk, een uitwerking van een idee/concept, beschermd kan worden door het auteursrecht. Nu lijkt de rechter ervoor gekozen te hebben dat een nogal generiek concept van een ‘auto met technische snufjes en wapens waar Batman soms in rondrijdt’ beschermd wordt terwijl de uitwerkingen van dit concept in de tv serie, de films maar ook in de comics onderling enorm uiteenlopen.

YouTube komt eind oktober met de betaalde versie

Het was al (veel) eerder aangekondigd, het zou er deze zomer al moeten zijn maar het lijkt er op dat eind oktober Google dan toch gaat komen met hun gecombineerde betaaldienst. Voor tien dollar per maand een advertentievrije versie van YouTube, gecombineerd met een vernieuwde versie van YouTube Music Key dat eind vorig jaar gelanceerd werd in Amerika. YouTube zet stevig in op de nieuwe betaalde versie en aangezien dat in eerste instantie niet om het geld lijkt te gaan – alleen al het regelen van de muziekrechten moet meer kosten dan wat het ze oplevert bij de abonnees – heeft YouTube bijna zeker een lange termijn planning waarbij uiteindelijk de gratis versie naar de achtergrond zal verdwijnen en er meer betaalde content op de nieuwe versie van YouTube zal komen.

Wat dit betekent voor Nederland (Music Key is hier niet beschikbaar terwijl Google Play Music All Access nauwelijks bekend is in Nederland) zullen we dan eind oktober wel vernemen lijkt me.

Bloggen op Facebook?

Heb jij ook wat met Notes gedaan? Ik niet. Ik moest zelf even opzoeken wat het precies was en kwam er toen pas achter dat het een simpele teksteditor was waarmee je apart berichten kunt maken voor in je tijdlijn. Je weet wel, dat wat iedereen doet met dat tekstvak dat boven in je tijdlijn staat.

Het moet ook Facebook opgevallen zijn dat er geen enkele reden te bedenken was om Notes te gebruiken en dat is de reden dat ze het vernieuwd hebben. Het ziet er nu toegegeven een stuk beter uit waarbij het saaie tekstvak en de buttons vervangen zijn door een strakke interface die aansluit op wat je ook bij (bijv.) Medium te zien krijgt.

facebook bloggen
Met plek voor een (grote) foto als header boven je bericht en een zwevend menu waar de opmaakknoppen in opgenomen zijn voelt het ook echt aan alsof je aan het schrijven/bloggen bent in plaats van “slechts” een Facebookupdate te geven. Dat soort berichten werden altijd al apart weergegeven maar nu lijkt Facebook het bloggen-via-Facebook een extra duwtje in de rug te willen geven.

De nieuwe Notes omgeving wordt geleidelijk uitgerold voor zowel Pages als persoonlijke accounts. En nu maar wachten op alle blogs natuurlijk 😉

Tweetweekoverzicht week 38 2015: 1 jaar tweetweekoverzichten, Google Books, KB en ebooks, BREIN vs Google Play Books, Sci-Hub en een Ikje

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht vier ik de verjaardag van de tweetweekoverzichten, is het de vraag of Google Books ooit nog de auteursrechthordes kan nemen, verduidelijkt de KB de (on)mogelijkheden van een digital-only bibliotheekabonnement, stapt BREIN naar de rechter om Google te dwingen persoonsgegevens aan te leveren, is het waarschuwen van illegale downloaders te duur in Nieuw Zeeland, rollen Elsevier en Sci-Hub met elkaar over straat (nou ja, bij de rechter) en halen ereaders de Ikje rubriek in het NRC..

Eén jaar tweetweekoverzichten

Is het al weer een jaar geleden? Het leek me leuk om eens wat dieper in te gaan op de tweets-met-nieuws die ik wekelijks verstuur of retweet. Een beetje hetzelfde als waarom ik vaak een blogpost tik: omdat het gemakkelijk is om iets te lezen (en erover te tweeten) maar dat het niet betekent dat ik er automatisch over nadenk. Middels het schrijven van blogposts en de tweetweekoverzichten dwing ik mezelf om me er in te verdiepen.

Het tweetweekoverzicht van week 38 2014 was de eerste en hoewel ik mezelf voornam om het echt kort en bondig per tweet te houden is het toch regelmatig een behoorlijk lange blogpost geworden die ik elke zondagochtend schrijf. Leuk om te doen en een fijne manier om bewuster bezig te zijn met het nieuws dat voorbij komt. En als jullie het ook nog kunnen waarderen, dan is het mooi meegenomen :)

Komt het nog goed met Google Books?

Even los van wat je van Google als bedrijf vindt, het idee om de grootste digitale bibliotheek te creëeren waarbij alle boeken online geraadpleegd kunnen worden is zo’n beetje waarvoor het internet uitgevonden is. Vind ik. Natuurlijk zijn daar flinke technische en juridische hordes in te nemen maar het is lastig voor te stellen dat zo’n allesomvattende digitale bibliotheek er niet gaat komen in de toekomst. Voor mij tenminste.

Dat uitgevers en auteurs zich met hand en tand verzetten tegen Google om te voorkomen dat de werken waar zij de rechten op hebben gedigitaliseerd en geëxploiteerd worden door het bedrijf is ook niet heel lastig voor te stellen. Maar dat je geen enkele variant of tussenweg wilt accepteren – zoals het in lage resolutie aanbieden van een boek met links naar de plekken waar je het exemplaar in betere kwaliteit kunt kopen – dat steekt me wel enorm. In het artikel op Good Ereader staat een samenvatting van wat er de afgelopen jaren gebeurd is rondom het Google Books project en komt tot de sombere conclusie dat de kans op een digitale bibliotheek met alle – niet meer commercieel beschikbare – boeken van de mensheid verkeken lijkt te zijn. Ik ben iets minder somber omdat ik verwacht dat wetgevers op termijn dit soort digitaliseringstrajecten ook in de auteursrechtwetgeving moeten gaan faciliteren (wereldwijd zijn dit soort online erfgoedprojecten in een impasse geraakt) maar dit zal een kwestie van een lange adem zijn vrees ik.

KB introduceert begin 2016 een landelijk digital-only bibliotheekabonnement

Ik vond het initiatief van de Bibliotheek Rivierenland om een digital-only abonnement aan te bieden waarmee je enkel en alleen toegang krijgt tot de digitale bibliotheek een hele goede. Een abonnement op alleen de ebookdienst in combinatie met een ereader is wat je nodig hebt om het digitaal lezen eindelijk goed te gaan ondersteunen vanuit de bibliotheken. Het vervelende was alleen dat in de Bibliotheekwet benoemd is dat de Koninklijke Bibliotheek verantwoordelijk is voor de ebookdienst en het daarbij horende lidmaatschap op *alleen* die digitale bibliotheek.

Na (flink wat) discussies over en weer tussen de bibliotheken, de VOB, het ministerie van OCW en de KB lijkt de conclusie nu dan eindelijk in zicht te zijn. Lokale bibliotheken mogen alleen hun reguliere abonnementen aanbieden waarbij het gebruik van de ebooks inbegrepen is. En niet met een digital-only lidmaatschap komen want dat valt onder de verantwoordelijkheid van de KB. Deze komt begin 2016 met zo’n abonnement voor alle Nederlanders.

Dat zal hopelijk niet het einde van de acties rondom de Biebreader gaan betekenen want dat je voor zowel ebooks als alle andere mooie bibliotheekdiensten bij je eigen lokale bibliotheek terecht kunt, kan niet genoeg benadrukt worden. Een Biebreader als je voor drie jaar een lidmaatschap afsluit bijvoorbeeld.

BREIN stapt naar de rechter om identiteit van uploader in Google Play Books te achterhalen

Ebookpiraten in Google Play Books. Het duurde even voordat Google het zich aantrok maar aangezien het (ook om Nederlandstalige ebooks betrof wil BREIN meer actie zien van Google dan alleen maar het verwijderen van de accounts van de ebookpiraten. Om precies te zijn wil BREIN de identiteit achterhalen van ‘Flamanca Hollanda’  en nadat Google dat weigerde aan te leveren met de melding dat ze persoonsgegevens alleen via de rechter verstrekken, is BREIN daarom nu ook naar de rechter gestapt.

Ik moet zeggen dat het raar aanvoelt om het voor de verandering met de werkwijze BREIN eens te zijn. Google beschouwt verkopende partijen in Google Play Books als hun commerciële partners en als Google vervolgens evidente ebookpiraten gaat beschermen dan mag daar best een stokje voor gestoken worden. Zelfs als het door BREIN is.

Muziekmaatschappijen vinden het waarschuwen van illegale downloaders te duur

De muziekmaatschappijen in Nieuw Zeeland hadden er nog zo hun best op gedaan: het invoeren van een “three strike”  waarschuwingssysteem om het illegale downloaden te ontmoedigen. Maar, klagen ze, de kuur is erger dan de kwaal want het blijkt duurder te zijn dan gedacht om de overtredingen te signaleren en duizenden waarschuwingen te sturen via de internetserviceproviders.

Met als gevolg dat er in 2015 tot nu toe slechts één zaak aanhangig is gemaakt waarbij iemand na drie waarschuwingen niet stopte met inbreuk maken.

Kosten en auteursrecht op wetenschappelijke artikelen: Elsevier vs Sci-Hub

Sites als Sci-Hub en Library Genesis zijn Elsevier al jarenlang een doorn in het oog. Beide sites stellen miljoenen wetenschappelijke artikelen gratis beschikbaar voor de onderzoekscommunity. Artikelen die voor een groot deel afkomstig zijn uit de dure tijdschriften van Elsevier en de uitgever klaagde daarom eerder dit jaar beide portals aan. Qua auteursrecht een redelijk simpele zaak zou je denken (helaas) maar deze sites doen dat niet zo maar. In een reactie aan het Hof ging de eigenaar van Sci-Hub niet in op de legaliteit van de site maar stond ze wel uitgebreid stil op de beweegredenen en noodzaak om wetenschappelijke artikelen vrij te verspreiden.

Het is niet aannemelijk dat de rechter dit meeneemt in de overwegingen – en zeker Elsevier niet die open access alleen maar lijkt te zien als iets dat je voor de paar armste landen van de wereld moet organiseren omdat er daar toch geen cent te verdienen valt – maar hopelijk laat het onderzoekers en wetenschappelijke auteurs beter nadenken over welke rol zij spelen in het ontoegankelijk maken van hun onderzoeksresultaten als ze het in peperdure tijdschriften van Elsevier publiceren.

De ereader en ik

En daar heb ik weinig aan toe te voegen.

#

Tweetweekoverzicht week 34 2015: Btw-tarief voor Poolse ebooks, Ziggo, Google Hangouts, NS & privacy en Google moet meer vergeten

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht wil Polen hetzelfde btw-tarief voor boeken en ebooks, lagen de DNS servers van Ziggo er 2 avonden uit, werkt Google Hangouts nu nog makkelijker via een eigen website, gaat de NS een beetje Big Brother spelen en moet Google ook de links naar artikelen over het vergeten van webpagina’s gaan vergeten.

Polen vraagt Europa om lager btw-tarief voor ebooks

Ook in Polen heeft de ebookmarkt – en met name de markt voor digitale studieboeken – te lijden van de hogere btwkosten die wettelijk gerekend moeten worden aan de klanten. De Poolse regering vindt daarom dat het maar eens afgelopen moet zijn met de verschillende btw-tarieven voor boeken en ebooks. De EU stelt dat boeken onder het lage btw-tarief mogen vallen maar ziet ebooks als een digitale dienst waar die uitzondering niet voor van toepassing mag zijn. Dat zorgt er voor dat in Europa – maar ook wereldwijd – er grote verschillen zijn in de tarieven (en dus kosten) tussen boeken en ebooks.

Ondanks een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, die Frankrijk en Luxemburg verbood het btw-tarief van ebooks eenzijdig te verlagen, neemt de druk op de EU toe de Europese wetgeving aan te passen om dit wel mogelijk te gaan maken. Polen voert die druk verder op door een verzoek bij de EU in te dienen om het mogelijk te maken hetzelfde btw-tarief voor ebooks te rekenen als dat er voor boeken geldt.

Wat doe je als je geen internet hebt?

Zo heb je internet en zo ineens niet. Dat ondervonden ca. 2 miljoen Ziggo-abonnees de afgelopen week toen de DNS servers van Ziggo dankzij een DDos aanval twee avonden achtereen hun werk niet meer konden doen. Nadat de nieuwsredacties hadden gegoogeld op DDos en DNS konden ze ook tijdens de journaals (laten) uitleggen wat er aan de hand was. Dat leverde maar weinig begrip op volgens mij want mijn Twitter tijdlijn stond nog steeds vol met mopperende mensen die dreigden over te stappen naar een andere internetprovider.

Gelukkig kon je zelf als gebruiker ook het probleem oplossen door andere DNS servers in te stellen op je router of apparaten en dankzij vele behulpzame tweeps (en sites) hebben OpenDNS en Google DNS er vele honderdduizenden gebruikers bij gekregen vermoed ik. Zo zie je maar weer dat het loont om je een beetje te verdiepen in *hoe* je internetverbinding werkt, zeker als je eigenlijk niet zonder kan (en wil). Hoewel het ook verfrissend was om de vele nonchalante reacties te lezen van mensen die simpelweg wat vroeger naar bed gingen met een goed boek. Dan valt het nog wel mee met de internetverslaving :)

Eindelijk een eigen website voor Google Hangouts

Als je even snel op afstand met iemand wil chatten of videoconferencen dan heeft iedereen het over Skype. Ik denk dat ik wellicht dan de enige ben bij wie Skype het nooit goed doet want anderen hoor ik nooit over niet werkende verbindingen en berichten die veel te laat (of nooit!) aankomen. Ik probeer al jaren om mensen aan de Google Hangouts te krijgen want je kunt vinden van Google wat je wil, het werkt snel en (bij mij) probleemloos.

Google heeft echter wel haar uiterste best gedaan om het gebruik van Hangouts te ontmoedigen. Er is geen desktop-app, de webfunctionaliteit zat bij Google+ (die niemand wilde gebruiken) en als optioneel extraatje in de webinterface van Gmail. Die desktop app zal er nooit komen maar inmiddels zijn er wel apps voor de mobiele besturingssystemen en heeft Hangouts sinds vorige week eindelijk een eigen plek op het web gekregen. Via hangouts.google.com kun je nu nog gemakkelijker chatten, bellen of videobellen. Ik ben benieuwd of het nu ook meer gebruikt gaat worden.

NS gaat reisgegevens van klanten koppelen voor extra diensten

Een handige nieuwe dienstverlening van de NS of het bewijs van verregaande inbreuken op de privacy van treinreizigers? Of misschien beide? Afgelopen week kondigde de NS aan met een proef te gaan beginnen – voor vrijwilligers – waarbij de reisgegevens gekoppeld worden aan de klanten zelf. Hierdoor kan de NS experimenteren met nieuwe diensten zoals een mailtje sturen als je bent vergeten uit te checken (incl. link hoe je je geld dan terugkrijgt) en je op de hoogte brengen van problemen op de trajecten waar je regelmatig op rijdt.

Hoewel dat natuurlijk nuttige en leuke diensten zijn ben ik er toch minder van gecharmeerd dat je hiermee ‘verleid’ wordt om akkoord te gaan met het koppelen van je reisgegevens aan je persoon. Ik betwijfel of de tienduizend vrijwilligers die de NS zoekt voor de proef wel echt die afweging maken tussen privacy en voordeeltjes. En hoe lang zal het na de (ongetwijfeld) succesvol verlopen proef duren voordat het standaard dienstverlening wordt voor elke treinreiziger? Met behulp van een additionele kortingsactie heb je de gemiddelde reiziger snel overtuigd om ook akkoord te gaan met deze koppeling vrees ik.

Google moet ook vergeten wat ze zijn vergeten

In Europa moet Google de mogelijkheid geven om zoekresultaten die naar verkeerde of verouderde informatie over personen gaan te vergeten. Dat leek een goede manier om er voor te zorgen dat mensen niet geconfronteerd (blijven) worden met informatie die al lang niet meer correct is. Maar ja, juist het feit dat sommige personen hun uiterste best hebben gedaan om vergeten te worden door Google is ook weer nieuws en op die manier blijven mensen toch aanwezig in de zoekresultaten en blijven ze geassocieerd met het onderwerp dat ze nou net niet meer voor het voetlicht wilden brengen. De Spaanse Mario Costeja González, die de aanleiding was voor het recht op vergeten, is inmiddels vele malen beter terug te vinden in Google dan hem lief is.

In Engeland heeft een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor databeveiliging en privacy Google opgedragen om ook de links uit de zoekresultaten te halen die over het recht op vergeten zelf gaan. Of Google daar ook in mee wil gaan of besluit dit tot de hoogste rechter in Europa aan te vechten, dat zullen we binnen 35 dagen zien. Dat is de termijn die aan hun gegeven is om te voldoen aan de nieuwe eisen om te vergeten wat ze hebben vergeten.
#

Pagina 1 of 27123...15...Laatste »
  • © 2006- 2015 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top