Ebooks in Nederland: de nieuwe cijfers (Q2 2018)

Er is veel geschreven over trends, beschikbaarheid, prijsbeleid, verkoopaantallen en (het uitblijven van) succes van ebooks in Nederland de laatste jaren maar in bijna alle gevallen gebeurde dat zonder duidelijke cijfers en feiten die als onderbouwing zouden moeten fungeren. Het CB verzorgt de distributie van bijna alle ebooks in Nederland en produceert sinds 2014 elk kwartaal een infographic met cijfers over de actuele stand van zaken van ebooks in Nederland.

Enkele dagen geleden publiceerde CB de nieuwe E-book Barometer van het tweede kwartaal van 2018. Niet zo maar weer een reguliere Barometer want deze keer heeft de infographic een thema, nl. het spannende boek. Dat maakt het vergelijken met eerdere kwartalen een stuk lastiger – en voor een aantal specifieke grafieken zelfs onmogelijk – maar toch probeer ik nog wat algemene ontwikkelingen te duiden.

Vooraf:

  • In de kop van de Barometer zijn de, vorig kwartaal samengevoegde trends voor verkopen, uitleningen en abonnementen nog steeds aanwezig zodat je in één opslag ziet hoe de cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen 12 maanden en die van hetzelfde kwartaal vorig jaar;
  • De eerste twee ‘Barometer cirkels’ zijn gelijk aan die van vorige kwartalen maar het aandeel Bestseller als ebook en Ebookprijs t.o.v. fysiek zijn vervangen door Spannende titels in Bestseller 60 als ebook en Aandeel spannend boek;
  • Alle grafieken hebben een aangepaste ‘spannende’ typografie;
  • Nieuwe grafieken zijn: Trends in prijzen, Het effect van de Gouden Strop en Afzet in kanalen per spanningsgenre;
  • Verdwenen grafieken zijn: Beschikbaarheid per kanaal en Verkopen vs abonnementen als lifecycles;
  • CB doet geen uitspraken over de mate waarin hun cijfers de daadwerkelijke markt vertegenwoordigen in Nederland. Zo levert uitgever Overamstel – één van de grootste aanbieders van ebooks in Nederland – zelf hun ebooks aan en gaan die niet via CB. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de self-published titels. Als iemand meer informatie heeft over welke titels/uitgevers nog meer niet geteld worden door CB dan hoor ik het graag.

Ebooks in Nederland Q2 2018 (of H1 2018)

E-book-barometer-NL-Q2-2018

Wat valt me op?

Een barometer toont de belangrijkste metertjes bovenaan en dat doet de E-Book Barometer ook: Het aandeel digitaal in totale verkoop (in afzet) is het afgelopen kwartaal minimaal gestegen van 7,0% (in Q4 2017) naar 7,1% (in Q1 2018) naar 7,3% nu. Een jaar geleden was dit 6,7% dus het blijft nog steeds een langzame (maar gestage) stijging. Over 154 jaar zou het aandeel 100% moeten zijn als dit zo doorgaat.

In het aandeel ebooks in online verkoop gaat het echter niet richting de 100% want de daling zet licht door. In Q2 2017 was dit aandeel maar liefst 30,9% maar het zakte in Q3 2017 weer terug naar 27,5% en vervolgens in Q4 2017 verder naar 27,2%. In Q1 2018 zette de dalende lijn zich door (26,7%) en dit kwartaal zitten we op 26,2%. Als het gaat om boeken die online verkocht worden is (ruim) een kwart een ebook en driekwart blijft papier.

Ik vond het aantal titels in de bestseller 60 die als e-book verschenen nooit een zinnige indicator omdat het procentueel gemakkelijk beïnvloed wordt door fotoboeken, kookboeken en prentenboeken die nou eenmaal niet zo handig als ebook zijn (want ze werken niet op een ereader). In het kader van de aandacht voor het spannende boek is de indicator veranderd naar het percentage spannende titels in bestseller 60 als e-book. En tja, dat is 100% omdat dit genre wel prima werkt als ebook natuurlijk. Heel spannend is het allemaal niet.

De gemiddelde e-bookprijs t.o.v. fysieke prijs is nu als een aparte grafiek opgenomen en dus is er plek voor een nieuwe meter: het aandeel van het spannende boek als e-book. 33,7% van de verkochte ebooks in Nederland is een spannend boek.

CB laat sinds vorig kwartaal de trends, behalve voor de verkopen, ook voor de uitleningen en abonnementen zien. Kijk je naar de verkoop en vergelijk je dat met Q2 van 2017? Dan blijkt de groei van 3,2% van Q1 2018 nu afgenomen te zijn en zelfs een daling van 0,9% te zijn. Kijk je naar naar de afgelopen 12 maanden dan is het nog steeds een stijging van 2,9% (tegenover 5,4% in het vorige kwartaal)

Bij de uitleningen is nog stevige groei zichtbaar al is die wat minder dan de vorige keer: vergeleken met Q2 2017 stegen de uitleningen met 11,2% (18% in Q1 2018) terwijl, als je naar de afgelopen 12 maanden kijkt, die groei hoger ligt met 18,3%. (was 18,7% in Q1 2018)

Bij de abonnementen hebben we nog steeds te maken met de forse groei dankzij Kobo Plus. Vorig kwartaal waren die groeipercentages extreem hoog met 2291% t.o.v. Q1 2017 en 1194% t.o.v. de afgelopen 12 maanden. Dit kwartaal zien we nog steeds een stijging van 364% t.o.v. Q2 2017 en 803% t.o.v. de afgelopen 12 maanden. Mooie cijfers lijkt me.

Afzet grafieken

De grafiek Verkopen en uitleningen IN AFZET laat zien dat er prachtige pieken voor zowel uitleningen als verkopen zijn in elk derde kwartaal maar ook dat dat de hierboven genoemde cijfers niet de trend van de afgelopen drie maanden weergeeft. Zowel het aantal uitleningen als het aantal verkopen is sterk gestegen in Q2 2018.

Zie je dus wel prachtig keer op keer de trend terugkomen van sterke stijgingen in Q2 en Q3 die vervolgens weer afzakken in Q4 en Q1.

exclamation uitroeptekenSinds Q3 2017 blijkt het aantal uitgeleende ebooks consequent hoger liggen dan het aantal verkopen maar zijn de trends van dalingen en stijgingen (bijna) identiek.

De Verkopen & abonnementen IN NETTO-OMZET geeft inzicht in het aandeel van abonnementsdiensten in de omzet van ebooks. De pieken en dalen van de verkoop & uitleningen uit de afzetgrafiek zijn ook te zien in deze grafiek en lijken bijna gelijk te zijn aan die van de verkoop & abonnementen. Maar goed, dit is een grafiek die omzet weergeeft en deze grafiek lijkt te suggereren dat sinds Q1 2017 er meer wordt omgezet in abonnementen dan aan verkoop van ebooks? Lees ik deze grafiek verkeerd?

De laatste keer dat CB de trends in prijzen van ebooks in een eigen grafiek liet zien was 2 jaar geleden (Q2 2016) in de vorm van de gemiddelde consumentenadviesprijs van ebooks per jaar in percentage t.o.v. het fysieke exemplaar. Daarna werd het als ‘meter’ bovenaan in de Barometer weergeven per kwartaal en dat stond in Q1 2018 op 49,7%. Deze keer staan de trends in prijzen voor alleen het genre spannende boeken centraal en wordt dus de gemiddelde prijs van dit genre boeken getoond tegenover de gemiddelde prijs van de overige ebooks. Daar valt uit af te leiden dat de gemiddelde prijs van ebooks rond de 9 euro blijft hangen en niet meer daalt (zelfs iets stijgt). En dat het spannende boek jarenlang goedkoper was dan andere genres maar dit verschil nu bijna verdwenen is.

Ieder jaar zijn in juni de Spannende Boeken Weken en de uitreiking van de Gouden Strop, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. Wat is nou het effect van het winnen van de Gouden Strop op de verkoop van de winnende titels uit de periode 2012-2018? Nou, niet geheel verrassend helpt de media-aandacht best wel bij de verkoop :) In de week dat bekend wordt gemaakt dat een titel de Gouden Strop gewonnen heeft neemt de verkoop explosief toe en dat is de twee weken erna zelfs nog meer. Daarna zakt de verkoop weer maar blijft op een veel hoger niveau dan voor het winnen van de prijs.

In de grafiek Afzet & marktwaarde PER PRIJSRANGE wordt bekeken hoe de verdeling bij de verkoop van ebooks is in de verschillende prijsklasses. Zowel de afzet (het percentage verkochte exemplaren) als de marktwaarde (afzet vermenigvuldigd met de bruto verkoopprijs) zijn in deze grafiek opgenomen en deze keer is alles gesplitst in de spannende titels en “de rest”.

Aangezien de verkoopprijs zowel op de X-as staat als in de marktwaarde is meegenomen mag je een omslagpunt verwachten tussen de goedkopere exemplaren met lagere martkwaarde en duurdere exemplaren met hogere marktwaarde. Wel is door die splitsing – en het weghalen van het aantal titels dat in de prijsrange valt – de grafiek nu extra lastig te lezen vind ik zelf.

Dat omslagpunt zit duidelijk in de prijsrange van 8 tot 9,99 euro. In deze prijsrange is de marktwaarde nipt iets hoger dan de hoogste afzet. Voor een hoge afzet en marktwaarde moet je dus in elk geval onder de 10 euro blijven met de prijs. Kom je erboven dan dalen beide aanzienlijk hoewel ook de prijsrange van 12 tot 13,99 euro nog heel goed scoort met marktwaarde.

exclamation uitroeptekenCa. 80% van de afzet wordt verkregen van spannende ebooks met een prijs die onder de 10 euro ligt terwijl dus 30% wordt verkregen met ebooks tussen de 8 en 10 euro.

Bekijk je alleen het spanningsgenre en waar ze vervolgens afgezet worden dan zie je wel leuke dingen in de subgenres. In abonnementsdiensten zijn (literaire) thrillers populair maar lijken spionage titels volledig te ontbreken. Spionage, spanning algemeen, thrillers, true crime en horror worden voornamelijk afgezet via verkoop terwijl science fiction, oorlog, avontuur en detectives het (veel) beter doen bij de uitleningen.

Voordat titels verkocht, uitgeleend of verhuurd kunnen worden moeten ze natuurlijk wel als ebook beschikbaar zijn. Die beschikbaarheid per kanaal tabel is verdwenen in deze editie echter dus het is niet duidelijk hoeveel titels voor verkoop, uitleen, abonnementsdiensten en luisterboek beschikbaar zijn. Hopelijk komt deze informatie wel terug want dit geeft het beste aan wat het verschil in aanbod is per kanaal.

De e-bookmarkt & devices in cijfers

De ebookmarkt blijft in beweging. Het aantal ebooktitels stijgt door van 51.428 titels in Q4 2017 en 51.826titels in Q1 2018 naar 52.760 in Q2 2018. Een stijging van 1,8%. (was 0,8% vorig kwartaal). Het aantal uitgevers staat nu op 333 (het was 332 in Q1) en het aantal retailers steeg van 157 naar 162.

Het recentste onderzoek van Gfk was in februari 2018 voor ereaders en in december 2017 voor tablets en smartphone bezit. Oftewel, de cijfers zijn dit kwartaal gelijk aan die van vorig kwartaal omdat er geen nieuw onderzoek gedaan is. Het aantal ereaders in Nederland blijft dus 2,2 miljoen en er zijn 9,5 miljoen tabletbezitters en 11,9 miljoen smartphonebezitters in Nederland.

#

Tweetweekoverzicht week 28 2018: Unpaywall begint Gettheresearch, Utrechts Archief doet slim met auteursrecht, YouTube maakt Copyright Match beschikbaar en zoeken in boeken bij Open Library

vakblog tweetweekoverzicht
Elke week maak ik een tweetweekoverzicht waarin ik alsnog stil sta bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.

Unpaywall ontwikkelt research portaal

Ik ben een groot fan van Unpaywall waarmee je open access versies kunt vinden van wetenschappelijke artikelen die achter een betaalmuur van een uitgever zitten. Dat doet Unpaywall met een browserextensie die signaleert dat er een verwijzing naar een artikel op een pagina staat die je bekijkt (als er een DOI nummer staat om precies te zijn), en die dan vervolgens op zoek gaat naar een open access variant.

Afgelopen week kondigde Unpaywall aan bezig te zijn met de ontwikkeling van een zoekmachine/portal waarmee je ook actief zelf kunt gaan zoeken in het gigantische aanbod van open access artikelen. Op Gettheresearch.org wordt er nu gebouwd en kun je je aanmelden voor een early access toegang. Early access voor open access. Het kan niet early genoeg zijn voor iedereen die wetenschappelijke informatie zoekt, toch?

Utrechts Archief zoekt auteursrecht online beeldmateriaal uit

De diverse rechtszaken tegen erfgoedinstellingen – zoals recentelijk in Voet vs Erfgoed Leiden – hebben archieven in veel gevallen doen besluiten om al hun gedigitaliseerd beeldmateriaal offline te halen. Maar het kan ook anders.

Het Utrechts Archief heeft een groot project afgerond waarbij (erfgenamen van de) rechthebbenden werden benaderd om afspraken te maken over het gebruik van het gedigitaliseerde beeldmateriaal. Alleen materiaal waarvan het archief weet dat de rechten van verlopen zijn of waarvoor dergelijke licentie-afspraken gemaakt zijn worden nog online gezet.

De toegevoegde waarde is dat daarmee ook voor het publiek duidelijker is wat er wel en niet met dat beeldmateriaal mag gebeuren. In de beeldbank staat bij elke foto de licentie vermeld en er kan ook op gefilterd worden op gebruiksrecht/licentie.

utrechts archief
Ik denk dat 11 verschillende licenties/gebruiksrechten met afkortingen weergeven nog een tikkie gebruiksvriendelijker kan (PDM zijn foto’s die in het publiek domein zitten en STZ is volgens mij de aanduiding dat het alleen in de studiezaal van het Utrechts Archief geraadpleegd kan worden) maar het is een uitstekende manier om met de vervelende auteursrechtspagaat om te gaan.

En onder het mom van gebruiksvriendelijkheid worden in zoeksystemen sowieso al te vaak concessies gedaan aan functionaliteit als je het mij vraagt dus eigenlijk is dit helemaal prima :)

YouTube maakt Copyright Match beschikbaar

In mei begon YouTube met het testen van Copyright Match, een tool waarbij geuploade video’s automatisch ‘bewaakt’ worden door een systeem dat lijkt op ContentID, het controlesysteem waar YouTube al jaren mee werkt. Het grote verschil is dat met Copyright Match iedereen zelf zijn eigen video’s kan aanmelden en op die manier zijn eigen content kan beschermen (en er geld aan verdienen).

Afgelopen week kondigde YouTube aan te beginnen met het uitrollen van Copyright Match onder de gebruikers. In eerste instantie beperkt YouTube zich tot de kanalen die meedoen aan het Partner Program van YouTube (wat het beperkt tot de grotere kanalen) en volgens Plagiarism Today werkt Copyright Match alleen voor het vergelijken van volledige video’s. Oftewel, als iemand een video uploadt, deze beschermt met Copyright Match en een andere uploader pakt een deel uit die video en plaatst het op een ander kanaal, dan werkt Copyright Match niet.

Maar goed, het is zonder twijfel een eerste stap in wat later veel verfijnder zal worden vermoed ik. Het beschermen van je rechten op video’s is een aanzienlijk grotere hype dan het vrijelijk delen ervan ooit was en de techniek zal het in de toekomst alleen maar makkelijker maken om het eigenaarschap op elk stukje content op internet te claimen.

Hoe blij je daarmee moet zijn, dat is een hele andere discussie.

Zoeken in boeken bij Open Library

Open Library is een project (en onderdeel) van The Internet Archive dat beoogt om elk boek te beschrijven met een eigen webpagina. De ultieme bibliotheekcatalogus dus.

Maar Open Library beperkt zich niet alleen tot catalogiseren en metadata. Ze lenen ook daadwerkelijk ebooks uit aan iedereen die zich registreert en maken downloads van boeken beschikbaar voor de visueel gehandicapten. De collectie is opgebouwd uit aan Open Library gedoneerde fysieke boeken die door Open Library vervolgens gedigitaliseerd worden en geschikt gemaakt voor lenen en downloaden.

Daarmee zoekt Open Library ook meteen de uiterste rand van het (Amerikaanse) auteursrecht op – of zoals de rechthebbenden in Amerika zeggen: gaan er ver overheen –  maar feit blijft dat tot nu toe niemand echt zin heeft gehad om een jarenlang durende juridische strijd met deze nonprofit-organisatie aan te gaan. Die er natuurlijk wel voor zorgt dat hun werkwijze voldoende ruimte biedt om de interpretatie van fair use in het Amerikaanse recht in hun voordeel uit te leggen.

Sinds gisteren heeft Open Library een nieuwe functie toegevoegd aan hun catalogus. Je kunt nu namelijk de 4 miljoen gedigitaliseerde boeken full-text doorzoeken op zinssnedes en quotes. Net als bij Google Books krijg je alleen de regels vlak voor en vlak na de gevonden zoektermen te zien – en kun je dus niet het boek online lezen – maar het interessante is dat Open Library heel veel boeken heeft die simpelweg niet in Google Books opgenomen zijn. Engelstalige romans bijvoorbeeld vind je wel bij Open Library en niet bij Google Books.

Search Inside is (nog?) een beetje verstopt op de website van Open Library maar werkt verder wel prima. Ik probeerde het uit met een zoekactie op ‘anchor pegs’ en vond zonder problemen het boek waarin ik het had zien staan: The Funhouse. En waarvan ik het wist dat die in de Open Library stond.

open library search inside
Het aardige is dat deze zoekactie dus de versie uit 1994 oplevert van Dean Koontz (en er in het record Unknown author staat) maar ook de versie uit 1980 van Owen West, wat het pseudoniem is waar Koontz het in 1980 onder publiceerde. Er valt dus ook nog wel wat te doen aan de metadatering en catalogisering ;-)

Het zal de Society of Authors niet blij (minder geïrriteerd) maken maar het doorzoekbaar maken van miljoenen boeken en dit soort zoektools maakt me als informatiespecialist en boekenliefhebber wel vrolijk. Het zorgt er niet alleen voor dat je boeken waar je de titel van bent vergeten weer kunt opzoeken maar maakt het ontdekken van nieuwe, onbekende, titels ook een stuk eenvoudiger!

#

online bibliotheek header

Ebooks lenen bij de online Bibliotheek (om op je ereader te lezen)

Eindelijk weer eens de (nieuwe) ereader te voorschijn gehaald om ebooks te gaan lezen tijdens de vakantie? Die ebooks kun je kopen maar natuurlijk ook lenen bij de online Bibliotheek. Inmiddels zijn er ruim 20.000 titels beschikbaar maar is het niet altijd mogelijk – en makkelijk – om ze op je ereader te lezen. Tijd dus voor een uitleg van hoe het lenen bij de online Bibliotheek werkt.

Waarom is er een aparte uitleg nodig?

Vanaf 2013 worden bijna alle ebooks in Nederland verkocht met watermerkbeveiliging. Dat is een beveiliging waarbij persoonsgegevens en transactiegegevens (van de verkoop) zichtbaar en onzichtbaar worden verwerkt in het ebookbestand zelf. Iets wat ik bepaald geen fijn idee vind maar wat een enorme verbetering was ten opzichte van wat daarvoor gebruikt werd. Tot 2013 werden namelijk technische restricties gebruikt in de vorm van Adobe DRM.

DRM staat voor Digital Rights Management en zoals de naam aangeeft “beheert” (lees beperkt) het je rechten om te doen en laten met een ebook wat je zelf wilt doen. Ook al had je het gewoon netjes gekocht. Adobe DRM vereist dat je een Adobe account aanmaakt en dat gekochte ebooks gedownload worden via speciale software (Adobe Digital Editions) die het ebook koppelt aan je account maar ook aan (alleen) de apparaten die met dat account zijn geautoriseerd.

In de periode 2007-2013 kreeg ik wekelijks meerdere vragen in mijn mailbox over Adobe DRM van mensen die keurig ebooks hadden gekocht en nu in de problemen waren geraakt omdat ze dachten dat ze die gekochte boeken aan familieleden cadeau konden geven (kan en mag dus niet), omdat ze hun wachtwoord van het Adobe account vergeten waren en het niet konden resetten of omdat ze hun ereader niet geautoriseerd kregen in Adobe Digital Editions. Het was vaak een hele puzzel om dat soort problemen opgelost te krijgen.

Nu er al ruim 4 jaar alleen nog maar (Nederlandse) ebooks met watermerkbeveiliging verkocht zijn zou je bijna vergeten dat Adobe DRM nog steeds gebruikt wordt in Nederland. Jawel, bij het lenen van ebooks bij de online Bibliotheek …. want het is vooralsnog de enige manier om er voor te zorgen dat geleende ebooks ook weer automatisch verdwijnen van je ereader nadat de ‘uitleentermijn verstreken is’.

En dat betekent dat alle problematiek rondom Adobe DRM nog steeds van toepassing is op het lenen van ebooks. Inclusief het moeten hebben van een Adobe ID account, het moeten installeren van Adobe Digital Editions en het moeten autoriseren van je ereader in die Adobe software. Het wordt ook nog wat extra ingewikkelder omdat je ook een account voor de online bibliotheek zelf moet hebben natuurlijk en daarnaast niet alle titels beschikbaar zijn om te lezen op een ereader – veel titels zijn alleen in de Bibliotheek app te lezen.

Maar laat ik beginnen bij het begin.

Account aanmaken bij de online Bibliotheek

De online Bibliotheek heeft sinds enige tijd een eigen website waar diverse digitale diensten van de openbare bibliotheek ondergebracht zijn. De site en de diensten worden beheerd door de Koninklijke Bibliotheek en niet door de openbare bibliotheken zelf. Daar merk je verder vrij weinig van maar het betekent wel dat je een apart account nodig hebt om in te loggen bij de online Bibliotheek.

online bibliotheek registreren
Als je al wel lid bent van een (willekeurige) openbare bibliotheek in Nederland dan kun je je met behulp van je bibliotheekpas registreren voor een gratis account bij de online Bibliotheek. Je hebt daarvoor je pasnummer nodig dat op de pas staat en het wachtwoord of pincode dat je gebruikt om boeken te verlengen of reserveren via de website van je eigen bibliotheek. Wachtwoord kwijt of heb je dat nog nooit aangevraagd? Dan kun je in dit overzicht terugvinden hoe je dit regelt bij je eigen lokale bibliotheek.

Ben je geen lid van de openbare bibliotheek, dan kun je ook rechtstreeks een digitaal (only) abonnement afsluiten op de online Bibliotheek. Dat kost je 42 euro per jaar voor een regulier abonnement of 21 euro voor een kennismakingsabonnement waarbij je slechts 6 ebooks per jaar kunt lenen. Alle abonnementen geven overigens ook toegang tot alle titels in de Luisterbieb app mocht je behalve lezen ook luisteren naar boeken leuk vinden.

Welke ebooks kun je lenen?

De ebookcollectie van de online Bibliotheek omvat inmiddels ruim 20.000 titels in een groot aantal genres. De wetgeving werkt voor bibliotheken anders voor ebooks dan voor fysieke boeken en dit heeft als gevolg dat de bibliotheken niet zo maar alle titels kunnen inkopen en aanbieden. Ze moeten letterlijk voor alle titels overeenkomsten sluiten met de uitgevers. Je vindt daarom best veel bekende titels bij de online Bibliotheek maar de recente bestsellers ontbreken bijna altijd omdat uitgevers de bibliotheken liever niet laat concurreren met de verkoop van die titels.

Titels (en auteurs) kunnen komen en gaan dankzij aflopende en nieuwe overeenkomsten maar je vindt er o.a. titels van Camilla Läckberg, Loes den Hollander, Paulo Coelho, Isabel Allende, Suzanne Vermeer en Tommy Wieringa maar ook van een groot aantal kinderboekenschrijvers.

Lenen voor op je ereader, in de app of via de computer?

Je hebt flink zitten grasduinen door het aanbod van titels en je hebt een paar titels gevonden die je graag wilt lenen en lezen. Dan is het een kwestie van inloggen – als je dat nog niet gedaan had – en downloaden maar, toch?

Ja en nee. Een titel kan in de ebookcollectie van de online Bibliotheek zitten maar pas na het inloggen zie je op welke manieren je deze kunt lezen. Neem bijvoorbeeld het eerste deel van de Kameleon boeken:

online bibliotheek schippers
Lenen is geen probleem maar er zijn slechts twee manieren om dit boek te kunnen lezen en je moet uit één van deze methoden kiezen voordat je op de Leen e-book knop kunt klikken. De schippers van de Kameleon kun je alleen via de Bibliotheek app op je telefoon of tablet lezen danwel via de online reader op je computer.

Wil je het per se op je ereader lezen? Dan kan dat simpelweg dus niet. De uitgever heeft er voor gekozen om het boek niet beschikbaar te maken voor het lezen op ereaders – uit angst voornamelijk dat het dan gemakkelijker illegaal gekopieerd kan worden – en je bent dan feitelijk gedwongen om het boek alsnog in de app of online te lezen.

Helaas is het ontbreken van de mogelijkheid om een boek op een ereader te lezen geen uitzondering. ALLE titels kunnen in de Bibliotheek app of online gelezen worden maar iedereen die per se op een ereader wil lezen zal expliciet moeten opletten of die optie er überhaupt wel is. Van de 14 titels van Tommy Wieringa zijn er bijvoorbeeld maar drie te lezen op een ereader, van Camilla Läckberg nog 14 van de 25 titels maar van de 28 titels van Suzanne Vermeer is er zelfs geen één te lezen op een ereader.
Van andere auteurs zijn gelukkig wel alle titels op een ereader te lezen en in het algemeen geldt: hoe bekender de auteur, hoe groter de kans dat je hun boeken niet op je ereader kunt lezen.

online bibliotheek camilla

Bijna alle ereaders zijn wel geschikt om geleende ebooks op te kunnen lezen als je een titel gevonden hebt die dat ook toestaat. Er zijn echter een paar uitzonderingen. De (oude) Sony ereaders kunnen niet overweg met Adobe Digital Editions maar gebruiken hun eigen Sony Reader software waarmee je via een omweg alsnog kunt lezen.
En eigenaren van een Kindle ereader vissen volledig achter het net want via de online Bibliotheek worden alleen de met Adobe DRM beveiligde EPUB ebooks aangeboden waar een Kindle niet mee overweg kan. Converteren van de bestanden naar het eigen formaat van de Kindle ereaders is ook niet mogelijk dankzij de beveiliging.

Je boekenplank

Zodra je een ebook geleend hebt (met de Leen e-book knop) komen ze terecht op je boekenplank. Bij ‘Mijn boekenplank’ kun je zien welke je op dit moment geleend hebt maar ook alle titels die je eerder geleend hebt en waarvan de uitleentermijn verlopen is.

Met een regulier (bibliotheek) abonnement kun je maximaal 10 titels tegelijk lenen en op je boekenplank zetten. Deze titels blijven er 21 dagen staan en kunnen niet tussentijds ingeleverd worden om plaats te maken voor andere titels. Leen je nu dus 10 titels in één keer, dan kun je over 3 weken pas weer nieuwe titels toevoegen.

Bij de boeken die je ‘Nu geleend’ hebt zie je per titel staan tot hoe lang deze beschikbaar is. Is die termijn verstreken? Dan wordt de titel dus verplaatst naar het ‘Eerder geleend’ tabblad en kun je het ebook opnieuw lenen bijvoorbeeld.

Afhankelijk van hoe de titel te lezen is – en welke keuze je dus gemaakt hebt – krijg je bij elke titel te zien dat je deze ofwel automatisch in de Bibliotheek app kunt openen danwel online kunt gaan lezen. Als de titel ook beschikbaar is voor ereaders dan zie je daar een downloadknop bij staan. Overigens tellen de verschillende leesvormen van één titel niet apart mee en kun je dus één titel met drie leesvormen op je boekenplank zetten.

online bibliotheek downloadknop

Daarmee download je echter niet het ebook maar een bestandje dat geopend moet worden in Adobe Digital Edition.

Downloaden van geleende ebooks met behulp van Adobe Digital Editions

Als je op de downloadknop van een geleende titel klikt wordt er een URLLink.acsm bestandje gedownload. Dat is een piepklein metadatabestandje waarin de ‘echte’ downloadlink staat maar die alleen geopend kan worden in Adobe Digital Editions.

Deze software zorgt er enerzijds voor dat het gedownloade ebook wordt versleuteld met jouw unieke Adobe ID en anderzijds dat alle apparaten die dat ebook vervolgens kunnen openen geautoriseerd zijn met datzelfde Adobe ID. Je hebt dus Adobe Digital Editions nodig om het ebook te kunnen downloaden maar ook om je computer en ereader(s) te autoriseren zodat ze dat ebook daadwerkelijk kunnen openen. Het zorgt er tot slot voor dat het ebook automatisch niet meer geopend kan worden als de “uitleentermijn” verstreken is.

Stap 1. Maak een Adobe ID aan of verifieer dat je alle gegevens hebt

Ga naar de website van Adobe Nederland en klik rechtsbovenaan op Aanmelden. Een Adobe (ID) account is altijd een mailadres en mocht je dit jaren geleden hebben aangemaakt (en vergeten) dan kun je hier bij Wachtwoord vergeten proberen je account te herstellen.

Heb je geen Adobe ID dan kun je op Vraag een Adobe ID aan klikken om er eentje aan te maken.

Schrijf het mailadres dat je als Adobe ID aanmaakt en het bijbehorende wachtwoord ergens op. BEWAAR HET ERGENS. De helft van alle Adobe DRM vragen die ik ooit ontving gingen over vergeten wachtwoorden omdat je het eenmalig instelt in Adobe Digital Editions en daarna nooit meer gebruikt.

Stap 2. Adobe Digital Editions (ADE) installeren

Hoewel je normaliter altijd het beste de recentste versie van software kunt installeren (ADE versie 4.5.8 op moment van schrijven), is het mijn ervaring dat de oudere versies minder toeters en bellen bevatten en daardoor ook een stukje gebruiksvriendelijker zijn. Ik gebruik zelf versie 2.01 uit 2013 en die werkt uitstekend. Je kunt deze versie nog steeds rechtstreeks van de Adobe website downloaden voor zowel Windows als Mac.

Bij de installatie wordt ook om je Adobe ID en bijbehorende wachtwoord gevraagd dus zorg dat je die bij de hand hebt.

Stap 3. Autoriseren van je computer en je ereader(s)

Het verschilt een beetje per versie van ADE maar door het ingeven van je Adobe ID en wachtwoord wordt je computer ook meteen geautoriseerd (en anders gebeurt dat als je ADE voor het eerst opstart na de installatie).

Je ereader moet je echter ook autoriseren vanuit ADE zelf. Open Adobe Digital Editions en verbindt dan je ereader met de computer middels de USB kabel (kies eventueel op de ereader voor Verbinden met de computer als die daar om vraagt) zoals je dat al gewend bent in Windows of MacOS.

Adobe Digital Editions zal de ereader herkennen en vragen om die te autoriseren. Vraagt ADE het niet zelf, dan kun je in het menu de optie vinden om een apparaat te autoriseren. Doe dat en vanaf dat moment kun je in ADE geopende ebooks versturen naar de ereader en kunnen ze daar ook geopend worden.

Op diverse ereaders – zoals de Kobo ereaders – kun je ook rechtstreeks je Adobe ID accountgegevens invullen zodat je niet per se de ebooks met Adobe Digital Editions op de ereader hoeft te zetten maar ze ook, na het downloaden, zelf in de Verkenner (of Finder) naar de ereader kan slepen. Je hebt dan nog steeds wel ADE nodig om de ebooks te downloaden maar je hoeft dan je Kobo ereader niet te autoriseren in ADE.

Stap 4. Downloaden van geleende ebooks

Zo, alles staat eindelijk klaar om de geleende ebooks te kunnen downloaden en lezen. Het is even wat moeite maar dan kun je ook aan de slag. Het goede nieuws is wel dat de bovenstaande stappen eenmalig zijn en dat door de installatie van Adobe Digital Editions je computer weet dat die na het downloaden van (en dubbelklikken op) het URLLink.acsm bestandje automatisch ADE moet openen en het daadwerkelijke ebook gaat downloaden.

Gedownloade ebooks zijn als beveiligde EPUB bestanden te vinden in de My Digital Editions map die je in de Mijn documenten map van je Windows computer aantreft. Als je dus je Adobe accountgegevens op je ereader hebt ingevuld dan kun je de ebooks rechtstreeks vanuit die map naar je ereader slepen.

Je ziet in Adobe Digital Editions dat het geleende boek gedownload wordt (terwijl het tegelijkertijd beveiligd wordt met je Adobe ID) en opgeslagen in de bibliotheek van de software. Koppel nu je ereader aan je computer terwijl Adobe Digital Editions geopend is en – mits deze geautoriseerd is – kun je de gedownloade titel(s) op je ereader zetten.

Daarna heb je dus 21 dagen de tijd om het boek te gaan lezen op je ereader. Veel leesplezier!

Meer weten? Of heb je nog vragen? Kijk dan (ook) bij de klantenservice van de online Bibliotheek of neem contact met ze op.

#

Pagina 1 of 707123...153045...Laatste »
  • © 2006- 2018 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top