Onderwijs & Ontwikkeling

Afgelopen vrijdag bezocht ik als gast een bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Onderwijs & Ontwikkeling in Utrecht. Als thema stond het fenomeen hogeschoolbibliotheek geagendeerd en dus was dit een goede gelegenheid om met onderwijskundigen van gedachten te wisselen over nut en noodzaak van een hogeschoolbibliotheek in het onderwijs. Leidraad was het rapport met de toekomstverkenning die vorig jaar door het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken is opgesteld en deze groep was dan ook een mix tussen onderwijskundigen en afgevaardigen uit diverse hogeschoolbibliotheken.

Enigszins voorspelbaar, doch daarom niet minder interessant, was de splitsing van onderwerpen in de discussie. Enerzijds de facilitaire kant door de wens een goed ingerichte leeromgeving te bieden, anderzijds de rol die informatiespecialisten zouden moeten spelen door meer vorm en ontwikkeling aan het onderwijs mee te geven. Terecht werd geconstateerd dat tot op de dag van vandaag het eenvoudig mogelijk is voor een student om zijn/haar diploma te behalen zonder daarvoor ooit een stap in de bibliotheek gezet te hebben.

Met het Xplora model van Avans in het achterhoofd was de eerste conclusie snel getrokken: een goed gebruik (en het sturen daarop) van een leeromgeving is een wenselijke ontwikkeling. Een tweede conclusie duurde wat langer maar kan samengevat worden als het loslaten van de traditionele rol en echt integreren in het onderwijs. Niet door een u-vraagt-wij-draaien mentaliteit maar door als gelijkwaardige gesprekspartner mede vorm te geven aan het gegeven onderwijs. Niet alleen de theorie van vaardigheden maar ook vakinhoudelijk mee kunnen praten over de onderwerpen waar een School mee bezig is. Absoluut de richting die ook door Windesheim ingeslagen is met het Schoolteam model.

De facilitaire kant baart me echter zorgen en blijft, ook afgelopen vrijdag, de kop opsteken. Ja, ook ik denk dat een verregaande integratie/infiltratie in het onderwijs een goede koers is maar feit blijft dat op docent niveau de vragen aan een hogeschoolbibliotheek erg uitvoerend van aard zijn: een sleutelrol spelen in begeleiden van docenten tav de elektronische leeromgeving, invulling geven aan wat Web 2.0 voor docenten kan betekenen, een rol nemen tav het fenomeen Second Life … om maar enkele kreten uit de bijeenkomst te noemen.

Is dit de rol die de bibliothecaris op zich moet nemen? Er lijkt een kloof te zitten in het beleidsmatig willen handelen en de uitvoerende vraag die aan de bibliothecaris gesteld wordt.

Tijdens de studiedag van SOS vorige week werkte ik samen met Roel en Erik Ploeger een mogelijk project uit over informatievaardigheden. Competenties en integratie aan de kant van het onderwijs … het leveren en produceren van op-maat bronnen aan de kant van de voorziening (Mediacentrum). Juist bij dat laatste lijkt nu nergens de aandacht te liggen; de focus op ontwikkeling en aansluiten op onderwijs domineert de nog steeds essentiele kant van bibliotheekinhoudelijke ontwikkelingen. Wie zorgt er voor dat er een goede (digitale) collectie beschikbaar blijft voor studenten en docenten? Wie zorgen voor zelf geproduceerde bronnen en ontwikkelen de benodigde kennis om dit ook te doen? Vraagstukken die onderbelicht blijven naar mijn mening. Het lijkt ook bijna verboden te zijn om breed en aanbodgericht bezig te zijn, terwijl het als hogeschoolbibliotheek toch onmogelijk is om alleen maar vraaggericht te werken voor meer dan 15000 studenten en 1500 medewerkers.

De meerwaarde van de discussie met onderwijskundigen was echter al bereikt door het feit *dat* er een discussie plaats vond. Veel onderwijskundigen hadden nooit gedacht om de diensten en mogelijkheden van de bibliotheek mee te nemen in hun adviezen en dit bewustwordingsproces is al een hele winst. Hopelijk zal dit kunnen leiden tot betere samenwerking in de toekomst voor wat ook een gezamenlijk belang zou moeten zijn. Vanzelfsprekend is die laatste gedachte echter nog niet dus we moeten nog aan de slag!

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (2) Write a comment

 1. Hey Raymond, jammer dat ik deze bijeenkomst moest missen. Het is een interessante en belangrijke discussie. Het is een precaire balans tussen het eigen domein van de bibliotheken en het onderwijsdomein, het vraaggericht opereren en het pro-actief “eigenstandig” opereren van bibliotheken.
  Het lijkt me dat we een onderwerp hebben voor een volgende I & S!

  Reply

 2. ‘Veel onderwijskundigen hadden nooit gedacht om de diensten en mogelijkheden van de bibliotheek mee te nemen in hun adviezen”.
  Goede ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd, wat ze precies meenemen in hun adviezen, en wat er uiteindelijk in de praktische uitvoering zal veranderen. Houd je ons op de hoogte?

  Reply

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
  Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top