Benchmarken

Binnen het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) is Windesheim sinds 4 jaar de trekker en initiatiefnemer van de SHB Benchmark hogescholen. Geboren vanuit de gedachte om op diverse kwantitatieve aspecten de onderlinge vergelijking aan te gaan maar vooral ook om zelf bewuster om te gaan met het kwantificeerbaar maken van de eigen dienstverlening. Sinds de nulmeting van 2002 proberen we de verschillende elementen te meten bij ruim 10 hogeschoolbibliotheken op een manier die voor iedereen eenduidig en uniform zijn.

Dat valt bepaald nog niet mee.

O.a. grote verschillen in interpretaties, totaal verschillende manieren van werken en organisatorische verschillen tussen de hogeschoolbibliotheken maken het elk jaar weer een opgave de benchmarkgegevens te verzamelen maar ook voor de benchmark 2005 is dat weer gelukt. Deze keer met hulp van de UKB benchmark-expert, Henk Voorbij, die een uitgebreide analyse wist te produceren aan de hand van de verzamelde ruwe gegevens. Vandaag was de presentatie van de benchmark 2005 aan de deelnemers in Den Haag en zijn collega Rensje en ik richting Haagse Hogeschool vertrokken.

Dat men onder de indruk was van al die grafieken, gebruik van performance indicatoren, gemiddelden, medianen en de Pearson correlatiecoëfficient, dat was al gelijk duidelijk. De neiging om meteen conclusies te verbinden aan de getalletjes was echter net zo prominent aanwezig. Dat de interpretatie van alle gegevens alleen door de instelling zelf gedaan kan worden aangezien deze als enige weet in welk context dit zich allemaal afspeelt, werd door Henk Voorbij in zowel de analyse als de presentatie toegelicht, maar het kwartje viel niet helemaal had ik het idee. De impuls om te concluderen dat men het op bepaalde punter beter dan de andere hogeschoolbibliotheken doet, blijkt slecht te onderdrukken zijn en ik moet zelf ook wel toegeven erg tevreden te zijn met bepaalde uitslagen en scores. Dat gevoel heb ik vast ook niet omdat de getallen los me zoveel zeggen. Het voelt goed als je op nummer 1 staat en je baalt als je op nummer 11 staat.

Welke conclusies we voor onszelf echt kunnen trekken nav de benchmark 2005, daar zullen we nog even naar moeten kijken. In de tussentijd maken we ons op voor het uitvoeren van de benchmark 2006 bij hopelijk nog meer dan 11 hogescholen … Windesheim wil alles weten :)

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top