Valorisatie

Zo af en toe kom je weer een nieuw woord tegen (voor mij nieuw tenminste) en gisteren las ik een artikel op de site van de HBO Raad dat mijn vocabulaire weer aanvulde. Valorisatie.

Ik sprak het even hardop uit, duidelijk articulerend alsof het een slokje van een wijn was die je even door de mond laat rollen. Valorisatievalorisatie. Het klinkt fruitig en heeft een goede afdronk. Het klinkt alsof je weet waar je het over hebt!

Ik las daarna snel verder om te achterhalen wat het woord eigenlijk betekende. Wel zo handig als ik het straks te pas en te onpas in mijn gesprekken ga verwerken natuurlijk.

Valorisatie is de term die wordt gebruikt om de benutting van kennis en het
creëren van maatschappelijke en economische waarde te bevorderen. Nederland wil
innovatie en de kennisintensieve samenleving uitbouwen en ten volle benutten.
Daarvoor moet de aanwezige kennis bij universiteiten en hogescholen, optimaal
wordt gebruikt: de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid
moet verder worden bevorderd.

Nu raakte ik pas echt onder de indruk. Niet alleen een nieuw woord maar ook nog goed toe te passen in kennis- en informatiemanagement en dat is natuurlijk ons dagelijks brood in het Mediacentrum.
"Volgens mij moeten we meer aan valorisatie gaan doen"
"Is de valorisatie al geoptimaliseerd binnen Windesheim?"
"Is het valorisatieplan al gereed?"
"Zijn wij wel valoriserend bezig?" (om maar eventjes stoer de werkwoordsvorm te gebruiken)

Zoals het een goede bibliothecaris betaamd, zocht ik in de Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal nog even dit woord op en waarempel, het woord bestaat al ruim een eeuw!

valorisatie
va·lo·ri·sa·tie
/valoriza(t)si/, /vAloriza(t)si/
de (v.)
(1901-1925) <Fr. valorisation

1· (geldwezen) hernieuwde vaststelling van de waarde van een schuldvordering, die ten gevolge van valutadaling, noodtoestand van de staatsfinanciën of andere regeringsmaatregelen sterk gedeprecieerd of noodlijdend geworden is
2· (handelseconomie) samenstel van maatregelen die ten doel hebben de prijs van grondstoffen of producten op een zeker peil terug te brengen, teneinde de productie weer lonend te maken

Deze toepassing van het woord is dan wel weer nieuw. Het woord van de dag is dus valorisatie. Lang leve de valorisatie!

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top