… en toen waren er nog maar vier

Dat de informatieprofessionals een interessant vakgebied hebben, dat hoef ik op een vakblog niet te benadrukken. Om lid te worden van dit illustere en magische gezelschap, hoef je geen geheime rituelen te doorlopen maar is het altijd wel een interessante opleidingsroute geweest. In de jaren 70 was er de POBOB opleiding, specifiek gericht op openbare bibliotheken, in de jaren 80 was er de BDA opleiding, eind jaren 80 en begin jaren 90 werd het de BDI om in 1996 over te gaan naar de IDM (InformatieDienstverlening en -Management) opleiding.

Kenmerken van al die opleidingen waren dat er al die jaren stevige discussies zijn geweest over de mate waarin de opleiding aansloot op het beroepenveld, het niveau van de opleiding (aangezien zoveel afgestudeerden MBO activiteiten verrichtten in hun werkomgeving) en het feit dat geen enkele opleiding op alle locaties dezelfde invulling had. Er waren 6 BDI opleidingen en daarna 6 IDM opleidingen die zo'n verschillend curriculum hadden dat je rustig kon spreken over 6 verschillende opleidingen. Iets dat door menig visitatiecommissie benadrukt en bestraft is.

De klassieke bibliotheekopleiding is qua invulling (POBOB en BDA) al vele jaren geleden overleden. Vakinhoudelijke elementen als classificeren en inhoudelijk toegankelijk maken van informatie is vervangen door grote hoeveelheden managementvakken en informaticavakken. Niet geheel onterecht want het vakgebied waarin de informatieprofessional handelt is ook radicaal veranderd. Vroeger hadden we UDC, SISO en gesegmenteerde trefwoorden .. nu is het OpenURL, DOI, Linkresolvers, Webservices, Web2.0 en metadata.

Inderdaad, de techniek is onlosmakelijk verbonden geraakt met ons vakgebied en daarmee is niet alleen de scheidslijn tussen een IDM opleiding en een opleiding Bedrijfskundige informatica vervaagd, op competentieniveau zijn afgestudeerden niet meer van elkaar te onderscheiden en zijn de klassieke vaardigheden van een bibliothecaris niet langer gewenst door het beroepenveld. Hiermee komt de vraag op tafel of de IDM opleidingen nog wel bestaansrecht hebben.

Deze week hoorde ik dat Avans stopt met de IDM opleiding per september 2007 en actief potentiele studenten verwijst naar de BI opleiding, die een Kennis- en Contentmanagement minor heeft. En jawel, op de site van de Hogeschool Zuyd is te lezen dat vanaf september 2007 de huidige IDM opleiding verdwijnt en fuseert met de opleiding Bedrijfskundige Informatica tot een nieuwe opleiding Information Management. Van zes IDM opleidingen terug naar vier. Wie volgt?

Tijd om over onze eigen vaardigheden en competenties na te denken …..

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top