LORENet

Gisteren had ik een gesprek met Wiebe Nijlunsing over repositories in het algemeen en LORENet in het bijzonder. LORENet (Learning Objects REpository Network) is een Surf project waarin een repository met leermiddelen uit het hoger onderwijs opgebouwd wordt.
Reden voor het gesprek is het feit dat repositories in het HBO eindelijk wat meer in gebruik raken. Windesheim was 1 van de 7 deelnemende instellingen aan de HBO Kennisbank, waarin afstudeerverslagen van studenten opgeslagen zijn, en mijn idee is nu om o.a. het voorbeeld van Fontys en de Haagse Hogeschool te volgen door een repository met medewerkerspublicaties te gaan bouwen.

Als extra puzzelstukje staat Windesheim op het punt om een integraal contentmanagement systeem in te voeren. Integraal omdat het effectief de opslagplaats moet worden voor alle content die in Windesheim/door Windesheimers geproduceerd wordt. Interessant omdat dit dan potentieel ook de publicaties van medewerkers zou kunnen omvatten maar, niet geheel onbelangrijk, ook al het onderwijsmateriaal dat zich thans in onze elektronische leeromgeving, Blackboard, bevindt.

Voor LORENet is het denk ik nodig dat de repository (de bak met leermiddelen die nu in BB zit) gekoppeld wordt aan BB. Leermiddelen moeten in de repository komen op een manier die zo makkelijk mogelijk is maar het is de vraag of dat met het nieuwe CMS mogelijk is. Via Surf zal volgende maand een nieuwe dienst gelanceerd worden die repositories host en van Wiebe begreep ik dat er al ervaringen zijn met een ander CMS, gekoppeld aan BB. Dit heet Hive en bij de TU Delft en in Wageningen wordt dit op deze manier al gebruikt.

Wat is wijsheid? Insteken op een bestaande repository via de HBO Kennisbank? Insteken op het CMS dat op Windesheim gaat komen? De nieuwe repositorydienst van Surf? Of toch kijken naar de mogelijkheden van Hive?

22 mei is de startbijeenkomst van de SURF werkgroep HBO-repositories en daar zal ik mijn licht verder proberen op te steken.

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top