Digitale bibliotheek & licenties

Bij het Samenwerkingverband Hogeschoolbibliotheken leeft al langere tijd het idee om een gezamenlijke digitale
bibliotheek op te bouwen. Bij de evaluatie van de samenwerking met het Licentiebureau van SURFdiensten is het idee nogmaals gesignaleerd en wordt er nu o.a. geinventariseerd hoe hogeschoolbibliotheken tegen het gebruik van databanken aankijken, de wijze van financiering, het idee van een gezamenlijke basisvoorziening en hoe een digitale bibliotheek richting/met het onderwijs functioneert.

Mijn eigen ideeën hierover veranderen nog regelmatig maar met alle recente ontwikkelingen lijkt het voor mij toch wel een bepaalde kant op te gaan. We zien meer en meer initiatieven waarin uitgevers het onderwijs (onze Schools) rechtstreeks benaderen, waarbij de focus ligt op het beschikbaar maken van digitale leermiddelen, die in dit stadium vooral gekoppeld zijn aan vervanging van verplichte literatuur, maar die tot doel hebben een plek te krijgen in de elektronische leeromgeving waar studenten rechtstreeks (en zij alleen!) toegang krijgen tot die content.

Voorbeelden zijn de huidige deal tussen HB Uitgevers en Windesheim, Wizbone en de School of Built Environment & Transport en de pogingen van Van Gorcum om eindelijk eens met hun Sherpa project aan de bak te komen bij de School of Education. Ook Bohn, Stafleu en van Loghum en MarketingData zijn beide bezig met initiatieven waarbij Schools en studenten rechtstreeks benaderd worden en waar het Mediacentrum geen automatische rol heeft.

In een recent overleg tussen betrokken informatiebemiddelaars bij de 2e ronde gesprekken tussen Education en Van Gorcum over Sherpa constateerden we al dat we nu voornamelijk gevraagd worden om een financiele bijdrage te leveren. Een forse bijdrage die onmogelijk opgebracht kan worden voor 1 opleiding, 1 uitgever en waarvan de content niet eens beschikbaar kan zijn voor alle Windesheim studenten en medewerkers.

We stelden vast dat we een duidelijke rol moeten gaan innemen in deze ontwikkelingen waarin we technisch adviseren (de wijze van toegang tot de informatie die gelijk moet zijn voor alle Schools en studenten, ongeacht welke uitgever nu weer aan de bel trekt), juridisch adviseren (licenties met bepalingen over eigendom van content, toegang en financiele afhandelingen klinken saai maar zijn essentieel) en als laatste ‘didactisch’ adviseren (hoe kan die digitale content het beste ingezet worden in het onderwijs van de School).

Dit betekent ook een tweesplitsing in het idee van de digitale collectie. Een basiscollectie bestaat dan uit informatiebronnen die we toegankelijk willen (en kunnen) stellen aan al onze gebruikers en waar we additionele diensten op kunnen leveren, zoals attendering enz. Een op-maat collectie bestaat dan uit informatiebronnen die (zeer) beperkt toegankelijk zijn en gericht zijn op een hele specifieke doelgroep.

Bij die laatste collectie, waar dan Sherpa, de HB uitgevers en Wizbone onder vallen, leveren we dan geen diensten aan de hand van die informatie, maar zit onze dienstverlening mijns inziens in het bemiddelen, standaardiseren en faciliteren van deze informatie. Daar waar we met de basiscollectie een digitale bibliotheekdienstverlening moeten bouwen, moeten we ook een visie hebben hoe we de op-maat collectie toegankelijk willen hebben voor het onderwijs. Onderdeel van Blackboard via de source map? Studenten rechtstreeks betalen of centraal afkopen van gebruik? Licenties tussen Schools en uitgevers of tussen Mediacentrum en uitgevers met SLA doorbelasting? Samen met ICT over de technische (on)mogelijkheden praten en samen met juristen over licentietechische (on)mogelijkheden praten. Hier ligt de rol van de informatiebemiddelaar anno 2007.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comment (1) Write a comment

  1. Dag Raymond,
    Ik ben blij dat je dit “zwart op wit” hebt gezet, en ik het nog een keertje kan overlezen ;-) Ik zal Henriette er ook op wijzen.

    Reply

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top