SURFShare tender

Van de site van Informatieprofessional:
Vrijdag 6 juli jl. heeft SURFfoundation drie ‘Calls for Tender’ uitgezet. Voor drie thema’s wordt het hoger onderwijsveld uitgedaagd om projectvoorstellen in te dienen. Het gaat om de thema’s: collaboratories
(webgebaseerde samenwerkingsomgevingen), open access plus (publiceren van onderzoeksgegevens) en HBO kennisdisseminatie. Projectvoorstellen kunnen tot 30 september 2007 worden ingediend. Voor de projecten is in totaal 420.000 euro beschikbaar.
SURFfoundation lanceert tenders voor kortlopende pilotprojecten gericht op enerzijds de innovatie van het proces van wetenschappelijke communicatie en samenwerking en anderzijds versterking van de
kennisinfrastructuur van hbo’s. De voorstellen dienen betrekking te hebben op de volgende thema’s:

  • Collaboratories; webgebaseerde samenwerkingsomgevingen waarmee onderzoekers vanuit verschillende locaties samen kunnen werken en elkaars kennis en bronnen kunnen delen;
  • Open Access plus; het publiceren van artikelen of andere onderzoekspublicaties zoals proefschriften, aangevuld met onderzoeksdata, modellen of visualiseringen, maar ook openbare reviews of bijvoorbeeld een gestructureerd open annotatieproces.
  • HBO kennisdisseminatie is vooral gericht op een betere disseminatie van de praktische kennis die is opgedaan en ontwikkeld binnen de HBO’s, zowel tussen de HBO-instellingen onderling als naar het bedrijfsleven en de publieke sector.

De ‘Calls for Tender’ zijn onderdeel van het SURFshare programma, de opvolger van het eind 2006 afgeronde DARE programma. Lag de nadruk binnen DARE op het realiseren van een netwerk van ‘Digital Academic
Repositories’, binnen SURFshare is de aandacht vooral gericht op ‘Sharing of Academic Resources’. DARE heeft geresulteerd in de ontsluiting, via www.darenet.nl, van meer dan 125.000 wetenschappelijke ‘open access’ artikelen.
SURFshare beoogt om naast de publicaties ook de datasets gebruikt in het onderzoek, evenals simulaties, modellen, visualisaties e.d. beschikbaar te stellen (werktitel: verrijkte publicaties). Daarnaast wil SURFshare het proces van onderzoek via zogenaamde collaboratories (webgebaseerde samenwerkingsomgevingen) faciliteren.

De maximale projectomvang is €60.000 per project voor Collaboratories en Open Access plus en € 80.000 voor
HBO kennisdisseminatie. Er wordt uitgegaan van ‘matching’ van de kosten, waarbij SURFfoundation maximaal 50 procent subsidieert. Projectvoorstellen dienen uiterlijk 30 september 2007 ingediend te zijn.

Meer informatie over deze tender en het SURFshare-programma is te vinden via www.surf.nl/SURFshare.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top