Informatiebank Competenties hbo-opleidingen

De HBO Raad heeft vandaag de informatiebank ‘Competenties hbo-opleidingen’ gelanceerd. Die bevat informatie over wat studenten moeten kunnen op competentieniveau per (CROHO) opleiding, opleidingsprofielen en gegevens over landelijke overlegstructuren hierbinnen. Zelf zeggen ze:
Elke opleiding van een hogeschool heeft vastgelegd wat een afgestudeerde van die opleiding moet kennen en kunnen. Daarnaast hebben de hogescholen afgesproken om voor elke opleiding die door meer hogescholen wordt aangeboden, een landelijk opleidingsprofiel op te stellen. De bijbehorende documenten dragen namen als ‘opleidingsprofiel’, ‘opleidingskwalificaties’ of ‘domeincompetenties’. Het kan bovendien voorkomen dat opleidingen, die wat betreft inhoud en werkveld veel verwantschap hebben, een ‘domein’ vormen en een overkoepelend landelijk opleidingsoverleg hebben.

Als hogeschoolbibliothecaris is het niet alleen handig maar zelfs essentieel mijns inziens om op de hoogte te zijn van waar de opleidingen mee bezig zijn. Het sluit niet geheel aan op de School structuur van Windesheim maar de CROHO opleidingen bestaan nog steeds en daarmee is deze informatiebank behoorlijk handig. Ik wil nog steeds met Schools spreken over een variant van informatievaardigheden op competentieniveau en dit maakt het makkelijker om het bespreekbaar te krijgen.

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top