Auteursrecht en het HBO

Auteursrecht is een onderwerp waar je maar niet over uitgepraat raakt en ik wil jullie de laatste nieuwtjes (uit de SurfDirect nieuwsbrief) dan ook niet onthouden.

FAQ over auteursrecht op beeld en geluid nu ook in het Engels

In april lanceerde SURFdirect een lijst van veelgestelde vragen en antwoorden voor het hoger onderwijs over auteursrecht op beeld en geluid, http://www.surffoundation.nl/beeldengeluid

De FAQ beantwoordt gebruikersvragen van docenten, studenten en mediatheken, en vragen van makers over het regelen van rechten. Er wordt aandacht besteed aan diverse typen materiaal: video, audio (muziek, geluid) en stilstaand beeld (foto’s).

De FAQ is nu, op veler verzoek, in zijn geheel in het Engels vertaald. Dit vooral ten behoeve van niet-Nederlandstalige studenten, docenten en onderzoekers aan Nederlandse instellingen.

Deze Engelstalige versie staat vanaf half september op: http://www.surffoundation.nl/smartsite.dws?ch=ENG&id=13267.

Werkgroep Auteursrechten en HBO opgericht

Op 30 augustus is tijdens een vergadering van de projectgroep HBO-Repositories een werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met de (specifieke) situatie in het HBO op het terrein van auteursrechten. Kunnen bestaande, voor het WO ontwikkelde tools ook in het HBO worden gebruikt? Hoe zit het met auteursrecht op onderwijsproducten en studentenscripties? Hoe kunnen lectoren ondersteund worden op dit terrein? Deze en andere vragen zullen aan de orde komen in een werkgroep met vertegenwoordigers van vijf hogescholen: Fontys, Saxion, Windesheim, Zeeland en Utrecht.
‘Licenties: hergebruik goed geregeld’ op SURFdirect Preconferentie Onderwijsdagen

Op 13 november 2007 organiseert SURFdirect een preconferentie voorafgaand aan de SURF Onderwijsdagen: ‘Licenties: hergebruik goed geregeld’.

‘Leermiddelen op LOREnet, publicaties op DAREnet:…. Mag ik die zomaar gebruiken voor mijn onderwijs? Mag ik die bewerken en ter bestudering geven aan mijn studenten? Van wie is dat materiaal eigenlijk? En hoe moet ik het hergebruik van mijn eigen materiaal regelen? In het kader van de SURFdirect Community is nagedacht over uitgangspunten en voorwaarden waaronder leermiddelen uitgewisseld kunnen worden. Deze uitgangspunten en voorwaarden zijn terug te vinden in de verschillende licenties die door SURFfoundation ontwikkeld zijn.

In de preconferentie ‘Licenties: hergebruik goed geregeld’ wordt op de verschillende licenties en hun toepassingen ingegaan.

De preconferentie is bedoeld voor onderwijsmakers die hun eigen materiaal met anderen willen delen en die leermiddelen willen hergebruiken. Ook mensen die een repository beheren worden uitgenodigd deel te nemen aan deze interactieve workshop..

Zie voor meer informatie over het programma: http://owd2007.surf.nl/owd2007/

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top