LCP dag (2)

Het middagprogramma van de LCP dag was ingevuld rondom de thema’s licenties en ebooks. Nol Verhagen (UKB) presenteerde het traject en de resultaten van de Knowledge Exchange, een samenwerking tussen instellingen van 4 landen om t.a.v. licensing, access management, repositories en open access de zaakjes collectief te kunnen regelen. Nol Verhagen en Wilma Mossink waren vanuit Nederland en Surf betrokken bij de licensing en Nol presenteerde de resultaten die via een langdurige (tender)procedure nu een vijftal licenties heeft opgeleverd die voor alle hoger onderwijsinstellingen in de vier landen beschikbaar komen. Een prachtig resultaat.

Wilma Mossink gaf een presentatie over SurfDirect, de community over digitale rechten in het hoger onderwijs en alle producten die ze opgeleverd hebben. Hier heb ik al eerder over geblogd en ook op mijn wiki heb ik een apart auteursrechten stukje met allerlei nuttige links.

Next up was Frans Wildenborg over de ebooks van Kluwer. Een interessante presentatie die me helaas niet erg overtuigde dat Kluwer op de goede weg is. Kluwer biedt voor gebruikers een webshop aan waar voor 70% van de prijs van het papieren boek, een pdf versie te koop is. Te koop is relatief aangezien Kluwer dan praat over een toegang tot een pdf versie op hun server en waar erg weinig mogelijkheden bij zitten (beperkt downloaden tot max. 5 pagina’s). Om het te kunnen printen komt er dan nog 15% bij waarmee de totale prijs (inclusief je printkosten) ongeveer hetzelfde is als dat je voor een papieren versie betaalt. Als je dan bedenkt dat je dan altijd online moet zijn voor het raadplegen van een boek en juist de hoge prijs van juridische boeken altijd al een belemmering was voor studenten (die er flink op los kopieren), dan vraag je je af wat de ervaren meerwaarde is van een ebook variant.

Het werd voor mij in elk geval niet verbeterd toen Frans, enigszins voorzichtig, schetste waar Kluwer aan dacht om het voor bibliotheken werkbaar te maken. Het uitleenmodel, waar ook NetLibrary van OCLC mee werkt, kwam naar voren maar werd door meerderen in de zaal vlot afgeschoten als zeer onwenselijk. Immers, de mogelijkheden van digitale versies inperken door de (on)mogelijkheden van het papieren exemplaar te erven is wellicht vanuit het standpunt van een uitgever begrijpelijk, voor een student en bibliotheek levert het vooral onbegrip op. Positief punt was wel dat Kluwer nog duidelijk open staat voor opmerkingen en suggesties en ook richting offline gebruik op bijv. de Iliad ideeën heeft. Ik denk dat wij als hogeschoolbibliotheken ook feedback moeten gaan leveren overigens; ook wij hebben best wel de neiging om gewoon te kijken wat onze kant op komt ipv zelf richting te geven aan de ontwikkelingen.

De eerder genoemde NetLibrary werd ook nog gepresenteerd door Rianne Passman maar helaas moest ik iets eerder weg waardoor ik zowel dit verhaal als het laatste verhaal van/door Selexyz heb moeten missen. Vooral die laatste boeit me nog steeds mateloos met hun recente ebook initiatief maar ik hoop een verslagje van collega Erik te zien op zijn weblog. Ook wil ik graag even verwijzen naar een blogpost van vorige week van Rita Niland over ebooks & ereaders.

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top