Impuls Digitaal

IMPULS Digitaal is een project van handicap + studie/SURF waarin kleinschalige projecten (ID-Grassroots) gericht op digitale toegankelijkheid worden gestimuleerd. In deze ID-Grassroots zetten medewerkers en studenten van instellingen voor hoger onderwijs ICT-middelen zinvol in om hun onderwijs digitaal toegankelijk te maken voor studenten met een functiebeperking.

Aangezien ik nooit te beroerd ben om een kleinschalig project te doen heb ik meegedaan aan Impuls Digitaal en een projectje gedaan om de digitale readers, waar Windesheim sinds september mee gestart is, ook op andere manieren toegankelijk te krijgen dan alleen maar PDF’s. Met o.a. (zo goedkoop mogelijke) spraaksoftware om gesproken readers te krijgen en een programma om in 1 klap PDF’s naar functionele html pagina’s om te zetten heb ik dit vandaag dan eindelijk afgerond. Op de site van Impuls Digitaal komen tzt alle Grassroots projecten van alle deelnemende hogescholen en universiteiten te staan. Hopelijk vinden zo veel mogelijk van deze kleine projecten een grootschalig vervolg want als er 1 conclusie te trekken valt van dit traject, dan is het wel dat het digitaal toegankelijk maken voor studenten met een functiebeperking echt nog in de kinderschoenen staat.

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top