Privacy in de bibliotheek

Ik was, in het kader van privacy aspecten mbt persoonsgegevens in scripties, bezig met een kleine inventarisatie van bestaande wetgeving en rapporten over privacy in bibliotheken. Via de werkgroep auteursrechten en ook een lopende discussie op de NEDBIB-L mailinglijst, werd ik geattendeerd op o.a. een rapport over bibliotheken en privacy waar het onder meer gaat over privacy aspecten tav camera toezicht, bewaren van persoonsgegevens en leenhistorie maar ook over potentiele vorderingen door politie van deze gegevens.

Dit rapport van de FOBID is boeiend leesmateriaal en vooral bijlage I met de ‘Tien geboden’ biedt hele praktische aanwijzingen. Op gebied van privacy moet ik wel toegeven dat wij er in elk geval nog (bijna) niets expliciet geregeld hebben dus er valt nog wel wat te doen.

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top