Ebsco databanken via SURFfederatie en HAN

Het is geen goed voorbeeld van hoe SURFfederatie en de HAN elkaar aanvullen maar sinds eind deze middag is, met dank aan Johan van de dienst ICT, mogelijk om op basis van identiteit in te loggen bij Ebscohost. Dat betekent ook dat ik aan de hand van een concreet en werkend voorbeeld kan laten zien hoe toegang buiten Windesheim tot Ebscohost functioneert op de twee verschillende manieren.

Via de Hidden Automatic Navigator

Ebscohost is als link toegevoegd aan de HAN en levert de volgende URL op: han2.windesheim.nl/han/AcademicSearchElite Binnen Windesheim wordt je automatisch ingelogd omdat je je in dezelfde IP-range als de HAN server bevindt maar buiten Windesheim krijg je een inlogscherm:

han_login2.jpg

(ja, dat inlogscherm kan en moet nog aangepast worden, ik weet het. Windesheim klinkt ook wel een beetje Duits is mijn slap excuus)

Inloggen gaat met je personeels- of studentnummer en het netwerkwachtwoord en huppakee, we zitten in Ebscohost en kunnen aan de slag. Wat er achter de scherm gebeurt is dat ik me aanmeld bij de HAN server via die link, deze detecteert dat ik niet in de IP-range van Windesheim zit en mij mijn logingegevens vraagt van het Windesheim netwerk voordat de server me doorlaat naar Ebscohost toe. Ebscohost ziet in zijn logbestanden maar 1 ip-adres heel vaak inloggen.

Via de SURFfederatie

Dit vereist wat meer stappen om te regelen: in Ebscohost zijn gegevens toegevoegd bij de “Add Shibboleth Affiliation” optie, waaronder de groepsgegevens (Netherlands Higher Education), instelling (Hogeschool Windesheim) en de settings voor de Shibboleth Entitlement die moeten overeenstemmen met de instellingen die door onze A-Select server worden meegegeven als identity provider. Toegang gaat dan vervolgens ook via een aparte URL: search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib

ebsco_shib1.jpg

Stap 1. Geen moeilijke keuze maar ik vrees dat sommige klanten alweer verdwalen hier.

ebsco_shib2.jpg

Stap 2. Het is nog erg overzichtelijk in dit rijtje :)

ebsco_shib3.jpg

Stap 3. De A-Select server van Windesheim wil nu graag weten wie je bent.

ebsco_shib4.jpg

Stap 4. En je moet het bewijzen in een apart scherm

Uiteindelijk beland je op beide manieren natuurlijk op dezelfde plek:

ebsco_shib5.jpg

Aanzienlijk meer stappen als je via de SURFfederatie/Shibboleth aanmeldt maar er gebeurt ook aanzienlijk meer. Ik meld me eerst rechtstreeks aan bij Ebscohost waarbij ik via de URL al aangeef via Shibboleth te willen inloggen. Deze vorm van identity management wordt wereldwijd gebruikt en dus moet ik eerst aangeven tot welke groep ik behoor (Netherlands Higher Education en Hogeschool Windesheim als subgroep daarbinnen). Vervolgens vraagt Ebscohost aan Windesheim of deze kan bevestigen dat ik inderdaad lid ben van deze groep. Windesheim treedt op als identity provider en vraagt me mbv 2 schermen om mijn netwerkinlognaam en wachtwoord. Na bevestiging van mijn identiteit word ik doorgestuurd naar Ebscohost die me vervolgens toegang geeft op basis van *wie* ik ben en niet *waar* ik ben, zoals op basis van IP-range.

De Ebscohost databanken zullen we echt wel via de HAN blijven aanbieden aangezien dat voor een eindgebruiker vele keren eenvoudiger is en we dan ook de statistieken van de HAN zelf kunnen behouden. Toegang op basis van identiteit is voor deze bron dus eigenlijk niet zo interessant maar dat komt ook omdat dit voorlopig de enige bron is die hiermee werkt. Interessant wordt het wel wanneer dit er meer worden maar vooral als er toegang naar diensten of bronnen gegeven kan worden die niet op basis van IP-ranges (en dus ook niet via de HAN) kunnen.

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top