SHB Benchmark

Meerdere adviezen die gisteren door de sprekers en de forum leden werden gegeven hadden betrekking op het goed onderbouwen van de eigen (hogeschoolbibliotheken) wensen en adviezen aan beleidsmakers. Niet alleen maar de meerwaarde van uitbreiding van formatie of aanschaf van nieuwe (digitale) bronnen uitgebreid uit de doeken doen, maar ook cijfermatig onderbouwen wat het verwachte gebruik is en waarvoor zo’n advies nou feitelijk dient.

Het feit dat de SHB de laatste jaren met een benchmark bezig is geweest werd dan ook als pluspunt gezien en dat mocht ik natuurlijk graag aanhoren. De komende maand wordt de benchmark 2007 hopelijk afgerond en voor de komende jaren zou met name het proces van betere analyse van de cijfers (wat betekenen ze nu feitelijk en wat kun je er mee) meer aandacht gaan krijgen maar ook het breder trekken van de benchmark met meer hogescholen, vergelijken met de UKB benchmark en ook internationale vergelijkingen.

Gisteren bleek in elk geval vanuit Wageningen en de hogeschool Antwerpen al dat die laatste 2 aspecten ook draagvlak hebben. Ook met de benchmark hebben we de uitdaging voor ons liggen!

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top