Windesheim/NVB-HB themamiddag Video in het onderwijs

Video is steeds belangrijker geworden als didactisch middel. Ook binnen hogescholen bouwen docenten meer en meer kennis en vaardigheden op. Om iedereen in deze kennis te laten delen organiseert het Mediacentrum van Windesheim, in samenwerking met de NVB-HB, op donderdag 4 maart 2010 een themamiddag over “Video in het onderwijs”.

Naast de inbreng van docenten en medewerkers van Windesheim zijn ook een aantal externe gasten uitgenodigd om hun kennis en wetenswaardigheden te delen. Zo zal vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) meer worden verteld over de videobronnen die zij aanbieden. En SURFmedia, een zeer uitgebreide bron voor videomateriaal, zal na het volgen van een workshop geen geheimen meer hebben. Als centrale presentatie hebben we mr. Jaap Dijkstra bereid gevonden om stil te staan bij de auteursrechtelijke aspecten waarmee je (toch) te maken krijgt bij gebruik en toepassing van beeld- en videomateriaal.

Nee, natuurlijk was het idee om aandacht te besteden aan de mogelijkheden van video in het onderwijs geen briljant nieuw idee maar toch mag je wel constateren dat het bij video in het onderwijs bijna altijd maar vanuit een beperkt aantal invalshoeken gaat. De techniek is natuurlijk belangrijk, voor de didactische toepassingen doen we het eigenlijk als onderwijsinstelling, welke bronnen mooi en geschikt materiaal (kunnen) leveren is voor bibliotheken best boeiend en, leuk of niet, de auteursrechtelijke kanten van wat je er wel en niet mee kan en mag verdienen ook de aandacht.

Dus vond vanmiddag de themamiddag Video in het onderwijs plaats waarin we een beetje van alle invalshoeken mee poogden te pakken. Een introductie door Peter van ‘t Riet, lector ICT en Onderwijsinnovatie over het belang van video ook voor onderzoek. Mr Jaap Dijkstra die de auteursrechtelijke kanten van gebruik van video en beeldmateriaal toelichtte en het voor elkaar kreeg dat mensen het jammer vonden dat hij slechts drie kwartier over auteursrecht mocht praten. Workshops waarin Surfmedia, Academia, ZoEP, Teleblik en ED*IT gedemonstreerd werden en workshops waarin praktische toepassingen van video in het onderwijs getoond werden.

Een gemengde groep bezoekers van bijna 50 Windesheim medewerkers en ca. 25 collega’s van andere hogescholen, die via de NVB-HB konden inschrijven, vulden de plaatsen bij de workshops en als de eerste geluiden een indicatie zijn, dan kan in elk geval geconstateerd worden dat de themamiddag een succes was en ook nog wel een vervolg verdient.

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top