We mogen nog steeds niet bij ons EPD

Afgelopen week werd bekend dat de hele methodiek van aanmelden (en authenticeren) tot het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) als een te groot beveiligingsrisico wordt bestempeld en dat, om die reden, de burger (lees, u en ik) geen toegang krijgen tot ons eigen EPD via internet.

Het plan om toegang via DigiD icm SMS te regelen is van de baan aangezien dit door enkele onderzoekers gekraakt is. Hoewel ik het nog kan aanmoedigen dat er geen onnodige privacyissues gaan spelen met het beschikbaar stellen van (eigen) medische informatie via internet, is het wel het zoveelste probleem wat opduikt als het gaat om veilig en betrouwbaar met privacy gevoelige informatie om te gaan. Kennelijk is DigiD wel voldoende om mijn belastingaangiftes te versturen en gebruik te maken van (enkele) overheidsdiensten maar niet veilig genoeg om te verifieren hoeveel recepten ik de afgelopen jaren voorgeschreven heb gekregen?

De vraag bij mij rijst in welke mate de bezorgdheid van de overheid om mij, om beveiligingstechische redenen, vooralsnog geen toegang te verlenen tot mijn EPD ook geldt voor verzekeringsmaatschappijen, artsen en potentiele malafide partijen die een belang zouden hebben bij ‘onze’ medische gegevens? Die mogen er namelijk wel bij volgens mij als niet-burger zijnde.

Daar lees ik dan weer te weinig over.

@ foto

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top