[intranetblog] Digitale privé-kopie uit een illegale bron mag gewoon

Twee weken geleden had ik het al over het maken van een digitale privé-kopie en dat je volgens de uitzondering in de Auteurswet daarbij niet beperkt bent tot legaal materiaal. Ook downloaden (en gebruiken) uit illegale bron is toegestaan als je het voor eigen gebruik doet.

Op 15 november 2010 speelden toevallig twee hoger beroep zaken waarin aan de orde kwam of downloaden uit illegale bron voor privé-doeleinden al dan niet is toegestaan. Het Gerechtshof in Den Haag heeft hierin uitgespraak gedaan wat als volgt samen te vatten is:

Downloaden uit illegale bron is het downloaden van muziek- of filmbestanden die zonder toestemming van de auteursrechthebbenden op internet zijn geplaatst. Het hof heeft hierover het volgende beslist. Het downloaden uit illegale bron voor privé-gebruik is naar Nederlands recht toegestaan, omdat de Nederlandse regering bij de aanpassing van de Nederlandse Auteurswet aan de Europeesrechtelijke Auteursrechtrichtlijn uitdrukkelijk en herhaaldelijk heeft verklaard dat downloaden uit illegale bron voor privé-gebruik niet is verboden.
[bron: Rechtspraak.nl]

Beide zaken zijn wel erg interessant. De eerste was tegen de Stichting Thuiskopie aangespannen omdat een groot aantal partijen af wilden van de Thuiskopievergoeding. Deze laatste vergoeding is er een die geheven wordt op blanco media zoals dvd+r’ en cd-r’s. Het idee daarachter is dat als het toegestaan is om uit illegale bron te downloaden, er tenminste nog inkomsten naar rechthebbenden gaan via deze ‘blanco media belasting’. De gehele uitspraak is te lezen op Rechtspraak.nl maar de essentie is dat het hof de interpretatie van de minister van Justitie volgt in dat er onvoldoende technische voorzieningen zijn om een verbod op downloaden uit illegale bron te handhaven en dat er dan sowieso geen vergoedingen naar rechthebbenden zullen plaatsvinden. De belangen van rechthebbenden zijn beter gediend bij een systeem waarin het downloaden uit illegale bron is toegestaan, aangezien dat met zich brengt dat daarvoor in ieder geval thuiskopievergoeding aan de rechthebbenden is verschuldigd.

De tweede uitspraak is naar aanleiding van een specifiek voorbeeld. Producent Eyeworks Films had eerder een zaak aangespannen tegen Usenet platform FTD. Op dit platform attenderen gebruikers elkaar waar specifieke films, muziek, spellen enz te vinden zijn op Usenet. Ook de film ‘Komt een vrouw bij de dokter’ werd veelvuldig gespot en in juni van dit jaar oordeelde de rechtbank dat het FTD platform ook verspreider van de film zou zijn: melden waar een film te downloaden is zou hetzelfde zijn als deze zelf openbaar maken en verspreiden. Een geruchtmakend oordeel want aangezien FTD zelf niet linkt naar die bestanden kwam het er op neer dat het openbaar maken van de bestandsnaam hetzelfde zou zijn als het openbaren van het bestand zelf.

Deze uitspraak is nu echter vernietigd in hoger beroep. ‘FTD pleegt geen auteursrechtinbreuk en is evenmin een tussenpersoon als bedoeld in artikel 26d Aw. Wel handelt FTD onrechtmatig jegens Eyeworks nu zij het illegaal uploaden van de film ‘Komt een vrouw bij de dokter’ van Eyeworks stimuleert. Het downloaden uit illegale bron is naar Nederlands recht toegestaan, daarom kan geen onrechtmatig handelen van FTD worden gezien in het faciliteren van het downloaden van die film.’ De gehele uitspraak is eveneens te lezen op Rechtspraak.nl

Samengevat
Ook al vertellen belangenorganisaties, commerciele partijen en wellicht je omgeving je dat je niet illegaal mag downloaden, downloaden is simpelweg niet illegaal in Nederland zolang je geen software downloadt. Of je daarbij vrij te gebruiken materiaal downloadt, auteursrechtelijk beschermd materiaal downloadt of downloadt uit illegale bron maakt geen enkel verschil.

@Foto Stock.xchng

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comment (1) Write a comment

  1. Pingback: Tweets that mention [intranetblog] Digitale privé-kopie van een illegale bron mag gewoon -- Topsy.com

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top