Op weg naar Auteursrechten Informatiepunten in het hbo

Auteursrechten, het begint te leven in het hbo. Ook al bestaat de werkgroep Auteursrechten en hbo al sinds 2006, het laatste jaar komen er pas meer vragen vanuit het onderwijs over correct/toegestaan (her)gebruik van materiaal in het onderwijs. Ook vanuit het perspectief van maker van materiaal komen de vragen meer en meer los, vooral ingegeven door de toename van en focus op (toegepast) onderzoek in het hbo. De problematiek rondom de readerregeling en de ELO’s draagt ook een steentje bij aan de bewustwording over het belang van auteursrechten in het hoger onderwijs. Zoals collega Leendert Jan van de HU al stelde, het is geen stilstaand punt maar een dynamisch onderwerp.

In ons vakgebied hoef je niemand uit te leggen wat de toegevoegde waarde is van het delen en uitwisselen van kennis. Dat geldt ook voor kennis (en ervaringen) op gebied van auteursrecht want die is toch nog wel erg spaarzaam aanwezig bij de hogeschoolbibliotheken. Reden voor de werkgroep Auteursrechten en hbo om, in navolging van de universiteiten waar men al langer met Auteursrechten informatiepunten werkt, ook voor de hogescholen een landelijk netwerk van Auteursrechten Informatiepunten op te gaan zetten.

Werk je bij een hogeschool(bibliotheek)? Kom dan ook 14 april naar de vergadering van de werkgroep Auteursrechten en hbo waar we de basis willen gaan leggen voor dat landelijke netwerk!

De Werkgroep Auteursrechten en hbo is bezig met het formuleren van doel en taken van Auteursrechten Informatiepunten (AIP)  binnen hbo-instellingen en het landelijk AIP-netwerk dat nog gevormd moet gaan worden (zie bijlage). Met het resultaat daarvan kunnen alle hogeschoolbibliotheken hun voordeel doen en hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden. Tijdens een vergadering van de werkgroep op 14 april willen we brainstormen over de organisatie van een landelijk AIP-netwerk. Punten als “wie kan deelnemen aan de werkgroep?, zijn daar voorwaarden aan verbonden?” willen we daar uitwerken.

De werkgroep wil  graag (bibliotheek)medewerkers uit het hbo – die beleidsmatig betrokken zijn bij een AIP of de realisatie daarvan – bij deze discussie betrekken. Per instelling willen we de deelname beperken tot één persoon, bij voorkeur de medewerker die beleidsmatig en inhoudelijk het meest betrokken is bij dit onderwerp.

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 14 april 2011 om 10.30 uur in de TU Eindhoven. Aansluitend wordt een rondleiding georganiseerd bij de naastgelegen mediatheek van Fontys Hogescholen.  In verband met de organisatie graag voor vrijdag 25 maart aanmelden. De definitieve uitnodiging met adres en definitief programma volgt daarna.

@foto via Flickr

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comment (1) Write a comment

  1. […] Bijna een jaar geleden heeft de werkgroep Auteursrechten en hbo zichzelf opgeheven en is, in navolging van de universiteitsbibliotheken, een netwerk van Auteursrechten Informatiepunten opgericht. Die afspraken, om vanuit de bibliotheken van de deelnemende hogescholen te beginnen met een Auteursrechten Informatie Punt, waren redelijk snel gemaakt maar de specifieke invulling van zo’n AIP, daar ging voor velen toch wel wat meer tijd in zitten. Bij enkele hogeschoolbibliotheken speelden auteursrechtelijke kwesties -vooral rond de readers in de elektronische leeromgeving- al een grotere rol en werd er ook prioriteit gegeven aan een AIP. […]

    Reply

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top