Auteursrechten in het hoger onderwijs (scriptie)

Op Surfspace heb ik de onderstaande korte bespreking geplaatst van de scriptie van Mirthe Jansen over auteursrechten in het hoger onderwijs.

Met alle aandacht die er thans is voor het onderwerp auteursrechten in het hoger onderwijs, is het eigenlijk vreemd dat er zo weinig artikelen en publicaties hieraan gewijd zijn. Zowel het wo als hbo kennen inmiddels een netwerk van Auteursrechten Informatiepunten die precies dit thema als hun taak- en werkgebied hebben.

Mirthe Jansen studeerde dit jaar af aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys met een onderzoek naar het correct gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen Avans Hogeschool. De scriptie, die te vinden is in de HBO Kennisbank, gaat grondig in op de voorkomende aspecten van gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in een hoger onderwijsinstelling hoewel de focus ligt op tekst-, beeld-, video- en geluidmateriaal zoals dat vooral in de elektronische leeromgeving gebruikt wordt.

De publicatie gaat in op:

– de wettelijke bepalingen omtrent auteursrechten;
– de mogelijkheden van toepassing op het onderwijs via de onderwijsexceptie, onderwijsbeperking en het citaatrecht;
– de impact en mogelijkheden die licenties hebben. Van contentlicenties en Creative Commons tot de collectieve overeenkomsten zoals de Readerregeling en de Reproregeling;
– de collectieve rechtenorganisaties waarmee een onderwijsinstelling te maken kan krijgen voor de diverse typen werken waarop auteursrecht berust;
– een kleinschalig onderzoek onder hbo medewerkers van Avans over kennis en praktijk van auteursrechten in het onderwijs en de elektronische leeromgeving;
– conclusies en aanbevelingen voor de hogeschool t.a.v. het beter gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het eigen onderwijs.

Hoewel de doelstelling van de scriptie zich toespitst op de praktijk binnen Avans Hogeschool, zijn de behandelde aspecten universeel van toepassing voor hogescholen in het algemeen (en grotendeels voor universiteiten). De conclusie dat er nog veel moet gebeuren bij de eigen instelling en vooral de medewerkers als het gaat om bewustwording en kennis van auteursrechten, zal waarschijnlijk herkend worden door alle hoger onderwijsinstellingen.

Het gegeven advies in de scriptie om met goede voorlichting te komen en een loket in te richten waar docenten en medewerkers met vragen terecht kunnen, is in elk geval al breed opgepakt door hogescholen middels het oprichten van het netwerk Auteursrechten Informatiepunten-hbo. Deze scriptie van Mirthe Jansen geeft een compact en volledig beeld van waar hogescholen mee te maken krijgen op het gebied van auteursrechten en is daarom verplicht leesvoer voor iedereen die zich in het hoger onderwijs met auteursrechten bezig houdt.

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top