Stop ACTA en laat je mening horen

Helaas, met het (voorlopig) in de ijskast zetten van SOPA en PIPA zijn we er nog niet om een vrij internet te beschermen. Als je dacht dat de Amerikanen al sneaky bezig waren, dan kun je je lol op met ACTA, een verdrag dat gerust de globale tegenhanger genoemd mag worden van de eerdergenoemde Amerikaanse voorstellen. Dit verdrag is in het geheim onderhandeld en er heeft geen inspraak plaatsgevonden zoals je dat in een democratisch stelsel had mogen verwachten. Hoewel het verdrag qua doel en inhoud afwijkt van zijn Amerikaanse broertjes, zijn de potentiële consequenties bepaald niet minder verstrekkend.

Een groot aantal landen heeft het verdrag al ondertekend en nu wordt het voorgelegd aan de landen in Europa. Auteursrechtenkwesties zijn hot op dit moment maar de kennis van de gemiddelde politicus over dit onderwerp is mijns inziens adequaat om het maar klakkeloos aan de heren en dames politici over te laten. Het is dus zaak om als burger jezelf te informeren en een standpunt in te nemen. Kun je er mee leven, prima wat mij betreft, maar als ACTA -en de wijze waarop het verdrag tot stand is gekomen- je niet aanstaat dan heeft belangenorganisatie Fight for the Future een site opgezet, Kill Acta, waarmee je je stem kunt laten horen naar de Europese parlementariërs van je eigen land. Morgen, zaterdag 11 februari, staat een protestbijeenkomst in Brussel gepland waar je dus ook een bijdrage kunt leveren. Op de site kun je je mailadres invullen (en land mits het niet automatisch herkend wordt) waarna de bijgeplaatste tekst gemaild wordt naar de parlementariërs.

Zorg in ieder geval dat je een mening hebt.

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top