5 punten over rechten als je andermans publicaties wilt publiceren

Verantwoord omgaan met publicaties van anderen in een onderwijsinstelling is niet alleen voorbehouden aan docenten en het onderwijs zelf. Op het gebied van auteursrechten is er nog een lange weg te gaan voordat een ieder bewust is van wat er allemaal speelt als je (volledige of delen van) artikelen, rapporten en boeken wilt hergebruiken en feitelijk publiceren in de digitale leeromgeving.

Bij onze Marketing en Communicatie afdeling zijn ze zich er wel degelijk bewust van. Zij kennen checklisten en toestemmingsformulieren om correct en verantwoord met beeldmateriaal om te gaan maar hebben ook goed nagedacht over aandachtspunten als ze publicaties van Windesheim auteurs op de website willen plaatsen. Geen aannames omdat het om medewerkers van de eigen instelling gaat maar gewoon, controleren en dan nog eens checken of alles goed geregeld is. Absoluut een best practice wat mij betreft en iets dat, met enige aanpassing, ook voor docenten en het onderwijs van toepassing zou kunnen zijn.

  1. Is er toestemming verleend door de auteursrechthebbende(n) voor publicatie en hergebruik door Windesheim? Als de auteurs bij Windesheim werken, dan is Windesheim meestal de rechthebbende. Het is echter belangrijk te controleren of de rechten niet zijn overgedragen naar de uitgever  van de publicatie. Check ook dat de toestemming is verleend voor het specifieke beoogde gebruik (op een website, in Blackboard, enz.).
  2. Check het artikel op de rechten op beeld/foto’s – vraag de auteur of hij schriftelijk toestemming heeft van de fotograaf/de organisatie waar de foto van afkomstig is. Bewaar deze schriftelijke toestemming.
  3. Check – wanneer het bijvoorbeeld een pdf van een tijdschrift betreft- of het tijdschrift schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  4. Check of je (delen uit) het artikel mag gebruiken in andere uitingen bijvoorbeeld flyers en houdt dit voor jezelf bij.
  5. Controleer eventuele gevoeligheden over personen of organisaties in het artikel bij de auteur
@ afbeelding afkomstig van Wikimedia Commons

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (3) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top