NVB O&O Meet the Expert 23 april 2012

Meet the Expert:  “Is er een toekomst voor de hoger onderwijs bibliotheek?” met Matthijs Leendertse

Zelfs voordat de afdelingen Hogeschoolbibliotheken en Wetenschappelijke Bibliotheken samengingen in de huidige afdeling Onderwijs en Onderzoek werkten we al samen aan Meet the Expert bijeenkomsten. In tegenstelling tot bijv. de Kijkjes in de Keukens en de Ideeënmarkten wilden we met Meet the Expert vooral collega’s en leden de gelegenheid geven om op 1 specifiek onderwerp de diepte in te kunnen gaan. Zoals de titel al aangeeft staat hierbij niet zo zeer het onderwerp centraal maar vooral de expert die vanuit zijn of haar ervaring vertelt en met wie je van gedachten kunt wisselen. De bijeenkomst van september 2011 met Rick Anderson is ook meteen het beste voorbeeld van wat we voor ogen hebben met een Meet the Expert bijeenkomst.

Voor de Meet the Expert van 23 april a.s. breken we echter gelijk een beetje dat format. De expert staat nog steeds centraal, dat wel. Dit keer is het Matthijs Leendertse. Hij doceert aan de Erasmus Universiteit en mag gerust een expert genoemd worden op het gebied van (de toekomst van) leren en de impact van nieuwe media op het onderwijs. Zijn lezing zal ook over de toekomst van het leren gaan maar deze wordt aangevuld met een tweede lezing over mediagebruik door kinderen en jongeren.

Voor collega’s die werkzaam zijn in een hogeschoolbibliotheek, universiteitsbibliotheek of onderzoeksinstelling kan en zal dit al interessant zijn (ons inziens) maar deze Meet the Expert bijeenkomst zal ook een expliciete link leggen naar hbo en wo bibliotheken. Behalve de twee lezingen is er een middagsessie gepland onder leiding van Matthijs waarin met een kleinere groep deelnemers een sociale iPad game gespeeld gaat worden rond het thema ‘De toekomst van de bibliotheek in het hoger onderwijs’. Met het recente inzicht in de toekomst van het leren en de toekomst van de komende generatie studenten, hoe zij met media en informatie omgaan, rijst de vraag welke diensten de bibliotheek in een hoger onderwijsinstelling levert aan de student van 2020. Middels een MindSessions bijeenkomst gaan we in een serious game pogen antwoorden te vinden op die vraag en te komen tot nieuwe inzichten over de toekomst van de hoger onderwijsbibliotheek.

Het leren van vroeger is niet meer het leren van nu. Ook het hoger onderwijs is ingrijpend veranderd de laatste decennia en als je kijkt naar de huidige trends, dan zal het hoger onderwijs de komende jaren waarschijnlijk weer grote veranderingen ondergaan. Wat betekent dit voor de bibliotheken van de hbo’s en universiteiten? Als het leren en het onderwijs andere vormen gaan aannemen, wat is dan de rol van de hogeschool- en universiteitsbibliotheek? Wat hebben de bibliotheken de docenten, de studenten en het onderwijs zelf nog te bieden in 2020?

De doelstelling van deze Meet the Expert dag is om deelnemers via een tweetal presentaties meer inzicht te geven in de grote trends die een invloed zullen hebben op de toekomst van de bibliotheken in het hoger onderwijs. Daarnaast zal met een kleinere groep van maximaal 30 deelnemers deze kennis worden toegepast in een interactieve MindSessions bijeenkomst. Deelnemers aan deze MindSessions gaan samen een bibliotheek aanbod formuleren voor de student in het hoger onderwijs van 2020.

09:30-10.00 Inloop met koffie
10:00-11.00 Presentatie door Matthijs Leendertse over de toekomst van Leren
11:00-12.00 Presentatie door expert op het gebied van Kind en media over media gebruik door kinderen en jongeren (de studenten van de toekomst)
12.00-12.30 Lunch
12.30-15.30 MindSessions over de toekomst van de bibliotheek in het hoger onderwijs olv Matthijs Leendertse
15.30-16.00 Afronding van de dag door NVB O&O bestuur
16.00 Drankje

Aantal deelnemers:  65 voor de presentaties, 30 voor het middaggedeelte met de MindSessions sessie

Deelname aan 1 of beide onderdelen van de Meet the Expert bijeenkomst is gratis voor NVB leden. Ben je geen lid, dan bedragen de kosten € 100,-. Vanzelfsprekend kun je ook lid worden van de NVB (en de afdeling Onderwijs en Onderzoek) voor € 62,50 op de site van de NVB.

Natuurlijk zou het erg prettig zijn met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van onze leden 23 april met elkaar van gedachten te wisselen. Ben je dus geïnteresseerd in de toekomst van het leren en in meedenken over waar hoger onderwijsbibliotheken naar toe gaan de komende jaren, doe dan mee en meld je aan op de Meet the Expert wiki. Deze fungeert ook meteen als deelnemerslijst en zal bijgewerkt worden zodra de tweede spreker bekend is. Aanmelden kan tot 22 april of tot het maximale aantal deelnemers bereikt is, welke het eerst komt. Wacht dus niet te lang met aanmelden!

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top