Het Auteursrechten Informatie Punt (AIP) van Windesheim

Bijna een jaar geleden heeft de werkgroep Auteursrechten en hbo zichzelf opgeheven en is, in navolging van de universiteitsbibliotheken, een netwerk van Auteursrechten Informatiepunten opgericht. Die afspraken, om vanuit de bibliotheken van de deelnemende hogescholen te beginnen met een Auteursrechten Informatie Punt, waren redelijk snel gemaakt maar de specifieke invulling van zo’n AIP, daar ging voor velen toch wel wat meer tijd in zitten. Bij enkele hogeschoolbibliotheken speelden auteursrechtelijke kwesties -vooral rond de readers in de elektronische leeromgeving- al een grotere rol en werd er ook prioriteit gegeven aan een AIP.

Bij Windesheim liep dat met iets minder hoog tempo.

Hoewel bij ons dezelfde kwesties (vanzelfsprekend wil ik al bijna zeggen) spelen, had het Mediacentrum geen rol in de uitvoering en bewaking van de Readerovereenkomst. De repro en het readerbureau waren hier van oudsher verantwoordelijk voor terwijl de verantwoordelijkheid voor de content van individuele modules van de elektronische leeromgeving natuurlijk bij de docenten en de onderwijsdomeinen ligt. De controles van Stichting PRO leverden echter wel veel vragen op en het afgelopen jaar ben ik dan ook vooral bezig geweest om met de verantwoordelijke dienstdirecteuren en betrokkenen afspraken te maken hoe wij als Windesheim zelf het beste om kunnen gaan met digitale readers en de verantwoordelijkheid voor de afkoopregeling van de Readerovereenkomst.

Sinds afgelopen vrijdag zijn die basisafspraken in ieder geval gemaakt. Het Mediacentrum zal vanaf volgend jaar de afkoopregeling van de Readerovereenkomst in haar budget erbij krijgen, het verantwoord gebruik van auteursrechtelijke beschermde materialen in de digitale leeromgeving is onder de aandacht gebracht van de onderwijsdomeindirecteuren en het Auteursrechten Informatie Punt is officieel ingesteld om de organisatie te informeren en te adviseren over auteursrechten. Specifiek gaat het dan om het beantwoorden van vragen van docenten en medewerkers en voorlichting geven over mogelijk (her)gebruik van teksten, foto’s en video in de digitale leer- en werkomgeving binnen de afspraken van de Readerovereenkomst en de Auteurswet.

Intern is ook een informatiepagina op ons intranet beschikbaar van het AIP die korte algemene informatie geeft en voor verdere verdieping vooral verwijst naar het intranetblog over auteursrechten en open access en de mailbox auteursrechten(at)windesheim.nl. Ook op onze Yammer is sinds enige tijd het AIP aanwezig als groep waarin vragen gesteld kunnen worden (en waar je op de hoogte blijft van nieuwe berichten op het intranetblog). Onze afdeling marketing en communicatie heeft bewust gekozen om een gezicht te koppelen aan het AIP en dat houdt weer in dat ondergetekende zelf flink aan de slag kan en mag de komende maanden om het AIP goed onder de aandacht te brengen van het onderwijs.

De basis is nu gelegd, het echte werk kan beginnen!

@ afbeelding afkomstig van Wikimedia Commons

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (2) Write a comment

  1. Pingback: Over de oude readerregeling en werken aan een nieuwe en betere overeenkomst voor het hbo | Vakblog

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top