Op de leeslijst: Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age

Via mail werd ik getipt (dank, Tineke!) op een boek van Philippe Aigrain, Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age. In dit boek wordt een pleidooi gehouden voor het delen van teksten en afbeeldingen die een culturele waarde hebben en dat dit niet als piraterij bestempeld moet worden. Behalve het signaleren van de noodzaak hiertoe komt hij ook met nieuwe verdienmodellen in de digitale culturele wereld om niet-commercieel delen van bestanden juist als aanjager hiervoor te gebruiken. Hopelijk leest de content industrie ook mee .

Uit de omschrijving op de site van de Amsterdam University Press:

In het pre-internettijdperk was delen al de gewoonste zaak van de wereld: teksten en afbeeldingen werden uitgewisseld, gekopieerd en samengevoegd. Alleen gebeurde dit op lokaal niveau. Nu dit fenomeen door de komst van het internet zoveel makkelijker is geworden, groeit de angst van grote uitgevers en distributeurs om de controle over hun digitale producten te verliezen.

Aigrains standpunt – legaliseren van het delen van bestanden – is radicaal. In Sharing ondersteunt hij zijn uitgangspunt met empirisch onderzoek, waaruit blijkt dat het niet-commercieel delen tot bredere aandacht voor verschillende culturele werken leidt. Bovendien komt de auteur met goed onderbouwde voorstellen en oplossingen voor het opzetten en implementeren van nieuwe verdienmodellen in de digitale culturele wereld. Deze maken het voor ieder individu mogelijk om (kunst)werken vrijelijk te delen.

Je kunt het niet over vrijelijk delen van bestanden hebben zonder dat je zelf ook als auteur het goede voorbeeld geeft. Daarom valt het boek zowel in papieren als digitale vorm onder een Creative Commons licentie (CC BY NC ND) en is het vanaf de site van de AUP ook gratis als PDF te downloaden.

Eén van de verdienmodellen die Aigrain bespreekt in het boek is wat hij Creative Contribution noemt. In een interview licht hij dat toe. In ‘Allo ‘Allo Engels maar het is te verstaan.

Met 243 pagina’s kan ik nog even vooruit!

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (2) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top