Reflecteren

Komende week is het weer zo ver. Het jaarlijkse waarderingsgesprek. Waar de afspraken die je eind vorig jaar maakte nog eens onder de loep genomen worden. Dat eindigt met een oordeel. Wordt het onvoldoende, goed of uitstekend dit jaar?

Het is niet mijn eerste waarderingsgesprek natuurlijk. De afgelopen 15 of zo jaar heb ik ze gehad met eigenlijk maar één echte rode draad: je hoort nooit echt hoe je gewaardeerd wordt. Dat krijg je als een soort rapportcijfer terug. Tuurlijk, samen kijk je naar wat je afgesproken hebt en of dat gelukt is. Hoe je je verder wilt ontwikkelen, wat heb ik nodig en wat vindt de organisatie van je … daar gaat het ook over en ik geloof ook oprecht dat alle 10 de leidinggevenden die ik -tot op heden- in mijn loopbaan ben tegengekomen in een waarderingsgesprek het beste met me voorhadden. Nou ja, de meeste tenminste.

Maar het blijft zo klinisch en afstandelijk. Dat snap ik ergens wel. Ik werk in een grote organisatie en daar zijn ook dit soort gesprekken tot gestandaardiseerde procesbeschrijvingen verheven (of vervallen). Een format voor de gemaakte werkafspraken, een procedurebeschrijving voor functionerings / waarderingsgesprekken en, sinds kort, formats voor een reflectieverslag en feedbackformulieren. Afspraken prop ik in een strakke tabelstructuur, zo kort mogelijk want anders breekt het format meteen. Aan de hand van drie generieke zinnetjes mag/moet ik anderen om feedback vragen die ze in drie tekstvakken moeten opschrijven. En dan is er nog het format voor het reflectieverslag. Tja. Ik heb een affiniteit voor taal en schrijven en het valt me dan zwaar om dan met droge ogen een ‘format reflectieverslag’ te krijgen dat vervolgens opgebouwd is uit een abstract plaatje van een poppetje met zijn/haar reflectie en het kopje reflectieverslag. Iemand heeft een serieus verkeerd beeld van de term ‘format’ vrees ik maar laat ik het positief bekijken, je hebt de ruimte om je eigen verhaal er neer te zetten.

Dus laat ik hier dan eens terugreflecteren en feedback geven op het hele fenomeen waarderingsgesprekken.

Ik voel de behoefte om al die formats in de prullenbak te gooien. Om niet het gevoel te hebben een bureaucratische rituele dans te hoeven dansen waarbij aan de hand van een gestandaardiseerd dossier wordt gekeken of ik onvoldoende, goed of uitstekend uit de bus kom. Zodat ik anderen niet om feedback hoef te vragen om maar aan de eisen van het papierwerk te hoeven voldoen maar dat ik het gewoon kan vragen omdat *ik* het graag wil horen.

Laten we eens alleen een goed/uitstekend gesprek proberen. Geen papier, geen formats. Dan kun je mij vertellen wat je van mijn functioneren vindt en dan vertel ik jou mijn reflectie. En feedback.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (4) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top