Open data en het gebruik van data in het GGC en WorldCat

Gisteren was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de Stichting Pica Database in Utrecht. Met de titel Gebruik van data in het GGC en WorldCat: wat is toegestaan op grond van de nieuwe regeling? was het niet heel verrassend dat er slechts enkelen vanuit de hogescholen vertegenwoordigd waren. Mijn eigen aanwezigheid werd desondanks niet vreemd bevonden en dat was ook wel bijzonder als je bedenkt dat mijn instelling geen afnemer/gebruiker is van het GGC of Worldcat en hogeschoolbibliotheken, voor zover ik weet, weinig tot niets doen met data uit deze databases.

Reden voor de bijeenkomst was de nieuwe regeling t.a.v. het gebruik van data uit de twee databases die men toe wilde lichten en men had het programma ook nog uitgebreid met een presentatie van Lieneke Viergever over privacy aspecten bij gebruiken van data bij clouddiensten en een dubbelpresentatie van Johan Stapel en Eric van Lubeek over linked open data en wat het voor OCLC betekent, als eigenaren van GGC en Worldcat.

Ik heb de eerste presentatie over de geschiedenis en rol van Stichting Pica en Stichting Pica Database voor kennisgeving aangenomen en de tweede presentatie van Dorien Hooman, die de nieuwe regeling daadwerkelijk toelichtte als een opstapje beschouwd voor de reden dat ik eigenlijk aanwezig was. Namelijk een beetje zicht krijgen op het fenomeen (linked) open data en dan vooral de juridische en auteursrechtelijke aspecten ervan.

Ik werd na de koffiepauze op mijn wenken bediend door Lieneke Viergever, advocate bij Project Moore,  die behalve de privacy aspecten rondom clouddiensten ook nog een zijstapje maakte naar definiëring van open data (via Open Definition):

“A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike.”

Heel kort, helaas, verwees ze nog naar de Open Data Commons die het mogelijk maken om, vergelijkbaar met de Creative Commons voor content, open data te voorzien van een licentie. Voor de data uit het GGC en Worldcat plakt OCLC de Open Data Commons Attribution License er op waarbij de data dus vrijelijk hergebruikt kan worden mits er aan (naams)vermelding wordt gedaan. De spreker voor haar, Dorien Hooman, bevestigde dat dit wel een discussie/onderhandeling opleverde tussen OCLC en Europeana aangezien deze laatste een volledig vrij gebruik nastreeft -zonder naamsvermelding-.

Johan Stapel verduidelijkte nog de betekenis en het belang van Linked Open Data en introduceerde het publiek tegelijkertijd met de Pecha Kucha stijl van presenteren waarin 20 slides telkens (precies) 20 seconden in beeld bleven waardoor hij keurig binnen de 7 minuten zijn verhaal kon afronden. Eric van Lubeek, de managing director van OCLC EMEA ken ik vooral van de uitgebreide schema’s in zijn presentaties en hij ging dan ook wijselijk zelf niet met de Pecha Kucha stijl van presenteren verder. Wel demonstreerde hij de rol en betekenis van open data voor OCLC EMEA aan de hand van de ontwikkeling van een nieuwe dienst, Worldshare Platform.

Hoewel dit platform, GGC en Worldcat niet direct relevant zijn voor mezelf, vind ik het hele idee van open data fascinerend. Open standaarden, harmonisatie en afstemming, de techniek erachter maar ook de auteursrechtelijke en licentie aspecten die erbij horen zijn alle zaken die voor ons vakgebied van informatievoorziening enerzijds nieuw zijn maar anderzijds stoelen op hele oude principes uit het bibliotheekwezen.

Wat hebben we toch een geweldig vak!

@ foto via Cool Breakfast

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (6) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top