Fast track to the cloud: Andres Steijaert over cloud ontwikkelingen #owd12

De eerste sessie waar ik dinsdag bij aanschoof was van Andres Steijaert (SURFnet) die een inleiding op ‘de cloud’ hield, gevolgd door een beginnerscursus en een gevorderden cursus .. en dat alles in nauwelijks 40 minuten!

Het publiek was, zoals het in een klaslokaal traditioneel hoort, keurig zo ver mogelijk achterin gaan zitten waardoor de voor mij gereserveerde zitplaats helemaal vooraan bijna eenzaam afstak maar bang voor een overhoring hoefden we geen van allen te zijn. Hoogstens voor een information overload ;)

Vanuit het perspectief (en afbeelding) dat zelfs bejaarden tegenwoordig met een iPad in de cloud werken is de hele cloud ontwikkeling er eentje die door de gebruikers ook gepushed wordt. Meer dan 2 miljard mensen zijn wereldwijd online en met het overweldigende aanbod van diensten kunnen -en willen- die gebruikers tegenwoordig kiezen. Kiezen tussen verschillende soorten diensten (of het nou GMail of Hotmail is) maar ook in de wijze hoe die diensten en producten gedistribueerd worden. Alles kan en moet via de cloud.

Met diensten als Skype, Dropbox, CloudOn en Evernote is niet alleen software as a service ontstaan maar ook infrastructure as a service. Transactiegegevens worden digitaal over de gehele wereld verstuurd maar dat geldt ook voor alle andere vormen van data zoals persoonsgegevens en andere vertrouwelijke data die gekoppeld zijn aan identiteiten van mensen.

SURF ziet het belang en de noodzaak van de cloudontwikkelingen en heeft als doel om gezamenlijk onderwijs- en onderzoeksinstellingen naar de cloud toe te brengen.

Daarvoor hanteert SURF een aantal cloud principles in hun SURF-cloudstrategie. De eerste is een zgn. cloud first strategy dat stelt dat IT diensten waar mogelijk via de cloud worden gefaciliteerd. Een tweede is dat gebruikers die keuze ook kunnen maken welke apparaten en apps ze willen gebruiken. Zij moeten bij elke IT dienst kunnen kiezen welke diensten en welke leveranciers ze willen gebruiken. Google Apps of Office 365.

Een derde belangrijk principe is de verbindende factor tussen de diensten zijn. Het ontwikkelen en toevoegen van een samenwerkingsinfrastructuur die niet alleen al die cloud diensten aan elkaar rijgt maar ook de gebruikers integreert. SURFconext is die infrastructuur die SURF voor het hoger onderwijs ontwikkeld heeft.

Met behulp van SURFconext hebben en houden de instellingen alle zeggenschap over de gebruikersgegevens van hun medewerkers en studenten en belanden die niet rechtstreeks bij alle cloudaanbieders. Groepen gebruikers kunnen centraal beheerd worden en rollen/rechten gegeven worden bij meerdere aanbieders tegelijkertijd.

Bescherming persoonsgegevens
Over hoe veilig er met persoonsgegevens omgegaan wordt door binnenlandse en vooral buitenlandse partijen, daar is veel over te doen geweest. SURF heeft het College Bescherming Persoonsgegevens gevraagd om een uitspraak en 10 september heeft deze naar buiten gebracht dat onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk zijn en blijven hoe met de persoonsgegevens omgegaan wordt door cloudleveranciers. Ondanks alle procedures, zoals het Safe Harbor beginsel (waarin Amerikaanse bedrijven een procedure moeten volgen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor bescherming van persoonsgegevens) kan volgens het CBP niet gegarandeerd worden dat er aan de Nederlandse privacywetgeving wordt voldaan.

Als Nederlandse afnemer van een cloud dienst ben je zelf verantwoordelijk om te controleren of cloud aanbieders zich correct aan de Safe Harbor beginselen houden en er dus goed met persoonsgegevens wordt omgegaan. Hiervoor moet je als organisatie dus specifiek afspraken maken die meestal niet in het standaard contract met die leverancier staan. Dit moet je dus expliciet zelf bespreekbaar maken en vastleggen met die leverancier.

En dan ben je er nog niet
Want ook overheden willen toegang tot data in de cloud en dus tot de cloudaanbieders. SURF heeft daarom het institituut voor informatierecht (IViR) een onderzoek laten doen naar de toegang van overheden tot clouddata. Hierin werd duidelijk dat zowel in de VS als in Nederland de overheid de mogelijkheid heeft om allerlei data vrijelijk op te vragen. Daar heeft de VS onder bepaalde omstandigheden zelfs de mogelijkheid bij om instellingen of individuen niet eens op de hoogte te hoeven stellen dat ze dat doen. Iedereen die onder de Amerikaanse jurisdictie valt -en dat zijn alle organisaties die structureel zaken doen in de VS- kunnen en worden rechtstreeks benaderd indien gewenst.

SURF heeft hieruit de conclusie getrokken om een gegevensclassificatie voor de cloud te ontwikkelen waarbij bepaalde soorten (gevoelige) gegevens niet perse in een publieke clouddienst opgeslagen zou kunnen/mogen worden.

Clouddiensten voor het onderwijs in de praktijk
Er zijn inmiddels ontzettend veel clouddiensten -via SURFconext- beschikbaar voor het hoger onderwijs. De opvolger van SURFgroepen is inmiddels gereed en met EDUgroepen kan nu iedereen die werkzaam is in het hoger onderwijs (weer) een teamsite aanmaken in de Sharepoint 2010 omgeving die achter EDUgroepen zit.

Ook met Google Apps (for Education) en Microsoft Office 365 zijn via SURFconext overeenkomsten te sluiten en dat geldt eveneens voor SAP producten, communicatiedienst Cisco Webex, Sharespace en zelfs Joomla, Drupal en WordPress.

De door Andres gebruikte presentatie kun je hieronder ook nog bekijken:

Deze blogpost verscheen eerder op het blog van Dé Onderwijsdagen

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top