Professionalisering in het hbo met dank aan de cao

Levenslang leren is iets dat eigenlijk voor ons allemaal zou moeten gelden onafhankelijk van welk beroep je hebt en waar je werkt. Ontwikkelingen gaan dermate snel dat zelfs praktijkervaring niet voldoende is om je diploma al zo’n beetje achterhaald te maken op het moment dat je het in ontvangst mag nemen. Toch blijkt telkens weer dat (permanente) bijscholing stevig gefaciliteerd moet worden door een bedrijf of sector willen beroepsbeoefenaars ook structureel aan de slag gaan met blijvende professionalisering.

In de advocatuur is er een puntenstelsel waarbij iedere beoefenaar jaarlijks een minimum aantal punten moet behalen en waarbij deelname aan o.a. cursussen en congressen essentieel is wil je aan deze eis tegemoet kunnen komen. Zo streng is het in het hoger beroepsonderwijs nog niet maar door de aanhoudende kwaliteitsdiscussies van het onderwijs is er wel een praktijk ontstaan waarin alle hogescholen het professionaliseringsniveau van hun medewerkers onderdeel hebben gemaakt van de prestatieafspraken met de minister van onderwijs.

Hierbij gaat het bijna zonder uitzonderingen om al het onderwijsgevend personeel een master te laten behalen. Dit past in de perceptie van hogescholen -terecht-  ook bij de ambitie en doelstellingen van het hbo om met (toegepast) onderzoek een slag te slaan maar doet mijns inziens niet helemaal recht aan het idee van permanente scholing aangezien professionalisering van docenten toch echt niet alleen gezocht moet worden in een master- en promotietraject. Het onderwijsondersteunend personeel krabt zich ook nog even achter de oren en vraagt zich af waar zij blijven in de scholingstrajecten. Moeten we in de onderwijsbibliotheek ook aan de master of kunnen we ook professionaliseren op een andere manier?

De vakbonden en de HBO-raad maakten vandaag een principe akkoord (pdf) bekend over de cao-hbo waarin precies dit onderwerp de hoofdrol speelt. In dit akkoord dient elke hogeschool met een eigen en individueel professionaleringsplan te komen waarbij 6% van het jaarinkomen van elke werknemer beschikbaar gesteld wordt om de uitvoering te realiseren. Geen onderscheid tussen onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, het gehele budget komt in 1 professionaliseringsfonds en die 6% is het minimumbedrag dat een hogeschool moet besteden aan professionaliseren van de eigen medewerkers. Master- en promotietrajecten zullen ongetwijfeld de kern gaan vormen van een dergelijk professionaliseringsplan maar er zal ongetwijfeld ook meer in opgenomen moeten worden voor (in ieder geval) het onderwijsondersteunend personeel.

Het goede nieuws is daarbij dat de facilitering van medewerkers specifiek benoemd is in dit akkoord. Als een scholingsafspraak met een werknemer past in het professionaliseringsplan dan wordt maar liefst 75% van de studielast in tijd gefaciliteerd en dat zou toch een mooie prikkel moeten zijn.

In een salarisstijging voorziet de nieuwe cao dan weer niet maar als je in jezelf wilt investeren met scholing dan heeft je instelling er nu net zo veel belang bij als jij om dat te doen. Voor kennisinstellingen zou dat eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn, net als voor de mensen die er werken. Maar het kan geen kwaad dat het straks ook in de cao geregeld is.

@ foto: mimax via photopin cc

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (2) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top