This is not a paradox: text 2.0 tijdens de #srie13

Gisteren vond het SURF Research and Innovation Event 2013 plaats bij de Haagse Hogeschool. Zo’n 250 geïnteresseerden kwamen naar Den Haag toe om meer te horen over o.a. (innovatief) gebruik van ICT bij onderzoek en onderzoeksdata. Met twee keynotes en vier te volgen sessies binnen eveneens vier tracks was er voldoende variatie voor iedereen, ongeacht je achtergrond en interesses. Zelf heb ik de eerste keynote bijgewoond, net als twee sessies in de vierde track over citizen science & social media. Er is door aanwezigen (en organisatie) flink getwitterd met de hashtag #srie13 dus ook hier kun je nog even terugblikken.

In de #srie13 track over citizen science & social media dacht ik iets meer te kunnen begrijpen van de materie dan tijdens de keynote. Joris van Zundert is onderzoeker en ontwikkelaar bij het Huygens instituut en hield een verhaal over de innovatie van informatietechnologie bij het analyseren en doorgronden van literaire en historische teksten.

De presentatie van Joris – te vinden op Prezi.com – ging als eerste in op het analyseren van literaire teksten die door twee schrijvers geschreven zijn. Door niet alleen de woorden maar ook taal- en zinsgebruik, de context en schrijfwijze, te laten analyseren kan met redelijke accuraatheid het punt gevonden worden in de tekst waar de tweede schrijver het overnam van de eerste.

Tekst lijkt heel statisch te zijn maar is juist erg in beweging, betoogde Joris. Het proces van schrijven waarbij aantekeningen van de schrijver weergeven hoe de tekst tot stand gekomen is, het hergebruik van (andermans) teksten en veranderingen die een schrijver of auteur in de loop van de tijd achteraf aanbrengt maken het heel interessant en nuttig om daar de computer op los te laten. Met als grootste uitdaging om met behulp van (web)technologie tot tekst 2.0 te komen op internet.

Het bleek uiteindelijk dus wel een presentatie te zijn die misschien juist wel interessanter was voor de paar informatiespecialisten in de zaal dan voor onderzoekers. Dit soort onderzoek waar teksten, taal en informatica bij elkaar komen (alfa-informatica), pakt de woordsystemen, ontologieën en papier gebaseerde zoeksystemen en tilt ze naar een compleet ander en nieuw niveau. In elk geval vond ik het fascinerend wat er allemaal mogelijk blijkt op dit gebied.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comment (1) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top