Ontmoetingen op dé (Hoger) Onderwijsdagen 2013

onderwijsdagen 2013
Zo. Voor mij zitten de Onderwijsdagen 2013 er weer op. Het is op dit moment natuurlijk nog in volle gang met een druk programma dat gericht is op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs maar daar ben ik zelf niet bij.

Ook al zijn de Onderwijsdagen bedoeld om inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs te geven aan de bezoekers, voor mezelf gaat het bij dit soort dagen/congressen vooral om het bijpraten met collega’s die je al een tijd niet gezien hebt. En natuurlijk het ontmoeten van nieuwe mensen. Wat dat betreft was het gisteren een uitstekende dag want ik kwam enkele oud-collega’s tegen die nu bij andere onderwijsinstellingen werken, enkele mensen die ik via Twitter ‘ken’ maar ook vele anderen die ik nog niet kende.

Natuurlijk gaat het dan wel weer over de inhoud. Een discussie over auteursrechtelijke aspecten van online onderwijs, een gesprek over hoe weinig we in het hbo eigenlijk doen met learning analytics (en of de noodzaak er ook wel is), samen verzuchtten dat open educational resources wel hip zijn maar dat ze in het hbo ook nog maar nauwelijks te bespeuren zijn en toch weer (veel) gesproken over educatieve ebooks. Ik heb er zelfs een interview over mogen geven dat vastgelegd is op video. En dan te bedenken dat ik dat vroeger echt een verschrikkelijk idee vond. Om gefilmd te worden dan, niet de educatieve ebooks.

Hoewel ik niets te klagen heb over de sessies die ik bezocht (en gisteravond later nog bekeken) heb, moet ik constateren dat het voor mij in elk geval niet (meer) werkt. Ja, ze zijn zeker interessant maar het blijft logischerwijs allemaal zo op de oppervlakte. Bij de sessie over juridische vraagstukken bij open onderwijs wilde ik het liefste veel meer verdieping en details (misschien kan ik Esther Hoorn nog eens strikken voor een gastblog of 2) terwijl ik bij een sessie over learning analytics en OER dus zelf geen aansluiting kon vinden/bedenken wat ik er vanuit een hogeschool(bibliotheek) mee zou moeten en kunnen. Ik hield er wel het voornemen aan over om me wat meer in learning analytics te verdiepen dus de naam van Sander Latour heb ik genoteerd als voorzitter van de SIG Learning Analytics. Ook bij de middagsessies over de ervaringen met MOOCs en het open en online onderwijs als toekomst van het onderwijs in Nederland had ik hetzelfde gevoel: meer de neiging om de namen te noteren om er later eens mee van gedachten te wisselen dan dat ik geïnspireerd raakte door de verhalen.

Daar is mijns inziens ook niets mis mee. Ik denk echter wel dat het een punt van aandacht is voor de komende edities van de Onderwijsdagen. Een programma dat vooral gevuld is met eenzijdig gepresenteerde (goede) inhoud en ontwikkelingen heeft voor mij wel wat afgedaan. Er zou meer focus moeten zijn op het in verbinding brengen van mensen die wat te vertellen hebben met de mensen die wat te vragen hebben. Zowel ter plaatse maar juist ook na afloop. Er is altijd plek voor een goede inhoudelijke keynote die inspireert maar, zoals Willem Karssenberg via Twitter al aangaf, wellicht is een unconference concept een iets interessantere invulling voor de Onderwijsdagen. Zoals al gebeurt in Nederland met EdcampNL. Met een betere mix tussen inhoud, de mensen die iets over specifieke onderwerpen kunnen en willen vertellen en zij die juist met vragen zitten.

Ik zou het in ieder geval niet erg vinden als ik in de toekomst niet meer de vraag achteraf krijg of een congres interessant danwel inspirerend was. Stel mij liever de vraag of ik interessante en inspirerende mensen ontmoet heb. Want dat heb gisteren in elk geval al wel.

Toch de focus op de inhoud en de sessies? Lees dan het blog van de Onderwijsdagen 2013 waar edubloggers verslag doen van de meeste sessies //  Bekijk de opgenomen sessies na op de site // Bekijk alle presentaties via het Slideshare account van de Onderwijsdagen

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (2) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top