Over hoe er bijna een hoger btw-tarief voor ebooks met DRM in Frankrijk was gekomen

btw-tarief voor ebooksFrankrijk heeft wat met ebooks als het om btw wetgeving gaat. Ze kozen er al voor om, tegen de Europese richtlijn in, het lage btw-tarief te hanteren voor ebooks. Maar vorige week kwam er een verrassende toevoeging op de Franse btw wetgeving toen er een amendement werd ingediend in de Franse Assemblée Nationale. Dat amendement stelde dat ebooks die deel uitmaken van een gesloten systeem (en daarmee beveiligd zijn met DRM), zoals de ebooks bij Amazon, Barnes and Noble, Kobo of Apple, belast moeten worden met het hoge btw-tarief. Met als achterliggend argument dat ebooks in dergelijke gesloten systemen – ook door de bedrijven zelf – expliciet als een digitale dienst gezien worden en niet als digitale boeken. En daar ging de Europese richtlijn nou net over want die zegt dat digitaal geleverde diensten niet uitgezonderd mogen worden van het hogere btw-tarief terwijl (papieren) boeken dat wel zijn.

Nou was het niet zo zeer verrassend dat er een dergelijk amendement werd ingediend – Frankrijk heeft maar weinig op met grote monopolisten met gesloten systemen en heeft een uitgebreide geschiedenis met o.a. Amazon – maar wel dat het amendement daadwerkelijk aangenomen werd. Mits het door de Franse senaat zou komen, zou het betekenen dat ebooks met DRM van o.a. Amazon en Apple onder het hogere tarief van 19,6% zouden komen te vallen terwijl ebooks zonder DRM onder het lagere tarief van 5,5% zouden blijven.

Het financieel onaantrekkelijker maken van ebooks die je alleen maar bij en via de bedrijven kunt lezen waar je ze gekocht hebt zou definitief een positief signaal zijn om te bevorderen dat ebooks vrij blijven van DRM. Helemaal als per 1-1-2015 het btw-tarief voor ebooks wordt gebruikt dat geldt in het land van de koper in plaats van in het land van de verkoper zoals nu het geval is. Hoe dat precies zou gaan uitpakken was nog wel even de vraag omdat ook Frankrijk één van de landen is die een wet op de vaste boekenprijs kent maar die, net als in Nederland, niet voor ebooks geldt waardoor prijzen sowieso al sterk varieerden per uitgever en titel.

Maar het werd een theoretische exercitie toen de dag erna de Franse overheid een eigen zeer korte amendement indiende die effectief de eerdere teniet deed. De Google Translate versie is niet optimaal maar er valt duidelijk uit af te leiden dat men zich niet focust op het hogere tarief voor ebooks met DRM maar het feit dat het amendement benadrukt dat DRM-vrije ebooks onder het lage tarief vallen. Waarmee ze heibel voorzien met de Europese Commissie kennelijk. Het monopolie van de bedrijven met gesloten systemen wil men graag aanpakken maar niet met behulp van btw-tarieven.

This amendment is intended to remove the restriction to e-books sold in a file format “open” for, that is to say, not subject to a license from reading the application of the reduced rate of VAT on books digital.
Since 1 st January 2012, digital books, whatever their size, benefit from the application of a reduced VAT rate.
The European Commission has already challenged this decision and our tax law referred to the Court of Justice, arguing that the VAT Directive does not open such a possibility and that this creates distortions of competition within the internal market. Although we disagree with this interpretation, there is a risk of lead condemnation of France for the application of the reduced VAT rate to digital books.
The device adopted by the General Meeting with Amendment 22 restricts the scope of the measure which further weakens the whole system under the law of the European Union.
The development of a diverse range of digital book should undoubtedly be accompanied by measures to prevent outbreaks strong monopolistic sectors which naturally affect the dissemination of digitized cultural assets. But the modulation rate of VAT is not the right way to achieve it.

Wel een beetje bijzonder aangezien Frankrijk op dit moment juist al (illegaal?) lagere btw-tarieven voor ebooks rekent en het eerste amendement ironischerwijs de ebooks met DRM juist onder het tarief zou brengen dat door de Europese richtlijn voorgeschreven wordt. Ik acht het dan ook aannemelijk dat de Franse overheid ofwel niet meer aandacht op de btw-wetgeving voor ebooks wilde vestigen dan wel dat de belangen van grote Franse uitgevers meegespeeld hebben. Ook al zijn ze geen fans van Amazon, een groot deel van hun inkomsten komen wel voort uit de verkoop via Amazon Frankrijk, en de impact van het hogere btw-tarief zou zeker merkbaar geweest zijn. En er zullen maar weinig uitgevers in Frankrijk zijn die vrolijk DRM willen loslaten dus deze maatregel was zeker niet populair geweest.

Maar het scheelde allemaal niet veel.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comment (1) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top