Over de Authors Alliance en anders omgaan met auteursrecht

authors alliance

Eén van de interessantste aspecten van auteursrecht is dat mensen er zeer verschillend tegenaan kijken. Wil je gebruik maken van andermans werken – ten behoeve van iets dat je zelf maakt, zoals muziek, onderwijsmateriaal, een blogpost of omdat je zelf een boek of artikel schrijft – dan is auteursrecht een (vervelende) hindernis om te nemen. Ben je echter iemand die zijn geld verdient met de verkoop van boeken, muziek, films of andere werken dan is auteursrecht een belangrijke – zo niet de belangrijkste – pijler waar je inkomen van afhankelijk is.

De eerste groep mensen houdt zich bezig met het vinden van omwegen in het auteursrecht (of het negeren ervan) en roepen dat het auteursrecht aangepast moet worden om het gebruik van andermans werken aanzienlijk te vereenvoudigen. De tweede groep mensen houdt vast aan de verdienmodellen van weleer en gaan op de barricades tegen alle vormen van wat zij als illegaal en onwenselijk gebruik van hun werken zien met een opgerold exemplaar van de wetgeving in de hand.

Beide groepen hebben belangenorganisaties die luidruchtig hun eigen gelijk verkondigen en hebben vooral met elkaar gemeen dat ze elkaars standpunten veroordelen en niet wars zijn van oneigenlijke argumenten aanvoeren om dat eigen gelijk te onderbouwen. Het zoeken, laat staan het vinden, van een praktisch compromis lijkt in elk geval ook niet hoog op de respectievelijke agenda’s te staan.

Kan het toch anders?

Des te interessanter is het dat twee dagen geleden een nieuwe belangenorganisatie is opgericht met een insteek die wel die gulden middenweg lijkt te zoeken tussen de beide perspectieven op auteursrecht. De Authors Alliance is een vereniging die er naar streeft om auteurs te helpen hun werken juist zo breed mogelijk verspreid, gebruikt en gelezen te krijgen en vindt dat de auteursrechtwetgeving daar een belemmering voor is.

We have formed an Authors Alliance to represent authors who create to be read, to be seen, and to be heard. We believe that these authors have not been well served by misguided efforts to strengthen copyright. These efforts have failed to provide meaningful financial returns to most authors, while instead unacceptably compromising the preservation of our own intellectual legacies and our ability to tap our collective cultural heritage. We want to harness the potential of global digital networks to share knowledge and products of the imagination as broadly as possible. We aim to amplify the voices of authors and creators in all media who write and create not only for pay, but above all to make their discoveries, ideas, and creations accessible to the broadest possible audience. (bron)

In een interview geeft oprichtster Pamela Samuelson aan dat de Authors Alliance ondersteuning en voorlichting wil bieden aan hun leden over hun auteursrecht, licentieovereenkomsten en de keuzes & mogelijkheden die auteurs hebben om hun werken zo optimaal en breed mogelijk te publiceren. Naar buiten toe wil de vereniging opkomen voor auteurs die het belangrijker vinden om gelezen te worden dan om beschermd te worden met steeds strenger wordend auteursrechtenbeleid, ten koste van hun eigen wensen.

De Authors Alliance heeft daartoe Principles and Proposals for Copyright Reform (PDF) gepubliceerd op hun site. Hierin komen ze met vier uitgangspunten die moeten zorgen voor een betere balans tussen de rechten van auteurs en de belangen van het publiek waarvoor ze schrijven.

  1. Further empower authors to disseminate their works (Geef auteurs ruimte in de auteursrechtwetgeving om hun werken makkelijker te verspreiden, met o.a. een betere mogelijkheid om werken rechtstreeks in het publieke domein te plaatsen, een beter te begrijpen Auteurswet maar ook door explicieter te maken dat auteurs de rechthebbenden moeten zijn van hun werken);
  2. Improve information flows about copyright ownership (Maak het eenvoudiger voor mensen om die rechthebbenden ook te vinden zodat er ook toestemming gevraagd *kan* worden);
  3. Affirm the vitality of limits on copyright that enable us to do our work and reach our audiences. (Handhaaf en verbeter de beperkingen in auteursrechtwetgeving die zowel het publiek als ook auteurs de gelegenheid bieden iets te hergebruiken voor eigen doeleinden. De Authors Alliance benadrukt hierbij o.a. de noodzaak om bibliotheken en archieven de wettelijke ruimte te geven boeken te digitaliseren en te bewaren, maar ook dat de beschermingsduur in de auteursrechtwetgeving niet nog een keer verlengd moet worden);
  4. Ensure that copyright’s remedies and enforcement mechanisms protect our interests. (Het moet goedkoper en laagdrempeliger zijn voor auteurs om inbreuk op hun rechten te bestrijden terwijl aan de andere kant geen astronomische boetes – in het Amerikaanse rechtstelsel – opgelegd moeten worden).

Hoewel de Authors Alliance zich met hun uitgangspunten voor aanpassen van auteursrechtwetgeving richt op de Amerikaanse wetgeving – die op vele punten sterk afwijkt van Europese en dus ook Nederlandse wetgeving – zijn de achterliggende doelen mijns inziens net zo goed van toepassing in andere landen. Al was het maar om inderdaad eens op zoek te gaan naar praktische oplossingen en te onderkennen dat het allemaal niet zo zwart-wit is met het auteursrecht.

Als je overigens een voorbeeld wilt van hoe zwart-wit het ook in Amerika nog steeds is, dan is de toelichting op – en waarschuwing voor – de Authors Alliance op de site van de Authors Guild een interessant stuk. De Authors Guild is een (lobby)vereniging die zeer actief de (auteurs)rechten van auteurs bewaakt en die vooral bekend is van de langdurige strijd tegen Google om hun digitaliseringstrajecten een halt toe te roepen. En het kennelijk ook als een taak ziet om de Authors Alliance af te schilderen als een elitaire club die een bedreiging vormt voor de belangen van de leden van de Authors Guild.

Ik vrees dat de strijd voor een beter auteursrecht nog wel even gaat duren als alle partijen blijven weigeren naar elkaars belangen te kijken ipv alleen naar hun eigen.

@ foto oorspronkelijk door David Iliff en bewerkt & gebruikt met een Creative Commons Naamvermelding 2.5 licentie.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (5) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top