Mijn eerste MOOC: Copyright for Educators and Librarians

Copyright for Educators and Librarians Coursera
Het (hoger) onderwijs staat niet stil en gaat natuurlijk ook met de tijd mee. Er wordt geëxperimenteerd met onderwijsvormen die meer en beter gebruik maken van de technologische ontwikkelingen en die zich ook in toenemende mate richten op open/online onderwijsvarianten. Ontwikkelingen als afstandsleren, blended learningflipped classrooms, weblectures en MOOCs zijn daardoor ook in Nederland eigenlijk helemaal niet nieuw meer. MOOCs vormen daar, vind ik, echter nog wel een uitzondering op aangezien je die nog niet heel veel aantreft.

Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn online cursussen, een vorm van online onderwijs, van vooral (buitenlandse) universiteiten die vrij toegankelijk zijn in de zin dat er geen toegangseisen en kosten zijn. Ze hebben geen limiet wat betreft het aantal deelnemers (vandaar ook massive) en ondanks dat ze door hoger onderwijsinstellingen aangeboden worden kan iedere geïnteresseerde er aan meedoen maar krijg je geen studiepunten. MOOCs zijn geen (deel van een) opleiding en ze maken daarmee dus geen onderdeel uit van het reguliere onderwijscurriculum van die onderwijsinstelling.

Doe eens gek, doe eens mee aan een MOOC

Eén van de grootste aanbieders van MOOCs is Coursera, dat als platform en leeromgeving fungeert voor cursussen die door een groot aantal Amerikaanse onderwijsinstellingen ontwikkeld en aangeboden worden. Omdat ze vrij toegankelijk zijn en niet gekoppeld zijn aan een studieprogramma bij een onderwijsinstelling had ik me vorig jaar al voorgenomen om er eens eentje te gaan volgen. Gewoon om ervaring op te doen zodat ik zelf een beeld kon gaan vormen over hoe het is om alleen via weblectures onderwijs te krijgen, wat ik vind van de kwaliteit van het ondersteunende onderwijsmateriaal, hoe er getoetst wordt en of/hoe je tot enige interactie komt met je docenten en medestudenten. Maar ja, zoals dat wel vaker gaat met goede voornemens kwam het er uiteindelijk niet van.

Tot ik begin juni een aankondiging zag van een vier weken durende course “Copyright for Educators and Librarians” die precies in mijn vakantie zou gaan vallen. Over de auteursrechtelijke aspecten van het gebruik van beschermde werken in het onderwijs met als doelgroep bibliothecarissen die met onderwijs te maken hebben. “Helaas” (en natuurlijk) wel gebaseerd op de Amerikaanse auteursrechtwetgeving maar voor de rest zo’n beetje op mijn lijf geschreven. Niet al te lang met 4 weken, niet meer dan zo’n (max) 3 uur per week aan studiebelasting vereist en ik zou voldoende kennis moeten hebben van auteursrecht om het ook daadwerkelijk redelijk soepeltjes af te ronden en te compenseren voor de verschillen tussen de Europese/Nederlandse en de Amerikaanse wetgeving. Ik maakte een account aan bij Coursera en schreef me meteen in.

De eerste ervaringen

Afgelopen maandag, 21 juli, gingen de virtuele deuren van het klaslokaal open hoewel ik pas vrijdagmiddag en -avond tijd kon inplannen om me in de stof van de eerste week te verdiepen. Zes weblectures die totaal ca. 70 minuten duurden, enkele tientallen pagina’s leesvoer en een forum waar zo te zien door het merendeel van de maar liefst 8000 deelnemers werd gediscussieerd over een drietal onderwerpen die door de docenten voorbereid waren.

Copyright for Educators and Librarians Coursera
En ik vind het dus geweldig om te doen zo. Met de zes weblectures zullen ze geen prijs winnen voor beste educatieve video’s maar de stof wordt in een rustig tempo duidelijk overgebracht en zowel de video’s, ondertiteling als de gebruikte Powerpointpresentaties zijn te downloaden voor je eigen archief. Desalniettemin maakte ik bij de langere weblectures alsnog mijn eigen aantekeningen – omdat ik het nou eenmaal beter onthoud op die manier – en keek ik diverse onderdelen meteen terug om zelf het overzicht te behouden. Vanzelfsprekend zijn alle aanbevolen boekhoofdstukken, artikelen en de wettekst zelf digitaal en vrijelijk beschikbaar dus daar valt niets over op te merken.

Voor de interactie met en tussen de studenten hebben de docenten gekozen voor een discussieforum waar ze elke week een aantal discussies starten en waar je punten voor krijgt als je deelneemt. Ik heb het idee dat ze (aangenaam) verrast zijn door het grote enthousiasme van alle deelnemers want er zijn inmiddels al duizenden reacties en bijdragen geplaatst op dat forum. Zo veel dat het niet bij te houden valt en dat de beperkingen van de forumsoftware ook duidelijk worden. Ik heb in ieder geval flink wat tijd moeten besteden om de discussies zelfs maar een beetje globaal door te nemen zodat ik zelf ook nog hier aan kon kon bijdragen.

Hierdoor kwam ik pas vanochtend toe aan de vierde wekelijkse activiteit (naast de weblectures, aanbevolen literatuur en de participatie aan de discussies op het forum): de toetsing om week 1 af te sluiten. Deze toets bestond uit een quiz met 10 multiple choice vragen en die was prima te doen als je de stof bestudeerd had (ik had ze alle 10 goed). Ook de komende weken zal de stof getoetst worden met een quiz terwijl de afsluitende toets een verplicht in te leveren analyse zal zijn van een auteursrechtelijk vraagstuk. Ik vraag me stiekem af in welke mate de drie docenten hopen dat er nog een paar duizend deelnemers gaan afvallen de komende weken want dat zal toch echt handmatig nakijken en beoordelen worden neem ik aan.

Leerzaam

Ik ben er van overtuigd dat het volgen van een MOOC een nuttige ervaring is voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is. Niet alleen om mee te maken hoe het is om samen met duizenden anderen een online cursus te volgen maar vooral om te zien wat het betekent om de lesstof zonder enig rechtstreeks contact met de docenten over te dragen aan studenten. Welke eisen stel je zelf aan goede web-/videolectures? En aan goede ondersteunende literatuur die ook nog eens vrijelijk online beschikbaar moet zijn? Hoe zorg je ervoor dat er zo min mogelijk aanvullende vragen gesteld hoeven te worden en hoe faciliteer je dat uberhaupt zonder dat je rechtstreeks de dialoog aan moet gaan met duizenden studenten? En hoe regel je de toetsing met zo veel studenten?

Ook al heeft me de eerste week aanzienlijk meer tijd gekost dan de 2-3 uur die bij de omschrijving van de Copyright for Educators and Librarians cursus vermeld stond (het was eerder 8 uur inclusief het lezen van de literatuur), ik ga er mee door. Er valt immers nog genoeg te leren over MOOCs maar ook over het Amerikaanse auteursrecht en de verschillen met de Nederlandse Auteurswet.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (13) Write a comment

 1. Wat goed van je, Raymond, dat je op onderzoek uitgaat en proefondervindelijk vaststelt wat de (on)mogelijkheden van een MOOC zijn. Houd vol, succes!

  Reply

 2. Ik heb begin van dit jaar meegedaan aan een paar Coursera MOOCs. Was er enthousiast over. Nakijken gebeurde daar overigens niet door docenten maar onderling. Een soort Peer-review dus.

  Reply

 3. […] Thank you for your participation in the Copyright for Educators and Librarians course, stond er te lezen in de mail die gisteren verstuurd werd aan de duizenden deelnemers van de online cursus Copyright for Educators and Librarians, die ook ik de afgelopen weken – van 21 juli tot 18 augustus om precies te zijn – gevolgd heb via Coursera. Inmiddels is de virtuele klas weer schoon gepoetst (alle videolectures, de quizzen, het studiemateriaal en de tienduizenden berichten op het forum zijn verwijderd) en herinnert alleen de verklaring onderaan deze blogpost aan het volgen en (succesvol) afronden van deze MOOC. En natuurlijk de blogpost die ik vorige maand schreef over de eerste ervaringen met mijn eerste MOOC. […]

  Reply

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
  Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top