Google Books Library Project is ook in hoger beroep fair use

Het Library Project van Google, waarbij meer dan 20 miljoen boeken uit bibliotheekcollecties zonder toestemming van rechthebbenden ingescand zijn ten behoeve van een digitale database (Google Books), en waarvan fragmenten online beschikbaar worden gesteld, valt onder de fair use beperking op het Amerikaanse auteursrecht. Dat bevestigde de 2nd U.S. Circuit Court of Appeals in New York nadat rechthebbenden (Authors Guild en enkele uitgevers) in hoger beroep waren gegaan na de eerdere uitspraak in 2013 die Google Books als fair use bestempelde.

Google pleegt geen inbreuk op het auteursrecht van rechthebbenden bij het inscannen van de boeken, het aanbieden van fragmenten online en het leveren van de gedigitaliseerde werken aan de bibliotheken uit wiens collecties de boeken afkomstig zijn.

Afgelopen vrijdag (16 oktober 2015) sprak een panel van drie rechters zich unaniem uit (PDF) in het hoger beroep van een rechtszaak die het Amerikaanse Authors Guild al in 2005 aangespannen had tegen Google. Een rechtszaak waarbij de vakvereniging van auteurs(rechthebbenden) stelde dat het Google Books Library Project – het project van Google waarin 20 miljoen boeken van bibliotheken wereldwijd ingescand en digitaal beschikbaar gemaakt worden – inbreuk maakte op hun auteursrechten. Behalve het Authors Guild deden ook een aantal uitgevers, verenigd in de Association of American Publishers (AAP), een duit in het zakje als eisende partij.

Hoe begon het?

Ruim 11 jaar geleden begon Google met Google Books (toen nog Google Book Search) om één grote digitale bibliotheek te creëren door fysieke boeken in te scannen en full-text raadpleegbaar te maken. De benodigde boeken om in te scannen kwamen enerzijds van uitgevers en auteurs via het Google Books Partner Program en anderzijds uit de collecties van universiteitsbibliotheken en nationale bibliotheken via het Library Project.

Eind 2005 startten de Authors Guild en de Association of American Publishers afzonderlijk een rechtszaak tegen Google over wat zij als inbreuk op hun auteursrechten zagen. Google pareerde meteen met het argument dat het slechts een digitale variant was van een kaartcatalogus waarbij de tekst van het boek simpelweg volledig als beschrijving werd gebruikt. Dat zagen auteurs en uitgevers toch heel anders en na enkele jaren in de rechtszaal kwam het uiteindelijk in 2008 tot een voorgestelde schikking: de Google Book Search Settlement Agreement. Google stelde voor 125 miljoen te betalen in ruil voor een licentie om de auteursrechtelijk beschermde boeken te mogen exploiteren via Google Books. Na bijna drie jaar over en weer steggelen over de precieze invulling en uitvoering verwierp de rechtbank echter de schikking in maart 2011. De rechtszaak hervatte weer waar die gebleven was.

De uitgevers schikken met Google

In 2012 troffen de vijf grote uitgevers in de Association of American Publishers alsnog een schikking met Google. De zorgen van de AAP gingen vooral over de impact van de beschikbaarheid van korte fragmenten uit boeken die nog steeds verkocht werden, en dan specifiek over de kans dat mensen minder boeken zouden kopen als ze korte stukken gratis digitaal konden raadplegen. De schikking gaf de uitgevers meer controle door zelf te kunnen kiezen om hun boeken beschikbaar te maken of ze te verwijderen uit Google Books als ze in het kader van de Library Project gedigitaliseerd waren. Als de uitgevers akkoord zouden gaan met opname van de titels in Google Books dan kregen ze ook de gedigitaliseerde versie van Google. De uitgevers vonden dit acceptabel en stapten uit de rechtszaak zodat de Authors Guild alleen door ging. Met hun gewijzigd plan: proberen om er een class action rechtszaak van te maken, een Amerikaanse vorm van een aanklacht waarbij een kleine groep van eisers namens een grote achterban (van auteurs) een schadevergoeding voor alle gedupeerden kan eisen. Iets dat Google potentieel miljarden zou kunnen gaan kosten.

Slechts enkele dagen nadat de uitgevers geschikt hebben met Google sprak de Amerikaanse rechter zich echter eerst uit in een gerelateerde rechtszaak die de Author’s Guild had aangespannen tegen HathiTrust.

Authors Guild v. HathiTrust

HathiTrust is een samenwerkingsverband van een groot aantal (voornamelijk Amerikaanse) onderzoeksinstituten en universiteitsbibliotheken die als doel heeft een digitale bibliotheek te bouwen, bestaande uit de gedigitaliseerde collecties van alle deelnemende bibliotheken. Een collectie boeken die door Google in het kader van hun Library Project dus gedigitaliseerd werd en waarbij er zowel digitale exemplaren naar de bibliotheken gingen die het fysieke exemplaar in hun collectie hadden, naar de digitale bibliotheek van HathiTrust en natuurlijk richting Google Books. Van de ca. 10 miljoen digitale boeken die gedigitaliseerd zouden worden is naar schatting 73% auteursrechtelijk beschermd en dat was reden genoeg voor de Author’s Guild om HathiTrust voor de rechter te slepen. Het werd een aparte rechtszaak aangezien HathiTrust, in tegenstelling tot Google, geen commercieel gebruik van de gedigitaliseerde boeken nastreeft.

Fair use

In het Amerikaanse recht is voorzien in een fair use bepaling. Grofweg betekent dit dat er omstandigheden en redenen zijn die het auteursrecht beperken en waarbij je in dit geval dus geen toestemming zou hoeven te vragen -noch een vergoeding hoeven te betalen- aan de rechthebbenden om zijn of haar werken te gebruiken. Doordat het bijna vanzelfsprekend iets is waar iedereen zich op beroept die ooit voor schendingen van auteursrechten wordt aangeklaagd, zijn die omstandigheden vervat in een aantal criteria in paragraaf 107 van de Amerikaanse auteurswet die de fair use beperking beschrijft. Er wordt gekeken naar waarvoor een auteursrechtelijk beschermd werk gebruikt wordt, de aard van dat werk, hoeveel van dat werk gebruikt wordt en wat het effect van dat gebruik op de markt is.

HathiTrust claimde dat deze scanactiviteiten onder de fair use bepaling vielen en kregen daar in 2012 ook gelijk in van de rechter (PDF). Het digitaliseren van boeken, met als doel het doorzoekbaar maken en preserveren ervan ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, viel volgens de rechter ruim binnen de fair use beperking op het auteursrecht.

Terug naar Authors Guild v. Google

De uitspraak van de rechter over de HathiTrust zaak gaf weliswaar aan dat het beroepen op fair use een goede kans van slagen heeft bij digitaliseringsprojecten maar de Authors Guild liet zich daardoor niet weerhouden in hun zaak tegen Google. Helemaal omdat de focus lag op het omzetten van de aanklacht naar een class action rechtszaak dat namens alle rechthebbenden een schadevergoeding zou kunnen verkrijgen van Google. Google ging hier echter tegen in beroep en de hogere rechtbank in kwestie verwierp – na 2 jaar vol discussies – in juli 2013 uiteindelijk de herclassificatie van de rechtszaak. De zaak werd alsnog terug verwezen naar de oorspronkelijke rechtbank die zou moeten oordelen of de fair use verdediging van Google terecht was.

Zou het commerciële gebruik door Google tot een andere interpretatie van de fair use factors leiden dan het niet-commerciële gebruik door HathiTrust?

Op 14 november 2013 deed de rechter hierover uitspraak (PDF). Alle fair use factors worden door Judge Chin besproken en hij concludeert dat Google Books fair use is. Alle door de Authors Guild aangevoerde argumenten worden daarentegen tegengesproken door de rechter. Judge Chin kiest in zijn betoog expliciet voor een invalshoek waarbij de interpretatie van fair use het publiek belang moet dienen als beperking op de belangen van rechthebbenden. En hij ziet veel voordelen voor dat publiek als het om het Library Project en Google Books gaat:

The benefits of the Library Project are many. First, Google Books provides a new and efficient way for readers and researchers to find books.It makes tens of millions of books searchable by words and phrases. It provides a searchable index linking each word in any book to all books in which that word appears. Google Books has become an essential research tool, as it helps librarians identify and find research sources, it makes the process of interlibrary lending more efficient, and it facilitates finding and checking citations. Indeed, Google Books has become such an important tool for researchers and librarians that it has been integrated into the educational system — it is taught as part of the information literacy curriculum to students at all levels.

Daarnaast ziet de rechter grote voordelen voor taalkundig en historisch onderzoek, een bijdrage aan de verbeterde toegankelijkheid van boeken voor blinden en slechtzienden, het beschikbaar houden van boeken die niet meer gekocht kunnen worden en ziet zelfs inkomstenstijgingen voor auteurs en uitgevers dankzij Google Books.

In my view, Google Books provides significant public benefits. It advances the progress of the arts and sciences, while maintaining respectful consideration for the rights of authors and other creative individuals, and without adversely impacting the rights of copyright holders. It has become an invaluable research tool that permits students, teachers, librarians, and others to more efficiently identify and locate books. It has given scholars the ability, for the first time, to conduct full-text searches of tens of millions of books. It preserves books, in particular out-of-print and old books that have been forgotten in the bowels of libraries, and it gives them new life. It facilitates access to books for print-disabled and remote or underserved populations. It generates new audiences and creates new sources of income for authors and publishers. Indeed, all society benefits.

Met die laatste conclusie zwakt Chin ook het sterkste argument van de auteurs af, namelijk de economische schade die ze zouden lijden door het commerciële gebruik van hun werken in Google Books. Maar ook al verliest de Authors Guild dus de rechtszaak op alle fronten, ze gaan in hoger beroep tegen deze uitspraak.

In hoger beroep

Op 11 april 2014 tekent de Authors Guild hoger beroep aan tegen de uitspraak waarna op 3 december 2014 een breed scala aan argumenten wordt gepresenteerd aan het Hof – die zo’n beetje allemaal neerkomen op een opsomming van alle mogelijke wijzen waarop derden misbruik zouden kunnen maken van de digitale teksten. Afgelopen vrijdag, 16 oktober 2015, bevestigt de 2nd U.S. Circuit Court of Appeals echter unaniem (PDF) de uitspraak uit 2013 in het voordeel van Google.

Of zoals het Hof de uitspraak zelf samenvat:

In sum, we conclude that:

  1. Google’s unauthorized digitizing of copyright-protected works, creation of a search functionality, and display of snippets from those works are non-infringing fair uses. The purpose of the copying is highly transformative, the public display of text is limited, and the revelations do not provide a significant market substitute for the protected aspects of the originals. Google’s commercial nature and profit motivation do not justify denial of fair use.
  2. Google’s provision of digitized copies to the libraries that supplied the books, on the understanding that the libraries will use the copies in a manner consistent with the copyright law, also does not constitute infringement.

Nor, on this record, is Google a contributory infringer

Google pleegt dus geen inbreuk op het auteursrecht van rechthebbenden bij het inscannen van de boeken zonder toestemming van rechthebbenden. Het verveelvoudigen is transformatief (een fair use factor), er wordt slechts een zeer beperkt deel openbaar gemaakt en het aanbieden van de online fragmenten verstoort de reguliere exploitatie niet (nog een fair use factor). Daarnaast is het leveren van de gedigitaliseerde werken aan de bibliotheken uit wiens collecties de boeken afkomstig zijn, evenmin een inbreuk aangezien de bibliotheken zich gewoon zelf aan de auteursrechtwetgeving moeten houden.

En nu?

De Authors Guild heeft teleurgesteld gereageerd en kondigde aan de zaak nu te willen voorleggen aan de hoogste rechterlijke macht in Amerika: de Supreme Court. Of ze dit ook daadwerkelijk gaan doen zal de komende maanden moeten blijken maar er is dus een kans dat zelfs na tien jaar het einde van deze rechtszaak nog niet in zicht is.

Voor de digitaliseringsprojecten van de Koninklijke Bibliotheek, die meedoet aan het Google Books Library Project, heeft deze uitspraak overigens geen consequenties. De beperkingen in de Nederlandse Auteurswet zijn niet vergelijkbaar met de fair use beperking uit het Amerikaanse recht en lenen zich niet voor dit soort digitaliseringstrajecten. Het opnemen van een extended collective licensing regeling in de Auteurswet zou echter wel mogelijkheden kunnen bieden in 2016 aangezien dat, in theorie, collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright ruimte geeft om met de Koninklijke Bibliotheek een regeling te treffen voor het digitaliseren van auteursrechtelijk beschermde werken.

Maar over zo’n mogelijke regeling zal ongetwijfeld ook nog vele jaren onderhandeld gaan worden. Die ene digitale bibliotheek waar je alle boeken met een paar klikken kunt vinden zal voorlopig dus nog wel een droom blijven.

@foto Boston Public Library via Jan David Hanrath (Flickr) met een CC Naamsvermelding Geen Afgeleide Werken 2.0 licentie.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (3) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top