Tweetweekoverzicht week 51 2015: Europese privacyrichtlijn, jaaroverzichten, Topsy en bescherming van persoonsgegevens

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht sommeren privacyorganisaties Facebook te stoppen met datadoorgifte naar de VS, komt er een nieuwe Europese privacyrichtlijn, beginnen de jaaroverzichten te komen, sluit Apple de tweetzoekmachine Topsy en krijgt Brein dankzij de rechter niet de persoonsgegevens van een Ziggo klant,

Privacyorganisaties willen dat Facebook stopt met datadoorgifte naar VS

Met het wegvallen van de Safe Harbor-beschikking in oktober 2015 mogen persoonsgegevens niet meer ‘zo maar’ meer vanuit Europa naar de VS verstuurd worden. Reden voor een viertal Nederlandse privacyorganisaties om Facebook te sommeren te stoppen met de datadoorgifte naar de VS als het om Europese gebruikersgegevens gaat.

Nu is men zeer druk met een alternatieve regeling die dit opnieuw/alsnog moet gaan regelen want het levert voor alle online diensten behoorlijk wat problemen op als ze geen gegevens meer van Europeanen op Amerikaanse servers mogen zetten. De kans dat Facebook actie onderneemt lijkt (me) dan ook bijzonder klein.

EU is akkoord met een nieuwe privacyrichtlijn

Over privacy gesproken, de EU heeft na jaren onderhandelen en vergaderen eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe (concept) privacyrichtlijn.  Sinds januari 2012 wordt er al gesproken om de richtlijn uit 1995(!) te actualiseren en in de nieuwe versie (PDF) worden een groot aantal regels vastgelegd over de bescherming van persoonsgegevens en hoe deze verwerkt mogen worden. Zo wordt het mogelijk om overtreders een stevige boete op te kunnen leggen, wordt het recht op vergeten onderdeel van de nieuwe wetgeving (burgers hebben het recht om eerder gegeven toestemming voor verwerking van hun persoonsgegevens in te trekken en uit een administratie te halen) en moeten bedrijven aan strengere eisen voldoen.

Het Europese Parlement bespreekt dit voorstel begin volgend jaar en als het daar ook goedgekeurd wordt zal de nieuwe privacyrichtlijn in 2018 officieel in werking treden.

Jaaroverzichten, jaaroverzichten en nog eens jaaroverzichten

Google komt met filmpjes over de trends in zoekacties van 2015, op Facebook kun je naar je eigen jaaroverzicht kijken en ook Spotify laat je graag zien welke artiesten, nummers en genres je afgelopen jaar beluisterd hebt. Met handige – en een beetje verstopte – manier om de 100 meest beluisterde nummers in een aparte playlist weer op te slaan via de webversie van Spotify.

Apple sluit Topsy

Ik was erg blij met Topsy, een zoekmachine waarmee je handig tweets kon terugvinden en analyseren. Daar was ik niet alleen in want Apple kocht Topsy voor hun zoektechnologie in 2013. Twee jaar later blijkt dat die technologie verwerkt is in de Spotlight zoekfunctie van iOS 9 en is de reden om de site van Topsy in de lucht te houden kennelijk komen te vervallen. Van de één op de andere dag is Topsy er niet meer en verwijst topsy.com nu naar de mogelijkheid om op je iOS apparaat te kunnen zoeken naar de (door Apple goedgekeurde) content die je daar op hebt staan.

Werkelijk doodzonde dat een goede zoekmachine op een dergelijke manier het loodje legt.

Ziggo hoeft geen klantgegevens te overhandigen aan BREIN

BREIN had het deze keer voorzien op een klant van Ziggo die een webapplicatie “Spotweb” draaide op zijn of haar pc waarmee iedereen op internet kon zoeken naar illegale werken op usenet. De gebruiker haalde deze applicatie onmiddellijk offline toen daar om gevraagd werd maar BREIN eiste nog steeds de persoonsgegevens van deze Ziggo klant om hem of haar nog wat additionele dreigbrieven voorlichting te kunnen sturen. Toen Ziggo dat weigerde kwam dit bij de rechter terecht.

De rechtbank in Utrecht oordeelde (PDF) echter dat niet bewezen is dat de gebruiker de webapplicatie bewust voor de wereld opengezet had en dat daarmee BREIN geen grondslag heeft voor hun stelling dat die gebruiker op grote schaal auteursrechtinbreuken faciliteerde.

Dat BREIN – en andere auteursrechtenorganisaties – steeds vaker naar de rechter zullen gaan om de persoonsgegevens van vermeende piraten te verkrijgen lijkt helaas een duidelijke trend te worden die zich ook in 2016 zal voortzetten.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (2) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top