Tweetweekoverzicht week 9 2016: Dutch Filmworks, boekendieven, No Big Open Access Deals, meer ereaders en het einde van Myjour

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht stuiten de plannen van filmdistributeur Dutch Filmworks op weerstand, gaat het nog een keer over het leenrecht, zijn de Big Deals geen big deal voor Open Access, groeit het aantal ereaders in Amerika, stopt Myjour en wijst de overheid de claim van Nederlandse filmmakers af.

Illegale downloaders aanpakken blijkt lastiger dan Dutch Filmworks dacht

Eind vorig jaar kondigde filmdistributeur Dutch Filmworks hun plannen aan om achter illegale downloaders van (hun) films aan te gaan. Op de diverse nieuwssites en fora maakte het weinig indruk, vooral omdat Dutch Filmworks in de plannen er vanuit leek te gaan dat internetproviders met veel plezier mee zouden gaan werken in het aanpakken en waarschuwen van vermeende downloaders.

En die aanname is inderdaad onterecht. Het plan van de filmdistributeur blijkt te bestaan uit het simpelweg (laten) verzamelen van IP-adressen die films gedownload hebben (via torrents) en die lijst vervolgens door providers te laten vertalen tot de NAW-gegevens van hun abonnees. De providers zouden dan ook namens de filmdistributeur waarschuwingen moeten gaan versturen.

Ziggo en KPN hebben echter aangegeven hier hoe dan ook niet aan mee te willen werken en verwijzen Dutch Filmworks door naar de rechter voordat er NAW-gegevens vrijgegeven worden in specifieke en concrete gevallen. Persoonlijk vind ik het een zeer goede zaak dat er in Nederland een gang naar de rechter nodig is voordat de privacy van burgers geschonden wordt. Zodat de afweging tussen de vermeende onrechtmatige handeling en de privacy tenminste nog gemaakt wordt in plaats van dat burgers ‘veroordeeld’ worden door rechthebbenden en internetproviders omdat toevallig hun IP-adres is gebruikt.

Bibliotheken zijn boekendieven! Waar of onwaar?

Zelf had ik niet veel zin om er (nogmaals) uitgebreid over te gaan schrijven en dus hield ik het bij een kort berichtje in het vorige tweetweekoverzicht. Gelukkig schreef Mark Deckers een uitstekend stuk op zijn blog naar aanleiding van de recente discussie over het leenrecht in bibliotheken en de teruglopende inkomsten voor (kinderboeken)auteurs. En wacht ik met een meer juridische beschouwing van het leenrecht en inkomstenmodellen van ebookuitleningen middels licenties tot de EU zich (definitief?) uitgesproken heeft over de mogelijkheid om ebooks onder het leenrecht te brengen.

Big Deals maar niet per se voor Open Access

Ook over Open Access en de Big Deals schreef ik al (enkele keren) eerder en was ik nogal sceptisch over wat die nieuwe deals daadwerkelijk bijdragen aan Open Access. Frank Huysmans schreef vorig week een Engelstalig stuk op zijn blog waarin hij ook ingaat op dit thema. Het is de moeite van het lezen absoluut waard en sterkt mij in elk geval weer in de conclusie dat het hbo met een eigen koers voor Open Access moet komen.

Gebruik van ereaders groeit gestaag in Amerika

Ook al melden de Amerikaanse uitgevers dat het een stuk minder gaat met de verkoop van ebooks, het is duidelijk dat het niets te maken heeft met het gebruik van de ereaders. Er komen er namelijk jaarlijks miljoenen gebruikers bij in Amerika en volgens onderzoek blijft dit ook doorgroeien tot minstens 2020.

tweetweekoverzicht ereaders_US_20142020
Ook in Nederland groeit het al jaren gestaag – Gfk gaf aan dat er eind 2015 1,6 miljoen ereaders in gebruik waren – en dus lijkt het lezen op een ereader toch maar nauwelijks bedreigd te worden door de grote groei in tablets van de afgelopen jaren.

Op Teleread staat een interessant artikel over hoe de stijgende groei in aantallen ereaders aantoont dat de Amerikaanse uitgevers een ebookbeleid voeren dat haaks hierop staat. De markt van ebooklezende mensen is er overduidelijk, dus waarom weten de uitgevers er geen gebruik van te maken? Het antwoord overigens is ook al bekend want er worden vooral veel goedkopere ebooks van onafhankelijke auteurs en kleine uitgevers gekocht/gelezen terwijl de grotere uitgevers tegenwoordig eerder een ontmoedigingsbeleid met hoge prijzen voeren.

Myjour stopt per 31 maart 2016

En dan krijg je afgelopen week een mailtje dat Myjour gaat stoppen. Ik zag de potentie en het nut maar moet toegeven dat ik er ook bijna geen gebruik van heb gemaakt. Daarvoor sloot het aanbod van artikelen niet goed genoeg aan op waar ik op zat te wachten. Desondanks vind ik het zonde en hoop ik dat er een soortement vervolg komt want ik blijf van mening dat het vooral voor vakinhoudelijke tijdschriften een grote toegevoegde waarde zou hebben. Nou ja, voor mij tenminste wel.

De Staat wijst de miljardenclaim van Nederlandse filmmakers af

Wat de Vereniging van Professionele Speelfilm Ondernemers (VPSO) bezielde om de Nederlandse Staat aansprakelijk te stellen voor de (theoretische) geleden schade voor het illegale downloaden in de periode 2004 tot nu, daar kan ik alleen maar naar raden. In die periode gold de interpretatie dat het downloaden uit illegale bron toegestaan was dankzij de thuiskopievergoeding – die interpretatie werd in april 2014 ongedaan gemaakt het Europese Hof van Justitie – en kennelijk vonden de filmmakers dat een reden om met terugwerkende kracht een creatief rekensommetje los te laten op de Staat. Met als gevolg een claim van 1,2 miljard.

De inhoudelijke reactie op die claim is nu gegeven met als onvermijdelijke conclusie dat de Staat zich niet aansprakelijk acht voor de geleden schade. De minister wil wel in overleg met rechthebbenden om het over voorlichting en stimuleren van legaal materiaal te hebben maar legt de rol van handhaving volledig terug bij die zelfde rechthebbenden.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (2) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top