Laat je stem horen in de publieke consultatie over lager btw-tarief voor ebooks (en andere digitale publicaties)

De Europese Commissie houdt van 25 juli t/m 19 september 2016 een publieke consultatie over de voorgenomen plannen om het btw-tarief voor ebooks te verlagen en wil graag van uitgevers, auteurs en lezers weten hoe dit nieuwe beleid er uit zou kunnen zien. Laat dus ook weten wat jij er van vindt!

Hoezo btw?

Btw – ofwel de belasting over de toegevoegde waarde – is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. Het is indirect in de zin dat die belasting niet rechtstreeks en apart betaald wordt door een consument maar dat het in de prijs van een product of dienst inbegrepen is. De producenten en leveranciers zijn degenen die het achteraf afdragen aan de overheid in de vorm van omzetbelasting.

De overheid bepaalt hoe hoog het btw-tarief voor producten en goederen is en dat heeft een rechtstreekse (en forse) impact op de inkomsten van de overheid. Er kunnen echter uitzonderingen gemaakt worden voor specifieke (groepen) producten en diensten waarvoor dan een verlaagd tarief geldt. Door die uitzonderingen te maken worden die producten en diensten financieel aantrekkelijker voor consumenten en kan de overheid bijvoorbeeld die branche of sector te hulp schieten zoals de afgelopen jaren in de bouw heeft plaatsgevonden.

Een land als Nederland is in beginsel vrij in het zelf bepalen van de btw-tarieven en welke uitzonderingen er gemaakt kunnen worden voor producten en diensten. Maar er zijn wel degelijk randvoorwaarden aan verbonden. Europese landen hebben zich namelijk te houden aan de Europese richtlijnen en btw-wetgeving. Een Europees land mag bijvoorbeeld maar maximaal twee lage btw-tarieven hebben en de EU benoemt verschillende producten en diensten die juist wel of juist niet in het verlaagde tarief mogen komen te vallen. Hier is zelfs een aparte Europese richtlijn voor (2006/112/EG).

Boeken en ebooks

De EU stelt dat papieren boeken onder het verlaagde btw-tarief mogen vallen van een land wegens het belang dat boeken hebben voor cultuur, onderwijs en kennisdeling. Dat is ook precies wat 26 van de 28 Europese lidstaten gedaan hebben (op Bulgarije en Denemarken na). In 2009 breidde de EU dat ‘mandaat’ uit om boeken op alle fysieke media onder die regeling te laten vallen waardoor audioboeken op cd en ebooks op een usbstick er ook onder vielen.

Ebooks zijn echter, volgens de Europese richtlijn, digitaal geleverde goederen/diensten en zijn daarmee niet uitgezonderd van dat reguliere (hoge) tarief. In bijna alle Europese landen is het btw-tarief voor ebooks dus aanzienlijk hoger dan dat voor papieren boeken.

In 26 van de 28 Europese landen geldt een (fors) lager btw-tarief voor papieren boeken. Deze tarieven lopen uiteen van 0% (Verenigd Koninkrijk) tot 12% (Litouwen). Voor ebooks geldt dus altijd het standaard btw-tarief, dat varieert tussen de 17% en 27%. In Nederland is dat standaardtarief 21% en geldt het lager tarief van 6% voor papieren boeken.

Maar de schoen wringt al een tijdje

Dat de verschijningsvorm van een boek (of een krant of tijdschrift) bepaalt of er wel of niet een laag btw-tarief gerekend kan worden is nogal onlogisch en levert dus rare situaties op waarbij er verhoudingsgewijs meer betaald moet worden voor de digitale versie. Dat was ook reden voor Frankrijk en Luxemburg om de richtlijn aan hun laars te lappen en wel hun lage btw-tarief te rekenen voor ebooks. In Frankrijk is dat 5,5% en in Luxemburg slechts 3%, wat de reden is dat Apple, Barnes and Noble, Amazon en Kobo jaren geleden hun respectievelijke Europese hoofdkwartieren in het groothertogdom gevestigd hebben. Het stelde ze in staat slechts 3% btw in rekening te brengen bij de verkoop van ebooks en andere digitale publicaties.

Europa wilde een einde maken aan deze oneerlijke concurrentie tussen bedrijven die het wel en niet konden veroorloven zich in Luxemburg te vestigen. Per 1 januari 2015 werd de Europese btw-wetgeving daarom aangepast. De nieuwe regels stellen dat bij de aankoop van digitale goederen (waaronder ebooks) dan het btw-tarief geldt van het land waarin de *koper* zich bevindt en niet meer het land waar de verkoper (juridisch) in gevestigd is. In 2015 oordeelde het Europese Hof van Justitie ook nog eens dat Frankrijk en Luxemburg niet meer ebooks onder het lage tarief mochten scharen.

Vereenvoudiging van de btw-wetgeving voor de Digital Single Market

De grote onderlinge verschillen in btw-tarieven tussen de Europese lidstaten passen echter, net als de recent aangepaste btw-wetgeving, niet in de plannen van de Europese Commissie voor een Digital Single Market. Met name kleinere internetwinkels hebben veel last om klanten buiten hun land te bedienen doordat ze btw aangifte in alle landen moeten doen waar ze klanten hebben zitten. En een digitale Europese markt stimuleer je ook niet door digitale producten en diensten onder het hogere btw-tarief te laten.

Dat zijn allemaal redenen waarom de Europese Commissie nu de regels en wetgeving wil aanpassen. De EC is aan het inventariseren of het wenselijk is om lidstaten de mogelijkheid te geven ook digitale publicaties zoals ebooks, digitale tijdschriften en digitale kranten onder het gunstige lagere btw-tarief te plaatsen.

En dat inventariseren doen ze mede door het uitschrijven van een publieke consultatie waarbij iedere Europese burger, organisatie en bedrijf zijn stem kan laten horen.

De consultatie bestaat uit een korte en overzichtelijke vragenlijst (21 verplichte vragen en een aantal optionele) en gaat vooral in op de verwachte consequenties van het lagere tarief voor e-publicaties. De Europese Commissie roept zoveel mogelijk stakeholders op om hun mening te laten horen: Readers, authors, businesses (particularly those engaged in publishing, printing, or distributing books, newspapers and periodicals), retailers, trade/business/professional organisations, researchers, public authorities. De Europese Commissie verwacht nog voor het einde van het jaar met concrete voorstellen en plannen te komen en lijkt daarmee dus niet af te vragen *of* het lage tarief voor ebooks er moet komen maar alleen maar *hoe*.

De vragenlijst kan ingevuld worden tot 19 september 2016. Vul hem in als je ook een mening hebt over lagere kosten voor ebooks en digitale tijdschriften of kranten.

Meer lezen? Exceldocument met de wereldwijde btw-tarieven / Public Consultation on reduced VAT rates for electronically supplied publications / VragenlijstVAT/GST on Books & E-books rapport van de International Publishers Association (PDF)

@foto in de header via Pixabay met CC0-verklaring

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (8) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top