Tweetweekoverzicht week 43 2016: Open Library, ip-adressen zijn persoonsgegevens en Twitter test met het niet laten zien van mentions

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Vernieuwingen bij de Open Library

Om de 20ste verjaardag van The Internet Archive te vieren heeft de Open Library (het project van The Internet Archive waarin vrij toegankelijke werken in ontsloten en uitgeleend worden) enkele vernieuwingen gekregen. Er kan nu full-text gezocht worden in alle boeken en is de Book Reader (bijv.) verbeterd zodat die beter werkt op mobiele apparaten.

IP-adressen zijn ook persoonsgegevens

Het Europese Hof van Justitie bepaalde (C-582/14) op 19 oktober dat behalve statische ip-adressen ook dynamische ip-adressen persoonsgegevens kunnen zijn. De zaak werd aangespannen door een Duitse burger die constateerde dat overheidswebsites zijn IP-adres opsloegen en maakte daar bezwaar tegen omdat deze praktijk zijns inziens niet mocht onder de privacywetgeving. Daar kwam een discussie en rechtszaak over en het Europese Hof kwam er aan te pas om het eindoordeel te geven. En die stelde vast dat een ip-adres indirect te herleiden is tot de persoon erachter en dat het daarom persoonsgegevens zijn.

In Nederland behandelt de Autoriteit Persoonsgegevens al jarenlang ip-adressen als persoonsgegevens (pdf) en zal de uitspraak van het HofvJEU weinig consequenties hebben maar het is goed dat de hoogste rechter dit nu bevestigd heeft. Sites zullen zich dus nu expliciet(er?) aan de privacyregels moeten houden als het om het loggen en verwerken van ip-adressen gaat.

Twitter test met het niet laten zien van mentions

Nadat voor iedereen de tekenlimiet van 140 tekens ‘verruimd’ is door links naar bijgesloten media niet meer mee te tellen is Twitter nu, op beperkte schaal, aan het testen of ook de mentions (de twitternamen als je reageert op een tweet) buiten die limiet kunnen vallen. Gebruikers die bij die test betrokken zijn meldden dat mentions nu ook niet meer getoond worden in de mobiele Twitter apps en dat dit leidt tot onduidelijkheden omdat:

  • je niet meteen ziet op wie je allemaal reageert als je op meer dan één persoon reageert en
  • je nu weliswaar de naam ziet die bij een twitteraccount hoort maar niet de twitteraccountnaam zelf. En mensen zijn meestal beter bekend met andermans accountnamen dan met de namen die ze er bij zetten.

Oftewel, zo te horen is het prima om mentions niet mee te laten tellen in de 140-tekens limiet maar is het geen goed idee om die ook onzichtbaar te maken in de tweet zelf. Me dunkt dat het ook alleen maar uitnodigt om tientallen personen te spammen met tweets? We zullen moeten afwachten hoe en of Twitter hiermee doorgaat.

En verder nog …

Ik wacht liever tot Google zelf een embedfunctie inbouwt maar dit werkt tenminste nu wel.

De definitie van ironie?

De nieuwe balk met reclame die je alleen met een betaald abonnement weg kunt krijgen (of deels met een adblocker) bevalt me niet maar voor de rest ben ik erg gecharmeerd van de nieuwe Outlook versie.

Unbreak my links!

Alles wat je ooit wilde weten over het lenen van ebooks via de bibliotheek!

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (2) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top