Tweetweekoverzicht week 6 2017: Nepnieuws infographic, Wob-verzoek gegevens openbare bibliotheken en webarchivering Vakblog

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Hoe ontdek je nepnieuws?

Fake news, alternatieve feiten of, zoals ik het noem, leugens. Het is niets nieuws maar het gemak waarmee het tegenwoordig verspreid kan worden is zodanig dat je er veel alerter op moet zijn. Natuurlijk moet je kritisch zijn en niet alles geloven wat je leest maar soms kun je daar ook best wel een beetje hulp bij gebruiken. De internationale bibliotheekorganisatie IFLA verspreidt infographics in diverse talen die je kunnen helpen om onderscheid te maken tussen nepnieuws en ‘echt’ nieuws. Kom je er nog steeds niet uit? Vraag het dan aan een bibliothecaris :)

Gegevens bibliotheken via Wob verzoek openbaar gemaakt

Middels een Wob verzoek (een verzoek om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur) werd getracht de gegevens van alle individuele bibliotheken in Nederland op te vragen bij het ministerie van OCW, nadat de verzoeker tevergeefs bij de VOB en de KB had aangeklopt hiervoor. Zowel de VOB als een groot aantal bibliotheken maakten vervolgens bezwaar tegen een dergelijke openbaarmaking maar dat was kennelijk niet voldoende om minister Bussemaker te weerhouden de gegevens alsnog te publiceren.

En dus zijn het Wob verzoek, het besluit en ook een viertal spreadsheets met gegevens van de openbare bibliotheken terug te vinden op de site van de Rijksoverheid. Dit zijn de gegevens uit de BIS (Bibliotheek Informatie Systeem) benchmarkenquetes die door de VOB ook gebruikt worden voor de trends en ontwikkelingen en zijn van 2015.

Natuurlijk kun je uit de ruwe data veel meer halen dan alleen globale trends en ontwikkelingen en dat is precies wat Mark Deckers nu gedaan heeft. Lees dus vooral ook zijn blogpost zou ik zeggen.

Webarchivering Vakblog

Over de auteursrechtelijke aspecten van het archiveren van websites door de KB had ik het al eens gehad en een vraag hierover zelfs nog beantwoord in een Juridische Kwesties rubriek afgelopen jaar.

Het was voor mij in elk geval altijd een theoretische discussie omdat (losse) blogs niet geselecteerd werden door de KB voor archivering en dus dit blog ook niet opgenomen is in de lijst van bewarenswaardige websites.

Des te groter was de verrassing afgelopen week toen ik een mailtje ontving van de KB met de melding dat mijn site de komende maand gearchiveerd gaat worden. En weet je, ook al is dat archief alleen maar beschikbaar binnen de gebouwen van de KB, het feit dat mijn blog als bewarenswaardig is bestempeld voelt stiekem Heel Erg Goed :)

En verder nog …

De muziekband Duran Duran poogt om de Amerikaanse rechten op meer dan 30 van hun hits terug te krijgen maar dat valt nog niet mee.

In België probeert de entertainmentindustrie de rechter te overtuigen om een aantal (piraten)sites te blokkeren door providers. Want dat werkt zo goed?

Deventer krijgt een nieuwe bibliotheek en de interieurarchitect denkt het zonder beveiligingspoortjes en geautomatiseerde inlevering van maerialen te kunnen stellen. “Er is niemand die vrijwillig een bibliotheekboek wil stelen” en ingeleverde boeken kunnen mensen zelf terugzetten in een kast. Ik mag hopen dat het bibliotheekpersoneel meer gezond verstand heeft dan de interieurarchitect.

Alle muziek van Prince tot 1996 komt alsnog (vanaf vandaag) naar de streaming muziekdiensten hoewel alles van na die periode gelicenseerd is aan Universal Music. Inclusief de enorme kluis met niet eerder uitgebrachte muziek die Prince achterliet na zijn overlijden. Zou Prince zich nu in zijn graf omdraaien?

De hele kwestie van het blokkeren van The Pirate Bay (in Nederland) ligt bij het Europese Hof van Justitie. In een advies stelt Advocaat Generaal Szpunar dat The Pirate Bay wel degelijk werken openbaar maakt aan het publiek. Mocht het Hof dit advies overnemen dan is de kans groot dat de – overigens redelijk ineffectieve – blokkades weer ingesteld gaan worden.

Europeanen nemen (vanaf 2018?) hun digitale content in abonnementsdiensten met zich mee als ze naar andere landen reizen. Zodat je bijv. het Nederlandse aanbod van Netflix blijft kijken, ook al zit je in Engeland waar ze veel meer series en films hebben ;-)

Ook de hogescholen ondertekenen het Nationaal Plan Open Science om onderzoeksdata en publicaties open access toegankelijk te maken. Laten we hopen dat er ook acties aan verbonden woden want de ondertekening van de Berlin Declaration in 2009 heeft niet veel impact gehad …

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comment (1) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top