watstemthetparlement stemgedrag

Zoek naar het stemgedrag van politieke partijen met de Watstemthetparlement zoekmachine

Natuurlijk kun je naar de beloftes van de lijsttrekkers van de politieke partijen luisteren in de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart. Maar als je liever daden dan woorden hebt, dan kun je in de Watstemthetparlement zoekmachine eenvoudig een overzicht krijgen van het stemgedrag van de politieke partijen. Zodat je kunt uitzoeken hoe ze daadwerkelijk denken over de thema’s die jij belangrijk vindt.

Lastig kiezen

Misschien ligt het aan mij. Ik erger me namelijk elke vier jaar helemaal kapot aan de verkiezingscampagnes van de tientallen politieke partijen (en partijtjes) waarin politici en partijprogramma’s gouden bergen beloven voor de komende vier jaren.

Zolang je maar op ze stemt natuurlijk.

Ineens komen de principes en idealen weer uit de ijskast waar ze de afgelopen vier jaren ingezeten hebben en worden die door de lijsttrekkers gebruikt om elkaar tijdens debatten om de oren te slaan.

Maar wat heb je nou als kiezer concreet aan die standpunten, meningen en ‘visies’? Leuk al die plannen maar we weten allemaal dat de partij waar jij op gaat stemmen nooit in een positie gaat komen om eenzijdig die plannen uit te gaan voeren. Want hoe groot wordt die partij? Komen ze in de regering of in de oppositie terecht? Waar moeten ze concessies doen of zelfs volledig terugkeren op eerder gedane verkiezingsbeloftes? Wat is de kans dat de door jou gekozen partij ook echt aan de slag gaat met de onderwerpen die jij belangrijk vindt?

Niet groot denk ik.

En dan kun je natuurlijk pal gaan staan achter de partij waar je al jaren op stemt. Of die ene lijsttrekker die zo sympathiek overkomt. Of die ene (splinter)partij die jou nog niet ernstig teleurgesteld heeft. Dat is jouw keuze en dat moet je vooral zelf weten.

Zelf luister ik niet naar beloftes die politici hoogstwaarschijnlijk toch niet kunnen waarmaken maar kijk ik liever naar hoe politieke partijen in het verleden daadwerkelijk gehandeld en gestemd hebben bij moties, amendementen en wetsvoorstellen over de onderwerpen die ik belangrijk vind. Over de jeugdwet van 2014 bijvoorbeeld omdat ik daar de consequenties daarvan van dichtbij zie. Over de bibliotheekwet van 2015. Maar ook over thema’s als TTIP, auteursrecht, privacy en bescherming van persoonsgegevens waar de Stemwijzer het niet over heeft en die ik tijdens de debatten niet voorbij hoor komen.

Stemgedrag, of watstemthetparlement?

Dat stemgedrag kun je, dankzij de Correspondent en een informaticus van de Universiteit van Amsterdam, heel mooi bekijken in de Watstemthetparlement zoekmachine. Hierin zijn alle moties, amendementen en wetsvoorstellen vanaf 1995 doorzoekbaar gemaakt.

watstemthetparlement stemgedrag

Meer dan 40.000 stemmingen zijn ontsloten waarbij je kunt zoeken op trefwoorden naar de onderwerpen die jij belangrijk vindt. Behalve de zoekresultaten van de individuele stemmingen worden ook de statistieken getoond van de tien partijen die tijdens Rutte II in de kamer zaten (minus de splinterpartijen). Bij de statistieken krijg je te zien hoe vaak een partij voor gestemd en tegen gestemd heeft, en hoe vaak ze de indiener of mede-indiener waren. Hier kun je de zoekresultaten ook weer op filteren zodat je net zo ver kunt inzoomen op een thema als je wilt.

Voorbeeldje

watstemthetparlement stemgedrag

Privacy, en vooral hoe er met de verwerking van persoonsgegevens wordt omgegaan, vind ik een belangrijk punt. Historisch stemgedrag is nauwelijks relevant voor dit onderwerp en dus beperk ik me tot de regeerperiode Rutte II van de afgelopen vier jaren.

Bij het zoeken moet je zoektermen die uit meer dan 1 woord bestaan tussen haakjes zetten om die termen ook in die exacte volgorde terug te vinden [1]. Je kunt vervolgens o.a. de sorteervolgorde van de zoekresultaten instellen [2], specifieke soorten stemmingen (moties, amendementen of wetsvoorstellen eruit filteren [3] en dus kiezen uit welke regeerperiodes je de resultaten wilt laten meetellen [4]. De zoekresultaten worden meteen aangepast als je deze filters en opties wijzigt dus je kunt op die manier ook variëren in de zoekactie om het aantal gevonden stemmingen te beïnvloeden.

Als je zoekt op “verwerking van persoonsgegevens” vind je 16 stemmingen en zie je bij de statistieken dat alle partijen overwegend voor stemmen maar zelden of nooit een stemming hierover ingediend hebben. Dat zegt allemaal nog niets natuurlijk want het hangt erg van (de formulering van) de motie, het amendement of het wetsvoorstel af of juist voor- of tegenstemmen overeenkomt met jouw eigen standpunt.

Daarvoor moet je dus doorklikken op de stemming zelf. Ze worden allemaal in een resultatenlijst weergegeven [5] waarin o.a. een samenvatting van de stemming en de velden uit de statistieken (voorstanders, tegenstanders, indiener en mede-indiener) opgenomen zijn.

watstemthetparlement wsob stemgedrag

Even een ander voorbeeldje van de “Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen” om dat van dichterbij te bekijken. Er zijn een aantal categorieën gekoppeld met kleurtjes zodat je snel ziet om wat voor type stemming het gaat en of het resultaat aangenomen of verworpen is. Te zien is dat PvdD, SGP en SP tegen waren en alle andere partijen voorstanders waren van deze bibliotheekwet.

Klik je op dit blok dan wordt je doorverwezen naar een iets uitgebreidere samenvatting en uiteindelijk het Kamerstuk en de Handelingen van alle stemmingen rondom dat kamerstuk inclusief alle details.

Goed, het is nog steeds een aardige klus om op die manier een enigszins compleet beeld te vergaren van het stemgedrag van een partij en hoe deze denkt over de voor jou belangrijke thema’s, maar het is in elk geval wel gebaseerd op de feiten. En daar heb je mijns inziens meer aan bij het maken van een keuze dan de talloze beloftes die door de heren en dames politici gedaan worden.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (5) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top