APA richtlijnen uitgelegd

Achter de schermen van: De APA-richtlijnen uitgelegd

Wat doe je als je workshops voor studenten aanbiedt over bronvermelding volgens de APA-richtlijnen en docenten vervolgens allemaal verschillende interpretaties hanteren? Dan wordt het tijd om samen met andere hogeschoolbibliotheken één praktische handleiding te ontwikkelen voor bronvermelding in het onderwijs. Op 15 mei verscheen ‘De APA-richtlijnen uitgelegd’, een publicatie van de Werkgroep APA, in samenwerking met SURF, en met toestemming van de American Psychological Association (APA) zelf. Reden genoeg om mijn collega Rensje te vragen een gastblog te schrijven over de totstandkoming van ‘De APA-richtlijnen uitgelegd’.

-//-

“Hoe ga ik om met tussenvoegsels in de literatuurlijst?”

“Van mijn docent moet ik noten gebruiken in mijn verslag, want dat vindt hij handig.”

Tijdens de workshops Citeren/bronvermelding die ik geef, kwam steeds terug dat studenten geconfronteerd worden met verschillende interpretaties van de APA-richtlijnen binnen de diverse opleidingen van Windesheim.  Studenten werden doorverwezen naar de site van de HAN, Universiteit Tilburg, Universiteit Twente of de richtlijnen die door een docent zelf opgesteld waren. Niet echt handig voor de student die het toepassen van de APA-richtlijnen niet bepaald als het meest favoriete onderdeel van de studie beschouwt.

Om tot eenduidigheid te komen heb ik binnen Windesheim de belangrijkste regels ondergebracht in de zgn. “APA-richtlijnen van Windesheim”. Bij het opstellen van deze regels popte de gedachte steeds naar voren “ik maak een keuze, maar er is geen enkele status aan te ontlenen”. Ik kreeg steeds meer de behoefte samen met andere hogescholen hierover van gedachten te wisselen teneinde sterker te staan in keuzes die gemaakt worden. Met de eigenaar van deze Vakblog, tevens mijn coördinator, ben ik in gesprek gegaan en hij gaf aan dat het wellicht mogelijk zou zijn tot een landelijke richtlijn te komen. Ik was eigenlijk verbaasd; kunnen we dat doen? Ja dus!

Gebruik makend van de contacten via het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten hebben we de aangesloten hogescholen benaderd met de vraag wie zitting wilde nemen in een te vormen Werkgroep APA. Hierop hebben 7 hogescholen positief gereageerd.

Onder de bezielende leiding van Arjan Doolaar van de HAN heeft de werkgroep APA  “De APA-richtlijnen uitgelegd: een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs” opgesteld. Verkrijgbaar in zowel gedrukte (via Studystore) als digitale vorm via https://www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen.

Inmiddels zijn “De APA-richtlijnen uitgelegd” m.i.v. studiejaar 2017-2018 als norm aangemerkt binnen Windesheim voor bronvermelding volgens APA. Om deze richtlijnen maximaal bekendheid te geven onder docenten hebben we de boekjes aangeschaft die docenten bij mij kunnen afhalen. Het is mooi te ervaren dat de docenten, net als ik, zo blij zijn met een eenduidige uitleg. Met enige schroom, dit punt gaf ook in de werkgroep het meeste discussie, vertel ik ze over de keuze die gemaakt is t.a.v. de tussenvoegsels: in zowel de verwijzing in de tekst als in de literatuurlijst wordt het tussenvoegsel gebruikt en wordt deze altijd met een hoofdletter geschreven. In het geval van een citaat uit een boek van Jan de Vries uit 2014 wordt de verwijzing dus (De Vries, 2014, p3). En alhoewel ik zo nu en dan bij een docent een wenkbrauw omhoog zie gaan over deze keuze, weegt de eenduidigheid ook bij deze docenten het zwaarst.

Ik ben blij met de uitkomst, maar zeker ook met het proces. Meest verbazingwekkend: dat het zo leuk kan zijn te praten over punten, komma’s en spaties …

Rensje Wicherson (rg.wicherson(at)windesheim.nl) is informatiebemiddelaar bij het Mediacentrum van Hogeschool Windesheim. Ze is verbonden aan het team Kennis & Onderzoek en houdt zich vooral bezig met informatie- en onderzoeksvaardigheden. Denk je aan Rensje dan denk je aan Zwolle; ze beschouwt zichzelf als de ambassadeur van deze mooie stad.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (7) Write a comment

  1. Leuk blog over een prachtig initiatief van Rensje en andere collega’s. Trots ook, vooral omdat Windesheim deze uitleg voor APA-richtlijnen tot norm heeft gesteld m.i.v. het studiejaar 2017-2018. Duim omhoog!

    Reply

  2. Als toevoeging … de gefronste wenkbrauw ontstaat vooral door de keuze die is gemaakt voor alfabetisering op het tussenvoegsel in de literatuurlijst! Hiervoor is gekozen om maximaal aan te sluiten bij de Amerikaanse richtlijn en omdat na inventarisatie is gebleken dat ook Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften deze ordening veelvuldig toepassen.

    Reply

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top