Boeken en ebooks in Nederland: de KVB Boekwerk marktcijfers van 2016

KVB Boekwerk presenteert elk jaar in januari de jaaromzet en -afzet van de Nederlandse Algemene Boekenmarkt. Met het publiceren van de Boekwerk Monitor 2017 (PDF) zijn deze marktcijfers definitief vastgesteld en zijn ze voorzien van toelichtingen op de verschillende ontwikkelingen. De omzet van de gehele boekenmarkt steeg in 2016 opnieuw met 5% maar hoe zit het met de ebooks?

De marktcijfers 2012-2016

kvb boekwerk marktcijfers 2012-2016

Na een stijging van de omzet van 3% in 2015 groeide de algemene boekenmarkt in 2016 opnieuw verder met een omzetstijging van 5%. De omzet steeg van €498 miljoen in 2015 naar €521 miljoen in 2016. De afzet steeg van 39 miljoen algemene boeken naar 41 miljoen en dat is eveneens een groei van 5%.

In de bovenstaande grafiek zijn boeken en ebooks samen genomen maar het is interessant om ze los van elkaar te bekijken. De markt voor het papieren Nederlandstalige boek blijkt volgens de toelichting in de Monitor gestegen te zijn met 3%. Een belangrijk deel van die groei is afkomstig door de gestegen verkoop van papieren exemplaren uit de top 100 van bestverkochte boeken in 2016. Afgelopen jaar werden zo’n 15% meer papieren exemplaren verkocht dan van de bestverkochte 100 boeken in 2015. Het aandeel van de Top 100 in totale verkoop (afzet) kwam uit op 13,6% (11,9% in 2015).

Dat betekent echter niet dat de boekenmarkt door gigantische bestsellers gedomineerd wordt. Zowel in 2015 als in 2016 werden er van slechts zeven titels meer dan 100.000 exemplaren verkocht, terwijl die mijlpaal in 2009 nog door twintig titels bereikt werd. Kijk je ook naar de genres in de verkoop, dan is te zien dat kinder- en jeugdboeken toegenomen zijn in populariteit maar ook non-fictie het goed gedaan heeft.

Ebooks

kvb boekwerk marktcijfers ebooks

KVB Boekwerk plaatst bij de marktcijfers voor de ebooks wel een aantal kanttekeningen. Zo wordt de omzet van ebooks niet meegenomen door een verandering in de meetmethodes van onderzoeksbureau Gfk en zijn zowel de afzet- als omzetgegevens van de ebookabonnementsdiensten buiten beschouwing gelaten. Desondanks is te zien dat het aantal verkochte ebooks in Nederland nog steeds blijft toenemen. De afzet steeg in vergelijking met 2015 met 16%. De 2,7 miljoen verkochte ebooks hebben daarmee een marktaandeel van 7,2% in afzet (van Nederlandstalige boeken). Dit ligt overigens wat hoger dan door het CB is aangegeven in de Q4 2016 Ebook Barometer.

Het aantal verschillende titels dat lezers digitaal aanschaffen groeit jaar op jaar. In 2016 hebben zij bijna 37.000 verschillende ebooktitels gekocht, 8% meer dan in 2015. In vergelijking met 2012 is het aantal titels dat mensen digitaal kochten, zelfs ruim verdubbeld: destijds ging het nog om circa 17.000 verschillende titels. Het digitaal beschikbaar komen van de backlist is ongetwijfeld een van de redenen hiervoor. (bron: Boekwerk Monitor 2017)

Gemiddelde prijs voor een boek en ebook

kvb boekwerk marktcijfers gemiddelde prijs

Het is geen onderdeel van de Monitor – wel van de eerder gepubliceerde jaarcijfers – maar de ontwikkelingen in de gemiddelde prijs zijn mijns inziens ook interessant. Ik kijk elke maand (ook) naar de prijzen van ebooks t.o.v. de papieren versie van de top 10 van bestsellers in Nederland en constateerde al dat de gemiddelde prijzen van ebooks tegenwoordig tussen de 50% en 60% schommelen vergeleken met de prijzen van hun fysieke tegenhangers.

In de grafiek hierboven is deze ontwikkeling goed te zien. In 2012 was de gemiddelde prijs van een ebook nog 10,08 euro en lag die van het papieren boek op 12,52 euro: voor een ebook werd dus 80,5% van de prijs van het papieren boek gerekend. In de jaren erna zie je de gemiddelde prijs van papieren boeken geleidelijk stijgen tot 13,18 euro in 2016 terwijl de gemiddelde prijs van ebooks fors daalt tot 7,51 euro. Dat is 57% van de prijs van het papieren boek.

Deze marktcijfers worden in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) verzameld door marktonderzoekbureau GfK. De stichting is opgericht door de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) en de Groep Algemene Uitgevers (GAU).  KVB Boekwerk is verantwoordelijk voor de publicatie van de cijfers. De KBb, GAU, CPNB, Stichting Lezen en het Letterenfonds zijn kernpartners van Boekwerk.

#

Raymond Snijders

Sinds 1995 houdt Raymond zich bezig met de combinatie van ICT, bibliotheken en onderwijs vanuit het perspectief van (vooral) de bibliotheek en informatievoorziening. Thans is hij werkzaam bij de Hogeschool Windesheim als senior informatiebemiddelaar en houdt hij zich bezig met de digitale bibliotheek, contentlicenties, ebooks en auteursrecht. Over deze onderwerpen en de impact die ze (kunnen) hebben op het onderwijs en bibliotheken blogt hij sinds 2006 op zijn Vakblog. In 2013 won hij de Victorine van Schaickprijs voor zijn blog.

Comments (3) Write a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top