Ebooks in Nederland: de nieuwe cijfers (Q1 2018)

Er is veel geschreven over trends, beschikbaarheid, prijsbeleid, verkoopaantallen en (het uitblijven van) succes van ebooks in Nederland de laatste jaren maar in bijna alle gevallen gebeurde dat zonder duidelijke cijfers en feiten die als onderbouwing zouden moeten fungeren. Het CB verzorgt de distributie van bijna alle ebooks in Nederland en produceert sinds 2014 elk kwartaal een infographic met cijfers over de actuele stand van zaken van ebooks in Nederland.

Gisteren publiceerde CB de nieuwe E-book Barometer van het eerste kwartaal van 2018. In aanvulling op wat er in deze infographic vermeld wordt probeer ik ook zelf de trends en ontwikkelingen te duiden, vooral door deze te vergelijken met de voorgaande kwartalen en hetzelfde kwartaal van vorig jaar (Q1 2017).

Vooraf:

 • CB sleutelt nog steeds lichtelijk aan de Barometer grafieken. In de kop van de Barometer zijn de twee cijfers voor verkopen van ebooks samengevoegd maar zijn nu ook de trends van de uitleningen en abonnementen toegevoegd zodat je in één opslag ziet hoe de cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen 12 maanden en die van hetzelfde kwartaal vorig jaar;
 • Alle grafieken hebben nu een naamswijziging gekregen, inclusief aangepaste typografie, die duidelijker laat zien wat de grafieken beschrijven;
 • Er is een nieuwe grafiek bij gekomen die de afzet in kanalen (verkopen, uitleningen en abonnementen) per genre laat zien;
 • De ebookmarkt en devices grafieken zijn samengevoegd in één blok om ruimte te maken voor die nieuwe grafiek;
 • CB doet geen uitspraken over de mate waarin hun cijfers de daadwerkelijke markt vertegenwoordigen in Nederland. Zo levert uitgever Overamstel – één van de grootste aanbieders van ebooks in Nederland – zelf hun ebooks aan en gaan die niet via CB. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de self-published titels. Als iemand meer informatie heeft over welke titels/uitgevers nog meer niet geteld worden door CB dan hoor ik het graag.

Ebooks in Nederland Q1 2018

E-bookbarometer-Q1-2018-NL-RGB

Wat valt me op?

Een goede Barometer moet natuurlijk meteen de belangrijkste cijfers tonen en dat doet de E-Book Barometer ook: Het aandeel digitaal in totale verkoop (in afzet) is het afgelopen kwartaal minimaal gestegen van 7,0% (in Q4 2017) naar 7,1% nu. Een jaar geleden was dit 6,6% dus het blijft nog steeds een hele langzame (maar gestage) stijging. Misschien dat mijn achterachterachterkleinkinderen nog gaan meemaken dat ebooks een aandeel van 100% weten te behalen.

In het aandeel ebooks in online verkoop is echter geen lijn te bespeuren want het springt alle kanten op. In Q4 2016 was dit aandeel naar 29,3% gestegen maar in Q1 2017 daalde dit naar naar 27,2%. In Q2 2017 herstelde het percentage zich naar een recordhoogte van 30,9% maar zakte in Q3 weer terug naar 27,5% en vervolgens in Q4 2017 verder naar 27,2%. In Q1 2018 zet de dalende lijn zich door en komt het aandeel op 26,7% uit. Als het gaat om boeken die online verkocht worden is (ruim) een kwart een ebook en driekwart blijft papier.

Ik vind het aantal titels in de bestseller 60 die als e-book verschenen niet zo’n zinnige indicator eigenlijk omdat het procentueel gemakkelijk beïnvloed wordt door fotoboeken, kookboeken en prentenboeken die nou eenmaal niet zo handig als ebook zijn (want ze werken niet op een ereader). Maar enfin. Dat aantal lag in Q1 2017 op 86,7% (52 van de 60 titels), op 88,3% (53 van de 60) in Q2, steeg verder naar 90% in Q3 en nog verder naar 93,3% (56 van de 60 titels) in Q4 2017. Nu zakt het naar 91,7% in Q1 2018 (55 van de 60 titels). Trek elke conclusie hieruit die je wil zou ik zeggen.

De gemiddelde e-bookprijs t.o.v. fysieke prijs wordt alleen als percentage getoond voor dit kwartaal maar hier is het echt intereressant om naar de langere termijn te kijken. In Q4 van 2016 lag dat percentage op 53,4% en het zakte vervolgens (behoorlijk) met ruim drie procent naar 50,3% in Q1 2017. In Q2 2017 steeg het juist weer met ruim twee procent naar 52,7% terwijl in Q3 2017 de gemiddelde ebookprijs voor het eerst onder de 50% van de prijs van het fysieke boek kwam te liggen met 47,5%. 2017 eindigde met een gemiddelde prijs van 51,4% maar daalt nu weer naar iets onder de 50%: 49,7%. Het is duidelijk dat de dalende lijn van de afgelopen jaren afgelopen is en dat de prijs gemiddeld rond de 50% zal schommelen met uitschieters van enkele percentages eronder of erboven, afhankelijk van het aandeel van de grote bestsellers in dat kwartaal. Die laatste categorie zorgt voor een hoger gemiddelde aangezien ebookversies van bestsellers verhoudingsgewijs duur zijn.

CB laat nu de trends, behalve voor de verkopen, ook voor de uitleningen en abonnementen zien. Kijk je naar de verkoop en vergelijk je dat met Q1 van 2017? Dan blijkt de groei nu 3,2% te zijn. Vorig kwartaal lag dat op 0,6% (Q4 2017 vs Q4 2016) dus hier is de groei hersteld. Datzelfde is ook zichtbaar als je naar de afgelopen 12 maanden kijkt: 5,4% (tegenover 5,8% in het vorige kwartaal)

Ook bij de uitleningen is nog stevige groei zichtbaar: vergeleken met Q1 2017 stegen die met 18% terwijl, als je naar de afgelopen 12 maanden kijkt, die groei zelfs nog iets hoger ligt met 18,7%.

Bij de abonnementen hebben we nog steeds te maken met het feit dat Kobo Plus iets meer dan een jaar geleden lanceerde. De groeipercentages zijn 2291% t.o.v. Q1 2017 en 1194% t.o.v. de afgelopen 12 maanden. Deze percentages zullen de komende kwartalen vanzelfsprekend gaan afnemen.

Afzet grafieken

De grafiek Verkopen en uitleningen IN AFZET laat zien dat er prachtige pieken voor zowel uitleningen als verkopen zijn in elk derde kwartaal maar ook dat dat de hierboven genoemde positieve cijfers voor beide niet de trend van de afgelopen drie maanden weergeeft. Het aantal uitleningen is (heel) licht gedaald terwijl het aantal verkopen van ebooks zelfs wat sterker inzakt. Dat zag je in Q1 2017 ook gebeuren na de kerstperiode maar ik ben benieuwd of de verkopen aantrekken in Q2.

En alsjeblieft CB. Barometers laten cijfers zien dus zet nou eens de absolute waarden bij het recentste kwartaal ….

exclamation uitroeptekenOndanks de lichte daling van het aantal uitgeleende ebooks blijven het er substantieel meer dan het aantal verkopen.

In de grafiek worden ook de trends als lijndiagram weergegeven en daarin is te zien dat de afzet van ebooks zich inderdaad lijkt te stabiliseren. De uitleningen blijken nog steeds door te groeien en voor het eerst lijkt ook het ‘verdienmodel’ van lenen van ebooks een gunstigere te gaan worden.

De Verkopen & abonnementen IN NETTO-OMZET geeft inzicht in het aandeel van abonnementsdiensten in de omzet van ebooks. De pieken en dalen van de verkoop uit de afzetgrafiek zijn ook te zien in deze grafiek maar vanaf Q1 2017 is een flinke stijging te zien in de omzet die via de ebookabonnementsdiensten behaald is. In Q1 is de netto-omzet van zowel de verkopen als de abonnementdiensten gedaald maar verder valt er niets over te zeggen want ik heb het vermoeden dat deze grafiek verkeerd is gemaakt. Kijk je namelijk naar het vorige kwartaal dan zie je dat de abonnementdiensten toen ongeveer 1/8 van de totale omzet vormen en in deze grafiek wordt gesuggereerd dat de omzet van de abonnementsdiensten vanaf Q1 2017 hoger ligt dan van alle verkopen. Een foutje?

In de grafiek Afzet & marktwaarde PER PRIJSRANGE wordt bekeken hoe de verdeling bij de verkoop van ebooks is in de verschillende prijsklasses. Zowel de afzet (het percentage verkochte exemplaren) als de marktwaarde (afzet vermenigvuldigd met de bruto verkoopprijs) zijn in deze grafiek opgenomen. Aangezien de verkoopprijs zowel op de X-as staat als in de marktwaarde is meegenomen mag je een omslagpunt verwachten tussen de goedkopere exemplaren met lagere martkwaarde en duurdere exemplaren met hogere marktwaarde.

Dat omslagpunt zit, net als de vorige keren, duidelijk in de prijsrange van 8 tot 9,99 euro. Het percentage dat deze categorie vertegenwoordigt in de afzet is weer gestegen van (ca.) 26% naar 29%. (nogmaals, CB, label die diagrammen aub). In Q4 2017 waren de verschillen met zowel de categorie 4 tot 5,99 euro en 6 tot 7,99 euro kleiner geworden maar in Q1 2018 is de 8 tot 9,99 euro range duidelijk weer het optimale prijspunt.

In Q3 zag je de categorie 8 tot 9,99 euro duidelijk als optimaal prijspunt terugkomen maar dat is in Q4 2017 bijgetrokken. Het is nog steeds de categorie waarin verhoudingsgewijs het meeste afgezet wordt

exclamation uitroeptekenMeer dan 40% van de afzet wordt verkregen van ebooks met een prijs die onder de 8 euro ligt terwijl dus bijna 30% wordt verkregen met ebooks tussen de 8 en 10 euro.

Bekijk je het per genre in de grafiek Afzet & marktwaarde PER GENRE dan zie ik (wederom) geen enkel verschil met de grafieken van Q3 en Q4 2017. Is het dezelfde grafiek?

Hierin zijn de literaire fictie en de thrillers/spannende boeken samen verantwoordelijk voor 74% van de afzet. Romantiek is ook nog steeds goed voor 10% van de afzet (was 7,5% in Q2 2017) hoewel ook daar de marktwaarde lager ligt. Interessant is dat de ‘kleinere’ genres non-fictie, mens & ontwikkeling, management en educatief allemaal een hogere marktwaarde hebben dan hun afzetpercentages. Deze titels zitten ook grotendeels in de hogere prijsranges natuurlijk.

Beschikbaarheid grafieken

Voordat titels verkocht, uitgeleend of verhuurd kunnen worden moeten ze natuurlijk wel als ebook beschikbaar zijn. En die beschikbaarheid PER KANAAL is interessant want voor het eerst ooit(?) is het aantal voor de verkoop beschikbare titels – minimaal – gedaald. In totaal zijn er 48.985 titels (49.035 titels in Q4) digitaal beschikbaar voor de verkoop en zijn 19.778 (18.650 titels in Q4 2017) via de bibliotheek te lenen. Als je bedenkt dat dat er in Q1 2017 15.449 waren dan is er in 1 jaar tijd een mooie sprong gemaakt.

exclamation uitroeptekenDat betekent ook dat 40,4% van de verkooptitels te leen zijn via de bibliotheek en dat is een stijging van 2,4% ten opzichte van het vorige kwartaal.

De stijging in aantal titels is verhoudingsgewijs minder groot voor abonnementsdiensten maar in absolute aantallen hebben de abonnementdiensten meer aanbod dan de bibliotheken. In Q4 2016 waren er “slechts” 11.943 titels beschikbaar voor abonnementsdiensten maar dat waren er een jaar later 22.533 in Q4 2017. Afgelopen kwartaal steeg dat licht door naar 23.310. Dat is 47,6% van het totaal aantal Nederlandse aanbod (was 46% in Q4 2017). Overigens is het aanbod van anderstalige titels in Kobo Plus veel sterker gestegen en staat de teller van het totale aantal titels daar inmiddels boven de 224 duizend. Het aantal Nederlandse titels in Kobo Plus is dus nog geen 10%.

Tot slot zijn 3.393 titels ook als luisterboek beschikbaar, een mooie stijging in absolute aantallen ten opzichte van de 3.203 titels in het vorige kwartaal.

Lifecycles

In eerdere Barometers (t/m Q2 2017) liet CB de lifecycle van een bestseller zien als gemiddelde trend van ebookverkopen van de top 25 bestverkopende titels na verschijning. Dit gaf, in combinatie met, de verhouding verhuur/verkoop het interessante beeld dat de verkoop slechts enkele maanden na verschijning echt rendabel is en dat het uitlenen van dezelfde titel via de Bibliotheek nauwelijks of geen impact lijkt te hebben op de verkoop.

Sinds Q3 2017 wordt echter gekeken naar ebooktitels die zowel bij abonnementendiensten als in de verkoop beschikbaar zijn. Hier wordt naar de ‘leeftijd’ gekeken in maanden, vanaf het moment dat ze ook beschikbaar zijn bij abonnementendiensten. De linker Y-as is voor de netto-omzet uit abonnementen, de rechter Y-as toont de netto-omzet van de verkoop.

Het is wat lastig te zien omdat de waarden van beide Y-assen verschillen ten opzichte van de vorige keer maar in de grafiek is wel een duidelijk andere trend te zien. In Q4 2017 zag je dat de verkoop tot vier maanden hoog bleef en dan echt enorm snel daalde. Deze keer ligt de eerste ‘bodem’ weliswaar ook weer op 9 maanden maar is de daling een stuk geleidelijker.

Het grootste verschil is echter bij de abonnementdiensten te zien. Vorig kwartaal zag je een hoge netto-omzet tot 7 maanden en volgde er eveneens een grote daling richting de 9 maanden maar deze keer is de lijn veel evenwichtiger. De lijnen kruisen elkaar op 5 maanden en na die 5 maanden blijft de netto-omzet uit de abonnementdiensten stabieler dan die van de verkoop van de titel, al ligt de omzet uit de verkoop nog steeds aanzienlijk hoger natuurlijk.

exclamation uitroepteken

Abonnementsdiensten leveren (nog lang) niet de omzet op van een verkoop maar lijken wel een stabiel en rendabel afzetkanaal voor uitgevers te zijn geworden.

Nog een keer afzet

Ik geef toe dat ik een onderverdeling van genres niet heel boeiend vind maar daar denkt het CB anders over en introduceert in deze Barometer een afzet in kanalen PER GENRE grafiek. En het bevestigt mijn verwachtingen dat fictie en thrillers/spanning ebooks bij voorkeur gekocht worden terwijl kinderboeken – maar vooral de reisboeken – veel populairder zijn om te lenen dan te kopen. Managementboeken maar ook de mens en ontwikkeling titels hebben mensen ook liever in hun eigen boekenkast staan kennelijk terwijl het bij de romantische en educatieve titels bijna om het even is tussen verkoop en lenen.

Bij de abonnementsdiensten zijn zowel de fictie als de kinderboeken populair.

Ebookmarkt & devices

De e-bookmarkt blijft in beweging. Het aantal ebooktitels stijgt door van 51.428 titels in Q4 2017 naar 51.826 titels in Q1 2018. Een stijging van 0,8% (hoewel het verschil van bijna 3000 titels t.o.v. het bij de Beschikbaarheid genoemde aantal beschikbare titels me ontgaat). Het aantal uitgevers staat nu op 332 (het was 335 in Q3) en het aantal retailers bleef gelijk op 157.

Gfk heeft in februari 2018 een nieuw onderzoek gedaan naar de ereaders en in december 2017 naar tablets en smartphone bezit. Oftewel, er zijn weer nieuwe cijfers! Het aantal ereaders in Nederland is met 100.000 gestegen naar 2,2 miljoen. En dan hebben ze mij met mijn 20+ ereaders nog niet eens bevraagd.

Ook het aantal tablets en smartphones is stevig toegenomen. Inmiddels zitten we op 9,5 miljoen tabletbezitters (was 9 miljoen) en 11,9 miljoen smartphonebezitters in Nederland (was 11,1 miljoen).

#

Tweetweekoverzicht week 15 2018: Libris Literatuurprijs 2018 ebookactie deel 4, nieuwe DRM voor Duitse bibliotheek-ebooks, auteursrecht vs. digitaal erfgoed en Bookstore Day

vakblog tweetweekoverzicht
Elke week maak ik een tweetweekoverzicht waarin ik alsnog stil sta bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.

Libris Literatuurprijs 2018 ebookactie deel 4

Libris mailde me met de mededeling dat de zes genomineerden voor de Libris Literatuurprijs 2018 de komende zes weken hun eigen ebookactie krijgen. Een leuke manier om elke week mee te lezen en na zes weken te kijken of je het eens bent met de uiteindelijke winnaar?

 • Martin Michael Driessen – De pelikaan
 • Ilja Leonard Pfeijffer – Peachez, een romance -> deze week voor €4,99
 • Arjen Van Veelen – Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken
 • Marjolijn van Heemstra – En we noemen hem
 • Tommy Wieringa – De heilige Rita
 • Murat Isik – Wees onzichtbaar

Nieuwe DRM voor ebooks in Duitsland

Patrick tipte me op een artikel op het Duitse lesen.net waarin de aankondiging van een nieuwe DRM voor ebooks besproken wordt die de Duitse openbare bibliotheken gaan introduceren. Jawel, de bibliotheken stappen af van Adobe DRM en willen zsm overstappen op CARE (“content & author rights environment”) DRM dat ontwikkeld is door een mij onbekende Frans bedrijf TEA (“the eBook alternative”). De TEA website is alleen Franstalig en hoewel mijn Frans niet magnifique is, is het wel duidelijk dat het ook een redelijk kleine partij in dat land is.

Boeiend is wel dat CARE gebaseerd is op het Readium Licensed Content Protection project dat als een goedkopere maar vooral veiligere vorm van DRM ontwikkeld wordt die ook niet aan een specifieke leverancier gebonden is (zoals Adobe DRM dat wel is natuurlijk). De eerste (en laatste) keer dat ik hier over las was bij de aankondiging ervan en het artikel dat Bill Rosenblatt erover schreef. Het leek toen al geoptimaliseerd te zijn voor ebookuitleen en de Duitse bibliotheken zien hier overduidelijk de voordelen van in (net als ikzelf overigens).

Het gigantische nadeel lijkt echter voor lief genomen te worden en dat is dat Readium LCP, of beter gezegd CARE, zo nieuw is dat het niet door ereaders ondersteund wordt. Tolino heeft aangegeven CARE te gaan ondersteunen in hun ereaders maar voor letterlijk alle andere modellen en merken is het maar de vraag of die ondersteuning gaan bieden. En met vele honderdduizenden ereaders in omloop betekent het zonder enige twijfel dat een (grote) groep lezers simpelweg gedwongen zal worden om de nieuwe app of webreader te gaan gebruiken, danwel een nieuwe ereader te gaan kopen.

Binnen een jaar wil de bibliotheek definitief afscheid gaan nemen van Adobe DRM en hoewel ik daar niet rouwig om zal zijn vraag ik me wel af of het middel niet erger is dan de kwaal. Er zal gegarandeerd een groep bibliotheekgebruikers gaan afvallen omdat die geen kennis en geen zin hebben om de overstap naar een nieuwe manier van ebooks lenen te gaan maken. Helemaal als daar een fors prijskaartje aan komt te hangen …

Auteursrechten en digitaal erfgoed

Het is de eerste keer niet dat rechthebbenden botsen met erfgoedinstellingen die – met alle goede intenties – beeldbanken met gedigitaliseerd materiaal online zetten. En het zal ook de laatste keer niet zijn vrees ik.

Deze keer botste een Rotterdamse uitgever met Erfgoed Leiden over 25 afbeeldingen die (abusievelijk) in de online beeldbank zaten. Erfgoed Leiden had ondanks een controle over het hoofd gezien dat deze nog beschermd waren en kwam er met de uitgever vervolgens niet uit. Het leidde tot een rechtszaak en – voorspelbaar – tot een uitspraak in het nadeel van de erfgoedinstelling.

Vanuit het auteursrecht bekeken valt er geen speld tussen te krijgen want het staat niet ter discussie dat Erfgoed Leiden inbreuk heeft gemaakt en noch de goede bedoelingen noch het feit dat het om een erfgoedinstelling gaat tellen mee in een auteursrechtelijke afweging. Desondanks blijf ik van mening dat er voor archieven en erfgoedinstellingen een wettelijke uitzondering gemaakt moet worden die hen minimaal beschermen tegen rechthebbenden die hun rechten menen te moeten handhaven op deze manier. Een combinatie bijvoorbeeld van een collectieve regeling waarmee deze instellingen het online zetten van hun collecties netjes kunnen regelen, en een vrijwaring tegen rechthebbenden als inbreukmakend materiaal (dat buiten zo’n regeling valt) binnen een korte termijn na constatering offline gehaald wordt.

Als je van archieven en erfgoedinstellingen als maatschappij vraagt om je culturele erfgoed in stand te houden, dan zul je ze verdorie ook de middelen moeten geven dat te doen.

Bookstore Day

Gisteren, 14 april, was het de tweede Bookstore Day en dat lijkt een succes te zijn geworden als ik alle tweets mag geloven. Er deden (veel) meer boekhandels mee dan de vorige keer met een grote verscheidenheid aan (kortings)acties en activiteiten dus ik ben benieuwd wat volgend jaar gaat brengen.

Dankzij alle ongelezen digitale boeken die ik nog heb voelde ik niet de behoefte om op stap te gaan maar ik vind het wel een prima ontwikkeling dat boekhandels zich meer profileren en het ook aantrekkelijker (lees, de moeite waard) maken om je boeken daar te gaan halen. Ik zag nog steeds ‘Steun je lokale boekhandel en koop daarom niks bij Bol en andere online boekwinkels’ oproepen die ik altijd onzin vind – sorry mensen maar concurreren op sentiment alleen is een verloren strijd – maar ook veel berichten dat mensen de meerwaarde zien van een fijne boekhandel waar je nog steeds kunt snuffelen en met de boekhandelaar een praatje kunt maken. Dat lukt bij Bol toch minder.

Laat staan dat je er iemand kunt gaan knuffelen.

En verder nog…

Niet verrassend maar ebooks zijn goedkoper geworden de afgelopen jaren.

Muzieklicenties in games verlopen ook en dus is de kans groot dat je straks ineens naar andere muziek moet gaan luisteren in GTA 4. Tenzij je de consoleversie hebt natuurlijk want die kunnen ze niet aanpassen :)

Nu gaat zelfs het Europese Hof van Justitie zich buigen over de vraag of de Facebook data van Europese gebruikers op Amerikaanse servers terecht mogen komen.

Hoe het Europese auteursrecht zo ontzettend van het pad af kan gaan vliegen is werkelijk niet meer voor te stellen.

#

facebook header

Check je privacyinstellingen op Facebook (of verwijder je Facebook-account)

Facebook heeft een behoorlijke deuk in hun toch al niet geweldige reputatie opgelopen door het hele gedoe met het lekken van gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Desondanks verwijderden ‘slechts’ zo’n tienduizend Nederlanders (van de 9,7 miljoen gebruikers) hun Facebook-account na de oproep van Arjan Lubach afgelopen week. Het blijft hoe dan ook een goed idee om de privacyinstellingen eens door te lopen en te checken welke apps er allemaal gebruik maken van je Facebook profielgegevens.

De oproep van Arjan Lubach tijdens Zondag met Lubach om je account te verwijderen leverde in elk geval veel discussie op. Op Facebook en Twitter kondigden velen aan ‘genoeg te hebben’ van Facebook en hun account te gaan verwijderen. Uiteindelijk wiste maar een hele kleine groep daadwerkelijk hun profiel – mijn eigen vriendenkring op Facebook ging van 124 naar 123 – en besloot de overgrote meerderheid dat in contact blijven met familie en vrienden en de handige verjaardagskalender toch wat nuttiger was dan een statement te maken over hoe slecht grote techbedrijven met privacy omgaan.

Hoe ga je zelf met je privacy(instellingen) om?

Je kunt natuurlijk wel alle schuld en verantwoordelijkheid bij Facebook neerleggen maar je hebt zelf ook invloed op wat er met je gegevens gebeurt. Zij hebben weliswaar hun beleid aangepast nadat een app verantwoordelijk bleek voor het gigantische lek maar wat voor regels ze ook bedenken, als jij alle mogelijke apps toegang geeft tot je profielgegevens, dan liggen die gegevens nog steeds gemakkelijk op straat.

Stap 1 is dus het controleren van alle apps die jij ooit zelf toegang hebt gegeven omdat het zo handig was om met je Facebook account in te loggen of om dingen vanuit die apps te delen op je tijdlijn. Een uitgebreide uitleg over hoe je dat doet schreef ik vorige week al.

Maar daarmee ben je er nog niet want er is nog een hele categorie privacyinstellingen te vinden in je account die ook de moeite waard is om door te lopen.

Ga naar de Instellingen in je profiel en daar vind je links in het menu vervolgens het kopje Privacy:

facebook privacy

Hier kun je de groep afbakenen die jouw berichten kunnen zien (zelfs met terugwerkende kracht) en kun je restricties aanbrengen aan wie contact met je kan opnemen. Standaard staat alles op ‘Iedereen’ maar je kunt de meeste opties terugbrengen tot alleen ‘Vrienden’ of ‘Vrienden van vrienden’.

Berichten en gegevens downloaden en/of verwijderen

Afhankelijk van hoe lang je op Facebook zit heb je misschien wel honderden of duizenden berichten en foto’s geplaatst. Wil je nog wel dat die allemaal gevonden en gebruikt kunnen worden door anderen? Je kunt je profielpagina helemaal gaan doorscrollen maar het is handiger om een archiefbestand te downloaden met al je gegevens er in. Ga naar Instellingen en op de beginpagina zie je meteen onderaan de optie Een kopie downloaden van je Facebook-gegevens.

facebook archief

In dat archief komt alles terecht wat je ooit gedeeld hebt op Facebook. Zowel je profielgegevens, berichten en chats als de updates, video’s en foto’s. In een eerder artikel heb ik beschreven wat je met dit archief kunt doen.

Je hebt hoe dan ook nu een backup van alles wat er op Facebook te vinden is van/over jou en je kunt die oude berichten en foto’s dus met een gerust hart gaan wissen.

Je Facebook-account verwijderen

Heb je toch geen reden kunnen vinden om je account aan te houden? Geen familie of vrienden die je daar gaat missen? Dan is dat een reden – een betere dan achter anderen aan te lopen – om gewoon je account te verwijderen.

Dat maakt Facebook niet heel gemakkelijk want bij de instellingen vind je die optie expres niet terug. De pagina waar je dat kunt doen zit onder de Help sectie ‘verstopt’ maar wijst zich dan ook vanzelf:
facebook account verwijderen
Met het klikken op de knop Mijn account verwijderen ben je echter nog niet meteen volledig en definitief van Facebook af. Als je namelijk binnen 14 dagen inlogt met je profiel – en dat gaat heel gemakkelijk automatisch als je je account op bepaalde sites en in apps gekoppeld hebt aan je profiel – dan krijg je weer de optie om je account te activeren. Dat is niet alleen een bedenktijd maar ook aanleiding om goed te controleren dat je met het verliezen van je account niet de toegang kwijt raakt tot andere sites of apps (zoals Spotify).

Als je je account verwijdert kunnen andere mensen het niet meer zien op Facebook. Het kan echter nog tot maximaal 90 dagen duren voordat alle gegevens, updates en foto’s zijn verwijderd. Hou er ook rekening mee dat niet alles wat je op Facebook doet gekoppeld is aan je account. Vrienden houden bijvoorbeeld de berichten die jij hebt gestuurd in hun eigen account. Die worden niet verwijderd op het moment dat jij je account wist.

#

Pagina 1 of 692123...153045...Laatste »
 • © 2006- 2018 Vakblog – werken met informatie
  Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top