APA richtlijnen uitgelegd

Achter de schermen van: De APA-richtlijnen uitgelegd

Wat doe je als je workshops voor studenten aanbiedt over bronvermelding volgens de APA-richtlijnen en docenten vervolgens allemaal verschillende interpretaties hanteren? Dan wordt het tijd om samen met andere hogeschoolbibliotheken één praktische handleiding te ontwikkelen voor bronvermelding in het onderwijs. Op 15 mei verscheen ‘De APA-richtlijnen uitgelegd’, een publicatie van de Werkgroep APA, in samenwerking met SURF, en met toestemming van de American Psychological Association (APA) zelf. Reden genoeg om mijn collega Rensje te vragen een gastblog te schrijven over de totstandkoming van ‘De APA-richtlijnen uitgelegd’.

-//-

“Hoe ga ik om met tussenvoegsels in de literatuurlijst?”

“Van mijn docent moet ik noten gebruiken in mijn verslag, want dat vindt hij handig.”

Tijdens de workshops Citeren/bronvermelding die ik geef, kwam steeds terug dat studenten geconfronteerd worden met verschillende interpretaties van de APA-richtlijnen binnen de diverse opleidingen van Windesheim.  Studenten werden doorverwezen naar de site van de HAN, Universiteit Tilburg, Universiteit Twente of de richtlijnen die door een docent zelf opgesteld waren. Niet echt handig voor de student die het toepassen van de APA-richtlijnen niet bepaald als het meest favoriete onderdeel van de studie beschouwt.

Om tot eenduidigheid te komen heb ik binnen Windesheim de belangrijkste regels ondergebracht in de zgn. “APA-richtlijnen van Windesheim”. Bij het opstellen van deze regels popte de gedachte steeds naar voren “ik maak een keuze, maar er is geen enkele status aan te ontlenen”. Ik kreeg steeds meer de behoefte samen met andere hogescholen hierover van gedachten te wisselen teneinde sterker te staan in keuzes die gemaakt worden. Met de eigenaar van deze Vakblog, tevens mijn coördinator, ben ik in gesprek gegaan en hij gaf aan dat het wellicht mogelijk zou zijn tot een landelijke richtlijn te komen. Ik was eigenlijk verbaasd; kunnen we dat doen? Ja dus!

Gebruik makend van de contacten via het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten hebben we de aangesloten hogescholen benaderd met de vraag wie zitting wilde nemen in een te vormen Werkgroep APA. Hierop hebben 7 hogescholen positief gereageerd.

Onder de bezielende leiding van Arjan Doolaar van de HAN heeft de werkgroep APA  “De APA-richtlijnen uitgelegd: een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs” opgesteld. Verkrijgbaar in zowel gedrukte (via Studystore) als digitale vorm via https://www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen.

Inmiddels zijn “De APA-richtlijnen uitgelegd” m.i.v. studiejaar 2017-2018 als norm aangemerkt binnen Windesheim voor bronvermelding volgens APA. Om deze richtlijnen maximaal bekendheid te geven onder docenten hebben we de boekjes aangeschaft die docenten bij mij kunnen afhalen. Het is mooi te ervaren dat de docenten, net als ik, zo blij zijn met een eenduidige uitleg. Met enige schroom, dit punt gaf ook in de werkgroep het meeste discussie, vertel ik ze over de keuze die gemaakt is t.a.v. de tussenvoegsels: in zowel de verwijzing in de tekst als in de literatuurlijst wordt het tussenvoegsel gebruikt en wordt deze altijd met een hoofdletter geschreven. In het geval van een citaat uit een boek van Jan de Vries uit 2014 wordt de verwijzing dus (De Vries, 2014, p3). En alhoewel ik zo nu en dan bij een docent een wenkbrauw omhoog zie gaan over deze keuze, weegt de eenduidigheid ook bij deze docenten het zwaarst.

Ik ben blij met de uitkomst, maar zeker ook met het proces. Meest verbazingwekkend: dat het zo leuk kan zijn te praten over punten, komma’s en spaties …

Rensje Wicherson (rg.wicherson(at)windesheim.nl) is informatiebemiddelaar bij het Mediacentrum van Hogeschool Windesheim. Ze is verbonden aan het team Kennis & Onderzoek en houdt zich vooral bezig met informatie- en onderzoeksvaardigheden. Denk je aan Rensje dan denk je aan Zwolle; ze beschouwt zichzelf als de ambassadeur van deze mooie stad.

#

kunstuitleen windesheim

Kunst- en bibliotheekwerk: over kunstuitleen in de hogeschoolbibliotheek

Ik hou me met veel onderwerpen bezig die ik als onderdeel van mijn vak zie maar in 2015 kwam daar onverwachts een compleet nieuw onderwerp bij. De kunstuitleen van Windesheim kreeg een plekje in de dienstverlening van de bibliotheek en, omdat ik de leidinggevende van de beheerder van de kunstcollectie ben. had ik behalve informatie- en onderzoeksvaardigheden, auteursrecht, onderzoeksdata en het ondersteunen van (open Access) publiceren ook ineens kunstuitleen als dienstverlening en expertise in mijn team zitten.

Toegegeven, een paar jaar geleden zou ik iets gemompeld hebben over dat we geen culturele instelling zijn als hogeschoolbibliotheek en zou ik er verre van gebleven zijn. Maar daar denk ik nu anders over. Deels omdat het verschil tussen boeken en kunstwerken uitlenen minder groot is dan ik dacht. Deels omdat ik zelf anders naar kunst ben gaan kijken sinds het ook op mijn werkkamer hangt. Maar vooral omdat het hele bijzondere gesprekken kan opleveren als je over kunst praat. Redenen genoeg om mijn collega Ineke te vragen een gastblog te schrijven over de kunstuitleen in het Mediacentrum en hoe de opzet nu is. Kunst is namelijk ook een vak apart.

–//–

Zijn er bij andere hogescholen ook bibliotheken waar de kunstuitleen van de hogeschool is ondergebracht? Dat is namelijk bij ons (hogeschool Windesheim) het geval. De kunstuitleen leent kunstwerken uit aan medewerkers om op hun werkkamer op de hogeschool op te hangen.

Het College van Bestuur zocht in 2015 een geschikte plek voor de herstart van de kunstuitleen. Het Mediacentrum leent al boeken uit en daarom kozen ze ervoor om de kunstuitleen daar onder te brengen. En als grootste kunstliefhebber van de afdeling mocht ik (Ineke) het gaan doen.

Eerst hebben Els, beleidsmedewerkster van het CvB en ik een beleidsstuk geschreven waarin we een voorstel gedaan hebben over de opzet en de bekostiging van de kunstuitleen zoals we dit voor ogen hadden. Nadat dit was goedgekeurd kon ik beginnen.

Samen met collega Mirjam ben ik het depot gaan inventariseren en op volgorde gaan brengen. Het depot was verplaatst tijdens de periode dat er niemand de kunstuitleen beheerde. De uitschuifbare rekken waren overvol en volslagen willekeurig gevuld. Er stonden wel 10 kapotte lijsten tussen de kunstwerken gepropt omdat ze niet meer in de rekken pasten. En er was een schenking binnengekomen van 40 kunstwerken die nog een plekje moesten krijgen. Genoeg werk te doen om de kunstcollectie ook ‘uitleenklaar’ te maken!

Na het uitsorteren van alle kunstwerken heeft collega en huisfotograaf Benno alle kunstwerken gefotografeerd zodat er behalve een beschrijving ook een foto van de werken in de catalogus opgenomen kon worden. Onze applicatiebeheerder Henriette heeft gezorgd voor de noodzakelijk aanpassingen in onze catalogus (Vubis) zodat deze “kunst compatible” werd. Vervolgens heeft Mirjam alles in onze catalogus gezet inclusief beschrijvingen en foto’s. Collega Fenny heeft flink reclame gemaakt via interne media met berichten dat de kunstuitleen weer gestart was. Het gevolg is dat nu, begin 2017, twee-derde van de collectie is uitgeleend. Een goede score en het depot is weer overzichtelijk. Ook is het leuk om enthousiaste reacties te krijgen van medewerkers.

Opzet van de kunstuitleen van Windesheim

Op verzoek van onze manager is gekozen voor de meest geïntegreerde werkwijze. De collectie van de kunstuitleen is onderdeel van de catalogus van het Mediacentrum (Vubis) maar zit wel achter een aparte tab.

kunstuitleen vubis

De beschrijving bestaat uit de minimale informatie die nodig is namelijk de naam van de kunstenaar, titel van het werk, productie jaartal, formaat en techniek. Van elk kunstwerk is een foto toegevoegd aan de beschrijving. De collectie is gesorteerd op onderwerp zoals landschap, abstract, stilleven enzovoort. Zoeken via een onderwerp is de handigste manier om iets leuks uit te zoeken.

kunstuitleen windesheim

Aan de beschrijving is een link naar een intranetcommunity (SharePoint) toegevoegd waar kunstenaarsinformatie te vinden is. De kunstenaarsinformatie bestaat uit een korte tekst over de kunstenaar en de link naar de website van de kunstenaar voor meer informatie. Op deze community staan alle kunstenaars waar Windesheim werk van in haar collectie heeft. Ook via deze lijst kan iemand een leuk kunstwerk uitzoeken.

Medewerkers van de hogeschool plaatsen een reservering op het kunstwerk van hun keuze. In de wisselperioden brengen de huismeesters de kunstwerken naar de leners en ze hangen het ook voor hen op.

De uitleentermijn is 1 jaar (vaste datum in maart). Er is 1x per jaar een wisselmaand (maart) en 3x per jaar een wisselweek. Tijdens de wisselweken worden alleen reserveringen op kunstwerken die niet zijn uitgeleend verwerkt. Medewerkers die de wisselmaand gemist hebben kunnen dan iets lenen dat in het depot hangt. In de jaarlijkse wisselmaand vervalt van ieder kunstwerk de datum. Iedere lener moet dan aangeven of ze willen verlengen of dat het kunstwerk opgehaald mag worden. Een reservering gaat voor een verlenging en iedere medewerker mag maximaal 3 kunstwerken gelijktijdig lenen.

Af en toe valt een lijst kapot. Gelukkig hebben we een budget voor reparaties door de lijstenmaker. Ook is er een klein aanschafbudget om de collectie aantrekkelijk te houden met af en toe iets nieuws. Dat betekent echter wel dat er ook werken uit de collectie gehaald moeten worden want door de beperkte ruimte kan en mag de collectie niet groeien.

Oproep

Ik ben erg nieuwsgierig hoe de kunstuitleen bij andere hogescholen is georganiseerd. Zijn er meer hogescholen die de bibliotheek de kunstwerken laat uitlenen? Of is het op een andere manier georganiseerd? Wat zijn jullie ervaringen met kunstwerken in of nabij de bibliotheek? Ik hoor het graag!

Ineke Wierda–van der Woude (ae.wierda-van-der-woude(at)windesheim.nl) is informatiebemiddelaar bij het Mediacentrum van Hogeschool Windesheim. Zij kreeg in 2015 de kunstuitleen onder haar beheer. Daarvoor heeft zij jarenlang de aanschaf gedaan voor de collectie kunstboeken in overleg met de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving. DBKV is inmiddels gefuseerd met Hogeschool voor de Kunsten Artez maar je kunt haar nog van alles over kunst en bibliotheken vragen.

#

 

Over econtent, wat de hbo bibliotheek er mee moet en waarom het onderwijs belangrijker is dan de contentleverancier

Vanochtend had ik het genoegen om aanwezig te mogen zijn bij de studiedag van de Fontys mediatheken over econtent in het onderwijs. Ik was gevraagd of ik iets wilde vertellen over het aanbod van digitale content maar ik zag niet zo veel heil in het inventariseren wat tientallen contentleveranciers allemaal in hun assortiment hebben zitten, laat staan dat ik nog het halve internet zou moeten gaan samenvatten met alle Open Access en andere (min of meer) vrij toegankelijke content. Ik ging daarom vooral in op wat een hbo bibliotheek er – mijns inziens – mee zou moeten doen.

Hoe bruikbaar is het huidige aanbod van econtent voor jouw doelgroep, het onderwijs? En kijk je wel goed naar alle digitale content die er nog helemaal niet is zoals Nederlandstalige artikelen en studieboeken? Voor diegenen die mijn blog lezen kwam er waarschijnlijk niet veel verrassends naar voren toe want ik blogde vorig jaar al uitgebreid over de rol van het onderwijs – die moet beter moet aangeven wat ze nodig hebben – en de rol van onderwijsbibliotheken om dat te vertalen naar een duidelijk verhaal naar uitgevers toe. Dat betekent dat wij andere prioriteiten moeten stellen, het onderwijs ook echt actief moeten benaderen en moeten insteken op accreditatie- en kwaliteitsprocessen die zich in het onderwijs afspelen. Nederlandstalige digitale studieboeken blijven hier een goed voorbeeld van: ze worden puur als aanbod in de markt gezet terwijl je toch echt geen pilot moet doen met een technisch platform maar pilots moet gaan doen met het onderwijs dat over wil stappen van papieren naar digitale studieboeken. Dat gaat niet vanzelf, dat moet je doen met de belangen van het onderwijs in het achterhoofd, niet die van een uitgever.

Mijn Powerpoint presentatie doet denk ik geen recht aan het verhaal dat ik vertelde – zoals ik ook al meteen zei vanochtend was die meer bedoeld als geheugensteun voor mezelf – maar ik vond het erg leuk om eens over een ander stokpaardje dan auteursrecht te kunnen praten. Hoewel ik het niet kon laten om ook het belang daarvan nog even flink aan te stippen :)

Meer lezen? Danielle blogde ook over het ochtendprogramma van de studiedag op haar eigen blog.

#

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top